Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam đến năm 2015

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Một số giải pháp cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam đến năm 2015


  Bố cục luận văn

  Luận văn được chia làm 3 phần:

  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực

  Chương này sẽ giới thiệu về vai trò, nhiệm vụ và chức năng của quản trị

  nguồn nhân lực. Đây là cơ sở lý luận định hướng quản trị nguồn nhân lực tại Tổng

  công ty cảng hàng không Miền Nam.

  Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực

  tại Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam

  Để hiểu rõ về Tổng công ty cảng hàng không Miền Nam, trước tiên đề tài

  sẽ giới thiệu chung về doanh nghiệp bao gồm lịch sử hình thành, nội dung hoạt

  động và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. Sau đó, các nhân tố trong và ngoài doanh

  nghiệp tác động đến công tác quản trị nguồn nhân lực sẽ được phân tích nhằm

  thấy rõ sự tác động và mối tương quan của chúng đối với công tác quản trị nguồn

  nhân lực tại doanh nghiệp. Các điểm mạnh và điểm yếu của công tác quản trị

  nguồn nhân lực tại doanh nghiệp sẽ được đánh giá chi tiết để từ đó có những

  hướng đi nhằm phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu kém trình bày

  trong chương 3.

  Chương 3: Một số giải pháp cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại

  Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam đến năm 2015

  Sau khi nghiên cứu tổng quan quản trị nguồn nhân lực ở chương 1 và thực

  trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty cảng hàng không Miền

  Nam ở chương 2. Trên cơ sở so sánh và đánh giá, đề tài xin đưa ra một vài giải

  pháp và kiến nghị nhằm cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công

  ty cảng hàng không Miền Nam.


  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Ngày nay, các công ty lớn trên thế giới luôn xem nhân lực là một tài sản

  quý báo, một sản phẩm giá trị nhất của công ty. Mặc dù chúng ta không phủ nhận

  vai trò quan trọng của các lĩnh vực khác như quản trị tài chính, sản xuất,

  marketing, hành chính Nhưng rõ ràng quản trị nguồn nhân lực vẫn đóng vai trò

  quan trọng nhất trong mọi tổ chức vì con người luôn luôn là yếu tố hàng đầu.

  Chính cung cách quản trị nguồn nhân lực đã tạo ra bộ mặt văn hóa của tổ chức,

  tạo bầu không khí sinh hoạt và làm việc, đóng góp quyết định cho sự thành đạt

  của doanh nghiệp.

  Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam là doanh nghiệp nhà nước, có

  chức năng quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và 6 cảng

  hàng không khác ở phía Nam, với số lượng hơn 4500 lao động hoạt động trên

  nhiều lĩnh vực từ quản lý nhà nước đến kinh doanh các dịch vụ hàng không. Quản

  lý nguồn nhân lực luôn là vấn đề mà nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm. Thực

  tế trong những năm gần đây, công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh

  nghiệp vẫn còn nhiều bất cập so với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường. Do

  đó, đã xảy ra tình trạng một số lao động rời bỏ doanh nghiệp gây ra những ảnh

  hưởng nhất định đến hoạt động của doanh nghiệp .

  Với những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập tại trường Đại

  học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, và với nhiệt tình mong muốn đóng góp vào

  sự phát triển của doanh nghiệp, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp cải

  thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cảng hàng không Miền

  Nam đến năm 2015” để làm luận văn tốt nghiệp cho mình.
  2. Mục tiêu luận văn
  Các mục tiêu chính của đề tài:
  a. Phân tích tổng quan lý thuyết quản trị nguồn nhân lực. Thông qua đó
  rút ra được cơ sở lý luận và mô hình quản trị nguồn nhân lực phù hợp
  tại Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam.
  b. Phân tích và đánh giá tình hình quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công
  ty Cảng hàng không Miền Nam
  c. Đề xuất các giải pháp cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại
  Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam.

  3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu được xác định là lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực tại
  Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam, đề tài tập trung nghiên cứu về các
  hoạt động, chức năng của quản trị nguồn nhân lực. Tuy Tổng công ty Cảng hàng
  không Miền Nam có chức năng quản lý khai thác 8 cảng hàng không ở phía Nam,
  nhưng về doanh thu thì sân bay Tân Sơn Nhất chiếm hơn 95% và chiếm hơn 90%
  về lực lượng lao động. Do đó, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu về quản trị nguồn
  nhân lực tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong đó bao gồm tất cả các
  đối tượng là cán bộ công nhân viên chức làm việc tại cảng hàng không Tân Sơn
  Nhất.

  4. Phương pháp nghiên cứu
  Nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực
  hiện có. Tiến hành thu thập có hệ thống các số liệu trong phạm vi đề tài nghiên
  cứu từ các phòng ban chức năng của Tổng công ty cảng hàng không Miền Nam.
  Tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với các chính sách
  nhân sự của tổng công ty. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để
  đánh giá mức độ hài lòng của từng nhóm lao động đối với chính sách nhân sự của
  doanh nghiệp, qua đó đề xuất một số giải pháp để cải thiện công tác quản trị
  nguồn nhân lực tại công ty đến năm 2015.


  Chương I

  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
  1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực và mục tiêu của quản trị nguồn
  nhân lực
  1.1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
  Nguồn nhân lực của một tổ chức, một doanh nghiệp được hình thành trên cơ
  sở các cá nhân với các vai trò, vị trí được phân công khác nhau, nhưng do yêu cầu
  hoạt động của tổ chức, của doanh nghiệp, đã được liên kết lại với nhau để phấn
  đấu cho một mục tiêu nhất định, nhằm đạt những thành quả do tổ chức, doanh
  nghiệp đó đề ra. Nguồn nhân lực khác với nguồn lực khác của doanh nghiệp (tài
  chính, vốn, tài nguyên, thiết bị v.v )
  Quản trị là cả một quá trình tác động, quản lý những hoạt động của con
  người và thông qua con người để làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức
  một cách có hiệu quả.
  Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động của tổ chức để xây dựng,
  phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và gìn giữ một lực lượng lao động phù hợp
  với yêu cầu của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng, quản trị nhân lực đóng
  vai trò trung tâm trong việc thành lập các tổ chức, giúp cho tổ chức tồn tại, phát
  triển trong cạnh tranh.
  Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập tổ chức
  và giúp cho tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trường. Tầm quan trọng của quản
  trị nguồn nhân lực trong tổ chức xuất phát từ vai trò quan trọng của con người.
  Con người là yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức và quyết định sự
  thành bại của tổ chức. Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực không thể
  thiếu được của tổ chức nên quản trị nguồn nhân lực chính là một lĩnh vực quan
  trọng của quản lý trong mọi tổ chức. Mặt khác, quản lý các nguồn lực khác cũng
  sẽ không hiệu quả nếu tổ chức không quản lý tốt nguồn nhân lực, vì suy đến cùng
  mọi hoạt động quản lý đều thực hiện bởi con người.
  Có nhiều trường phái với nhiều quan điểm khác nhau về quản trị nguồn

  nhân lực. Triết lý quản trị nguồn nhân lực của trường phái hiện đại: Trường phái

  này bao gồm Drucker, Chandler, Lewrence, Lorscho, Simon, Bennis,

  Beckhanrd Một số nguyên tắc quản lý con người của trường phái này là
  Cách tiếp cận hệ thống: coi doanh nghiệp, bao gồm nhiều người là một hệ

  thống mở, cần luôn thích ứng với môi trường (thị trường, công nghệ mới,

  luật pháp, thị trường vốn )

  Các bộ phận bên trong của tổ chức (những con người) phải được vận hành

  một cách thống nhất, gắn kết như một.

  Quản lý cần mềm dẻo, uyển chuyển để thích ứng với môi trường xung

  quanh luôn phát triển, biến đổi và có lúc không ổn định.

  Tìm cách cải thiện các điều kiện lao động và chất lượng cuộc sống của

  người lao động.

  Phát triển các hình thức mới về tổ chức lao động, làm phong phú các chức

  năng, các tổ, đội tự quản, các câu lạc bộ chất lượng cao

  Bàn bạc, thuyết phục, thương lượng với con người để đạt được sự đổi mới,

  đặc biệt chú ý đến bộ phận tích cực.

  Nhà quản lý phải có đầu óc chiến lược, biết tổ chức, giỏi làm việc với con

  người, động viên, phát huy được khả năng con người.

  1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

  Quản trị nguồn nhân lực là nghiên cứu các vấn đề về quản lý con người

  trong các tổ chức, doanh nghiệp với hai mục tiêu chủ yếu gồm:

  a. Sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ sao cho có hiệu quả, không ngừng nâng

  cao năng suất lao động với mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả

  chung của tổ chức, của doanh nghiệp.


  KẾT LUẬN  Với mục tiêu như ban đầu đã đề ra, đề tài nghiên cứu đã thực hiện được

  các nội dung chính sau:

  1. Tập trung nghiên cứu các tài liệu về quản trị nguồn nhân lực và trên cơ sở đó

  rút ra một số quan điểm lý luận của quản trị nguồn nhân lực có thể áp dụng tại

  Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam.

  2. Xem xét và phân tích các quy chế, chính sách quản trị nguồn nhân lực do tổng

  công ty xây dựng hoặc đang áp dụng kết hợp với thu thập, gạn lọc các số liệu cần

  thiết trong một vài năm gần đây để có cái nhìn tổng quát về quản trị nguồn nhân

  lực tại tổng công ty.

  3. Tiến hành điều tra qua phỏng vấn và trả lời bảng câu hỏi của nhân viên để làm

  sáng tỏ hơn tình hình quản trị nguồn nhân lực của tổng công ty cũng như mức độ

  hài lòng của nhân viên đối với chính sách nhân sự của tổng công ty. Số liệu được

  gạn lọc và phân tích xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS. Qua đó giúp chúng ta

  biết được những nhu cầu nào của nhân viên được thỏa mãn nhiều nhất và những

  nhu cầu nào chưa được đáp ứng.

  4. Trên cơ sở các điều tra khảo sát và phân tích đã có, trình bày các giải pháp đẩy

  mạnh hoạt động của Ban tổ chức cán bộ-lao động tổng công ty, hoàn thiện công

  tác tổ chức thực hiện các chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong tổng công

  ty.

  Xem Thêm: Một số giải pháp cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status