Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng sản xuất của lợn nái lai F1(LxY), F1(YxL) và con lai của chúng với lợn đực giống D

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng sản xuất của lợn nái lai F1(LxY), F1(YxL) và con lai của chúng với lợn đực giống D

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Danh mục các chữ viết tắt
  Mục lục
  Danh mục các bảng
  MỤC LỤC
  Ni dung Trang

  Danh mục các biểu đồ, đồ thị
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  2. Mục tiêu của đề tài 3
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  3.1. Ý nghĩa khoa học 3
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn 4
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài nghiên cứu 5
  1.1.1. Cơ sở di truyền của sự lai tạo và ưu thế lai 5
  1.1.1.1. Bản chất di truyền của ưu thế lai 5
  1.1.1.2. Ưu thế lai trong chăn nuôi lợn 6
  1.1.2. Cơ sở sinh lý của sự sinh sản, yếu tố ảnh hưởng đến năng
  sut sinh sản 7
  1.1.2.1. Cơ sở sinh lý sinh dục đực 7
  1.1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng 9
  tinh dịch 10
  1.1.2.3. Cơ sở sinh lý sinh sản ở con cái 11
  1.1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của
  con cái 18


  1.1.3. Cơ sở sinh lý của sự sinh trưởng, các yếu tố ảnh hưởng tới 18
  khả năng sinh trưởng. 18
  1.1.3.1. Cơ sở sinh lý của sự sinh trưởng 20
  1.1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng 22
  1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của lợn đực giống 25
  1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của lợn cái 26
  1.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá năng suất và chất lượng thịt lợn 26
  1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. 29
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài. 34
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.
  1.3. Giới thiệu vài nét về lợn thí nghiệm 36
  CƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 36
  NGHIÊN CỨU 36
  2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
  2.2. Nội dung nghiên cứu. 36
  2.2.1. Nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh sản vả sức sản xuất của lợn nái
  lai F1 (Y x L) và F1 (L x Y) 37
  2.2.2. Nghiên cứu khả năng sản xuất của con lai giữa đực Duroc 39
  và L19 với nái lai F1 (L x Y) và F1 (Y x L)
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 39
  2.3.1. Phương pháp nghiên cứu các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái
  lai F1 (Y x L) 41
  2.3.2. Phương pháp nghiên cứu khả năng sản xuất của con lai giữa 44
  đực Duroc và L19 với nái lai F1 (Y x L) và F1 (L x Y) 45
  2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45
  3.1. Kết quả nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái lai F1 (L


  x Y) và F1 (Y x L) nuôi tại Vĩnh Phúc 45
  3.1.1. Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của 49
  lợn nái lai F1 (L x Y) và F1 (Y x L) nuôi tại Vĩnh Phúc. 54
  3.2. Kết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của con lai giữa đực 54
  Duroc và L19 với nái lai F1 (L x Y) và F1 (Y x L). 61
  3.2.1. Khả năng sinh trưởng 66
  3.2.2. Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn thí nghiệm 71
  3.2.3. Khả năng cho thịt của lợn thí nghiệm. 73
  3.2.4. Sơ bộ hạch toán kinh tế 73
  KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 74
  1. Kết luận 75
  2. Tồn tại 76
  3. Đề nghị 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 87
  B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng sản xuất của lợn nái lai F1(LxY), F1(YxL) và con lai của chúng với lợn đực giống D
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng sản xuất của lợn nái lai F1(LxY), F1(YxL) và con lai của chúng với lợn đực giống D sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status