Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc nghiên cứu xói mòn đất tại huyện Võ Nhai tỉnh Th

  D
  dream dream bây giờ đang trực tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc nghiên cứu xói mòn đất tại huyện Võ Nhai tỉnh Th

  MC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và yêu cầu của đề tài . 2
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 2
  4. Bố cục của luận văn 3
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  1. Cơ sở khoa học và tầm quan trọng của việc nghiên cứu xói mòn đất đai 4
  1.1. Các quá trình xói mòn đất 4
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xói mòn đất đai. 5
  1.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố khí hậu 5
  1.2.2. Ảnh hưởng của địa hình, địa mạo . 6
  1.2.3. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật . 6
  1.2.4. Ảnh hưởng của đất đai 7
  1.2.5. Ảnh hưởng của con người . 7
  2. Nghiên cứu xói mòn đất trên thế giới và ở Việt Nam 7
  2.1. Tình hình nghiên cứu xói mòn đất trên thế giới . 7
  2.1.1. Nghiên cứu xói mòn đất ở Liên Xô (cũ) 7
  2.1.2. Nghiên cứu xói mòn đất ở Mỹ 8
  2.1.3. Nghiên cứu xói mòn đất ở Canada 10
  2.1.4. Nghiên cứu xói mòn đất ở Pháp 10
  2.2. Tình hình nghiên cứu về xói mòn đất tại Việt Nam . 11
  2.2.1. Giai đoạn trước năm 1945 . 12
  2.2.2. Giai đoạn từ năm 1945 - 1975 . 12
  2.2.3. Giai đoạn từ năm 1975 đến nay 14
  Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 16
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 16
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 16
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 16
  2.2. Nội dung nghiên cứu . 16
  2.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của huyện Võ Nhai
  . 16
  2.2.2. Xác định bộ tiêu chuẩn đánh giá xói mòn đất bằng công nghệ GIS
  . 16


  2.2.3. Chồng ghép bản đồ, xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ xói mòn đất
  . 16
  2.2.4. Điều tra dã ngoại thực địa để kiểm tra bổ xung các kết quả thu
  được . 17
  2.3. Phương pháp nghiên cứu . 17
  2.3.1. Phương pháp thống kê phân tích số liệu 17
  2.3.2. Phương pháp xây dựng và chồng ghép bản đồ 17
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 18
  3.1. Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu 18
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 18
  3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội . 27
  3.2.1. Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội . 27
  3.2.2. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 27
  3.2.3. Tình hình phát triển các ngành kinh tế trên địa bàn huyện 31
  3.3. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn đất huyện võ Nhai 34
  3.3.1. Phân cấp mức độ nguy cơ xói mòn huyện Võ Nhai . 34
  3.3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đơn tính 35
  3.3.3. Thiết lập mô hình xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ xói mòn 52
  3.4. Xác định lượng đất xói mòn hàng năm của huyện Võ Nhai . 57
  3.4.1. Các chỉ tiêu xác định lượng đất xói mòn . 57
  3.4.2. Xác định lượng mất đất tổng quát . 65
  3.5. Một số đề xuất mang tính thực tế đối với khu vực nghiên cứu . 70
  3.6. Đánh giá kết quả đạt được . 72
  3.7. Đề xuất các phương pháp phòng chống xói mòn đất hiệu quả trong tương lai 74
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 76
  1. Kết luận 76
  2. Kiến nghị 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78


  Xem Thêm: Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc nghiên cứu xói mòn đất tại huyện Võ Nhai tỉnh Th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc nghiên cứu xói mòn đất tại huyện Võ Nhai tỉnh Th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status