Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tại trường Đ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tại trường Đ

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ÕN .ii DANH MỤC VIẾT TẮT .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv MỞ ĐẦU . 1
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  2. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 3
  2.1 Mục đích 3
  2.2 Yêu cầu 3
  3. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 3
  4. GIẢ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI . 3
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. CÕ SÕ KHOA HOC CUA ĐÊ TAI . 4
  1.2. TIÌNH HIÌNH NGHIÊN CỨU VAÌ SẢN XUẤT NGÔ TRÊN THẾ GIÕì I 4
  1.3. TIÌNH HIÌNH NGHIÊN CỨU VAÌ SẢN XUẤT NGÔ CỦA VIÊòT NAM 12
  1.3.1. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam 12
  1.3.2. Tình hình nghiên cứu, chọn tạo giống ngô ở Việt Nam . 21
  1.4. PHÂN LOAI GIÔNG NGÔ 24
  1.4.1. Giống ngô thụ phấn tự do (Open Pollinated Variety) 24
  1.4.2. Giống ngô lai (Hybrid) . 26
  1.5. DOÌNG THUẦN VAÌ PHƯÕNG PHAìP LAI LUÂN PHIÊN 28
  1.5.1. Khái niệm tự phối - dòng thuần 28
  1.5.1.1. Tư phôi 28
  1.5.1.2. Dòng thuần 28
  1.5.1.3. Nguyên liệu tạo dòng thuần . 30


  1.5.1.4. Phương pháp tạo dòng 30
  1.5.2. Đánh gia năng kết hợp của dòng . 32
  1.5.2.1. Khái niệm kha năng kêt hơp 32
  1.5.2.2. Các phương pháp đánh giá khả năng kết hợp 34
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
  2.1. ĐÔìI TƯÕòNG VAÌ PHAòM VI NGHIÊN CỨU . 39
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 39
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 39
  2.2. ĐIA ĐIÊM VA THÕI GIAN NGHIÊN CƯU . 39
  2.3. NÔI DUNG VA PHƯÕNG PHAP NGHIÊN CƯU . 40
  2.3.1. Phưõng pha p bố trí thí nghiệm 40
  2.3.1.1. Thí nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của các dòng thuần 40
  2.3.1.2. Thí nghiêm đánh giá năng suất của các tổ hợp lai . 41
  2.3.2. Quy trình kỹ thuật trồng trọt áp dụng trong thí nghiệm . 44
  2.3.3. Nôi dungvà phưõng pháp nghiên cưu . 45
  2.3.3.1. Thí nghiệm đánh giá dòn.g 45
  2.3.3.2. Thí nghiệm đánh giá năng suất của các tợổphlai . 48
  2.3.3.3. Xác định khả năng kết hợp (KNKH) 49
  2.3.4. Phưõng pháp xử lý số liệu . 49
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 50
  3.1. DIÊN BIÊN THÕI TIÊT KHI HÂU NĂM 2008-2009 TAòI THAìI
  NGUYÊN . 50
  3.2. NGHIÊN CƯU KHA NĂNG SINH TRƯÕNG VA PHAT TRIÊN CUA CAìC DOÌNG NGÔ THIì NGHIÊòM VỤ ĐÔNG 2008 VAÌ XUÂN 2009 53


  3.2.1. Các giai đoạn sinh trưõng , phát triển của các dòng ngô thí nghiệm vụ
  Đông 2008 và vụ Xuân 2009 53
  3.2.1.1. Giai đoạn trỗ cờ, tung phấn, phun râu . 54
  3.2.1.2. Giai đoạn chín sinh lý 56
  3.2.2.Tôc đô tăng trưởng chiều cao cây va ra la cua cac dong thi nghiêm . 56
  3.2.2.1. Tôc đô tăng trương chiêu cao cây 56
  3.2.2.2. Tốc độ ra lá của các dòng ngô thí nghiệm . 59
  3.2.3. Đặc điểm hình thái của các dòng ngô thí nghiệm vụ Đông 2008 và vụ
  Xuân 2009 60
  3.2.3.1. Chiều cao cây, chiều cao đóng bắp 60
  3.2.3.2. Số lá trên cây và chỉ số diện tích lá của các dòng ngô thí nghiệm 63
  3.2.4. Khả năng chống chịu của các dòng ngô thí nghiệm vụ Đông 2008 và vụ
  Xuân 2009 65
  3.2.5. Trạng thái cây, trạng thái bắp và đặc điểm hình thái bắp 69
  3.2.6. Các yếu tố cấu thành năng suất va năng suât cua cac dong vu đông
  2008 và xuân 2009 . 71
  3.3. NĂNG SUẤT THỰC THU CỦA CAìC TỔ HÕòP NGÔ LAI VỤ ĐÔNG NĂM 2008 - 2009 78
  3.4. KHẢ NĂNG KẾT HÕòP CỦA CAìC DOÌNG 80
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 83
  1. KẾT LUẬN . 83
  2. ĐỀ NGHỊ 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 84


  Xem Thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tại trường Đ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tại trường Đ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status