Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng Gis để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất các giải pháp quản lý

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng Gis để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất các giải pháp quản lý

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Ứng dụng Gis để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất các giải pháp quản lý

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỦ* VIỂT TÁT---------------------------------------- III
  DANH MỤC CÁC HÌNH________________________________ V
  DANH MỤC CÁC BẢNG------------------------------------------------------- VI
  DANH MỤC CÁC BẢNG------------------------------------------------------- VI
  MỞ ĐÀU__________________________ ----------------------------- 6
  1. TÍNH CÁP THIÉT CỦA ĐÈ TÀI 6
  2. MỤ c TIÊU, NÔI DUNG VÀ PHlTơNG PHÁP NGHIÊN cứu 11
  3. NHỮNG NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÓ LIÊN QUAN 13
  CHƯƠNG 1_____________________ «____________________ 15
  TÒNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP___________________ 15
  MINH HỨNG - HÀN QUỔC_____________________________ 15
  1.1. MÔ TẢ TỔNG QUAN . ^ .3*. 15
  /././. Giới thiệu sơ luợc về KCN . ì5
  ì. 1.2. Cơ sở pháp tỷ 18
  ì. 1.3. Sơ đề té chức cùa KCN Minh Hung — Hàn Quốc . y 9
  1.1.4. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế-xã hội . 20
  1.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG .X; 25
  1.2.1. Mục tiiu môi ừuòttg 2010 định hướng 2020 . 27
  1.2.2. Vấn để môi truờng không khí của KCN Minh Hưng — Hàn Quốc 27
  1.2.3. Các đặc trung nguồn khi thài trong KCN Minh Hưng — Hàn Quốc 30
  1.3. QUAN TRÁC KHÔNG KHÍ Ị . 34
  1.4. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG . 37
  1.4.1. Hiện trạng trang thiết bị mậy móc phục vụ câng tác giảm sátchẩtìuợngmổi trường. 37
  1.4.2. Một so hoạt động ve công tác bảo vệ môi trường cùa rinh Bình Phước trong thời gian gần đây
  .7 .7 7 7. 38
  1.4.3. Những ton tại trong cõng tác quản lý mồi trường . 40
  CHƯƠNG 2__________________________________________ 42
  Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỊTC tiễn của đè tài________________ 42
  2.1. THU THẬP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG . 42
  22. CHỈ SỚ CHẮT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI) . 45
  2.2.1. Tong quan về chi so chất ìuợng không khi 45
  2.2.2. Chi số Chat lượng không khí quồc gia cùa Mỹ . 46
  Chi so AQI của Tổng cục môi trường Việt Nam 47
  CHU*ƠNG 3____________________________________ 56
  KÉT QUẢ VÀ THÀO LUẬN_____________________________ 56
  3.1. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHỈ SỔ CHẮT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KCN MINH HƯNG -HÀN
  QUỐC . 'Z . 56
  32. Cơ SỞ DỬ LIỆU 51
  3.2.1. Xậy dụng cơ sở dữìỉệu GIS khu vục nghiêncứu 51
  3.2.2. Thiết kế cẩu trúc cơ sở dữ liệu . 52
  3.2.3. Các dạng dữ liệu . 52
  3.3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG BẢN Đồ Ô NHIẼM KHÔNG KHÍ KCN MH-HQ 62
  3.4. ĐÁNH GIÁ MỬC ĐỌ HIỆU QUẢ cử A GIS . 71
  3.5. ĐỀ XUẮT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN 72
  KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ_____________________________ 75
  PHỤ LỤC 1_____________________________________ 78
  PHỤ LỤC 2___________________ . ____________ 79
  MỌT SỔ HÌNH ÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 0SÊL____ 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO_____ L____ A________________ 81

  Xem Thêm: Ứng dụng Gis để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất các giải pháp quản lý
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng Gis để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất các giải pháp quản lý sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status