Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng chịu hạn và so sánh gen DREB5 của một số giống đậu tương địa phương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng chịu hạn và so sánh gen DREB5 của một số giống đậu tương địa phương

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU .1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  3. Nội dung nghiên cứu 3
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4
  1.1. Cây đậu tương và đặc tính chịu hạn của cây đậu tương .4
  1.1.1. Cây đậu tương 4
  1.1.1.1. Đặc điểm sinh học của cây đậu tương 4
  1.1.1.2. Giá trị kinh tế của cây đậu tương 5
  1.1.1.3. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới .6
  1.1.1.4. Tình hình sản xuất đậu tương ở Việt Nam 8
  1.1.2. Thành phần hóa sinh hạt đậu tương .9
  1.1.2.1. Protein dự trữ và thành phần amino acid trong hạt đậu tương .9
  1.1.2.2. Lipid, vitamin và một số chất khác .10
  1.1.3. Đặc tính chịu hạn và gen liên quan đến tính chịu hạn của cây
  đậu tương 10
  1.2. Nghiên cứu nhân tố phiên mã .17
  1.2.1. Các nhân tố tham gia vào quá trình phiên mã 17
  1.2.2. Nghiên cứu nhân tố phiên mã DREB và DREB5 19
  Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 22
  2.1. Vật liệu 22
  2.2. Hoá chất .22
  2.3. Thiết bị 23
  2.4. Phương pháp nghiên cứu .24
  2.4.1. Phương pháp sinh lí, hoá sinh 24
  2.4.2. Phương pháp sinh học phân tử .26
  2.4.2.1. Phương pháp tách chiết RNA tổng số .26
  2.4.2.2. Kỹ thuật RT-PCR 27

  Nguyên
  57

  2.4.2.3. Phương pháp tinh sạch sản phẩm RT-PCR .28
  2.4.2.4. Phương pháp gắn gen vào vector tách dòng .29
  2.4.2.5. Biến nạp vector tái tổ hợp vào tế bào khả biến E.coli DH5α .30
  2.4.2.6. Phương pháp PCR trực tiếp từ khuẩn lạc (colony-PCR) 30
  2.4.2.7. Tách chiết plasmid 30
  2.4.2.8. Phương pháp xác định trình tự nucleotide 31
  2.4.3. Phương pháp xử lí số liệu 31
  2.4.3.1. Phương pháp thống kê bằng chương trình Excel 31
  2.4.3.2. Phương pháp xử lý trình tự gen 31
  Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32
  3.1. Kết quả phân tích đặc điểm hình thái, kích thước và khối lượng hạt .32
  3.1.1. Đặc điểm hình thái, kích thước, khối lượng và hóa sinh hạt
  của 7 giống đậu tương nghiên cứu .32
  3.1.1.1. Hình thái, kích thước, và khối lượng hạt 32
  3.1.1.2. Hàm lượng protein và lipid trong hạt của các giống đậu
  tương nghiên cưu 33
  3.2. Kết qua đanh gia kh ả năng chịu han cua cac gi ống đậuu tương nghiên cưu .34
  3.2.1. Tỷ lệ thiệt hại của các giống đậu tương nghiên cứu ở giai đoạn
  cây non 3 lá dưới tác động của hạn .35
  3.2.2. Chỉ số chịu hạn của các giống đậu tương ở giai đoạn cây non 36
  3.3. Kết quả phân lập gen DREB5 từ cây đậu tương .37
  3.3.1. Tách chiết RNA từ mầm đậu tương .37
  3.3.2. Kết quả nhân bản gen DREB5 bằng phản ứng RT-PCR .38
  3.3.3. Kết quả tách dòng gen DREB5 38
  3.3.4. Kêt qua xac đinh trinh tư nucleotide 39
  KÊT LUÂN VA ĐÊ NGHI 50
  1. Kết luận 50
  2. Đề nghị .50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .51

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng chịu hạn và so sánh gen DREB5 của một số giống đậu tương địa phương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng chịu hạn và so sánh gen DREB5 của một số giống đậu tương địa phương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status