Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả sử dụng động cơ chính của đội tàu hút bùn tại Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở xây dựng hệ thống thông tin về kế hoạch hoá công tác bảo trì, sửa chữa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng động cơ chính của đội tàu hút bùn tại Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở xây dựng hệ thống thông tin về kế hoạch hoá công tác bảo trì, sửa chữa

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng động cơ chính của đội tàu hút bùn tại Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở xây dựng hệ thống thông tin về kế hoạch hoá công tác bảo trì, sửa chữa

  MỤC LỤC
  Trang
  MỤC LỤC .1
  DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT 3
  MỞ ĐẦU .4
  CHƯƠNG 1:
  .8
  TỔNG QUAN VỀHIỆU QUẢSỬDỤNG ĐỘNG CƠCHÍNH
  TRÊN TÀU HÚT BÙN CSD
  1.1. Hiệu quảsửdụng động cơdiesel trong quá trình khai thác .8
  1.2. Cơsởlý thuyết trong sửdụng động cơchính trên tàu hút bùn CSD có
  hiệu quả .12
  1.2.1. Vấn đề đảm bảo độtin cậy động cơdiesel trong quá trình sử
  dụng 12
  1.2.2. Ảnh hưởng hao mòn, hưhỏng và nhân tốsửdụng đến hiệu qủa
  sửdụng động cơ .16
  1.3. Cơsởlý thuyết trong quá trình kếhoạch hoá công tác bảo trì, sửa chữa
  kỹthuật động cơchính nhằm nâng cao hiệu quảsửdụng động cơ .19
  1.3.1. Kếhoạch hoá công tác bảo trì, sửa chữa kỹthuật bằng sơ đồ
  mạng .19
  1.3.2. Công việc quản lý kỹthuật (QLKT) động cơdiesel 34
  1.4. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụnghiên cứu .40
  1.4.1. Mục tiêu nghiên cứu dài hạn 40
  1.4.2. Nhiệm vụnghiên cứu .41
  CHƯƠNG 2
  43
  XÂY DỰNG HỆTHỐNG THÔNG TINKẾHOẠCH HOÁ
  CÔNG TÁC BẢO TRÌ, SỬA CHỮAĐỂNÂNG CAO HIỆU
  QUẢSỬDỤNG ĐỘNG CƠCHÍNH CỦA ĐỘI TÀU HÚT
  BÙN CSD
  2.1. Đặc điểm sửdụng động cơchính của đội tàu hút bùn CSD tại thành
  phốHồChí Minh 43
  2.2. Phân tích hiện trạng vềquản lý kỹthuật động cơchính của đội tàu hút
  bùn CSD của công ty DIC .45
  2.2.1. Khái quát vềcông ty DIC 45
  2.2.2. Khái quát vềcông tác tổchức quản lý .47
  2.2.3. Vềquản lý kỹthuật động cơdiesel 50
  2.2.4. Kếhoạch công tác bảo trì và sửa chữa kỹthuật .55
  2.2.5. Vềcung ứng vật tư, phụtùng (VTPT) .57
  2.3. Nâng cao hiệu quảkhai thác động cơchính của đội tàu hút bùn CSD
  của công ty DIC trên cơsởxây dựng hệthống thông tin kếhoạch hoá
  - 2 -
  công tác bảo trì, sửa chữa động cơchính 60
  2.3.1. Xác định mô hình hệthống thông tin vềkếhoạch hoá công tác
  bảo trì, sửa chữa động cơchính 60
  2.3.2. Tin học hoá công tác kếhoạch bảo trì kỹthuật, sữa chữa theo sơ
  đồPERT .65
  2.3.3. Tin học hoá công tác quản lý thiết bịphục vụkếhoạch hoá công
  tác bảo trì, sửa chữa kỹthuật động cơchính 67
  2.3.4. Tin học hoá công tác cung ứng vật tưphụtùng phục vụkếhoạch
  hoá công tác bảo trì, sửa chữa kỹthuật động cơchính .68
  2.4. Xây dựng mô hình hệthống thông tin kếhoạch hoá công tác bảo trì,
  sửa chữa kỹthuật động cơchính .69
  2.4.1. Cơsởhạtầng thông tin 69
  2.4.2. Tổchức cơsởdữliệu .70
  2.4.3. Yêu cầu nhân lực và tổchức thực hiện 70
  CHƯƠNG 3 .74 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
  3.1. Những kết quảcơbản của hệthống thông tin kếhoạch hoá công tác
  bảo trì, sửa chữa động cơchính của đội tàu hút bùn CSD cho công ty
  DIC .74
  3.1.1. Đặc điểm chung của CPMRSE 75
  3.1.2. Những kết quảcơbản của module Danh sách Dựán .75
  3.1.3. Đặc tính cơbản của module Quản lý kỹthuật .90
  3.1.4. Kết quảcơbản của module Quản lý vật liệu 99
  3.1.5. Sựliên kết giữa các modules .103
  3.1.6. Kết xuất và in ấn 104
  3.2. Thảo luận 104
  3.2.1. Những ưu điểm tiêu biểu của CPMRSE 105
  3.2.2. Giới hạn và hạn chếhiện tại của CPMRSE 106
  3.2.3. Tính khảthi ứng dụng của CPMRSE .106
  KẾT LUẬN .109
  Ý KIẾN ĐỀXUẤT 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
  PHỤLỤC .114

  MỞ ĐẦU
  Trên thếgiới những năm gần đây tàu hút bùn lưỡi phay hay còn gọi tàu
  cuốc hệlưỡi phay (tiếng Anh viết là Cutter Suction Dredger - CSD), trong đề
  tài này dùng tên gọi tàu hút bùn CSD (THB CSD) được dùng nhiều nhất trong
  các thiết bịthi công đất dưới nước và triển vọng còn nhiều phát triển. Ởnước
  ta hiện nay tàu hút bùn CSD được dùng làm công cụcơgiới chủyếu đểnạo
  vét và đào mới các sông, cảng, cửa sông, cửa biển, kênh, rạch phục vụthủy
  lợi, giao thông, san lấp, lấn biển. Riêng miền Nam nước ta có tới 34.000 km
  sông, kênh, rạch hàng năm cần nạo vét, đào sâu thêm và mởrộng với hàng
  chục triệu mét khối (m
  3
  ) đất đào.
  Hiện nay, tại thành phốHồChí Minh (TP. HCM), các công ty hoạt động
  trong lĩnh vực nạo vét đang quản lý hơn 85 con tàu hút bùn CSD các loại.
  Trong đó, công ty Thi Công CơGiới thủy – Đầu Tư& Xây Dựng (Dredging
  Investerment & Construction Company – DIC) đang quản lý 61 con tàu, và là
  công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác tàu hút bùn CSD tại TP. HCM nói
  riêng và cảnước nói chung.
  Tàu hút bùn CSD là một dạng tàu công trình trong đó dùng dao phay
  (cutter) đểcắt xới vật liệu nạo vét ởdưới nước, bơm bùn sẽhút và đẩy vật
  liệu nạo vét theo đường ống dẫn đến nơi quy định. Tàu hút bùn CSD sửdụng
  động cơdiesel làm động cơchính và là nguồn động lực chính trên tàu, thể
  hiện sức mạnh của con tàu. Tất cả động cơchính đều được nhập từnước
  ngoài.
  Với đặc thù của lĩnh vực nạo vét, tiến độthi công và thời hạn hoàn thành
  công trình để đưa công trình vào sửdụng là rất quan trọng, đơn vịthi công
  phải chịu các biện pháp chếtài và bồi thường thiệt hại do sựchậm trễthời hạn
  do mình gây ra, thông thường mức phạt khoảng (0,01 ư 0,05)% giá trịhợp
  đồng bịchậm/1 ngày chậm chịu phạt là một khoản không nhỏ. Quan trọng
  - 5 -
  hơn là uy tín của công ty đối với khách hàng sẽbịgiảm đi nếu nhưtình huống
  nói trên xảy ra. Ngoài các yếu tốkhác thì yếu tốthời hạn bảo trì sửa chữa
  động cơchính và độtin cậy của nó có ảnh hưởng lớn đến tiến độvà thời hạn
  hoàn thành công trình.
  Từtrước đến nay, công tác bảo trì, sửa chữa kỹthuật (BTSCKT) động
  cơchính trên tàu hút bùn CSD của các công ty chỉchú trọng đến việc tuân thủ
  theo quy trình đã xây dựng, công tác kếhoạch BTSCKT còn mang tính định
  tính nhiều. Công ty chưa kếhoạch hóa công tác BTSCKT động cơchính một
  cách khoa học đểhoàn thành đúng thời hạn kếhoạch BTSCKT trong trường
  hợp có sựràng buộc vềquỹthời gian, nguồn lực thiết bị/động cơ, nguồn lực
  vật liệu, nguồn nhân lực, nhằm mục đích đạt hiệu quảtrong công tác
  BTSCKT động cơchính và đảm bảo sựsẵn sàng thực hiện nhiệm vụsản xuất
  đúng tiến độkếhoạch.
  Đểthực hiện có hiệu quảtrong công tác BTSCKT động cơchính thì yếu
  tốthông tin, dữliệu từnghiệp vụquản lý kỹthuật (QLKT) động cơvà công
  tác cung ứng vật tư, phụtùng (VTPT) cho BTSCKT có vịtrí rất quan trọng.
  Cho đến nay, nghiệp vụQLKT động cơchính ởcác công ty khai thác
  THB CSD tại TP.HCM còn làm thủcông trên hệthống giấy tờ, việc thu thập
  thông tin của động cơphải từnhiều người khác nhau và qua các giai đoạn
  khác nhau, do đó thông tin, dữliệu về động cơbịphân tán, manh mún nên
  thiếu tính đầy đủ, chính xác và kịp thời.
  Vềcông tác quản lý, cung ứng VTPT đôi khi không đáp ứng kịp thời
  nhu cầu sửdụng mà nguyên nhân quan tâm ở đây là không dựbáo đủ, kịp
  thời nhu cầu VTPT cần thiết đểdựtrữ; tuy nhiên mức tồn kho lớn là vấn đề
  không doanh nghiệp nào mong muốn bởi vì tồn kho là chi phí chứkhông phải
  là lợi nhuận.
  Ngoài ra, công tác kếhoạch BTSCKT, công tác QLKT và công tác cung
  - 6 -
  ứng VTPT chưa được xây dựng đểtrởthành một hệthống thông tin liên kết
  chung đểcó thểhoạt động một cách đồng bộvà hiệu quả.
  Cùng với các nghành khoa học kỹthuật khác, Công NghệThông Tin
  (IT) đã có những bước phát triển vượt bậc và được ứng dụng hầu hết trên mọi
  lĩnh vực, trên mọi quốc gia. Phát triển ứng dụng IT cho kếhoạch hoá công tác
  BTSCKT cùng với chiến lược duy trì độtin cậy trong QLKT động cơchính
  và quản lý VTPT nhằm mục đích nâng cao hiệu quảkhai thác động cơchính
  là vấn đề đang được quan tâm.
  Từnhững vấn đềnêu trên và đểhoàn thành chương trình đào tạo Cao
  học Cơkhí tàu thuyền, đềtài tốt nghiệp mang tên:
  “Nâng cao hiệu quảsửdụng động cơchính của đội tàu hút bùn tại Tp
  HồChí Minh trên cơsởxây dựng hệthống thông tin vềkếhoạch hoá công
  tác bảo trì, sửa chữa”
  Nội dung luận văn gồm:
  Mở đầu
  Chương I: Tổng quan vềhiệu quảsửdụng động cơchính trên tàu
  hút bùn CSD.
  Chương II: Xây dựng hệthống thông tin kếhoạch hoá công tác
  bảo trì, sửa chữa đểnâng cao hiệu quảsửdụng động cơchính của đội tàu
  hút bùn CSD
  Chương III: Kết quảnghiên cứu và thảo luận.
  Kết luận và ý kiến đềxuất
  Xây dựng một hệthống thông tin vềkếhoạch hoá công tác BTSCKT
  động cơchính của đội tàu hút bùn CSD là mối quan tâm của các công ty tại
  TP. HCM đang khai thác loại tàu công trình này. Hệthống được xây dựng
  trên cơsở đối tượng nghiên cứu là công ty Thi Công CơGiới thủy – Đầu Tư
  & Xây Dựng. Với hệthống này hy vọng sẽkhắc phục được các tồn tại trên và
  - 7 -
  mang lại hiệu quảhơn trong sửdụng động cơchính nói riêng và THB CSD
  nói chung.
  Luận văn được hoàn thành với 106trang giấy bao gồm 02 bảng và 42
  hình vẽ đồng thời kèm theo 05phụlục và 01 chương trình máy tính.
  - 8 -
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN VỀHIỆU QUẢSỬDỤNG ĐỘNG CƠ
  CHÍNH TRÊN TÀU HÚT BÙN CSD
  Cùng với sựphát triển không ngừng của các nền kinh tế, hoạt động nạo
  vét phục vụgiao thông thủy, thủy lợi, khai thác khoáng sản, san lấp mặt bằng,
  lấn biển bằng THB CSD ngày càng phát triển. Song song với sựphát triển
  đó, trang bị động lực trên THB CSD được hiện đại hoá ngày càng cao.
  Động cơchính trên THB CSD là thành phần chủyếu của hệ động lực, nó
  quyết định sức mạnh của con tàu, đồng thời là thành phần phức tạp nhất khi
  sửdụng, bảo trì, sửa chữa, do đó đòi hỏi chế độchăm sóc BTSCKT cao nhất;
  mặt khác, chi phí khai thác động cơchính chiếm phần lớn (khoảng từ55% -
  60%) trong tổng chi phí khai thác THB CSD. Do vậy nâng cao hiệu quảkhai
  thác động cơchính sẽgóp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quảTHB
  CSD.
  THB CSD là một dạng tàu công trình, sửdụng động cơdiesel làm nguồn
  động lực chính, có chế độcông tác gần giống với động cơtàu thuỷ, do vậy
  việc phân tích tính hiệu quảsửdụng của động cơchính của THB CSD được
  dựa trên nền tảng của động cơdiesel tàu thủy nói chung, đồng thời có xem xét
  những đặc thù riêng của THB CSD.
  Trong chương này trình bày một sốquan điểm vềvấn đềsửdụng động
  cơchính trên tàu thủy có hiệu quảtrên cơsởcủa độtin cậy, lập kếhoạch
  BTSCKT và cung ứng VTPT cho động cơ.
  1.1. Hiệu quảsửdụng động cơdiesel trong quá trình khai thác
  Động cơdiesel là kết quảcủa những quá trình sáng tạo từtập thểcác

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. HồTấn Chuẩn, Nguyễn Đức Phú, Trần Văn Tế, Nguyễn Tất Tiến,
  Phạm Văn Thể(1996), Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong -
  Tập 1 + 2 +3, NXBGD.
  2. HồTấn Chuẩn (2001), Tin học quản lý Phân tích & quản lý dữliệu
  với Access 2000 cho người mới bắt đầu, NXBTN.
  3. Hà Dũng (1995) Quản trịthông tin tinh giản, NXBTK.
  4. Đăng kiểm Việt nam (1990), Hướng dẫn quản lý kỹthuật và khai thác
  tàu biển (lưu hành nội bộ), Hải Phòng.
  5. Dương Đình Đối (1991), Sửa chữa máy tàu thuỷ, NXBNN.
  6. Minh Hoàng (2004), Tựhọc nhanh thiết kế& quản lý dựán trong
  Project, NXBTK.
  7. Phan Văn Khôi (2001), Cơsở đánh giá độtin cậy, NXBKHKT, Hà
  Nội.
  8. Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Tường (1998), Quản lý dựán bằng sơ đồ
  mạng, Trường ĐHKT, TP. HCM.
  9. Nguyễn Hoàng Lân (2004), Tựhọc lập kếhoạch & quản lý các dựán
  với Project 2003, NXBTK.
  10. Võ Phước Linh (2001), Lập trình cơsởdữliệu Visual Basic,
  NXBTK.
  11. Trần Đình Long (1999), Lý thuyết hệthống, NXBKHKT.
  12. Nguyễn ThịNgọc Mai (chủbiên), Nguyễn ThịKim Trang, Hoàng
  Đức Hải, Nguyễn Hữu Anh (cốvấn khoa học) (2004), Microsoft
  - 112 -
  Visual Basic 6.0 Lập trình & cơsởdữliệu, NXBLĐ-XH.
  13. Trần Hữu Nghị(dịch) V.M. SELUTRENCO (1978), Sửa chữa
  Diesel tàu thuỷ, NXBCNKT, Hà Nội.
  14. ĐỗVăn Phúc (2005), Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh,
  NXBKHKT, Hà Nội.
  15. Trần ThếSan, ĐỗDũng (2000), Thực hành sửa chữa & bảo trì động
  cơdiesel, NXB Đà Nẵng.
  16. Nguyễn Thạch (2004), Cơsở độtin cậy động cơDiesel tàu thuỷ,
  NXBKHKT, Hà Nội.
  17. Trịnh Quốc Thắng (1999), Các phương pháp sơ đồmạng trong xây
  dựng, NXBXD.
  18. Phạm Hùng Thắng (1994), Nâng cao hiệu quảsửdụng thiết bịnăng
  lượng tàu cá, Công trình NCKH công nghệThuỷsản, Tập ba,
  trường Đại học Thủy sản, Nha Trang.
  19. Nguyễn Đình Tê (2001), Microsoft Access 2000 - Lập trình ứng
  dụng cơsởdữliệu, Tập 2, NXBGD.
  20. Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài, Trương Ngọc
  Vân (2002), Giáo trình tựhọc lập trình Visual Basic 6 - lý
  thuyết và bài tập, NXBTK.
  21. Đoàn ThịHồng Vân, Bùi Lê Hà (2002), Quản trịcung ứng,
  NXBTK.
  22. Lê Đình Viên (dịch của JOHN MULVANEY) (1990), Tổchức sản
  xuất theo sơ đồmạng, Tủsách Đại học Ngân hàng Thếgiới.
  23. Hồsơkỹthuật động cơBauduoin DNP12SR.
  - 113 -
  24. Hồsơkỹthuật động cơ3Д12.
  25. Hồsơkỹthuật động cơCaterpillar dòng 3400ME, 3500ME.
  26. Tài liệu kỹthuật động cơBauduoin DNP12SR (tiếng Việt và tiếng
  Anh).
  27. Tài liệu kỹthuật động cơ3Д12 (bản tiếng Việt).
  28. Tài liệu kỹthuật động cơCaterpillar 3400ME và 3500ME (bản tiếng
  Việt và tiếng Anh).
  29. Business Edge (2003), Kiểm soát nguồn lực vật chất đểquản lý kho
  hiệu quảhơn- Bộsách quản trịsản xuất và vận hành, NXBT.
  30. Business Edge (2003), Hoạch định & kiểm soát công việc- Bộsách
  tăng hiệu quảlàm việc cá nhân, NXBT.

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng động cơ chính của đội tàu hút bùn tại Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở xây dựng hệ thống thông tin về kế hoạch hoá công tác bảo trì, sửa chữa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng động cơ chính của đội tàu hút bùn tại Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở xây dựng hệ thống thông tin về kế hoạch hoá công tác bảo trì, sửa chữa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status