Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen P5CS của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen P5CS của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan . 1
  Lời cảm ơn 2
  Mục lục 3
  Những chữ viết tắt . 5
  Danh mục các bảng . 6
  Danh mục các hình 7
  MỞ ĐẦU 8
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 10
  1.1 CÂY ĐẬU TƯƠNG .10
  1.1.1. Đặc điểm thực vật học 10
  1.1.2. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới và Việt Nam .11
  1.1.3. Thành phần hoá sinh hạt đậu tương .12
  1.1.3.1. Protein dự trữ và thành phần axit amin 13
  1.1.3.2. Lipit, vitamin và một số chất khác 13
  1.2. ĐẶC TÍNH CHIỤ HẠN VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG 14
  1.2.1. Ảnh hưởng của hạn đối với cây trồng 14
  1.2.2. Đặc tính chịu hạn và nghiên cứu khả năng chịu hạn của cây đậu tương .15
  1.2.3. Cơ sở sinh lý, sinh hoá và sinh học phân tử của tính chịu hạn 17
  1.3. GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỔNG HỢP PROLINE 21
  Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 25
  2.1. NGUYÊN LIỆU 25
  2.2. HOÁ CHẤT THIẾT BỊ VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .25
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26
  2.3.1. Nhóm phương pháp sinh lý, hoá sinh .26
  2.3.2. Các phương pháp sinh học phân tử .31
  2.3.3. Phương pháp xử lý kết quả và tính toán số liệu 33
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34


  3.1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN HOÁ
  SINH HẠT CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG NGHIÊN CỨU 34
  3.1.1. Đặc điểm hình thái và khối lượng 1000 hạt 34
  3.1.2. Hàm lượng lipit và protein ở hạt .35
  3.1.3. Kết quả phân tích hàm lượng axit amin liên kết trong hạt 37
  3.1.4. Nhận xét về đặc điểm hoá sinh của các giống đậu tương .40
  3.2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC GIỐNG
  ĐẬU TƯƠNG NGHIÊN CỨU .41
  3.2.1. Ảnh hưởng của hạn sinh lý đến hoạt độ của a - amylase và hàm lượng
  đường trong giai đoạn hạt nảy mầm 41
  3.2.2 Đặc điểm phản ứng của cây đậu tương non đối với hạn 47
  3.2.2.1. Tỷ lệ thiệt hại của các giống đậu tương ở giai đoạn cây non 3 lá dưới tác động của hạn .47
  3.2.2.2.Khả năng chịu hạn của các giống đậu tương ở giai đoạn cây non 48
  3.2.2.3. Hàm lượng protein và proline của các giống đậu tương ở giai đoạn cây
  non 3 lá 51
  3.2.3. Mối quan hệ giữa các giống đậu tương dựa trên sự biểu hiện của các tính
  trạng đối với hạn .53
  3.2.4. Nhận xét về khả năng chịu hạn của các giống đậu tương .55
  3.3. KẾT QUẢ NHÂN ĐOẠN ADN THUỘC GEN P5CS CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG NGHIÊN CỨU .56
  3.3.1.Tách chiết ADN tổng số của các giống đậu tương .56
  3.3.2. Nhân đoạn ADN thuộc gen P5CS của các giống đậu tương .58
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .60
  CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62


  Xem Thêm: Đánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen P5CS của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen P5CS của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status