Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (Penaeus Monodon Fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và và đề xuất các giải pháp phòng bệnh tổng hợp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (Penaeus Monodon Fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và và đề xuất các giải pháp phòng bệnh tổng hợp

  Luận án tiến sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (Penaeus Monodon Fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và và đề xuất các giải pháp phòng bệnh tổng hợp
  Định dạng file word

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình ảnh
  MỞ ĐẦU
  1


  CHƯƠNG 1


  TỔNG QUAN TÀI LIỆU


  4

  1.1 Tình hình nuôi tôm he
  1.1.1 Tình hình nuôi tôm he trên thế giới
  1.1.2 Tình hình nuôi tôm he Việt Nam
  1.1.3 Tình hình nuôi tôm Ninh Thuận
  1.2 Tình hình bệnh và tác hại của nó đối với tôm he nuôi
  1.2.1 Tình hình bệnh và những thiệt hại trên tôm nuôi thế giới
  1.2.2 Tình hình bệnh và tác hại của nó đối với tôm nuôi Việt Nam
  1.2.3 Tình hình bệnh trên tôm nuôi Ninh Thuận
  1.3 Tình hình nghiên cứu bệnh tôm trên thế giới và Việt Nam
  1.3.1 Tình hình nghiên cứu bệnh tôm trên thế giới
  1.3.2 Tình hình nghiên cứu bệnh tôm ở Việt Nam
  1.4 Một số bệnh gây thương tổn cho cơ quan gan tụy của tôm
  1.4.1 Các bệnh do virus
  1.4.1.1 Các loài virus gây bệnh trên gan tụy tôm he
  1.4.1.2 Bệnh Monodon-Type Baculovirus (MBV) trên tôm he
  1.4.1.3 Bệnh gan tụy ở tôm he (Hepatopancreatic Parvovirus-HPV)
  1.4.1.4 Bệnh đầu vàng trên tôm he (Yellow head disease virus-YHD)
  1.4.1.5 Hội chứng Taura (Taura syndrome virus-TSV)
  1.4.1.6 Bệnh Baculovirus Penaei (BP)
  1.4.1.7 Bệnh hoại tử tuyến ruột giữa tôm he BMN
  (Baculoviral Midgut Gland Necrosis virus)
  1.4.2 Bệnh do vi khuẩn
  1.4.2.1 Bệnh do Vibrio
  1.4.2.2 Bệnh hoại tử gan tụy ở tôm (NecrotizingHepatopancreatitis-NHP)
  1.4.3 Bệnh trùng 2 tế bào (Gregarinosis) ở giáp xác
  1.4.4 Độc tố aflatoxin ảnh hưởng đến gan tụy của động vật nuôi thủy sản
  1.4.5 Bệnh gây chết tôm do tảo độc (Thủy triều đỏ)
  CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
  2.1.1 Đối tượng nghiên cứu
  2.1.2 Địa điểm nghiên cứu
  2.1.3 Thời gian nghiên cứu
  2.2 Phương pháp nghiên cứu
  2.2.1 Phương pháp luận
  2.2.2 Sơ đồ khối thực hiện đề tài
  2.2.3 Số mẫu nghiên cứu và phương pháp thu mẫu
  2.2.3.1 Số mẫu nghiên cứu
  2.2.3.2 Phương pháp thu mẫu
  2.2.4 Các phương pháp nghiên cứu
  2.2.4.1 Phương pháp điều tra dịch tễ học
  2.2.4.2 Các phương pháp phân tích mẫu tôm
  a) Chẩn đoán mầm bệnh virus bằng kỹ thuật PCR (polymerase chain
  reaction)
  b) Phương pháp nghiên cứu mô bệnh học
  c) Phương pháp nghiên cứu vi khuẩn
  d) Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)
  e) Phương pháp nghiên cứu ký sinh trùng
  2.2.4.3 Phương pháp xác định nấm Aspergillus và độc tố aflatoxin
  trong thức ăn tổng hợp
  2.2.4.4 Phương pháp nghiên cứu tảo độc
  2.2.4.5 Phương pháp phân tích hàm lượng chất hữu cơ bùn đáy
  2.2.4.6 Phương pháp phân tích thành phần cấp hạt (P2 sa lắng cơ học)
  2.2.4.7 Phương pháp phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước
  2.2.4.8 Các mô hình thực nghiệm sinh học
  a) Bố trí thí nghiệm lây nhiễm tôm bệnh cho tôm khỏe
  b) Bố trí thí nghiệm cảm nhiễm dịch qua màng lọc 0,2µm từ tôm bệnh
  cho tôm khỏe
  2.2.4.9 Kiểm chứng và thử nghiệm các biện pháp phòng trị bệnh teo gan
  trong thực tế sản xuất
  2.3 Phương pháp xử lý số liệu
  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
  3.1 Kết quả điều tra dịch tễ xác định các yếu tố nguy cơ gây bệnh teo gan
  3.1.1 Tần suất bắt gặp các loại bệnh ở tôm nuôi Ninh Thuận
  3.1.1.1 Tần suất bắt gặp các nhóm bệnh trên tôm nuôi Ninh Thuận
  3.1.1.2 Tỷ lệ xuất hiện bệnh teo gan theo thời gian nuôi
  3.1.2 Các dấu hiệu chính có ý nghĩa chẩn đoán đối với bệnh teo gan
  3.1.3 Liên quan giữa dấu hiệu bệnh lý ở gan tụy và hiện tượng thải phân
  trắng
  3.1.4 Quan hệ giữa bệnh teo gan với yếu tố mùa vụ và đặc điểm ao nuôi
  3.1.4.1 Quan hệ giữa thời điểm thường xuất hiện bệnh teo gan với các
  tháng trong một năm
  3.1.4.2 Mối quan hệ giữa bệnh teo gan với chất đáy ao nuôi
  3.1.4.3 Mối quan hệ giữa bệnh teo gan với độ sâu mực nước ao nuôi
  3.1.5 Mối liên quan giữa bệnh teo gan với mật độ nuôi
  3.1.6 Thiệt hại do bệnh teo gan gây ra đối với nghề nuôi tôm Ninh Thuận
  3.1.7 Hiệu quả của các biện pháp phòng trị bệnh teo gan từ thực tế SX
  3.2 Kết quả phân tích các tác nhân gây bệnh teo gan là các yếu tố vô sinh
  3.2.1 Kết quả phân tích độc tố aflatoxin (B1) và nấm mốc Aspergillus trong
  thức ăn sử dụng cho tôm nuôi
  3.2.2 Kết quả phân tích vai trò của các loài tảo độc đến bệnh teo gan tụy
  3.3 Kết quả nghiên cứu khả năng lây nhiễm bệnh từ cá thể bị bệnh teo gan
  sang cá thể khỏe mạnh bằng cách nhốt chung tôm bệnh và tôm khỏe
  3.4 Kết quả phân tích các tác nhân gây bệnh là sinh vật từ các mẫu tôm sú
  bị bệnh teo gan tụy và tôm khoẻ
  3.4.1 Kết quả kiểm tra ký sinh trùng
  3.4.2 Kết quả phân lập vi khuẩn từ các mẫu tôm bệnh teo gan
  3.4.3 Kết quả phát hiện các loại virus trên các mẫu tôm bệnh teo gan và tôm
  khỏe (2004-2006)
  3.4.3.1 Virus gây hội chứng đốm trắng WSSV (White spot syndrome virus) 97

  3.4.3.2 Virus MBV (Monodon Type-Baculovirus)
  3.4.3.3 Virus HPV ( Hepatopancreatic parvovirus)
  3.4.3.4 Virus BMN (Baculovirus midgut gland necrosis virus)
  3.4.3.5 Tổng hợp các bệnh virus trên tôm bệnh teo gan và tôm khỏe
  3.5 Kết quả cảm nhiễm dịch lọc (0,2µm) từ tôm bệnh teo gan lên tôm khoẻ
  3.5.1 Kết quả cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm trực tiếp
  3.5.2 Kết quả cảm nhiễm bằng phương pháp ngâm tôm khỏe trong dịch
  dưới màng lọc 0,2µm (PBS-Virus)
  3.5.3 Một số hình ảnh gan tôm bị biến đổi sau cảm nhiễm
  3.5.4 Phân tích các tiêu bản mô bệnh học của tôm bệnh sau thí nghiệm
  3.5.5 Hình ảnh các thể virus dạng hình que trong các mẫu tôm bị bệnh
  teo gan chụp bằng kính hiển vi điện tử truyền qua
  3.6 Kết quả phân tích các yếu tố môi trường ao nuôi
  3.6.1 Nhiệt độ ao nuôi
  3.6.2 Giá trị pH
  3.6.3 Yếu tố NH3
  3.6.4 Hàm lượng hữu cơ đáy ao nuôi
  3.7 Kiểm chứng và thử nghiệm các biện pháp phòng trị bệnh teo gan trong
  thực tế sản xuất
  3.7.1 Kết quả theo dỏi các chỉ tiêu môi trường các ao thử nghiệm và hộ dân
  3.7.2 Kết quả trị bệnh
  3.8 Đề xuất các biện pháp phòng trị bệnh teo gan
  3.8.1 Mô hình sinh thái dịch tễ bệnh teo gan trên tôm sú
  3.8.2 Đề xuất các giải pháp phòng bệnh tổng hợp
  CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

  4.1 Kết luận
  4.2 Đề xuất ý kiến
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  GIẤY XÁC NHẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  MỞ ĐẦU
  Nuôi tôm ở Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của
  đất nước, đặc biệt kể từ khi Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển nuôi trồng
  thủy sản thời kỳ 1999-2001, thì nghề nuôi tôm cả nước đã phát triển và đạt được
  nhiều kết quả khá quan trọng, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân
  lao động và đóng góp một phần đáng kể vào nguồn thu ngoại tệ của đất nước [6,58].
  Tuy nhiên trong nuôi tôm, mặc dù là nghề đem lại lợi nhuận cao, nhưng cũng là
  nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong đó bệnh của tôm nuôi là vấn đề được nhiều nước
  trên thế giới quan tâm trong quá trình phát triển.
  Nuôi tôm ở Việt Nam chỉ mới phát triển trong gần hai thập niên qua nhưng
  cũng đang phải đương đầu với sự suy thoái của môi trường và sự phát triển của
  nhiều loại bệnh. Qua các báo cáo gần đây cho thấy, bệnh trên tôm nuôi đã xảy ra ở
  hầu hết các khu vực nuôi tôm trong cả nước. Chỉ tính riêng đợt dịch bệnh ở khu vực
  Đồng bằng sông Cửu long đầu thập niên 1990, đã gây thiệt hại lên đến khoảng 24
  triệu USD [4,22]. Đồng thời trong những năm sau đó (1996-1999), nuôi tôm ở khu
  vực này tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh bùng nổ. Nhiều chuyên gia cảnh báo
  rằng, nuôi tôm Việt Nam đang phải đối đầu với nhiều thử thách, có hai vấn đề lớn
  phải quan tâm giải quyết đó là sự suy thoái môi trường và sự bùng nổ của dịch bệnh
  trên tôm nuôi. Thực tế diễn biến của nuôi tôm Việt Nam từ năm 2000 đến nay đã
  chứng minh cho sự cảnh báo này.
  Ninh Thuận là một tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, có chiều dài
  bờ biển 105 km [15,16]. Là một tỉnh có nghề nuôi tôm khá phát triển, tuy nhiên
  trong vài năm gần đây, nuôi tôm Ninh Thuận đã gặp nhiều khó khăn do sự bùng nổ
  của nhiều loại bệnh trên tôm nuôi. Ngoài một số bệnh phổ biến như bệnh về môi
  trường, bệnh do vi khuẩn, các loại bệnh do virus (bệnh còi do virus gây bệnh MBV,
  bệnh đỏ thân đốm trắng do virus gây bệnh WSSV, bệnh đầu vàng do virus gây bệnh
  YHV .), ở Ninh Thuận hiện nay đang xuất hiện bệnh teo gan trên tôm sú nuôi
  thương phẩm. Mặc dù bệnh chỉ mới phát triển trong thời gian gần đây, nhưng thiệt
  hại đối với nghề nuôi tôm là khá lớn. Bệnh teo gan đang là mối quan tâm hàng đầu
  của các nhà quản lý cũng như người nuôi tôm Ninh Thuận. Tuy nhiên hiện nay có
  rất ít thông tin và hầu như chưa có những nghiên cứu đầy đủ về loại bệnh này.
  Vì vậy, vấn đề cấp thiết là phải có những nghiên cứu đầy đủ, để xác định được
  những yếu tố nguy cơ và tác nhân gây ra bệnh teo gan trên tôm sú nuôi, làm cơ sở
  khoa học cho việc xây dựng những giải pháp phòng trị có hiệu quả.
  Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang,
  Chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (Penaeus
  monodon Fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất các
  giải pháp phòng bệnh tổng hợp”.
  Mục tiêu của luận án: xác định tác nhân và một số yếu tố nguy cơ chính gây
  ra bệnh teo gan trên tôm sú nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận, qua đó làm cơ sở
  khoa học để bước đầu xây dựng các giải pháp quản lý có hiệu quả, nhằm hạn chế sự
  thiệt hại do bệnh gây ra.
  Nội dung của luận án bao gồm:
  1. Điều tra dịch tễ để xác định các yếu tố nguy cơ chính gây bệnh teo gan ở
  tôm sú nuôi tại Ninh Thuận, các nội dung điều tra bao gồm:
  + Các dấu hiệu đặc trưng của bệnh teo gan.
  + Xác định mối quan hệ giữa bệnh teo gan với các yếu tố về kỹ thuật nuôi,
  mùa vụ nuôi, giai đoạn phát triển, mật độ nuôi và các yếu tố về môi trường.
  2. Nghiên cứu để xác định tác nhân gây bệnh teo gan ở tôm sú nuôi:
  + Nghiên cứu phát hiện tác nhân là virus.
  + Nghiên cứu phát hiện tác nhân là vi khuẩn.
  + Nghiên cứu phát hiện tác nhân là ký sinh trùng.
  + Kiểm tra hàm lượng độc tố aflatoxin có trong thức ăn tôm và nghiên cứu
  sự ảnh hưởng của tảo độc đến bệnh teo gan trên tôm sú nuôi.
  + Bước đầu xác định tác nhân gây bệnh teo gan trên tôm sú nuôi.
  3. Đề xuất các giải pháp phòng bệnh tổng hợp nhằm quản lý và hạn chế có
  hiệu quả sự thiệt hại do bệnh teo gan gây ra trên tôm sú nuôi thương phẩm.
  Tính mới của luận án: Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu
  đầy đủ và hệ thống nhất về ngyên nhân và tác nhân chính gây ra bệnh teo gan trên
  tôm sú nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung.
  Ý nghĩa khoa học:
  - Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần làm phong phú thêm các thông
  tin về bệnh trên tôm sú nuôi ở Việt Nam.
  - Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học cho việc xây dựng các giải
  pháp hạn chế sự thiệt hại do bệnh teo gan gây ra trên tôm sú nuôi thương phẩm.
  Ý nghĩa thực tiễn:
  - Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là cơ sở quan trọng, giúp cho người nuôi
  tôm Ninh Thuận nói riêng và nuôi tôm Việt Nam nói chung, vận dụng vào thực tiễn
  sản xuất, nhằm giảm thiểu những thiệt hại do bệnh teo gan gây ra.
  - Giúp cho các nhà quản lý có được cơ sở khoa học và các thông tin cần thiết
  về bệnh teo gan trên tôm sú thương phẩm, qua đó hình thành các giải pháp và định
  hướng thích hợp trong công tác quản lý điều hành.

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1 Tình hình nuôi tôm he
  1.1.1 Tình hình nuôi tôm he trên thế giới
  Nghề nuôi tôm trên thế giới đã có từ lâu đời, song thực sự bùng nổ vào những
  năm 1980, khi nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển hỗ trợ tích cực cho nghề
  nuôi tôm như: sản xuất tôm giống phát triển đáp ứng được nhu cầu con giống cho
  người nuôi, công nghệ nuôi được cải tiến cho phép tăng năng suất nuôi, giải quyết
  được thức ăn nhân tạo. Bên cạnh đó còn phải kể đến các chính sách khuyến khích
  của các quốc gia đã làm động lực cho nghề nuôi tôm phát triển.
  Từ năm 1999 đến nay, mặc dù nghề nuôi tôm thế giới có nhiều thăng trầm do
  dịch bệnh và sự suy thoái môi trường, tuy nhiên sản lượng tôm nuôi trên thế giới
  vẫn có chiều hướng tăng. Nếu như năm 1999 sản lượng tôm nuôi chỉ mới khoảng
  796.000 tấn, thì đến năm 2004 sản lượng đã đạt 2.179.000 tấn. Năm 2006 tôm nuôi
  thế giới được ghi nhận với sản lượng 2.905.000 tấn và năm 2007 đã đạt 3.083.000
  tấn (FAO:Towards sustainable shrimp culture development: Implementing the Fao
  code of conduct for responsible Fisheries (CCRF), 2008), bình quân trong giai đoạn
  này sản lượng tôm nuôi thế giới tăng 12-15%/năm (Rosenberry, 2006).
  Theo thống kê của FAO, trên thế giới có khoảng 50 quốc gia có nuôi tôm
  được chia làm 2 khu vực chính là: Đông Bán Cầu bao gồm các nước Nam và Đông
  Nam Á như: Thái Lan, Trung Quốc, Indonexia, Ấn Độ, Bangladesh, Đài Loan, Việt
  Nam, Philippine .Các nước thuộc khu vực này có sản lượng chiếm đến 75% sản
  lượng tôm nuôi trên thế giới (Wikipedia, the free encyclopedia). Đối tượng nuôi
  chính khu vực này là tôm sú P. monodon (tuy nhiên gần đây nhiều quốc gia đã
  chuyển phần lớn diện tích sang nuôi tôm chân trắng). Khu vực thứ hai là Tây Bán
  Cầu bao gồm các nước Châu Mỹ La Tinh như: Ecuador, Mexico, Honduras, Peru,
  Panama .với sản lượng chiếm 25% sản lượng tôm nuôi thế giới. Đối tượng nuôi
  chính ở khu vực này là tôm chân trắng (P. vannamei) [22].
  Trong khu vực Đông Nam Á thì Thái Lan là nước có sản lượng tôm nuôi cao
  nhất, ước tính năm 1994 sản lượng tôm nuôi của Thái Lan đạt 266.000 tấn, bỏ xa
  các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên đến năm 1997, sản lượng giảm sút chỉ còn
  215.000 tấn do sự xuất hiện của nhiều loại bệnh (Rosenberry, 1994, 1995 và FAO:
  Towards sustainable shrimp culture development: Implementing the Fao code of
  conduct for responsible Fisheries (CCRF), 2008). Đối với khu vực Tây Bán Cầu thì
  Ecuador là nước có nghề nuôi tôm phát triển với sản lượng chiếm đến 66% sản
  lượng trong khu vực. Tuy nhiên cũng như nhiều quốc gia khác, tôm nuôi của
  Ecuador đã trải qua nhiều thăng trầm, do sự xuất hiện của hội chứng Taura và bệnh
  đốm trắng do virus WSSV gây ra ở những năm thập niên 80.
  Ngày nay do áp lực của sự thu hẹp diện tích nuôi, sự suy thoái môi trường, sự
  bùng nổ của dịch bệnh và sự biến động của thị trường thế giới .nên hầu hết các
  nước đều có xu hướng tăng tỷ lệ diện tích nuôi thâm canh để tăng năng suất và sản
  lượng. Nhìn chung, nghề nuôi tôm trên thế giới hiện nay đang có xu hướng chững
  lại do sự tác động của nhiều yếu tố. Trong đó sự suy thoái môi trường và sự xuất
  hiện của nhiều loại bệnh là hai nguyên nhân chính làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến
  sự phát triển nuôi tôm toàn cầu thời gian qua [21].
  1.1.2 Tình hình nuôi tôm he Việt Nam
  Nghề nuôi tôm ở Việt Nam có từ lâu đời nhờ ưu thế về đặc điểm điều kiện tự
  nhiên là quốc gia ven biển. Song sự phát triển của nghề nuôi tôm thương phẩm ở
  Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu vào năm 2000, khi Chính phủ ban hành Nghị Quyết
  09/CP cho phép chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa, làm muối năng suất thấp,
  đất hoang hoá .sang cho nuôi trồng thủy sản [2,6]. Theo số liệu thống kê của Bộ
  Thủy Sản (cũ), năm 1990 Việt Nam chỉ có 96.060 ha nuôi tôm. Tuy nhiên đến năm
  2000 đã là 283.610 ha và năm 2005 diện tích tăng lên đến 604.479 ha [2,5]. Theo số
  liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diện tích nuôi tôm Việt
  Nam năm 2008 ước khoảng 635.000 ha (Hình 1.1).
  Nuôi tôm Việt Nam phần lớn tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long với tổng
  diện tích ước khoảng 535.145 ha, chiếm 88,53% tổng diện tích nuôi tôm nước lợ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT
  1. Bộ Thuỷ Sản (1995), “Chiến lược phát triển nuôi trồng thuỷ sản thời kỳ 1996-
  2010”, Hà Nội 12/1995, 9tr.
  2. Bộ Thuỷ sản (2001), “Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2000, chủ trương và
  biện pháp triển khai kế hoạch năm 2001 của Ngành Thủy Sản”, Hà Nội, 11tr.
  3. Bộ Thuỷ Sản (2002), “Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2001, chủ trương và
  biện pháp triển khai kế hoạch năm 2002 của Ngành Thuỷ Sản”, Hà Nội, 10tr.
  4. Bộ Thuỷ Sản (2002), “Báo cáo kết quả NTTS năm 2002 và biện pháp thực hiện
  kế hoạch NTTS năm 2003”, Hà Nội, 15tr.
  5. Bộ Thuỷ Sản (2002), “Nghiên cứu khoa học phục vụ nghề NTTS các tỉnh phía
  Nam”, Hà Nội.23tr.
  6. Bộ Thuỷ Sản (2003), “Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2002, chủ trương và
  biện pháp triển khai kế hoạch năm 2003 của ngành Thuỷ Sản”, Hà Nội.19tr.
  7. Bộ Thuỷ Sản (2003), “Báo cáo kết quả NTTS năm 2003 và biện pháp thực hiện
  kế hoạch NTTS năm 2004”, Hà Nội, 22tr.
  8. Bộ Thuỷ Sản (2004 ), “Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003, chủ trương và
  biện pháp triển khai kế hoạch năm 2004 của ngành Thuỷ Sản”, Hà Nội, 20tr
  9. Bộ Thuỷ Sản (2004), “Báo cáo kết quả NTTS năm 2004 và biện pháp thực hiện
  kế hoạch NTTS năm 2005”, Hà Nội, 20tr.
  10. Bộ Thủy Sản (2001), “Tiêu chuẩn ngành số 28TCN 102:2004: Thức ăn hỗn
  hợp dạng viên cho tôm Sú”, 5tr.
  11. Bộ Thủy Sản (2004), “Quyết định số 24/2004/QĐ-BTS ngày 18/10/2004 của
  Bộ Trưởng Bộ Thủy Sản về việc sửa tiêu chuẩn cấp ngành”, 2tr.
  12. Bộ Thủy Sản (2006), “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát
  triển NTTS giai đoạn 2000-2005 và biện pháp thực hiện đến năm 2010”, Hà Nội
  2/2006, 54tr.
  13. Đoàn Cảnh, Bùi Lai (1998), “Điều tra cơ bản hệ sinh thái cửa sông ven biển,
  xây dựng giải pháp phục hồi, sử dụng hợp lý vùng ngập nước Tỉnh Ninh
  Thuận”, Viện sinh học nhiệt đới và Sở Khoa học công nghệ Tỉnh Ninh Thuận.
  14. Thái Ngọc Chiến (2004), “Mô hình dự báo sinh trưởng của tôm sú (Penaeus
  monodon Fabricius, 1798) trong các ao nuôi tôm ở Khánh Hòa-Việt Nam”, Nxb
  NN TPHCM, tr 155-172.
  15. Cục Thống Kê Tỉnh Ninh Thuận (2002), “Niên giám thống kê tỉnh Ninh
  Thuận 2001”, Ninh Thuận 4/ 2002, 205 tr.
  16. Cục Thống Kê Tỉnh Ninh Thuận (2003), “Niên giám thống kê tỉnh Ninh
  Thuận 2002”, Ninh Thuận 4/ 2003, 205 tr.
  17. Cục Thống Kê Tỉnh Ninh Thuận (2004), “Niên giám thống kê tỉnh Ninh
  Thuận 2003”, Ninh Thuận 4/ 2004, 220 tr
  18. Hồ Huỳnh Thùy Dương (2008),Sinh học phân tử (Khái niệm-Phương pháp-
  Ứng dụng)”, Nxb Giáo dục 5/2008, Hà Nội, 311tr.
  19. Đại Học Thủy Sản Nha Trang (2003),Công nghệ sinh học ứng dụng: áp
  dụng kỹ thuật PCR & ELISA trong phân tích và chẩn đoán”, Hội thảo khoa
  học, Đại Học Nha Trang 2003.
  20. Trịnh Đình Đạt (2007), “Công nghệ sinh học tập 4 (công nghệ di truyền)”,
  Nxb Giáo Dục 4/2007, 171tr.
  21. Nguyễn quang Đăng (2003), “Các vấn đề về sản xuất và thương mại tôm, mở
  rộng nuôi tôm trên cát ở Việt Nam thách thức và cơ hội”, xuất bản bởi IUCN
  và IISD, Hà Nội, tr 38-47.
  22. Nguyễn Văn Hảo (2002), “Một số vấn đề về kỹ thuật nuôi tôm sú công
  nghiệp”, Nxb Nông Nghiệp TP.HCM-2000, 210 tr.
  23. Nguyễn Văn Hảo, Lê Hồng Phước, Lý thị Thanh Loan, Đỗ Quang Tiền
  Vương, Nguyễn Viết Dũng (2003), “Các bệnh thường gặp trên tôm sú nuôi ở
  Đồng Bằng Nam Bộ và biện pháp phòng trị”, tóm tắt báo cáo hội nghị khoa
  học toàn quốc về NTTS, Nxb Nông Nghiệp, tr 102-105.
  24. Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Viết Dũng, Cao Thành Trung, Lê Hồng Phước
  (2004), “Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh tôm sú nuôi tại Việt
  Nam”, báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc về nuôi trồng thuỷ sản, Viện
  nghiên cứu NTTS II, 7 tr.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH

  68. Albaladejo J.D., Tapay L.M., Migo V.P., Alfafara C.G., Natividad K.,
  Magbanua F.O., Matsumura M., Loh P.C (1998),Screening for Shrimp
  viruses in the Philippines, Advances in Shrimp Biotechnology”, Proceedings to
  the special session on shrimp Biotechnology 5th Asian fisheries Forum
  Chiengmai, Thailand 11-14 November 1998, BIOTEC the national center for
  genetic engineering and biotechnology ThaiLan, Edited by T.W.Flegel, tr 251-
  253.
  69.ASCC news Q4/1989/Issue No.1, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995, “Common diseases found in culture shrimp in Thailand”, Published by
  the Asian Shrimp culture council, tr 103-104.
  70. ASCC news Q3/1990/Issue No.3, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995, “Biological treatment of water for Shrimp culture”, Published by the
  Asian Shrimp culture council, tr 42
  71. ASCC news Q2/1991/Issue No 6, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995, “Diseases of Tiger shrimp cultured in ThaiLan”, Published by the Asian
  Shrimp culture council, tr 110-113.
  72. ASCC news Q2/1991/Issue No 10, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995, “Yellow-head diseases of Black Tiger shrimp”, Published by the Asian
  Shrimp culture council, tr 127-128.
  73. ASCC news Q2/1991/Issue No 11, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995, “Effect of Penaeus monodon-type Baculovirus (MBV) on culture
  shrimp”, Published by the Asian Shrimp culture council, tr 130.
  74. ASCC news Q4/1991/Issue No 8, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995,Establishment of Rapid DNA Amplification and dot hybridization
  techniques for diagnosing MBV infection”, Published by the Asian Shrimp
  culture council, tr 123.
  75. ASCC news Q1/1991/Issue No.5, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995,Disease prevention through good management and husbandry is
  preferred”, Published by the Asian Shrimp culture council, tr108-109.
  76. ASCC news Q4/1991/Issue No.8, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995,Shrimp culture problems in Southern Thailand”, Published by the
  Asian Shrimp culture council, tr 117-120.
  77. ASCC news Q3/1992/Issue No.7, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995, “How to diagnose diseased shrimp”, Published by the Asian Shrimp
  culture council, tr 113-114.
  78. ASCC news Q3/1992/Issue No.7, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995, “Diagnosis and Eradication of BMN virus infection in culture Kuruma
  shrimp”, Published by the Asian Shrimp culture council, tr 115-116.
  79. ASCC news Q3/1992/Issue No.7, Asian shrimp news collected volume 1989-
  1995, “Shrimp feed affects water quality,Published by the Asian Shrimp culture
  council”, tr 40-41.

  Xem Thêm: Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (Penaeus Monodon Fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và và đề xuất các giải pháp phòng bệnh tổng hợp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (Penaeus Monodon Fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và và đề xuất các giải pháp phòng bệnh tổng hợp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status