Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thiết kế tối ưu mẫu xuồng cứu sinh bằng vật liệu composite trang bị trên các tàu vận tải Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thiết kế tối ưu mẫu xuồng cứu sinh bằng vật liệu composite trang bị trên các tàu vận tải Việt Nam

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu thiết kế tối ưu mẫu xuồng cứu sinh bằng vật liệu composite trang bị trên các tàu vận tải Việt Nam

  MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU Trang 06
  Chương 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiêncứu 11
  1.2. Ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 12
  1.3. Các mẫu xuồng cứu sinh 12
  1.4. Các yêu cầu về tính năng hàng hải. 16
  1.5. Vật liệu và độ bền của xuồng cứu sinh. 17
  1.6. Giới hạn nội dung và phương pháp nghiên cứu 22
  Chương 2 – THIẾT KẾ TỐI ƯU MẪU XUỒNG CỨU SINH
  2.1 Xây dựng nhiệm vụ thư 24
  2.2 Xác định hàm mục tiêu tối ưu: 25
  2.2.1. Luận cứ về các mục tiêu tối ưu. 25
  2.2.2. Xây dựng các hàm tối ưu. 27
  2.3 Xác định tối ưu các đặc điểm hình học của xuồng cứu sinh . 28
  2.3.1 Phương pháp và thuật toán: 29
  2.3.1.1 Luận cứvề phương pháp 29
  2.3.1.2 Xây dựng thuật toán 35
  2.4 Thiết kế đường hình xuồng cứu sinh 36
  2.4.1. Luận cứ hàm giải tích miêu tả toàn bộ vỏ tàu 37
  2.4.2. Xây dựnghàm giải tích miêu tả toàn bộ vỏ xuồng cứu sinh. 42
  2.4.3 Thay đổi vị trí tâm nổi. 44
  Chương 3 – ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT BÀI TOÁN
  THỰC TẾ
  3.1 Cơ sở giải quyết bài toán 48
  3.2 Lựa chọn các thông số tối ưu. 48
  3.3 Thiết kế tối ưu đường hình lý thuyết mẫuxuồng cứu sinh. 48
  3.4 Thiết kế xuồng cứu sinhvỏ Composite. 48
  Chương 4 – THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN
  4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu lý thuyết 77
  4.2. Thảo luận về kết quả tính 78
  4.3. Ý kiến đề xuất 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79


  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công
  nghiệp đóng tàu, việc ứng dụng vật liệu Composite để chế tạo các loại tàu nói
  chung và xuồng cứu sinh nói riêng đã được phổ biến khá rộng rãi trên toàn thế giới.
  Với nhiều ưu điểm nổi bật như: nhẹ, bền, có khả năng chống thấm, chịu được nhiệt
  và nước biển, có độ bóng bề mặt cao, . nên loại vật liệu này tỏ ra đáp ứng tốt yêu
  cầu về thẩm mỹ bề mặt vỏ xuồng cũng như độ bền kết cấu thân xuồng khi hoạt
  động.
  Mặc dầu vậy, hiện nay vẫn chưa có phương pháp thiết kế tối ưu mẫu xuồng cứu
  sinh, nên các kích thước và đường hình củaxuồng được xây dựng dựa trên kinh
  nghiệm của người thiết kế. Chính vì vậy, không tránh khỏi xuồng có kích thước
  cồng kềnh, gây nhiều ảnh hưởng không tốt đến tính năng của xuồng, giá thành của
  sản phẩm cao. Để đảm bảo tốt các tính năng hàng hải của xuồng và giải quyết bài
  toán thiết kế tối ưu mẫu xuồng cứu sinh. Chúng tôi đề xuất đề tài: “Nghiên cứu
  thiết kế tối ưu mẫu xuồng cứu sinh bằng vật liệu composite trang bị trên các
  tàu vận tải Việt Nam”
  Hy vọng kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần vào sự nghiệp phát triển
  ngành công nghiệp đóng tàu nói chung và các tàu bằng vật liệu Composite nói
  riêng.


  ĐẶT VẤNĐỀ
  1.1.TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Ngày nay, ngành đóng tàu trong và ngoài nước phát triển như vũ bão. Chúng
  ta đã tạo ra những con tàu có trọng tải hàng trăm ngàn tấn đi khắp nơi trên thế giới.
  Những con tàu này có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách. Đó là phương
  tiện vận chuyển trên biển hiệu quả nhất hiện nay, góp phần không nhỏ giảm giá
  thành vận chuyển tăng lợi nhuận của sản phẩm. Chính vì hiệu quả kinh tế của nó,
  nên nhu cầu của con người ngày càng cao. Mong muốn có những con tàu có trọng
  tải thật lớn, để đáp ứngnhu cầu thực tiễn, ngành công nghệ đóng tàu trên thế giới
  ngày càng hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật. Chính vì vậy số lượng tàu lưu thông trên
  biển ngày càng nhiều. Điều đó sẽ dẫn đến số lượng tai nạn trên biển ngày càng gia
  tăng ( chúng ta đã biết tai nạn thảm khốc của tàu chở khách TITANIC )
  Để đảm bảo an toàn sinh mạng của con người trên biển. Tổ chức hàng hải
  quốc tế ( InternationalMaritime Organization )đã liên tục sửa đổi bổ sung các
  điều luật của chương 3công ước SOLAS 74 làm những điều khoản của: Bộ luật
  quốc tế về trang bị cứu sinh( Bộ luật LSA ) ngày càng hoàn thiện nhằm giảm thiểu
  tai nạn trên biển. Chính vì vậy các trang thiết bị cứu sinh trên tàu, quan trọng nhất
  là xuồng cứu sinh ( XCS ) là điều bắt buộc phải có.
  Trên thế giới có rất nhiều cơ sở sản xuất XCS, họ cho ra đời nhiều loại XCS
  có kiểu và kích thước không giống nhau. Chứngtỏ không có phần mềm chuyên
  dụng để thiết kế chế tạo XCS. Nghĩa là: việc thiết kế XCS đang dựa trên kinh
  nghiệm và theo một chủng loại xuồng đặc thù mà cơ sở sản xuất đó cho là hiệu
  quả.
  Vì vậy việc nghiên cứu thiết kế tối ưumẫu xuồng cứu sinh có vai trò và ý
  nghĩa rất quan trọng trong thực tiễn. Bài toán thiết kế tối ưu được thiết kế như sau:
  - Luậncứ hàm mục tiêu
  - Phương pháp và thuật toán
  Ứngdụng kết quả nghiên cứu để nghiên cứu thiết kế một xuồng cụ thể.
  1.2. Ý NGHĨA LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄNVẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
  Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở ứng dụng vào thực tiễn để chế tạo
  XCS bằng vật liệu composite trang bị trên các tàu vận tải biển Việt nam. Sự kết
  hợp chặt chẽ kết quả nghiên cứu vào thực tiễn có thể góp phần phát triển hơn nữa
  ngành khoa học đóng tàubằng vật liệu compositecủa nước nhà.
  Hiện nay vì chưa có phần mềm thiết kế tối ưu mẫu XCS nên kíchthước
  xuồng thường được chọn theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo cảm tính ,kinh
  nghiệm của người thiết kế,chính vì vậy xuồng thườngcó các đặc tính hình học
  chưa được hoàn thiện, ảnh hưởngđến tính năng hàng hải,làm tăng giá thành của
  sản phẩm.
  Vì vậy kếtquả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần giải quyết bài toán thiết
  kế tối ưu mẫuxuồng cứu sinh một cách hoàn thiện, hợplý, trên cơ sở đảm bảo được
  các tính năng hàng hải, lại vừa tiết kiệmđược nguyên vật liệu.
  1.3. CÁC MẪU XUỒNG CỨU SINH:
  Một số mẫu xuồng cứu sinh nước ngoài đang phổ biến.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  01. Trần Công Nghị
  Lý thuyết tàu thủy
  Nhà xuất bản đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh -2001
  02. Trần Công Nghị
  Thiết kế tàu thủy
  Nhà xuất bản đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh -2003
  03. Nguyễn Quang Minh
  Một số vấn đề lý thuyết tàu thủy nâng cao
  Trường đại học Thủy Sản -2005
  04. Nguyễn Đức Ân –Nguyễn Bân –Hồ văn Bính –Hồ quang Long –Trần
  hùng Nam –Trần công Nghị –Dương đình Nguyên
  Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thủy
  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật -1978
  05. Trần Gia Thái
  Giáo trình: Cơ sở tự động hóa trong thiết kế tàu thủy.
  Nha Trang - 2003
  06. Trần Công Nghị –Võ Trọng Cang
  Tin học ứng dụng trong thiết kế và đóng tàu
  Nhà xuất bản đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh -2002
  07. Tiêu chuẩn Việt Nam
  Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép (TCVN-6259-10-2003)
  Nhà xuất bản giao thông vận tải -2003
  08. Tiêu chuẩn Việt Nam
  Qui phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng vật liệu chất dẻo cốt sợi
  thủy tinh (TCVN-6282:2003).
  Nhà xuất bản giao thông vận tải -2003
  09. Tổ chức Hàng hải quốc tế
  Bộ luật quốc tế về trang bị cứu sinh
  Nhà xuất bản giao thông vận tải -1999
  10. Nguyễn Viết Trung
  Thiết kế tối ưu
  Nhà xuất bản xây dựng -2003
  11. Hồ Quang Long
  Sổ tay thiết kế tàu thủy.

  Xem Thêm: Nghiên cứu thiết kế tối ưu mẫu xuồng cứu sinh bằng vật liệu composite trang bị trên các tàu vận tải Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thiết kế tối ưu mẫu xuồng cứu sinh bằng vật liệu composite trang bị trên các tàu vận tải Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

xuong cuu sinh chiu lua bang composite

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status