Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược tài chính cho các công ty cổ phần ngành chế biến thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược tài chính cho các công ty cổ phần ngành chế biến thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Hoạch định chiến lược tài chính cho các công ty cổ phần ngành chế biến thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu:
  Chương I : Tổng quan về chiến lược tài chính và hoạchđịnh chiến lược tài chính
  1.1. Chiến lược tài chính và sự cần thiết hoạch định tài chính trong các công ty cổ
  phần .
  1.1.1. Chiến lược tài chính là gì? .
  1.1.2. Vai trò chiến lược tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp .
  1.2. Chu kỳ sống của doanh nghiệp và công tác hoạch định chiến lược tài chính
  1.2.1. Giai đoạn tạo lập khởi sự
  1.2.2. Giai đoạn tăng trưởng
  1.2.3. Giai đoạn bão hoà .
  1.2.4. Giai đoạn suy thoái
  1.3. Các nhân tố liên quan đến việc hoạch định chiến lược tài chính .
  1.3.1. Rủi ro kinh doanh
  1.3.2. Rủi ro tài chính .
  1.3.3. Chính sách tài trợ
  1.3.4. Chính sách cổ tức .
  1.3.5. Thu thập trên mỗi cổ phần ( EPS)
  1.3.6. Tỷ số giá trên thu nhập (P/E)
  1.3.7. Giá cổphần .
  1.4 Kinh nghiệm hoạch định chiến lược tài chính và bài học rút ra cho các Doanh
  nghiệp VN
  Kết luận chương I
  Chương II:Thực trạng hoạch định chiến lược tài chính tại các công ty cổ phần chế
  biến thuỷ sảnKhánh Hoà
  2.1. Đánh giá chung về hoạt động ngành thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà .
  2.2. Phân tích thực trạng hoạch định chiến lược tài chính tại một số công ty cổ phần
  chế biến thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà
  2.2.1. Thựctrạng tình hình tài chính tại các công ty nghiên cứu
  2.2.1.1. Cấu trúc tài chính
  2.2.1.1.1. Các chỉ tiêu phân tích qui mô và cơ cấu tài sản, nguồn vốn của
  Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods –F17
  2.2.1.1.2.Các chỉ tiêu phân tích qui mô và cơ cấu tài sản, nguồn vốn của
  Công ty Cổ phần Chế Biến Thuỷ Sản Cam Ranh .
  2.2.1.1.3. Phân tích tỷ suất đầu tư của Công ty Cổ phần Nha Trang
  Seafoods –F17 và Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Cam Ranh
  2.2.1.1.4. Phân tích tỷ suất tự tài trợ .
  2.2.1.1.5. Phân tích khả năng thanh toán .
  2.2.1.1.6. Phân tích khả năng sinh lợi
  2.2.1.2. Rủi ro kinh doanh
  2.2.1.3. Chính sách cổ tức .
  2.2.2. Nhận định về các công ty cổ phần ngành chế biến thuỷ sản Khánh Hoà
  2.2.2.1. Những thành công
  2.2.2.2. Những hạn chế .
  2.2.2.3. Những vướngmắc trong việc hoạch định chiến lược tài chính .
  Kết luận chương II
  Chương II :Hoạch định chiến lược tài chính thích ứng với từng giai đoạn phát triển
  của các CôngTy CP ngànhChế biến Thuỷ sản Tỉnh Khánh Hoà
  3.1 Quan điểmvềsựcầnthiếtcủacông táchoạch định chiếnlượctàichính cho các
  công ty cổphần ngành chếbiếnthu ỷ sản tỉnh Khánh Hoà .
  3.2 Định vị giai đoạn phát triển cho các Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Tỉnh
  Khánh Hoà .
  3.3 Giải pháp hoạch định chiến lược tài chính cho các công ty cổ phần ngành chế
  biến thủy sản Tỉnh Khánh Hoà
  3.3.1 Chiến lược tài chính cho doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trong giai đoạn
  tạo lập khởi sự
  3.3.2 Giải pháp định hướng cho những giai đoạn tiếp theo của doanh nghiệp
  3.3.2.1 Giải pháp cho các doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng .
  3.3.2.2 Giải pháp cho các doanh nghiệp trong giai đoạn bão hoà
  3.3.2.3 Giải pháp cho các doanh nghiệp trong giai đoạn suy thoái .
  3.3.3 Sử dụng công cụ dự báo nguy cơ phá sản nhằm phát hiện những rủi ro tiềm
  tàng trong quản lý tài chính và hoạch định tài chính doanh nghiệp .
  3.3.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ
  3.3.4.1 Chính sách quản lý của Nhà nước và của Tỉnh .
  3.3.4.2 Chính sách huy động vốn đối với công ty Cổ Phần
  3.3.4.3 Giải pháp đối với Thị trường chứng khoán
  3.3.4.4 Giải pháp đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm
  Kết luận chương III .
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo

  LỜI MỞ ĐẦU
  I. Tính cấp thiếtcủa đềtài:
  Trong khoảng 20 năm trở lại đây, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành
  một xu thế của thời đại và diễn ra ngày càng sâu về nội dung, ngày càng rộng về
  quy mô trên nhiều lĩnh vực. Trong xu thế đó, Việt Nam đã và đang thực hiện giai
  đoạn đầu tiên của quá trình hội nhập quốc tế. Việt Nam đã gia nhập khối ASEAN,
  tham gia vào khu vực mậu dịch tự do của ASEAN (AFTA), ký Hiệp định thương
  mại song phương Việt Nam –Hoa Kỳ và đãgia nhậpvào WTO, tổ chức thương
  mại thế giới. Tuy nhiên cácdoanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn đang gặp nhiều
  khó khăn, một trong những khó khăn đó là xu hướng cổ phần hoá doanh nghiệp.
  Theo xu hướng này, Nhànướckhông còn làngườisởhữu vốn duy nhấtvàquyết
  địnhmọivấn đềliên quan đến hoạt độngcủadoanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ hoạt
  động theo quy luật của thị trường và hoàn toàn tự chủ về mặt tài chính cũng như
  hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh đó một trong những vấn đề quyết định
  đến sự tồn tại và phát triểncủa doanh nghiệp mà các nhà giám đốc phải quyết định
  đó là làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính của mình. Nguồn lực
  tài chính được đánh giá là máu của trong một cơ thể sống. Nếu không biết cách
  nuôi dưỡng và sử dụng sẽ ảnh hưởng đến tương lai cũng như vị trí của doanh
  nghiệp trên thị trường với đầy sức cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Nguồn lực tài
  chính được đánh giá thông qua ba quyết định quan trọng mà bất kỳ một doanh
  nghiệp nào cũng cần phải quan tâm đó là quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và
  quy ết định phân phối. Tuy nhiên đối với một nhà giám đốc tài chính có tầm nhìn
  và sắc sảo thì không nên tách riêng những quyết định này mà cần kết hợp và vận
  dụng linh hoạt cả ba quyết định trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
  Sựkết hợp như vậy chính là việc xây dựng chiến lược tài chính trong dài hạn. Vấn
  đề là các doanh nghiệp phải làm thế nào khi mà hiện nay họ vẫn chưa xác định cho
  mình hướng đi, vẫn còn xem nhẹ chức năng của chiến lược tài chính. Thậm chí tại
  một số doanh nghiệp khi đề cập đến chiến lược tài chính vẫn còn khá mơ hồ.
  Xây dựng chiến lược tài chính là vấn đề cần thiết với các doanh nghiệp trong đó
  doanh nghiệp ngành thuỷ sản không phải là ngoại lệ. Ngành thuỷ sản được đánh
  giá là một trong những ngành mũi nhọn của đất nước và có tốc độ tăng trưởng rất
  nhanh so với các ngành kinh tế khác. Tỷ trọng GDP của ngành Thuỷ sản trong
  10
  tổng GDP toàn quốc liên tục tăng, từ 2,9% (năm 1995) lên 3,4% (năm 2000) và
  đạt 3,3% vào năm 2003. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thuỷ sản tương đương với
  các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Điều đó chứng tỏ ngành thuỷ sản
  đang dần chuyển từ sản xuất mang nặng tính nông nghiệp sang sản xuất kinh
  doanh theo hướng công nghiệp hoá. Có được thành tựu này phải kể đến sự đóng
  góp không nhỏ của các doanh nghiệp thuỷ sản đặc biệt là các doanh nghiệp chế
  biếnthu ỷsản tỉnh Khánh Ho à. Với tiềm năng về biển với đường bờ biển dài
  khoảng 385km, đây là nơi thích hợp để thiết lập các cảng biển, nuôi trồng thuỷ sản
  và phát triển du lịch. Tuy nhiên đứng trước khó khăn cũng như yêu cầu của nền
  kinh tế trong xu hướng hội nhập đặc biệt là trong giai đoạn cổ phần hoá, các doanh
  nghiệp thuỷ sản Khánh Hoà cần phải xác định cho mình một chiến lược tài chính
  thích h ợp với từng giai đoạn nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh
  nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó và cũng mong muốn đóng góp nghiên
  cứu của mình như một tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp thuỷ sản tỉnh nhà
  trong việc xây dựng chiến lược phát triển trong tương lai tôi quyết định chọn tên
  đề tài của mình là Hoạch định chiến lược tài chính cho các công ty cổphần
  ngành chếbiến thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà. Đây chỉ là nghiên cứu bước đầu do đó
  rất hy vọng sẽ có những nghiên cứu tiếp theo để làm giàu thêm kiến thức vốn ít ỏi
  của mình.
  II. Tình hìnhnghiên cứu:
  Hiện nay vẫn chưa có một đềtàinào đi sâu vào nghiên cứulĩnh vựchoạch
  định chiến lược tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thuỷ sản
  trong đócócácdoanh nghiệpchếbiếnthu ỷsản tỉnh Khánh Hoà. Tuy nhiên đãcó
  rấtnhiềubàibáovànghiên cứuvềsựcầnthiếtphảihoạch địnhchiếnlượctài
  chínhcho cácdoanh nghiệpViệtNam cũng nhưcácvấn đềliên quan nhưtáicấu
  trúcdoanh nghiệp, huy độngnguồntàitrợcho cáccông ty cổphần vàchínhsách
  cổtứcnhưthếnàolàphùhợp Đây cũng chính lànguồn dữliệuquan trọng để
  tácgiả cóthểtham kh ảonhằm bổsung cho nghiên cứucủamình.
  III. Mục tiêu nghiên cứu:
  3.1 Mục tiêu chung:
  Đề tài hướng đến việc xây dựng chiến lược tài chính trong tương lai cho
  các doanh nghiệp chếbiến thuỷ sản trong tỉnh Khánh Hoà như là một công cụ để
  11
  duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của mình đáp ứng yêucầu cổ phần hoá
  và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
  3.2 Mục tiêu cụ thể: đề tài bao gồm những mục tiêu cụ thể như sau:
   Tổng hợp cơ sở lý luận và phân tích thực tiễn về chiến lược tài chính, sự
  cần thiết phải hoạch định chiến lược tài chính và mô hình phát triển của doanh
  nghiệp trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh.
   Mô tả đặc điểm địa bàn tỉnh Khánh Hoà và thực trạng hiện nay của các
  doanh nghiệp thuỷ sản trong tỉnh thông qua phân tích số liệu đánh giá tình hình tài
  chính, điều tra khảo sát thực tế. Từ đó rút ra những hạn chế trong việc quản lý và
  sử dụng nguồn lực tài chính thông qua đánh giá 3 chính sách đầu tư, tài trợ và
  phân phối.
   Đánh giá và hình thành các bước xây dựng chiến lược tài chính cho các
  doanh nghiệp phù hợp với từng giai đoạn và đặc điểm ngành thuỷ sản Khánh Hoà.
  IV. Câu hỏi nghiên cứu:
  Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài, câu hỏi nghiên cứu cho đề tàisẽ bao
  gồm những vấn đề sau:
   Hoạch định chiến lược tài chính là gì? Sự cần thiết phảihoạch định
  chiến lược tài chính?
   Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp thu ỷ sản tỉnh Khánh Hoà,
  đang gặp những khó khăn gì trong công tác qu ản lý và sử dụng nguồn lực tài
  chính, nguyên nhân?
   Cơ sởphân tích khi tìm hiểu quá trình ra các quy ết định tài chínhcủa
  doanh nghiệp(quy ết định đầu tư, quyết định tài trợ và quy ết định phân phối)?
   Xây dựng chiến lược tài chính như thế nào để phù hợp với từng giai
  đoạn phát triển của các doanh nghiệp thuỷ sản Khánh Hoà? Giải pháp thực thi?
  V. Phạm vi nghiên cứu:
   Giới hạn nội dung nghiên cứu: đề tài chỉ nghiên cứu những nội dung liên
  quan đến việc hoạch định chiến lược tài chính và thực trạng của việc sử dụng các
  quy ết định đầu tư, tài trợ và phân phối đối với một số doanh nghiệp Nhà nước đã
  cổ phần hoạt động trong lĩnh vực chế biến thu ỷ sản và xây dựng chiến lược tài
  chính phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, cụ thể là:
  + Công ty cổphần Nha Trang Seafoods (F17)
  + Công ty cổphần chếbiếnthu ỷsản Cam Ranh
  12
   Giới hạn vùng nghiên cứu: đ ề tài tập trung nghiên cứu hoạt động kinh
  doanh đặc biệt là tình hình tài chính tại một số doanh nghiệpchếbiếnthu ỷ sản đã
  cổphần trên đ ịa bàn tỉnh Khánh Ho à.
  VI. Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp thu thập số liệu:
  + Thu thậpsốliệucủacácdoanh nghiệpNhànước đãcổphầnhoá
  trong ngành chếbiếnthu ỷsản tỉnh Khánh Hoàtừcácnguồn chính thứcnhưSở
  Tàichính, Cục Thuếtỉnh Khánh Hoà.
  + Phỏng vấntrựctiếpnhững doanh nghiệpnghiên cứu, cán bộ ở
  SởTài chính, CụcThuế đểnắmrõhơn vềtình hình hoạt độngcủadoanh nghiệp
  sau cổphầnhoá.
  - Phương pháp phân tích đánh giá:
  + Phương phápduy vậtbiệnchứng vàduy vậtlịchsử
  + Phương phápthống kê, so sánh, quan sát, phân tíchtổng hợp
  VII. Những đóng góp của luận văn:
  7.1. Đóng góp về mặt thực tiễn:
  Đề tài mong muốn xây dựng cái nhìn mới cho các nhà hoạch định chính
  sách và các nhà quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp trong việc xây dựng một
  chiến lược tài chính phù hợp với giai đoạn phát triển và đặc điểm của DN nhằm
  mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp (đây là điều kiện sống còn của các DN
  trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường)đồng thời đề tài hy vọng sẽ là tài
  liệu tham khảo cho các doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực thuỷ sản nói riêng
  và các lĩnh vực khác nói chung tìm thấy hướng giải quyết cho những khó khăn
  hiện nay khi đứng trước thách thức của thời đại mới, xây dựng tầm nhìn dài hạn và
  sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính của mình.
  7.2. Đóng góp về mặt khoa học:
  Hoạch định chiến lược tài chính là cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu phát
  triển của doanh nghiệp. Nghiên cứu về vấn đề này tuy chưa phải là mới nhưng lại
  hết sức cần thiết. Đây sẽ là nghiên cứu đóng góp khởi đầu cho những nghiên cứu
  tiếp theo trong tương lai đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong
  ngành thuỷ sản, và làm giàu thêm vốn kiến thức vốn ít ỏi của tác giả.
  13
  VIII.Hạn chế của luận văn:
   Cácbàihọcvềhoạch địnhchiếnlượctàichính củacácdoanh nghiệpchế
  biến thu ỷ sản hầunhưchưa rõnétvìvậy kinh nghiệmcho ngànhchếbiến thuỷsản
  ViệtNam làchưa có.
   Sốliệuminh hoạchưa thựcsự rõnét vìtácgiảgặpkhókhăn trong vấn
  đềsưu tầmdo lĩnhvựcnghiên cứulàmộtlĩnh vựckhánhạy cảm vàmớimẻ mặc
  dùnguồn cung cấpsốliệulànguồn chính thức(SởTàichính, Cục Thuếtỉnh
  Khánh Hoà)
   Tácgiảmớichỉnghiên cứukhoanh vùng vềhoạt độngcủacácdoanh
  nghiệpchếbiếnthu ỷsản ở địaphươngchứchưa cósựso sánhcụth ểvớicác
  doanh nghiệp ởnhững nơikhác. Vìvậy , đây sẽlàhướng đi sắptớicho tácgiả
  trong những nghiên cứutiếptheo.
  14
  CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH VÀ HOẠCH
  ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH
  1.1 Chiến lược tài chính và sự cần thiết phải hoạch định chiến lược tài chính
  trong các công ty cổ phần
  1.1.1 Chiến lược tài chính là gì?
  Chiến lược tài chính là chiến lược có liên quan đến việc ra và thực hiện
  các quy ết định tài chính nhằm mục tiêu tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Trong các
  quy ết định quan trọng của doanh nghiệp có ba quyết định tài chính liên quan đến
  toàn bộ quá trình hoạt động và tổ chức quản lý gắn liền với sự sống còn của doanh
  nghiệpđó là quy ết định đầu tư, quy ết định tài trợ và quy ết định phân phối. Ba
  quy ết định này không chỉ được đề cập đến như những thành phần riêng biệt với
  các vai trò vị trí khác nhau mà còn có mối liên quan chặt chẽ và tác động lẫn nhau
  trong một mục tiêu chung là tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Việc kết hợp cả ba
  quy ết địnhnày và đặt chúng trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp
  chính là xây dựng một chiến lược tài chính thích hợp.
  1.1.2 Vai trò của chiến lược tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp
  Trên thực tế, chiến lược tài chính đã đượchình thành và phát triển (có thể
  tự phát hoặc chủ động từ các nhà quản lý) từ khá lâu. Tuy nhiên không phải doanh
  nghiệp nào cũng thấy được vai trò của các chiến lược cũng như kết hợp cùng lúc
  cách thức thựchiện ba quyết định đầu tư, tài trợ và phân phối. Việc bảo đảm một
  sức mạnh tài chính lành mạnh cho doanh nghiệp luôn là câu hỏi làm đau đầu các
  nhàhoạch định tài chính hàng ngày, hàng giờ. Thông thường họ chỉ giải quyết vấn
  đề này một cách thụ động và mang tính chất đối phó. Điều này chỉ đem lại kết quả
  th ời điểm còn trong dài hạn hoàn toàn không có tác dụng. Chính vì vậy cần phải
  có những phân tích, những dựbáodựatrên cơsởkiến thứctàichính doanh nghiệp
  hiện đạiđể xây dựngmộtchiếnlượctàichínhphùhợp cho các doanh nghiệp trong
  từng giai đoạn phát triển nhằm mục tiêu tối đa hoágiátrịdoanh nghiệp.
  Hoạch định chiến lược tài chính làmột hoạt độngkhông thểthiếucho các
  doanh nghiệptrong điềukiệnnềnkinh tếth ịtrường, trong quátrình này thểhiện
  mộtcách đồngbộ cả ba quyết định chotừng giai đoạn phát triểncủa doanh
  nghiệp. Ở mỗi giai đoạn lạicó những đặc điểmriêng, rủiro riêng vàth ách thức
  riêngđòi hỏi nhàquản trịtàichính không chỉlàngườicótốchấtlãnh đạomàphải

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. PGS.TS Trần NgọcThơ(chủbiên) – Tài chính doanh nghiệp hiện đại –Nhà
  xuấtbản thống kê.
  2. PGS.TS TrầnNgọcThơ –TS. NguyễnNgọc Định (Đồngchủbiên) – Tàichính
  quốctế-Nhàxuấtbảnthống kê.
  3. Th.S Nguy ễn Thanh Nhàn - Luậnvăn Thạcsỹnăm 2005 – Giám đốc tài chính
  và việc hoạch định chiến lược tài chính trong DNNN Việt Nam.
  4. PGS.TS Phan ThịBíchNguyệt(Chủbiên) - Đầu tư tài chính –Nhàxuấtbản
  Thống kê.
  5. TS. Nguy ễn ThịNgọcTrang vàTS. NguyễnThịLiên Hoa – Phân tích tài chính
  –Nhàxuấtbản thống kê
  6. Website www.saga.vn
  7. Website www.mof.gov.vn
  8. Website www.vietnamnet.com.vn
  9. Website www.bwportal.com.vn
  10. Website www.vnexpress.net

  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược tài chính cho các công ty cổ phần ngành chế biến thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược tài chính cho các công ty cổ phần ngành chế biến thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status