Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của độ Deacetyl Chitosan đến khả năng bảo quản cá đổng quéo (Branchiostegus japonicus)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ Deacetyl Chitosan đến khả năng bảo quản cá đổng quéo (Branchiostegus japonicus)

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: [FONT=helvetica]Nghiên cứu ảnh hưởng của độ Deacetyl Chitosan đến khả năng bảo quản cá đổng quéo (Branchiostegus japonicus)
  Định dạng file word

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC HÌNH
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I TỔNG QUAN . 4
  I. Tổng quan về chitosan 4
  II. Tổng quan về cá nguyên liệu . 22
  CHƯƠNG II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30
  2.1. Vật liệu nghiên cứu: . 30
  2.2. Sơ đồ nghiên cứu thí nghiệm 31
  2.2.1. Bố trí thí nghiệm thăm dò ảnh hưởng nồng độ của dung dịch
  chitosan đến cá. 32
  2.2.2. Thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ và độ deacetyl của Chitosan 33
  2.2.3. Bố trí thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của Chitosan đến thời
  gian bảo quản cá Đổng. 34
  ChươngIII KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36
  3.1. Kết quả nghiên cứu thăm dò khoảng nồng độ thích hợp 36
  3.2. Kết quả nghiên ảnh hưởng của nồng độ dung dịch Chitosan, độ
  deacetyl (DD) của Chitosan đối với khả năng bảo quản cá Đổng Quéo. 36
  3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ và độ deacetly Chitosan đến khả năng tiêu
  diệt VSV tổng số: . 36
  3.2.2 . Ảnh hưởng của nồng độ v à DD của Chitosan đến khả năng ti êu di ệt E. coli 40
  3.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ và DD của Chitosan đến khả năng tiêu
  diệt Staphylococcus aureus. 43
  3.2.4. Ảnh hưởng của nồng độ, DD của Chitosan đến khả năng tiêu diệt
  Shamonella. 46
  3.2.5. Ảnh hưởng của nồng độ và DD của Chitosan đến chất lượng của
  cá Đổng Quéo. 47
  3.3. Kết quả nghiên ảnh hưởng đếnthời gian bảo quản lạnh của Cá đổng
  Quéo khi sử dụng dung dịch Chitosan 2%, có độ DD =95% 47
  3.3.1. Ảnh hưởng của Chitosan đến VSVTSHK ở cá Đổng quéo theo thời
  gian bảo quản lạnh. 48
  3.3.2. Ảnh hưởng của Chitosan đến sự biến đổi vi khuẩn E.coli ở cá
  Đổng Quéo theo thời gian bảo quản lạnh 50
  3.3.3. Ảnh hưởng của Chitosan đến sự biến đổi vi khuẩn S. aureus ở cá
  Đổng Quéo theo thời gian bảo quản lạnh 52
  3.3.4. Ảnh hưởng của Chitosan đến sự biến đối NH
  3
  của cá Đồng Quéo
  theo thời gian bảo quản lạnh. 54
  3.3.5. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản lạnh bằng chitosan đến chất
  lượng cảm quan củacá. 57
  3.3.6. Đánh giá sự hao hụt khối lượng trong quá trình bảo quản 59
  3.4. Đề xuất quy trình bảo quản cá Đổng quéo bằng phương pháp đá lạnh
  kết hợp nhúng dung dịch Chitosan . 62
  3.4.1. Sơ đồ quy trình 62
  3.4.2. Thuyết minh quy trình 62
  3.4.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế 63
  KẾT LUẬN . 63
  I. Kết luận: 65
  II. Một số đề xuất, kiến nghị 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72
  PHỤ LỤC 1 . 84
  PHỤ LỤC 2 86

  MỞ ĐẦU
  Chitinlà polyme sinh học có nhiều trong tự nhiên, chitosan là một dạng
  chittin đã bị khử acetyl, tan được trong acid. Chitosan có nhiều ứng dụng trong
  trong công nghiệp và cuộc sống, đặc biệt là trong chế biến và bảo quản thực
  phẩm. Khi chế biến những loài hải sản giáp xác (tôm, cua), lượng chất thải (có
  chứa chitin) chiếm tới 50% nguyên liệu đầu vào và con số trên thế giới là 5,11
  triệu tấn/năm (theo www.chinhphu.vn), nó là một trong những nguyên nhân gây
  ô nhiễm cho môi trường, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của con người và
  thiên nhiên. Tuy nhiên đây lại là nguồn nguyên liệu chính trong công nghiệp sản
  xuất chitosan. Vì vậy ứng dụng chitosan vào trong bảo quản nguyên liệu, bán
  thành phẩm nói chung và bảo quản cá nói riêng nhằm góp phần thúc đẩy ngành
  công nghệ sản xuất chitosan phát triển, tăng giá trị sản phẩm, làm giảm ô nhiễm
  môi trường do phế thải trong quá trình chế biến các sản phẩm thủy sản giáp xác,
  đồng thời làm tăng thời gian bảo quản sản phẩm. Ở nước ta sản phẩm tôm đông
  lạnh chiếm một sản lượng rất lớn (theo ước tính ở nước ta chỉ riêng tôm nuôi đã
  có khoảng hơn 1triệu ha diện tích nuôi với năng suất bình quân 1-1,5tấn/ha),
  chính vì vậy vỏ tôm phế liệu là nguồn nguyên liệu dồi dào, rẻ tiền, có sẵn quanh
  năm, nên rất thuận tiện cung cấp cho chitin và chitosan [5;13;14]
  Tính cấp thiết thực hiện đề tài:
  Ở Hà Tĩnh và các địa phương lân cận (Nghệ An, Quảng Bình) cá Đổng
  Quéo là một trong những loài thủy sản có số lượng lớn, kéo dài trong cả năm với
  mùa vụ chính từ tháng 9 năm này đến tháng 6 năm sau;sản lượng hàng trăm
  tấn/tháng, đặc biệt vào những tháng cao điểm và được mùa thì sản lượng có thể
  lên đến 20tấn/ngày. Đây là nguồn nguyên liệu để sản xuất mặt hàng cá Đổng
  Quéo file tại Công ty CP XNK Thuỷ sản Hà Tĩnh. Tuy nhiên do công suất chế
  biến của Công ty tương đối nhỏ (thực trạng chung của các doanh nghiệp chế biến
  thủy sản Bắc miền trung), không thể sản xuất hết lượng nguyên liệu trong ngày
  vào những lúc vụ mùa nguyên liệu nhiều. Việc chỉ sử dụng nước đá không đảm
  bảo được độ tin cậy (do khó kiểm soát lượng nước đá vào ban đêm), dễ bị nhiễm
  vi sinh, gây hư hỏng nguyên liệu nhanh chóng, làm giảm thời gian bảo quản, do
  đó việcnghiên cứu,bổ sung chất bảo quản nhằm giảm thiểu hư hỏng nguyên liệu
  là vấn đề đã được ban lãnh đạo nhà máy quan tâm. Tuy nhiên việc sử dụng hoá
  chấtvào bảo quản cá nguyên liệu là một vấn đề rất nhạy cảm, như là “con dao hai
  lưỡi” và tốn kém. Dựa vào sự tạo màng và tính kháng khuẩn của chitosan nên ta có
  thể sử dụng để bảo quản cá nguyên liệu nhằm kéo dài thời gian bảo quản, phù hợp với
  điều kiện sản xuất của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là ở nồng độ bao nhiêu, độ
  deacetyl chitosan như thể nào để đạt hiệu qủa cao trong quá tr ình bảo quản cá Đổng
  nguyên liệu. Đây chính là vấn đề mà đề tài sẽ nghiên cứu để xác định độ deacetyl,
  nồng độ dung dịch chitosan phù hợp trong bảo quản cá ĐổngQuéokết hợp làm lạnh
  bằng nước đá.
  Mục tiêu của đề tài:
  Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cá Đổng
  Quéo bằng phương pháp sử dụng Chitosan có DD, nồng độ phù hợp kết hợp với
  bảo quản bằng đá lạnh.
  Tính mới của đề tài.
  Măc dù đã có một số nghiên cứu về ứng dụng chitosan để bảo quản cá
  (như trình bày ở phần tổng quan) nhằm kéo dài thời gian bảo quản, tuy nhiên các
  nghiên cứu đó chỉ tiến hành ở một loại chitosan (cùng độdeacetyl) cố định mà
  chưa đánh giá sâu về ảnh hưởng của độ deacetyl chitosan.
  Ở đề tài này có những điểm khác biệt sau:
  -Sử dụng 03 Chitosan có độ deacetyl (DD) khác nhau: Các nghiên cứu
  trước đây chỉ cố định độ deacetyl, còn đề tài này nghiên cứu ảnh hưởng của 3 độ
  deacetyl khác nhau (75%, 85%, 95%).
  -Về nguyên liệu: Sử dụng nguyên liệu là cá ĐổngQuéo, là nguyên liệu
  chưa được nghiên cứu ứng dụng chitosan để bảo quản.
  Tính khoa học:
  - Xác định được tỷ lệ tiêu diệt VSV tổng số và một số VSV gây bệnh c ủa các
  lo ại chitosan có DD khác nhau ứng với khoảng nồng độ thí nghiệm từ 0.5% ư 2.0%.
  -Xác định thời gian bảo quản cá ĐổngQuéokhi sử dụng dung dịch
  chitosan có DD và nồng độ phù hợp.
  Tính thực tiễn:
  -Hạn chế những hư hỏng nguyên liệu do vi sinh vật gây ra, giảm thiểu
  những biến đổi chất lượng trong quá trình bảo quản.
  -Kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu.
  -Phù hợp với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp. Mở rộng ứng dụng
  của chitosan vào lĩnh vực bảo quản ngyên liệu thủy sản sau thu hoạch.
  Nội dung của đề tài.
  -Giới thiệu tóm tắt về tính chất, tác dụng và tình hình sử dụng chitosan
  làm chất bảo quản.
  -Nghiên cứu ảnh hưởng của độ deacetyl và nồng độ của dung dịch
  chitosan đến khả năng bảo quản cá Đổng Quéo kết hợp với đá lạnh.
  -Nghiên cứuvề thời gian bảo quản cá Đổng Quéo khi sử dụng chitosan có
  DD và nồng độ phù hợp (kết hợp với bảo quản bằng đá lạnh).

  CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN
  I. Tổng quan về chitosan.
  Chitosan là một dẫn xuất của chitin. Trong tự nhiên có ở màng tế bào nấm
  mốc thuộchọ Zygemycecesvà ở vài loài côn trùng như thành bụng của mối chúa,
  ở một vài loại tảo. Ngoài ra nó có nhiều trong vỏ động vật giáp xác như tôm, cua,
  ghẹ và mai mực. Vì vậy vỏ tôm cua ghẹ là nguồn nguyên liệu tốt để sản xuất
  chitin-chitosan và dẫn xuất của chúng[5].
  Cấu trúc của chitosan:
  Chitosan có cấu tạo hoá học tương tự như cellulose, chỉ khác một nhóm
  chức ở vị trí C2
  của mỗi đơn vị D-glucose (thay nhóm hydroxyl ở cellulose bằng
  nhóm amino ở chitosan), nhưng tính chất của chúng lại khác nhau. Sự khác biệt
  về cấu tạo hóa học của chitin, chitosan và cellulose được chỉ rõ qua công thức
  cấu tạo của chúng như sau:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Trần Đức Ba (1990). Kỹ thuật chế biến lạnh thuỷ sản. Nhà xuất bản Đại
  học và Giáo dục Chuyên nghiệp, Hà Nội.
  2. Trần Đức Ba, Nguyễn Văn Tài (2004). Công nghệ lạnh thủy sản. Nhà xuất
  bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
  3. Nguyễn Trọng Bách (2004). Nghiên cứu sản xuất màng bảo quản thực
  phẩm từ chitosan phối hợp phụ liệu. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật, ĐH Thủy
  sản Nha Trang.
  4. Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng (1996). Công nghệ Chế biến Thực
  phẩm Thuỷ sản tập 1. Nhà xuất bản Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
  5. Vũ Thị Châm (2008) “Nghiên cứu ứng dụng chitosan nhằm hạn chế sự
  biến đổi chất lượng và hao hụt trọng lượng trong sản xuất sản phẩm tôm
  he chân trắng đông IQF”, ĐH Nha Trang.
  6. Hoàng Minh Châu, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Kim
  Hùng (1998). Bước đầu nghiên cứu bán tổng hợp một dẫn chất của
  chitosan từ vỏ tôm ứng dụng trong kỹ thuật bao phim thuốc. Tạp chí hoá
  học, số 1.
  7. Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Trịnh Đức Hưng,
  Đặng LanHương (1997). Sử dụng chitosan làm chất bảo quản thực phẩm
  tươi sống.Tạp chí Hóa học, T35, số 3, tr 75-78.
  8. Nguyễn Văn Chung, Đặng Ngọc Thanh, Phạm thị Dư (2000). Động vật
  chí Việt Nam (tập1). Tôm biển. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà
  Nội.
  9. Nguyễn Tử Cương(1996). Các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn vệ
  sinh thuỷ sản.Nhà xuấtbản Nông Nghiệp, Hà Nội.
  10. Dự án cải thiện chất lượng và xuất khẩu thuỷ sản (SEAQIP) (2004). Sổ tay
  kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thuỷ sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà
  Nội.
  11. Dự án cải thiện chất lượng và xuất khẩu thủy sản “Cá tươi, chất lượng và
  sự biến đổi chất lượng”. Nhà xuất bản nông nghiệp
  12. Lê Văn Khẩn (2005). Nghiên cứu hiện tượng hao hụt khối lượng và chất
  lượng của mực trong cấp đông, bảo quản đông và các giải pháp hạn chế.
  Luận án tiến sỹ kỹ thuật, trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang.
  13. Đỗ Thị Liền (2008). Nghiên cứu cắt mạch chitosan bằng hydroperoxide
  và thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của chúng. Luận văn thạc sỹ kỹ
  thuật, trường Đại học Nha Trang.
  14. Lê Thanh Long (2006). Nghiên cứu sử dụng dung dịch chitosan và phụ
  liệu để kéo dài thời gian bảo quản trứng gà tươi.Luận văn thạc sỹ kỹ
  thuật, ĐH Thuỷ sản Nha Trang.
  15. Trần Thị Luyến (1996).Chế biến sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng.
  ĐH Thủy sản.
  16. Trần Thị Luyến, Huỳnh Nguyễn Duy Bảo(2000). Hoàn thiện qui trình
  sản xuất chitin-chitosan và chế biến một số sản phẩm công nghiệp từ phế
  liệu tôm, cua. Đề tài cấp bộ, Trường Đại học Thủy sản Nha Trang.
  17. Trần Thị Luyến (2003). Nghiên cứu sản xuất chitosan từ vỏ tôm sú bằng
  phương pháp hóa học với một công đoạn xử lý kiềm. Tạp chí Thủy sản,
  Bộ Thủy sản, số 3.
  18. Trần Thị Luyến(2003). Nghiên cứu sản xuất chitosan bằng enzym papain.
  Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản, số 1, ĐH Thủy sản Nha Trang.
  19. Trần Thị Luyến (2005). Nghiên cứu khả năng làm giảm số lượng vi sinh
  vật trên bề mặt thịt bò.Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản, số 3, ĐH
  Thủy sản Nha Trang.
  20. Trần Thị Luyến (2005). Nghiên cứu khả năng chịu lực và độ giãn dài của
  màng mỏng chitosan và phụ liệu đồng tạo màng.Tạp chí Khoa học Công
  nghệ thủy sản, số 4, ĐH Thủy sản Nha Trang.
  21. Trần Thị Luyến (2006) Báo cáo Tổng kết đề tài cấp Bộ mã số B2005-33-45 “Nghiên cứu sử dụng các Polymer sinh học biển trong công nghệ sau
  thu hoạch nông thủy sản và thay thế các hợp chất độc hại trong chế biến
  thực phẩm”, ĐH Nha Trang.
  22. Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm (2002). Vệ sinh và an toàn thực
  phẩm. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  23. Bùi Văn Miên, Nguyễn Anh Trinh (2004). Nghiên cứu tạo màng vỏ bọc
  chitosan từ vỏ tôm. ĐH Nông lâm Thành phố HCM, lấy từ trang web:
  http://www.samtest cenhcomc.com.vn
  24. Nguyễn Thị Hằng Phương (2008). Ảnh hưởng của độ deacetyl chitosan
  đến khả năng bảo quản na.ĐH Nha Trang.
  25. Huỳnh Long Quân(2006). Nghiên cứu thành phần, sự biến đổi của ghẹ
  nguyên liệu sau khi chết. Đề xuất công nghệ bảo quản ghẹ sau thu hoạch.
  Luận án tiến sỹ kỹ thuật, trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang.
  26. Lê Ngọc Tú (2002). Hoá sinh công nghiệp. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ
  thuật Hà Nội.
  27. Nguyễn Thị Ngọc Tú (2003). Nghiên cứu dùng vật liệu chitosan làm phụ
  gia thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Báo cáo tổng kết đề
  tài nghiên cứu cơ sở chọn lọc. Viện Hóa học, Trung tâm Khoa học Tự
  nhiên và Công nghệ quốc gia.
  28. Nguyễn Anh Tuấn (2004). Nghiên cứu giảm trọng lượng và chất lượng
  của sản phẩm tôm sú thịt đông lạnh sau quá trình làm đông, trữ đông, rã
  đông và biện pháp khắc phục. Luận án tiến sỹ kỹ thuật, trường Đại học
  Thuỷ sản Nha Trang.
  29. Tài liệu hỗ trợ của dự án ADB (2008) “Kỷ thuật xét nghiệm vệ sinh an
  toàn thực phẩm”. Bộ Y tế
  TIẾNG ANH
  30. Chandrkrachang et al (2002). The Application Of Chitin And Chitosan In
  Agriculture In Thailand. Advance In Chitin Science, vol.5, Bangkok,
  Thailand.
  31. Cho el al, H. R. Cho, D.S. Chang, W.D. Lee, E.T. Jeong and E.W.Lee.,
  (1998),Utilization of chitosan hydrolysate as a natural food preservative
  for fish meat paste products. Korean Journal of Food Science anf
  Technology 30, pp.817-822.
  32. Clermont Beaulieu (2005). Chitin and Chitosan
  33. D. R. Jones,M. T. Musgrove and J. K (2004). Variations In External And
  Internal Microbial Populations In Shell Eggs During Extended Storage.
  Journal of Food Protection, vol 67, no.12, 2657-2660.
  34. Fereidoon Shahidi, Janak Kamil Vidana Arachchi and You-Jin Jeon
  (1999). Food Applications Of Chitin And Chitosan. Trends in Food
  Science and Technology 10, p.37-51.
  35. Guibal, Eric, Van Vooren, Maurice, Dempsey, Brian A. and Roussy, Jean
  (2006). A Review of the Use of Chitosan for the Removal of Particulate
  and Dissolved Contaminants'. Separation Science and Technology, 41:11,
  2487 —2514.
  36. H.K. No, S.P.Meyers, W. Prinnywiwatkul, and Z. Xu (2007). Applications
  of Chitosan for Improvement of Quality and Shelf Life of Foods. Vol. 72,
  Nr. 5—Journal of Food Science R87.
  37. Hong Kyoon No,Na Young Park, Shin Ho Lee and Samuel P. Meyers
  (2002). Antibacterial activity of chitosan and chitosan oligomers with
  different molecular weights, International Journal of Food Microbiology,
  Volume 74, Issues 1-2, pp. 65-72.
  38. Hong Kyoon No, Su Hyun Kim, Shin Ho Lee, Na Young Park and
  Witoon Prinyawiwatkul (2006). Stability and antibacterial activity of
  chitosan solutions effected by storage temperature and time, Carbohydrate
  Polymers, Published by Elsevier, pp. 3-5.
  39. Hiu Liu, et al.Chitosan Kills BacterialThrough Cell Membrane Damage.
  International Journal of Food Microbiology 95, pp.147-155.
  40. Jozef Synowiecki and Nadia Ali-Khateeb, (2003). Production, properties
  and some New Application Of Chitin and Its Derivatives, Critical Reviews
  In Food Science And Nutrition, 43 (2),pp. 145-171.
  41. Preeti Vasudevan, M.S. Reddy, S. Kavitha., (2002),Role Of Biological
  Prepation In Enhancement Of Rice Seedling Growth And Grain Yield,
  Current Science, vol.83, no.9.
  42. Rege and Block, P.R. Rege and L.H.Block., (1999), Chitosan processing:
  influence of process parameters during acidic and alkaline hydrolysis and
  effect of the processing sequence on the resultant chitosan’s properties.
  Carbohydrate Research 321, pp. 235-245.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ Deacetyl Chitosan đến khả năng bảo quản cá đổng quéo (Branchiostegus japonicus)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của độ Deacetyl Chitosan đến khả năng bảo quản cá đổng quéo (Branchiostegus japonicus) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status