Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học và phân lập gen cystatin của một số dòng lạc (Arachis hypogae

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học và phân lập gen cystatin của một số dòng lạc (Arachis hypogae

  MỤC LỤC

  Trang

  Mục lục i Danh mục các chữ viết tắt iv Danh mục các bảng . v Danh mục các hình vi MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. CÂY LẠC 3
  1.1.1. Nguồn gốc, phân loại, đặc điểm sinh học và giá trị kinh tế của cây lạc . 3
  1.1.2. Đặc điểm hóa sinh của hạt lạc . 4
  1.1.3. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới và ở Việt Nam 5
  1.2. TÍNH CHỊU HẠN Ở THỰC VẬT 7
  1.2.1. Hạn và tác động của hạn đến thực vật 7
  1.2.2. Cơ sở sinh lý, hóa sinh và sinh học phân tử của tính chịu hạn . 8
  1.3. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT TRONG CHỌN DÒNG CHỊU HẠN Ở THỰC VẬT 10
  1.4. MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA CÂY TRỒNG
  VÀ CÂY LẠC . 12
  1.5. CYSTATIN VÀ GEN CYSTATIN Ở THỰC VẬT . 14
  1.5.1. Cysteine proteinase . 14
  1.5.2. Cystatin chất ức chế cysteine proteinase 15
  1.5.3. Gen mã hóa cystatin ở thực vật và cây lạc 19
  Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
  2.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU . 21
  2.1.1. Vật liệu thực vật 21
  2.1.2. Hóa chất và thiết bị . 21
  2.1.3. Địa điểm nghiên cứu . 22
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 22


  2.2.1. Mô hình nghiên cứu tổng quát 22
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu ngoài đồng ruộng . 23
  2.2.3. Phương pháp đánh giá chất lượng hạt . 23
  2.2.4. Khả năng chịu hạn của các dòng lạc được đánh giá ở giai đoạn hạt nảy
  mầm bằng phương pháp gây hạn sinh lý 24
  2.2.5. Phương pháp sinh học phân tử 25
  2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu 27
  Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .28
  3.1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC VÀ CHẤT LƯỢNG
  HẠT CỦA MỘT SỐ DÒNG LẠC NGHIÊN CỨU . 28
  3.1.1. Đặc điểm nông học của một số dòng lạc nghiên cứu ở thế hệ thứ Năm 28
  3.1.2. Chất lượng hạt của các dòng lạc nghiên cứu ở thế hệ thứ Năm . 31
  3.1.3. Đặc điểm nông học của một số dòng lạc nghiên cứu ở thế hệ thứ Sáu 35
  3.1.4. Nhận xét về đặc điểm nông học, chất lượng hạt của các dòng lạc nghiên cứu 37
  3.2. KHẢ NĂNG CHỊU HẠN Ở GIAI ĐOẠN NẢY MẦM CỦA MỘT SỐ DÒNG LẠC NGHIÊN CỨU Ở THẾ HỆ THỨ NĂM TRONG ĐIỀU KIỆN
  GÂY HẠN SINH LÝ . 40
  3.2.1. Hoạt độ của α - amylase trong điều kiện gây hạn sinh lý . 40
  3.2.2. Hàm lượng đường trong điều kiện gây hạn sinh lý 42
  3.2.3. Mối tương quan giữa hoạt độ của α - amylase và hàm lượng đường của
  các dòng lạc nghiên cứu trong giai đoạn hạt nảy mầm 43
  3.2.4. Hoạt độ của protease trong điều kiện gây hạn sinh lý 44
  3.2.5. Hàm lượng protein trong điều kiện gây hạn sinh lý . 46
  3.2.6. Mối tương quan giữa hoạt độ của protease và hàm lượng protein ở giai
  đoạn hạt nảy mầm . 48
  3.2.7. Nhận xét về khả năng chịu hạn của các dòng lạc nghiên cứu trong điều
  kiện hạn sinh lý ở giai đoạn hạt nảy mầm 48
  3.3. KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ GIẢI TRÌNH TỰ GEN CYSTATIN Ở LẠC 49
  3.3.1. Tách chiết và tinh sạch DNA tổng số . 49


  3.3.2. Kết quả PCR nhân gen cystatin 50
  3.3.3. Kết quả tách dòng gen cystatin . 51
  3.3.4. Kết quả xác định trình tự nucleotide . 52
  3.3.5. Kết quả so sánh trình tự amino acid 57
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .59
  CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

  Xem Thêm: Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học và phân lập gen cystatin của một số dòng lạc (Arachis hypogae
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học và phân lập gen cystatin của một số dòng lạc (Arachis hypogae sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status