Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý quá trình đổi mới PPDH ở TTGDTX huyện Ninh Giang,tỉnh Hải Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Quản lý quá trình đổi mới PPDH ở TTGDTX huyện Ninh Giang,tỉnh Hải Dương

  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  Cho đến nay, tất cả các quốc gia trên thế giới, dù ở mức độ khác nhau đều nhận thức được vị trí và tầm quan trọng của Giáo dục và Đào tạo đối với các lĩnh vực của xã hội và sự phát triển của đất nước.
  Ở nước ta, ngay từ sau cách mạng tháng 8/1945 đến nay Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng, quan tâm đến vị trí và tầm quan trọng của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo với mức độ nâng cao dần qua từng giai đoạn phù hợp với điều kiện, yêu cầu của đất nước và tình hình thế giới, nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ Quốc. Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 2 khoá VIII khẳng định:“Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh GD-ĐT, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”; “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển KT -XH, là điêu kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”. Do đó yêu cầu đặt ra cho Giáo dục Việt Nam phải từng bước đổi mới theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, của sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người, phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tiếp theo.
  Để thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nước về phát triển giáo dục trong thời kỳ mới, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đã chỉ rõ phải tiến hành đồng bộ các giải pháp đổi mới để phát triển giáo dục: Đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo; đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá, đổi mới công tác quản lý giáo dục .
  Đổi mới giáo dục đòi hỏi nhiều thay đổi tiến bộ trong quản lý giáo dục nói chung, trong đó có quản lý đổi mới PPDH từ tầm vĩ mô đến cấp trường. Những năm vừa qua do áp dụng chương trình phổ thông mới ở các cấp học nên đổi mới PPDH trở thành vấn đề cấp thiết, cơ bản và then chốt của đổi mới

  giáo dục. Các dự án phát triển giáo dục, những chương trình bồi dưỡng giáo viên của ngành giáo dục từ cấp bộ, tỉnh đến cấp huyện đã có rất nhiều nỗ lực trong lĩnh vực đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực của người học, xây dựng môi trường học tập thân thiện và nhân văn, phát huy tính chủ động, sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác của người học.
  Trong những năm qua, ngành GD-ĐT đã đạt được những thành tựu quan trọng bước đầu, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước.Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực về đổi mới PPDH trong các nhà trường vẫn còn chậm, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là một phần thuộc về năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm về đổi mới PPDH; Phần khác do những hạn chế về cơ sở vật chất, thiết bị và phương tiện dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới PPDH. Một phần nguyên nhân khác là do công tác chỉ đạo và quản lý chuyên môn tại cấp trường chi phối và quyết định rất nhiều. Các lý thuyết, cách tiếp cận, quan điểm hay mô hình PPDH chưa thực sự vào được nhà trường trong các hoạt động dạy và học tại các trường có phần quan trọng do công tác chỉ đạo và quản lý chuyên môn của lãnh đạo và cán bộ quản lý nhà trường chưa có hiệu quả cao, chưa đủ hiệu lực tạo ra sự thay đổi trong nhận thức và thực hiện đổi mới PPDH.
  Những khó khăn trong đổi mới PPDH ở TTGDTX nói chung trên cả nước và nói riêng ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũng không là ngoại lệ, tức là chậm đổi mới và đôi khi còn thiếu phương hướng cụ thể.Trong quá trình đổi mới PPDH có thể thấy rõ sự lúng túng của cán bộ quản lý, nhận thức về đổi mới giáo dục và đổi mới PPDH chưa thực sự sâu sắc, tư tưởng ngại đổi mới và kỹ năng sư phạm của giáo viên chưa phù hợp, cũng như nhiều bất cập khác về tổ chức dạy học, cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, kiểm tra và đánh giá. Vẫn còn xảy ra những biểu hiện dạy học thụ động một chiều, tiết

  học nặng nề, học sinh không chủ động học tập mà có xu hướng đối phó, học
  tủ .
  Trước tình hình đó cho thấy vấn đề cấp thiết và cấp bách trong biện pháp quản lý đổi mới PPDH ở cấp trường trong hoạt động quản lý trường học. Nếu quản lý chuyên môn ở trường nói chung và quản lý quá trình đổi mới PPDH nói riêng có hiệu quả hơn thì chúng ta mới có thể đổi mới được PPDH, tạo ra được sự thay đổi căn bản trong hoạt động dạy học ở TTGDTX cấp huyện. Vấn đề này ở nước ta còn ít được nghiên cứu, mặc dù có khá nhiều luận án, luận văn nghiên cứu về đổi mới quản lý hoạt động dạy học, đổi mới quản lý nhân sự, phát triển đội ngũ giáo viên, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá ., chưa có công trình nghiên cứu quản lý quá trình đổi mới PPDH ở TTGDTX Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
  Với những lý do trên chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý quá trình đổi mới PPDH ở TTGDTX huyện Ninh Giang,tỉnh Hải Dương”.


  Xem Thêm: Quản lý quá trình đổi mới PPDH ở TTGDTX huyện Ninh Giang,tỉnh Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý quá trình đổi mới PPDH ở TTGDTX huyện Ninh Giang,tỉnh Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status