Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng phục vụ thị trường bất động sản tại khu vực thành phố Thái

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng phục vụ thị trường bất động sản tại khu vực thành phố Thái

  MỤC LỤC
  Më ®Çu 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và yêu cầu . 2
  Chương 1 4
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU 4
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 4
  1.1.1. Một số mô hình CSDL địa chính đã sử dụng ở nước ngoài . 4
  1.1.2. Một số kết quả đề tài dự án liên quan đã nghiên cứu trong nước . 5
  1.1.3 Thông tin địa chính với thị trường bất động sản . 8
  1.2 Phân tích nhu cầu thông tin địa chính với thị trường bất động sản . 12
  1.2.1. Phân tích nhu cầu thông tin địa chính với thị trường bất động sản 12
  1.2.3. Nhu cầu thông tin địa chính với thị trường bất động sản . 15
  1.3 Cơ sở dư liệu thông tin địa chính 17
  1.3.1 Khái niệm cơ bản về hệ thống cơ sở dữ liệu 17
  1.3.2. Phần cứng - máy tính và các thiết bị ngoại vi . 18
  1.3.3. Hệ thống phần mềm và các thủ tục cần thiết để xây dựng và phân tích19
  1.4. Một số vấn đề lưu ý khi xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ cung
  cấp thông tin cho thị trường bất động sản. 21
  1.4.1. Cơ sở dữ liệu địa chính với quá trình tính giá đất phục vụ cung cấp
  thông tin. 21
  1.4.2 Một số vấn đề lưu ý khi xây dựng hệ thống thông tin địa chính . 22


  1.5. Vùng giá trị đất đai với thông tin bất động sản 23
  1.5.1 Vùng giá trị đất đai 23
  1.5.2 Vùng giá trị đất đai theo vị trí phục vụ tính giá đất cung cấp thông tin
  cho bất động sản; 24
  1.5.3. Mối quan hệ giữa vùng giá đất và vùng giá trị đất đai 25
  1.5.4. Tính giá đất hàng loạt theo vùng giá trị đất đai . 25
  1.5.5 Sử dụng bản đồ địa chính làm dữ liệu nền xây dựng vùng giá trị đất đai theo vị trí phục vụ tính giá đất cung cấp thông tin cho bất động sản. 27
  1.6. Xây dựng thông tin địa chính mở rộng phục vụ tính giá đất cung cấp
  thông tin kinh tế cho thị trường bất động sản . 29
  1.6.1. Xây dựng thông tin địa chính từng bước tích tụ thông tin phục vụ nhu cầu của thị trường bất động sản 29
  1.6.2. Các bước xây dựng và quản lý thông tin địa chính mở rộng 29
  1.6.3. Một số yêu cầu khi phát triển mô hình cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng thành hệ thống thông tin địa chính mở rộng cung cấp thông tin cho thị trường bất động sản 31
  1.7. Hệ thống phần mềm sử dụng quản lý và phân tích . 34
  1.7.1. Module quản lý bản đồ và hồ sơ địa chính 35
  1.7.2.Module quản lý thông tin địa chính mở rộng
  . 36
  1.7.3. Các tiện ích tính giá trị bất động sản và thuế . 36
  1.7.4. Module Tra cứu và cung cấp thông tin 37
  1.8. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 38


  Chương 2 40
  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 40
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 40
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 40
  2.1.2. Phạm vi Nghiên cứu . 40
  2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 40
  2.3. Nội dung nghiên cứu . 40
  2.4. Phương pháp nghiên cứu và sử lý số liệu . 41
  Chương 3 43
  XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH . 43
  VÀ ĐỊA CHÍNH MỞ RỘNG TẠI PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG 43
  THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 43
  3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu 43
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 43
  3.1.2. Các nguồn tài nguyên 45
  3.1.3. Thực trạng môi trường 46
  3.1.4. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường 47
  3.2. Khái quát về tài liệu vực nghiên cứu 47
  3.3. Những nội dung cơ bản khi xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng tại phường Phan Đình Phùng 48
  3.3.1. Phân tích, đánh giá chất lượng tài liệu 48


  3.3.2. Các bước xây dựng hệ thống thông tin địa chính mở rộng phục vụ quản lý bất động sản . 48
  3.4. Xây dựng hệ thống thông tin địa chính toàn phường Phan Đình Phùng . 49
  3.5. Xây dựng hệ thống giao thông toàn phường Phan Đình Phùng 51
  3.6. Xây dựng vùng giá trị đất đai theo vị trí toàn phường Phan Đinh Phùng51
  3.7. Xây dựng dữ liệu giá hàng năm 56
  3.7.1. Xây dựng dữ liệu giá theo quy định hàng năm . 56
  3.7.2. Xây dựng dữ liệu giá thực tế hàng năm . 56
  3.8. Xây dựng dữ liệu nhà và công trình 57
  3.9. Chụp ảnh nhà và công trình theo kiến trúc mặt tiền hay mặt bằng xây dựng. 58
  3.10. Xây dựng bản giá nhà và công trình 58
  3.11. Một số kết quả đạt được 59
  3.11.1. Hoàn thành xây dựng dữ liệu địa chính số phường Phan Đình Phùng59
  3.11.2. Xây dựng thử nghiệm dữ liệu địa chính mở rộng phường Phan Đình
  Phùng thành phố Thái Nguyên . 60
  3.11.2.1. Hoàn thành thử nghiệm bổ sung và xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu giao thông phục vụ xác định vùng giá trị . 60
  3.11.2.2. Hoàn thành thử nghiệm xác định vùng giá trị toàn phường Phan
  Đình Phùng 61
  3.11.3. Hoàn thành thử nghiệm tính giá đất theo vùng giá trị toàn phường
  Phan Đình Phùng . 65
  3.11.4. Thử nghiệm thành công tính giá đất chi tiết theo vùng giá trị: . 67


  3.11.5. Hoàn thành thử nghiệm bổ sung nhà và công trình phục vụ xác định giá trị nhà. 68
  1. Quản lý: Tìm kiếm và cung cấp thông tin địa chính . 75
  3.12. Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được 78
  3.12.1. Nhận xét và đánh giá . 79
  1. Hoàn thành xây dựng dữ liệu địa chính số phường Phan Đình Phùng; 79
  3. Hoàn thành thử nghiệm tính giá đất theo vùng giá trị toàn phường Phan
  Đình Phùng; . 79
  6. Thử nghiệm thành công tính giá trị nhà theo vùng giá trị toàn phường
  Phan Đình Phùng; 79
  3.12.3. Những khó khăn, tồn tại . 80
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ . 81
  Kết luận: . 81
  Một số đề xuất kiến nghị . 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84
  I- Tiếng Việt: 84


  Xem Thêm: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng phục vụ thị trường bất động sản tại khu vực thành phố Thái
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng phục vụ thị trường bất động sản tại khu vực thành phố Thái sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status