Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang

  Luận án tiến sĩ năm 2012
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang
  Định dạng file word

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  2.1. Mục tiêu chung .2
  2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 2
  3.2.Phạm vi nghiên cứu 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  4.1. Ý nghĩa khoa học .3
  4.2. Ý nghĩa thực tiễn .3
  5. Phương pháp nghiên cứu .3
  CHƯƠNG 1 .4
  TỔNG QUAN 4
  1.1. Thực trạng ngành chăn nuôi trên thế giới và ở Việt Nam .4
  1.1.1. Tình hình chăn nuôi trên thế giới 4
  1.1.2. Tình hình chăn nuôi ở Việt Nam .4
  1.1.3. Tình hình chế biến thức ăn chăn nuôi trên thế giới và Việt Nam .4
  1.1.3.1 Tình hình chế biến thức ăn chăn nuôi trên thế giới 4
  1.1.3.2 Chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam 6
  1.2. Công nghệ và thiết bị trộn của dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi 8
  1.2.1. Dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi .8
  1.2.2. Thiết bị trộn trong dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi .9
  1.2.2.1. Thiết bị trộn trên thế giới .9
  1.2.2.2. Thiết bị trộn tại Việt Nam .11
  1.2.3. Các dạng máy trộn trục ngang, làm việc gián đoạn. 14
  1.2.3.1. Máy trộn ngang một trục giải xoắn vít 14
  1.2.3.2. Máy trộn ngang một trục kiểu cánh gạt .15
  1.2.3.3. Máy trộn ngang hai trục kiểu cánh gạt 17
  1.3. Một số nghiên cứu về máy trộn ngang .18
  1.3.1. Sự chuyển động của vật liệu rời trong máy trộn 18
  1.3.2. Chế độ động học khi khuấy - trộn .20
  1.3.3. Công suất trộn 20
  1.3.4. Thời gian trộn .21
  1.3.5. Độ trộn đều .22
  1.3.6. Vị trí đặt cánh trộn và biên dạng cánh 23
  1.3.7. Chuyển động của hạt trên bề mặt cánh 24
  1.3.8. Tính chất vật lý chủ yếu của vật liệu .25
  Kết luận chương 1 27
  CHƯƠNG 2 .28
  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 28
  2.1.1. Nguyên liệu trong máy trộn thức ăn chăn nuôi 28
  2.1.1.1. Khối lượng riêng .28
  2.1.1.2. Hệ số ma sát .29
  2.1.1.3. Mật độ 30
  2.1.1.4. Độ rỗng 30
  2.1.1.5. Độ hạt của nguyên liệu 31
  2.1.2. Một số thông số cấu tạo và công nghệ của máy trộn thức ăn chăn nuôi.31
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 33
  2.2.1. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm .33
  2.2.3.1. Bộ thông số thí nghiệm .34
  2.2.3.2. Lập ma trận thí nghiệm, chọn phương án quy hoạch thực nghiệm .35
  2.2.3.3. Xác định mô hình toán 36
  2.2.3.4. Xác định giá trị tối ưu của các yếu tố hàm mục tiêu .41
  2.2.3.5. Giải bài toán thương lượng các giá trị tối ưu giữa hai hàm mục tiêu .41
  2.2.2. Phương pháp xác định độ trộn đều của hỗn hợp sau khi trộn .41
  2.2.3. Phương pháp xác định công suất trộn 44
  Kết luận chương 2 47
  CHƯƠNG 3 .48
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT 48
  3.1. Ảnh hưởng của trộn đến quá trình chuyển khối của dòng hai pha 48
  3.2. Ứng dụng phương trình Navie-stocks trong công nghệ trộn thức ăn 53
  3.3. Xác định mô hình vật lý máy trộn thức ăn chăn nuôi .55
  3.4. Phương pháp xác định lực cản trên cánh máy trộn thức ăn chăn nuôi .60
  Kết luận chương 3 63
  CHƯƠNG 4 .64
  THỰC NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU .64
  4.1. Nghiên cứu thực nghiệm .64
  4.1.1.Mục đích .64
  4.1.2. Các thông số, chỉ tiêu cần xác định bằng thực nghiệm 64
  4.2. Thiết bị thực nghiệm .65
  4.2.1. Máy trộn cánh gạt trục ngang .65
  4.2.1.1. Sự chuyển động của các hạt vật liệu trong máy trộn trục ngang .65
  4.2.1.2. Nguyên lý cấu tạo của máy trộn ngang hai trục 66
  4.2.2.Tính toán thiết kế máy trộn ngang hai trục thí nghiệm .66
  4.2.2.1. Cấu tạo máy trộn .67
  4.2.2.2. Tổng thể máy trộn thí nghiệm .70
  4.2.3. Thiết bị và kỹ thuật đo thông số đầu ra .71
  4.2.3.1.Đo công suất tiêu thụ N 71
  4.2.3.2. Đo chất lượng bột sau trộn 78
  4.3. Phương pháp xử lý kết quả sau thí nghiệm .78
  4.3.1. Tổ chức thực nghiệm 78
  4.3.2. Kết quả thí nghiệm .82
  4.3.2.1. Ảnh hưởng của x1, x2, x3, x4 đến chi phí năng lượng riêng YN .82
  4.3.2.2. Ảnh hưởng của x1, x2, x3, x4 đến chất lượng trộn YK 83
  4.3.2.3.Giải bài toán thương lượng giữa hàm chi phí năng lượng riêng YN và
  hàm chất lượng trộn YK 85
  4.4. Ứng dụng lý thuyết mô hình, đồng dạng và phân tích thứ nguyên để xác
  định dãy máy trộn 88
  4.5.Ứng dụng phương pháp mô hình, đồng dạng và phân tích thứ nguyên để
  xác định lực cản trên cánh máy trộn thức ăn chăn nuôi trục ngang .90
  4.6. Ứng dụng mẫu máy trộn trong dây chuyền sản xuất thức ăn 92
  4.6.1. Tính toán đầu tư, lãi phát sinh trong lắp đặt dây chuyền chế biến thức ăn
  chăn nuôi 93
  4.6.2. Năng lực sản xuất của dây chuyền 94
  4.6.3. Hoạch toán khinh tế (theo đơn giá năm 2011) .94
  Kết luận chương 4 95
  KẾT LUẬN CHUNG .96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .98

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thức ăn chăn nuôi chiếm phần lớn chi phí chăn nuôi (60 – 80%). Năm 2006, tỷ
  lệ sử dụng thức ăn công nghiệp trong ngành chăn nuôi của Việt Nam là 41,6%, thấp
  hơn mức trung bình của thế giới là 48,2% và đặc biệt thấp hơn các nước có ngành chăn
  nuôi phát triển như Thụy Điển, Na Uy, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc với tỷ lệ sử dụng
  thức ăn công nghiệp trên 80% (Bộ NN & PTNT, 2007).
  Ngành chế biến thức ăn chăn nuôi của Việt Nam được kỳ vọng là sẽ giúp tăng tỷ
  trọng thức ăn công nghiệp được sử dụng trong ngành chăn nuôi lên 55,5% vào năm
  2010, 67,3% vào năm 2015 và 70,1% vào 2020 (Chiến lược Phát triển ngành Chăn
  nuôi đến năm 2020, Bộ NN & PTNT, 2007).
  Các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi vừa và nhỏ chiếm hơn 90%
  doanh nghiệp sản xuất thức ăn hiện nay, được đánh giá là yếu hơn các doanh nghiệp
  quy mô lớn về quản lý chất lượng và công nghệ (Dự án 030/06VIE, 2010). Vì thế,
  để đạt được kỳ vọng đó, một trong những nhân tố quan trọng là phát triển công
  nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là quy mô vừa và nhỏ (2 – 5Tấn/h) với
  trang thiết bị đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, trong
  đó có khâu cuối cùng- khâu trộn thức ăn là quan trọng.
  Trên thế giới hiện có rất nhiều các loại máy trộn thức ăn chăn nuôi được nghiên
  cứu và chế tạo, phần lớn các tác giả tập trung nghiên cứu máy trộn cánh gạt, nằm
  ngang, làm việc gián đoạn hoặc liên tục, nhất là kiểu hai trục cánh trộn; nhưng việc
  nghiên cứu vẫn chưa toàn diện, chủ yếu mang tính chất thực nghiệm. Việc xác định
  các thông số của quá trình trộn và quy luật trộn gặp khó khăn, chủ yếu là do nhiều
  yếu tố biến đổi ảnh hưởng đến động lực học của máy trộn như: thông số chế tạo, cơ
  lý tính của các thành phần thức ăn, nguyên lý trộn và các chỉ số công nghệ khác .
  Tại Việt Nam, máy trộn thức ăn chăn nuôi trong các dây chuyền sản xuất
  được nhập khẩu từ nước ngoài hoặc chế tạo theo kinh nghiệm với rất nhiều kiểu
  dáng, công suất khác nhau; Cho đến nay việc nghiên cứu lý thuyết tính toán cũng
  như thực nghiệm cho máy trộn thức ăn chăn nuôi trục ngang kiểu cánh gạt (loại
  máy trộn đang được sử dụng phổ biến trong các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi
  quy mô vừa và nhỏ) vẫn chưa được các nhà khoa học trong nước quan tâm nghiên
  cứu, thiết kế. Đặc biệt là chỉ tiêu về độ đồng đều của sản phẩm sau trộn, tiết kiệm
  chi phí năng lượng. Các nghiên cứu cho thấy nếu độ động đều của sản phẩm thức
  ăn chăn nuôi sau trộn nhỏ hơn 90 % thì độ tăng trọng của vật nuôi sẽ giảm từ 5 –
  10 % [27],[28], tuy nhiên nếu tăng độ đồng đều của sản phẩm sau trộn mà không
  quan tâm đến chi phí năng lượng thì giá thành sản phẩm sẽ cao. Trong khi đó giá
  thức ăn chăn nuôi công nghiệp ở Việt Nam hiện nay cao hơn khoảng 10-15% so với
  các nước khác trong khu vực như Thái Lan hay Trung Quốc (www.mard.gov.vn).
  Chi phí chăn nuôi cao là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới khả năng cạnh tranh
  thấp của ngành chăn nuôi Việt Nam (IAE, 2005).
  Vì những lý do trên, việc tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng
  của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy
  trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang” đang là vấn đề cấp bách và có ý nghĩa
  thực tiễn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu.
  2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu, xác định một số các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng
  sản phẩm sau trộn và tiêu thụ năng lượng riêng của máy trộn, trên cơ sở đó tìm
  bộ thông số phù hợp nhằm tăng chất lượng sản phẩm sau khi trộn và giảm tiêu
  thụ năng lượng riêng của máy trộn.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  -Tính toán các chuẩn số đồng dạng nhằm thiết kế chế tạo mô hình máy trộn
  thức ăn chăn nuôi trục ngang phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu chung;
  - Thực nghiệm xác định các thông số cơ bản ảnh hưởng đến độ đồng đều
  của thức ăn chăn nuôi và tiêu thụ năng lượng;
  - Xây dựng bộ thông số phù hợp trên máy trộn mô hình đáp ứng đồng thời hai
  chỉ tiêu: Độ đồng đều sản phẩm sau trộn >90 % và giảm tiêu thụ năng lượng riêng;
  - Xác định dãy máy trộn thức ăn chăn nuôi với các công suất khác nhau trên
  cơ sở máy trộn mô hình;
  - Đánh giá thử nghiệm độ tin cậy của máy thực.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Một số thông số chính của máy trộn bột khô, kiểu nằm ngang: Góc nâng cánh
  trộn, đường kính cánh trộn, đường kính thùng trộn, bước vít, tốc độ của vít trộn,
  thời gian trộn, khối lượng một mẻ trộn, chi phí công suất .;
  -Tính chất cơ bản của vật liệu trộn.
  3.2.Phạm vi nghiên cứu
  - Nghiên cứu máy trộn thức ăn chăn nuôi trục ngang, kiểu cánh gạt, làm việc gián đoạn
  với công suất cỡ vừa (2 ¸ 5 Tấn/h) tại Việt Nam.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  4.1. Ý nghĩa khoa học
  - Phát triển hướng ứng dụng lý thuyết mô hình đồng dạng cho máy trộn thức
  ăn chăn nuôi trục ngang trong:
  + Tính toán thiết kế mô hình thí nghiệm;
  + Xác định lực cản trên cánh máy trộn;
  + Xác định dãy máy trộn.
  - Phát triển mô hình toán mô tả quan hệ “vào – ra” của máy trộn thức ăn chăn
  nuô trục ngang trong dải công suất 2 ¸ 5 Tấn/h.
  4.2. Ý nghĩa thực tiễn
  - Thiết kế máy trộn thức ăn chăn nuôi trục ngang dùng cho thực nghiệm, từ đó
  đề xuất dãy máy trộn công suất 2 ¸5 Tấn/h cho quy mô sản xuất vừa theo hướng
  tăng độ đồng đều sau trộn và tiết kiệm năng lượng.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp điều tra, lấy ý kiến chuyên gia, tập hợp thông tin;
  - Phương pháp mô hình, đồng dạng và phép phân tích thứ nguyên;
  - Phương pháp quy hoạch thực nghiệm.

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN
  1.1. Thực trạng ngành chăn nuôi trên thế giới và ở Việt Nam
  1.1.1. Tình hình chăn nuôi trên thế giới
  Chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất chính của kinh tế nông nghiệp. Nó
  có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Ngoài việc
  cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, ngành chăn nuôi còn là nguồn cung
  cấp nguyên liệu không thể thiếu cho một số ngành công nghiệp. Ở những nước tiên
  tiến, giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm trên 50% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.
  1.1.2. Tình hình chăn nuôi ở Việt Nam
  Việt Nam là nước nông nghiệp, nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến thức
  ăn chăn nuôi đa dạng và phong phú.
  Nhu cầu tiêu thụ thực phẩm chất lượng cao, thực phẩm an toàn của người dân
  ngày càng tăng. Hiện nay, bình quân thịt, trứng, sữa theo đầu người còn thấp, chỉ
  bằng 40% ư 50% mức tiêu thụ của các nước khu vực. Thức ăn chế biến mới chỉ 50
  ư 60% tổng lượng thức ăn (các nước khu vực bình quân 50 ư 70%). Thị trường tiêu
  thụ thịt, trứng và sữa còn rộng mở.
  Tuy nhiên, thị trường thịt nội địa không ổn định, chưa có thị trường xuất khẩu,
  giá sản phẩm cao hơn 15 ư 20% so các nước khu vực. Việt Nam phải cạnh tranh với
  các nước, đó là thách thức lớn vì:
  1. Chăn nuôi nhìn chung còn nhỏ lẻ và phân tán. Các mô hình chăn nuôi công
  nghiệp còn ít. Năng suất, chất lượng các sản phẩm chăn nuôi chưa cao.
  2. Chậm đổi mới công nghệ, thiết bị phục vụ ngành chăn nuôi.
  * Hướng phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam thời gian tới.
  Phấn đấu đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông
  nghiệp từ 21ư 22% hiện nay lên trên 30% vào năm 2010. Đến năm 2020 phấn đấu
  chế biến thức ăn chăn nuôi: 10 triệu tấn/năm (Báo cáo của Bộ chính trị tại Hội nghị
  TW lần thứ 7, khoá X năm 2008).
  1.1.3. Tình hình chế biến thức ăn chăn nuôi trên thế giới và Việt Nam
  1.1.3.1 Tình hình chế biến thức ăn chăn nuôi trên thế giới
  Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp trên toàn thế giới năm 2003 đã đạt
  mức kỷ lục là 612 triệu tấn. Dự báo trong năm tới, sản xuất công nghiệp sẽ có mức

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu Tiếng Việt
  1. Hà Thị An (1986), Các quá trình và thiết bị thủy cơ, Giáo trình giảng dạy cho
  ngành “Máy và thiết bị hóa chất”, Hà Nội.
  2. Nguyễn Bin (2004), Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực
  phẩm, NXB Khoa học kỹ thuật, 2004.
  3. Hoàng Bá Chư, Phạm Lương Tuệ, Trương Ngọc Tuấn (2005). Bơm, quạt, máy
  nén công nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
  4. Cokolob I. A (1975), Cơ sở thiết kế máy và máy móc tự động sản xuất thực
  phẩm, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.
  5. Phan Nguyên Di (2002), Cơ học môi trường liên tục - Các phương trình cơ bản
  và ứng dụng, NXB Khoa học kỹ thuật.
  6. Nguyễn văn Dự, Nguyễn Đăng Bình (2011), Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ
  thuật, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
  7. Dự án 030/06 VIE, 2010.
  8. Trần Văn Địch, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Nguyễn Viết Tiếp, Trần
  Xuân Việt (2009), Công nghệ chế tạo máy, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  9. Nguyễn Thanh Hào (2007), Nghiên cứu dòng phun rối xoáy hai pha không đồng
  nhất trong buồng đốt công nghiệp, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật trường Đại học
  Bách khoa - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
  10. Phạm Thượng Hàn và các cộng sự (2006), Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật
  lý, tập 2, NXB Giáo dục Hà Nội.
  11. An Hiệp – Trần Vĩnh Hưng (2006), Thiết kế chi tiết máy trên máy tính, NXB
  Giao thông Vận tải, Hà Nội.
  12. Franz Holzweibig và Hans Dresig (2001), Giáo trình động lực học máy, Vũ
  Liêm Chính và Phan Nguyễn Di dịch từ tiếng Đức, NXB Khoa học Kỹ thuật,
  Hà Nội.
  13. Nguyễn Thị Hồng (2002), Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của hiết bị
  phủ hóa chất bảo quản và nhuộm màu hạt giống Ngô theo công nghệ xử lý ẩm,
  Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Hà Nội.
  14. Trần Mạnh Hùng (2007), Đo lường không điện trong nghiên cứu thử nghiệm
  máy. Giáo trình giảng dạy cao học, Hà Nội.
  15. Trần Mạnh Hùng, Phạm Văn Lang, Hà Quốc Ninh (1998), Đo lường và thử
  nghiệm về cơ điện nông nghiệp trong thời kỳ mới, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  16. Trần Thị Nhị Hường, Đặng Thế Huy (1992), Một số phương pháp toán trong cơ
  học nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  17. Tào Khang (2003), Công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi, NXB Thượng Hải.
  18. Landau L.D và Lifsitx E.M(2001), Thủy động lực học, NXB Khoa học và Kỹ
  thuật, Hà Nội.
  19. Phạm Văn Lang (1996), Đồng dạng, mô hình và phép phân tích thứ nguyên và
  ứng trong kỹ thuật nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  20. Phạm Văn Lang, Bạch Quốc Khang (1998), Cơ sở lý thuyết quy hoạch thực
  nghiệm và ứng dụng trong kỹ thuật nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  21. Phạm Văn Lang, Nguyễn Huy Mỹ (1992), Phương pháp điều khiển học kỹ thuật
  và ứng dụng trong nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  22. Vũ Như Lân (2006), Điều khiển sử dụng logic mờ mạng nơron và đại số gia tử,
  NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  23. Mai Văn Lề (1984), Nghiên cứu tuyển chọn phương pháp xác định chất phụ gia
  để đánh giá độ trộn thức ăn gia súc, khoa hóa thực phẩm, Trường Đại học Bách
  Khoa Hà Nội.
  24. Mennhicốp C.V (1978), Cơ giới hóa và tự động hóa trong chuồng trại chăn
  nuôi gia súc, NXB Bông lúa, Leninguad .
  25. Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam (2004), Quá trình và thiết bị trong công nghệ
  hóa học và thực phẩm (tập 2) – Cơ học vật liệu rời, NXB Đại học Quốc gia
  thành phố Hồ Chí Minh.
  26. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước (2006), Lý thuyết điều khiển mờ, NXB
  Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  27. Nguyễn Như Nam, Lê Anh Đức (2008), Nghiên cứu thiết kế máy trộn vít đứng,
  Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
  28. Nguyễn Như Nam (1996), Nâng cao mức độ trộn hỗn hợp các nguyên liệu làm thức
  ăn gia súc, Luận án tiến sĩ kỹ thuật trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh.
  29. Nguyễn Thanh Nam (2008), Dòng phun rối tự do và phương pháp tính, NXB
  Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  30. Nguyễn Thanh Nam (2008), Cơ học lưu chất tính toán, NXB Đại học Quốc gia
  TP. Hồ Chí Minh.
  31. Đậu Thế Nhu (1996), Chương trình xử lý thực nghiệm ứng dụng trong cơ giới
  hóa nông nghiệp, Báo cáo khoa học của Viện Cơ điện nông nghiệp và chế biến
  nông sản, Hà Nội.
  32. Nguyễn Năng Nhượng (2001), Kết quả chuyển giao dây chuyền chế biến thức
  ăn gia súc qui mô 2 t/h; 3 t/h và 5 t/h. Tuyển tập kết quả khoa học công nghệ cơ
  điện nông nghiệp 1996 ¸ 2000, Hà Nội.
  33. Trần Quan Quý, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Bính (2001, Máy và thiết bị sản
  xuất vật liệu xây dựng, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội.
  34. Ngô Diện Tập (2001), Đo lường và điều khiển bằng máy tính, NXB Khoa học
  kỹ thuật.
  35. Nguyễn Hoàn Thiện (2006), Nghiên cứu quá trình trộn hỗn hợp bê tông nhựa
  nóng trong buồng trộn cưỡng bức chu kỳ hai trục, Luận văn Thạc sĩ Đại học
  GTVT chuyên ngành máy xây dựng và xếp dỡ, Hà Nội.
  36. Nguyễn Trọng Thuần (2000), Điều khiển logic và ứng dụng, NXB Khoa học kỹ
  thuật, Hà Nội.
  37. Nguyễn Thị Minh Thuận (1988), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số
  đến chất lượng và năng lượng của máy trộn bột thức ăn gia súc khô kiểu vít
  đứng, Luận án Phó tiến sĩ kỹ thuật, Hà Nội.
  38. Nguyễn Như Thung, Lê Nguyên Đương, Phan Lê, Nguyễn Văn Khỏe (1987),
  Máy và thiết bị thức ăn chăn nuôi, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
  39. 10TCN - Tiêu chuẩn ngành (10TCN 860:2006), Thức ăn chăn nuôi – Độ dao
  động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng, Bộ nông nghiệp và
  phát triển nông thôn.
  40. Phan Thanh Tịnh (1995), Các phương pháp đánh giá hiệu quả kết quả nghiên
  cứu cơ điện nông nghiệp và chế biến nông sản 1991 – 1995, NXB Nông nghiệp,
  Hà nội.
  41. Tổng Cục Thống kê, Tổng điều tra nông thôn (2007), Nông nghiệp và thủy sản,
  NXB Thống kê, Hà Nội

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status