Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng sử dụng đất giai đoạn 2006-2009 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới nhằm nâng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng sử dụng đất giai đoạn 2006-2009 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới nhằm nâng

  MC LỤC

  MỞ ĐẦU .. .. ... 1
  1.1. Đặt vấn đề . 1
  1.2. Mục tiêu của đề tài 2
  1.3. Mục đích của đề tài . 2
  1.4. Yêu cầu của đề tài . 2
  1.5. Ý nghĩa của đề tài . 3
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .. ... 4
  1.1. Cơ sở khoa học của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất . 4
  1.1.1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất . 4
  1.1.2. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất đai 6
  1.1.3. Tầm quan trọng của sử dụng đất đai 8
  1.1.4. Cơ sở lý luận của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất . 9
  1.1.5. Cơ sở thực tiễn của quy hoạch sử dụng đất 10
  1.1.6. Các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất . 10
  1.1.7. Hệ thống các văn bản liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 11
  1.2. Tình hình sử dụng đất trên thế giới . 11
  1.3. Tình hình sử dụng đất đai tại việt nam 14
  1.3.1. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên phạm vi cả nước 14
  1.3.2. Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong
  phạm vi cả nước 15
  1.4. Tình hình sử dụng đất đai tại địa bàn nghiên cứu . 18
  1.4.1. Tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên . 18
  1.4.2. Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại TPTN . 18
  Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 20
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 20
  2.2. Địa điểm nghiên cứu của đề tài 20

  1

  2.3. Nội dung nghiên cứu 20
  2.3.1. Điều tra về điều kiện tự nhiên, Kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên 20
  2.3.2. Điều tra về hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai
  trên toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên 21
  2.3.3. Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất của thành
  phố Thái Nguyên giai đoạn 2006-2009 21
  2.4. Phương pháp nghiên cứu . 21
  2.4.1. Điều tra thu thập các tài liệu, số liệu sơ cấp, thứ cấp 21
  2.4.2. Phương pháp khảo sát thực địa . 22
  2.4.3. Thừa kế các tài liệu sẵn có . 22
  2.4.4. Phương pháp dự báo 22
  2.4.5. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo . 22
  2.4.6. Thống kê xử lý số liệu 22
  Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .. .. 23
  3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội . 23
  3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 23
  3.1.1.1. Về vị trí địa lý và khí hậu, thuỷ văn 23
  3.1.1.2. Các nguồn tài nguyên [3] 25
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên 28
  3.1.2.1 Đặc điểm về tình hình kinh tế . 28
  3.1.2.2. Đặc điểm về dân số, lao động và chất lượng nguồn lực 31
  3.1.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng . 32
  3.1.3. Đánh giá tiềm năng, cơ hội và hạn chế của điều kiện tự nhiên,
  kinh tế- xã hội đến sự phát triển của thành phố Thái Nguyên . 34
  3.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai . 35
  3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 35

  2

  3.3. Thực trạng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố
  Thái Nguyên 38
  3.3.1. Thực trạng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 38
  3.3.2. Thực trạng thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành
  phố Thái Nguyên giai đoạn 2006-2009 39
  3.3.2.1. Những nội dung chính trong phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên . 39
  3.3.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 41
  3.3.2.3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  phi nông nghiệp . 46
  3.3.2.4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
  chưa sử dụng 70
  3.3.3. Tình hình quản lý nhà nước về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất . 71
  3.4. Đánh giá chung công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thành
  phố Thái Nguyên 72
  3.4.1. Những kết quả đạt được . 72
  3.4.2. Những tồn tại 74
  3.4.3. Nguyên nhân chủ yếu 75
  3.5. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử
  dụng đất thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2015 80
  3.5.1 Giải pháp về ban hành các văn bản pháp quy 80
  3.5.2. Giải pháp về tổ chức lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 81
  3.5.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất . 81
  3.5.4. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác quy
  hoạch kế hoạch sử dụng đất 84
  3.5.5. Giải pháp cho từng nhóm đất 85

  3

  3.5.5.1. Đối với nhóm đất nông nghiệp 85
  3.5.5.2. Đối với đất phi nông nghiệp . 86
  3.5.5.3. Đầu tư, khai thác đất chưa sử dụng . 87
  KT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .. .. .. 88
  1. Kết luận 88
  1.1. Đất nông nghiệp 88
  1.2. Đất phi nông nghiệp . 88
  1.3. Đất chưa sử dụng 89
  1.4. Nguyên nhân 89
  2. Đề nghị . 89


  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng sử dụng đất giai đoạn 2006-2009 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới nhằm nâng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng sử dụng đất giai đoạn 2006-2009 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới nhằm nâng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status