Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thu nhận dextrin, maltose, α-glucose từ tinh bột

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thu nhận dextrin, maltose, α-glucose từ tinh bột

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng biểu, sơ đồ
  Danh mục hình, đồ thị
  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. Tổng quan về sự thủy phân tinh bột 1
  1.1.1. Sự thủy phân tinh bột bằng phương pháp hóa học 1
  1.1.2. Sự thủy phân tinh bột bằng phương pháp sinh học – Sử dụng
  hệ enzyme Amylase .3
  1.2. Các enzyme Amylase quan trọng, chủ yếu trong thủy phân
  tinh bột 5
  1.2.1. α – Amylase 5
  1.2.2. β - Amylase .6
  1.2.3. γ – Amylase (hay Glucoamylase) 7
  1.2.4. Vai trò của amylase trong công nghiệp thực phẩm .8
  1.3. Tinh bột – Cơ chất chính thủy phân của enzyme Amylase 9
  1.3.1. Thành phần cấu tạo của tinh bột .9
  1.3.2. Cấu trúc tinh thể của tinh bột 12
  1.3.3. Ứng dụng của tinh bột trong công nghiệp thực phẩm .12
  1.3.4. Giới thiệu sơ lược về các loại tinh bột sử dụng trong
  đề tài luận văn 13
  1.3.4.1. Bột gạo .13
  1.3.4.2. Bột bắp 14
  1.3.4.3. Bột năng (hay bột sắn mì) .15
  1.4. Các sản phẩm của quá trình thủy phân tinh bột và vai trò ứng dụng
  trong công nghiệp thực phẩm .15
  1.4.1. Dextrin .16
  1.4.2. Maltose 19
  1.4.3. Glucose 21
  1.5. Tình hình sản xuất dextrin, maltose, glucose, trong nước .23
  1.6. Sơ lược về kỹ thuật HPLC – Kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao .23
  1.6.1. Cơ sở lý thuyết 23
  1.6.2. Hệ thống HPLC 24
  PHẦN 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  2.1. Nguyên vật liệu
  2.1.1. Các loại tinh bột sử dụng trong đề tài 26
  2.1.2. Hóa chất 26
  2.1.3. Thiết bị - Dụng cụ thí nghiệm .26
  2.1.4. Các loại enzyme amylase sử dụng trong luận văn 26
  2.1.4.1. α-amylase (EC 3.2.1.1) 26
  2.1.4.2. β-amylase (EC 3.2.1.2) 26
  2.1.4.3. γ-amylase (EC 3.2.1.3) 27
  2.2. Phương pháp
  2.2.1. Phương pháp xác định pH .27
  2.2.2. Phương pháp xác định độ ẩm .27
  2.2.3. Phương pháp định lượng đường tổng số: phương pháp Phenol .28
  2.2.4. Định lượng đường khử theo phương pháp Miller 29
  2.2.5. Phương pháp định lượng tinh bột: phương pháp
  thủy phân bằng acid 30
  2.2.6. Phương pháp định lượng dextrin .31
  2.2.7. Phương pháp xác định maltose theo phương pháp dùng
  thuốc thử DNS 32
  2.2.8. Xác định hoạt tính enzyme α-Amylase, β-Amylase
  theo phương pháp Heinkel, 1956 . 33
  2.2.9. Xác định hoạt độ của glucoamylase .34
  2.2.10. Phương pháp xác định chỉ số DE (Dextrose Equivalent) .35
  2.2.11. Khảo sát quá trình thủy phân tinh bột theo thời gian
  với 3 loại nguyên liệu: bột gạo, bột bắp, bột năng bằng
  tác nhân hóa học và tác nhân sinh học .36
  2.2.11.1. Thủy phân tinh bột ở 3 loại bột: bột gạo, bột bắp,
  bột năng bằng tác nhân hóa học – acid HCl .36
  2.2.11.2. Thủy phân tinh bột ở bột gạo, bột bắp, bột năng
  bằng tác nhân sinh học – enzyme Amylase .36
  2.2.12. Khảo sát quá trình thủy phân tinh bột theo thời gian với
  3 loại nguyên liệu: bột gạo, bột bắp, bột năng bằng phương pháp
  kết hợp acid và enzyme amylase .38
  2.2.13. Tinh sạch dung dịch sau thủy phân 38
  2.2.14. Phương pháp phân tích các thành phần đường đơn
  và oligosaccharide – Phương pháp HPLC .39
  2.2.15. Xử lý số liệu thí nghiệm .39
  PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
  3.1. Xác định hoạt độ của α-amylase thương mại (Termamyl-LS),
  β-amylase thương mại (Sebamyl-L) và γ- amylase thương mại (AMG-E) 42
  3.2. Khảo sát các thành phần sinh hóa chủ yếu của 3 loại bột:
  bột gạo, bột bắp, bột năng .43
  3.3. Khảo sát sự biến đổi hàm lượng đường khử tạo thành và
  chỉ số DE theo thời gian thủy phân 44
  3.3.1. Biến thiên giá trị DE trong quá trình thủy phân 44
  3.3.2. Thủy phân các loại nguyên liệu bằng tác nhân hóa học – acid HCl 2%
  3.3.2.1. Trên cơ chất là bột gạo 45
  3.3.2.2. Trên cơ chất là bột bắp 46
  3.3.2.3. Trên cơ chất là bột năng 47
  3.3.2.4. Trên cơ chất là tinh bột tan .48
  3.3.2.5. So sánh lượng đường khử tạo ra khi thủy phân tinh bột
  bằng tác nhân acid HCl trên các nguồn cơ chất khác nhau .50
  3.3.3. Thủy phân các loại nguyên liệu bằng tác nhân sinh học – Sử dụng enzyme Amylase .51
  3.3.3.1. Quá trình dịch hóa bằng enzyme Termamyl-LS 51
  a/ Trên cơ chất là bột gạo 51
  b/ Trên cơ chất là bột bắp .52
  c/ Trên cơ chất là bột năng 53
  d/ So sánh lượng đường khử tạo ra trong quá trình
  dịch hóa bằng enzyme Termamyl trên các nguồn
  cơ chất khác nhau 56
  3.3.3.2. Quá trình đường hóa bằng enzyme Sebamyl-L 57
  a/ Trên cơ chất là bột gạo . 57
  b/ Trên cơ chất là bột bắp .58
  c/ Trên cơ chất là bột năng 59
  d/ So sánh lượng đường khử tạo ra trong quá trình
  đường hóa bằng enzyme Sebamyl trên các nguồn
  cơ chất khác nhau 61
  3.3.3.3. Quá trình đường hóa bằng enzyme AMG-E .62
  a/ Trên cơ chất là bột gạo 62
  b/ Trên cơ chất là bột bắp .63
  c/ Trên cơ chất là bột năng 64
  d/ So sánh lượng đường khử tạo ra trong quá trình
  đường hóa bằng enzyme AMG-E trên các nguồn
  cơ chất khác nhau 65
  3.3.4. Thủy phân các loại nguyên liệu bằng tác nhân hóa học –
  acid HCl kết hợp tác nhân sinh học – enzyme Amylase .66
  3.3.4.1. Quá trình đường hóa bằng enzyme Sebamyl-L
  sau khi dịch hóa bằng acid HCl .66
  a/ Trên cơ chất là bột gạo 66
  b/ Trên cơ chất là bột bắp .67
  c/ Trên cơ chất là bột năng 68
  d/ So sánh lượng đường khử tạo ra trong quá trình
  dịch hóa bằng acid và đường hóa bằng enzyme
  Sebamyl trên các nguồn cơ chất khác nhau 69
  3.3.4.2. Quá trình đường hóa bằng enzyme AMG-E sau khi
  dịch hóa bằng acid HCl 70
  a/ Trên cơ chất là bột gạo 70
  b/ Trên cơ chất là bột bắp .71
  c/ Trên cơ chất là bột năng 72
  d/ So sánh lượng đường khử tạo ra trong quá trình
  dịch hóa bằng acid và đường hóa bằng enzyme
  AMG trên các nguồn cơ chất khác nhau .73
  3.4. Kết quả xử lý dung dịch bằng than hoạt tính .74
  3.5. Các đường thành phần trong hỗn hợp sau thủy phân khi
  phân tích bằng phương pháp HPLC .75
  PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
  4.1. Kết luận 77
  4.2. Đề nghị .78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHẦN 5: PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Thu nhận dextrin, maltose, α-glucose từ tinh bột
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu nhận dextrin, maltose, α-glucose từ tinh bột sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status