Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực hiện và duy trì ISO 9001 2000 thông qua trường hợp công ty Minexco và những bài học kinh nghiệm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực hiện và duy trì ISO 9001 2000 thông qua trường hợp công ty Minexco và những bài học kinh nghiệm

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Thực hiện và duy trì ISO 9001:2000 thông qua trường hợp công ty Minexco và những bài học kinh nghiệm

  CHƯƠNG I
  MỞ ĐẦU
  1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI: SỰ CẦN THIẾT PHẢI THỰC
  HIỆN VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
  9001:2000 CHO MỌI TỔ CHỨC CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG
  MẠI TRÊN THẾ GIỚI:
  Trong quá trình toàn cầu hóa, ISO đang là một trong những tiêu chuẩn bắt
  buộc áp dụng cho các loại hàng hóa và sản phẩm nào được chứng nhận bởi ISO sẽ
  có ảnh hưởng nhiều đối với thị phần. Ngoài ra sự tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn
  chất lượng giúp doanh nghiệp rút ngắn dần khoảng cách với khu vực và thế giới.
  Cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, khách hàng ngày càng có
  yêu cầu cao về chất lượng. Doanh nghiệp cần cố gắng xây dựng hệ thống quản lý
  chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 để thỏa mãn yêu cầu này.
  Sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thế giới đòi hỏi doanh nghiệp phải
  có một phương thức quản lý thích nghi với thị trường. ISO là một trong những hệ
  thống quản lý hiện đại, thỏa mãn đòi hỏi đó.
  Để tồn tại và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần cải tiến liên tục để tự
  hoàn thiện mình nhằm thích nghi với sự biến động liên tục của môi trường và phát
  triển bền vững. ISO có những điều khoản buộc doanh nghiệp phải thực hiện điều
  đó.
  Khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, doanh nghiệp sẽ
  thuyết phục được khách hàng về tình trạng kiểm soát chất lượng trong toàn hệ
  thống. Đó là khả năng giám sát mọi giai đoạn trong quá trình bao gồm các lợi ích
  căn baûn, chất lượng ổn định, thời gian phân phối được đảm bảo, kiểm soát tồn
  Chương I: Mở đầu Trang 2
  kho tốt hơn, xác định được lỗi nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Do đó
  việc áp dụng ISO 9000 làm tăng uy tín cho doanh nghiệp.
  Khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào doanh nghiệp
  sẽ ảnh hưởng một cách sâu sắc đến văn hóa doanh nghiệp. Mỗi người đều có vị trí
  xác định trong hệ thống.Việc xây dựng các thủ tục cho các quá trình sẽ làm cho
  mỗi người nhận thức được tầm quan trọng của mỗi công việc và họ biết chính xác
  phải làm như thế nào để đảm bảo chất lượng. Do đó họ sẽ làm đúng ngay từ đầu
  và mang lại hiệu quả.
  Hiện nay tại Việt nam, các công ty sớm nhận thức được lợi ích mà hệ thống
  QLCL ISO 9001:2000 mang lại nhưng đây là hệ thống quản lý tương đối mới tại
  Việt nam. Các doanh nghiệp có thể gặp khó khăn vì kinh nghiệm chưa có. Do đó
  việc tổng kết kinh nghiệm cho quá trình thực hiện và duy trì hệ thống quản lý từ
  một công ty cụ thể sẽ là một hướng dẫn tốt.
  Chính vì các lý do trên mà đề tài “Thực hiện và duy trì ISO 9001:2000
  thông qua trường hợp công ty Minexco và những bài học kinh nghiệm”được
  hình thành
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
  - Tổng kết kinh nghiệm của thế giới và ở Việt Nam trong việc thực hiện ISO
  9000.
  - Thực hiện và duy trì Hệ thống QLCL ISO 9001:2000 tại công ty Minexco.
  - Tổng kết những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và duy trì
  Hệ thống QLCL ISO 9001:2000 từ công ty Minexco và các nghiên cứu
  trong và ngoài nước.
  Chương I: Mở đầu Trang 3
  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
  ISO 9001:2000 trên thế giới và ở Việt nam, đi sâu vào việc thực hiện và duy trì
  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại công ty Minexco.
  4. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:
  - Đánh giá được sự hội nhập của công ty Minexco theo xu hướng toàn cầu
  hóa
  - Công ty Minexco là một công ty chuyên khai thác, chế biến, xuất khẩu
  khoáng sản. Ngoài mặt hàng cát trắng Cam ranh, Minexco còn quản lý các
  mỏ cát và kinh doanh các sản phẩm khác như : Cát vàng Đầm Môn tại
  vịnh Vân Phong, mỏ cát thủy tinh Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, mỏ đá
  granite Tân Dân –Vạn Ninh, nhà máy sản xuất gạch Terrazzo khu công
  nghiệp Suối Dầu, khách sạn Đầm Môn. Công ty có chính sách mở rộng Hệ
  thống quản lý chất lượng cho tất cả các xí nghiệp, nhà máy và khách sạn
  thuộc công ty. Do đó việc thực hiện và duy trì ISO 9001:2000 và rút ra bài
  học kinh nghiệm nhằm lấy hệ thống hiện hành làm trung tâm và tiến tới mở
  rộng hệ thống là một vấn đề cấp bách cho doanh nghiệp.
  - Đề tài cho thấy những điểm không phù hợp còn tồn tại trong công ty theo
  tiêu chuẩn ISO 9001:2000, giúp lãnh đạo tham khảo khi ra quyết định.
  - Các công ty khác có thể tìm thấy những vấn đề tương tự khi tiến hành xây
  dựng hệ thống quản lý ISO 9001:2000 tại đơn vị mình và có thể tham khảo
  tài liệu này
  Chương I: Mở đầu Trang 4
  5. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY MINEXCO:
  ư Tên đơn vị:
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
  KHAI THÁC – CHẾ BIẾN – XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN
  KHÁNH HÒA.
  ư Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1. KẾT LUẬN:
  Luận văn đã tổng kết được một số kinh nghiệm của thế giới và Việt nam
  trong việc thực hiện ISO 9001:2000.Qua đó ta thấy tuy các doanh nghiệp có các
  đặc điểm khác nhau về qui mô, cơ cấu tổ chức, các lĩnh vực kinh doanh nhưng
  khi thực hiện và duy trì ISO 9001:2000 đều có những nét chung về khó khăn,
  thuận lợi trong quá trình xây dựng và duy trì hệ thống.
  Qua đó rút ra được bài học kinh nghiệm rằng việc xây dựng thành công hệ
  thống đã khó nhưng việc duy trì hệ thống còn khó hơn và là công sức của từng
  thành viên trong hệ thống.
  Trong quá trình tham gia hội nhập, các doanh nghiệp có rất nhiều cơ hội và
  thách thức trong việc tự khẳng định mình qua việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng
  .ISO 9001:2000 là một công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển
  bền vững
  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 mang một hiệu quả đáng kể cho
  doanh nghiệp : ổn định vể quản lý, tiết kiệm chi phí, ngày một tốt hơn trong việc
  đáp ứng các yêu cầu khách hàng.Nhưng đây là một hệ thống đòi hỏi cao trách
  nhiệm lãnh đạo và bánh xe cải tiến ngày càng quay lên cao do đó áp lực ngày một
  tăng .Để đáp ứng yêu cầu của hệ thống các thành viên phải tự nâng cao năng lực
  Chương V: Những bài học kinh nghiệm Trang 128
  quản lý của mình và tham gia vào hệ thống một cách tự giác.Muốn đạt được điều
  đó việc xây dựng bản sắc văn hóa riêng cho doanh nghiệp phải được đề ra song
  song với việc nâng cao thu nhập của các thành viên trong doanh nghiệp.
  Kết luận và kiến nghị Trang 129
  2. KIẾN NGHỊ :
  Đối với các doanh nghiệp để duy trì thành công Hệ thống quản lý chất lượng
  ISO 9001:2000 cần:
  -Lãnh đạo cần duy trì sự cam kết và gắn các mục tiêu lớn khác với việc duy
  trì hệ thống.
  -Cần có cơ cấu tổ chức thích hợp để duy trì hệ thống.Kinh nghiệm cho thấy
  rằng sau khi xây dựng xong hệ thống ISO 9001:2000, Ban ISO hoạt động không
  hiệu quả trong quá trình duy trì và cải tiến hệ thống.
  -Cần liên tục cũng cố và duy trì lực lượng đánh giá viên nội bộ.
  -Đào tạo và nâng cao nhận thức về ISO 9001:2000 liên tục trong tổ chức
  -Luôn cải tiến hệ thống tài liệu hiện hành cho phù hợp với hoạt động của tổ
  chức
  -Có cơ chế bình xét, khen thưởng, động viên một cách có hệ thống các nhân
  tố tích cực áp dụng và duy trì có hiệu quả ISO 9001:2000.
  - Cần phải đo lường được hiệu quả của hệ thống để liên tục cải tiến
  -Cần tích hợp các hệ thống quản lý khác vào hệ thống quản lý ISO 9001:2000
  Công ty Minexco đã nhận thấy lợi ích to lớn do hệ thống này mang lại do đó
  không ngừng duy trì việc áp dụng và mở rộng hệ thống nhằm mục đích nâng cao
  kết quả kinh doanh thông qua việc thỏa mãn khách hàng, cải tiến chất lượng, tăng
  cường sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản lý nhằm giảm thiểu chi phí, phát
  huy nội lực nhằm đạt được sự phát triển bền vững và lâu dài.
  Tuy nhiên việc áp dụng ISO 9001:2000 chưa đạt ở mức độ cao do doanh
  nghiệp chưa lâm vào thế sống còn, còn có nhiều thuận lợi về mặt thị trường, sản
  xuất và nguyên liệu .Nhưng tình hình dần dần thay đổi do chính sách hạn chế xuất
  khẩu khoáng sản thô của nhà nước, thuế suất trong năm 2008 tăng từ 0% lên 12 %,
  Kết luận và kiến nghị Trang 130
  sắp tới có khả năng tăng 20%, giá nhiên liệu tăng làm cước vận chuyển từ khu vực
  sản suất đến cảng xuất khẩu tăng đáng kể kèm theo là giá điện tăng là những cú
  sốc lớn làm doanh nghiệp phải khẩn trương điều chỉnh bộ máy quản lý của mình
  nhằm đạt mục tiêu giảm chi phí. Ưu thế về giá cả so với thế giới bị thu hẹp dần và
  cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Trong bối cảnh này Hệ thống quản lý chất
  lượng ISO 9001:2000 càng trở nên hữu hiệu .Lãnh đạo cấp cao càng thấy lợi ích
  do hệ thống mang lại và nỗ lực duy trì phát triển hệ thống.
  Để phát huy những kết quả đạt được, công ty cần chú trọng việc đào tạo quản
  trị các cấp, cơ cấu lại bộ máy quản lý tinh gọn và có hiệu quả đi đội với việc khai
  thác nguồn lực sẵn có một cách khoa học nhất .Ngoài ra cần một đội ngũ chuyên
  trách về quản lý chất lượng vì hệ thống ngày càng một mở rộng BGĐ nên dựa vào
  đội ngũ đánh giá viên nội bộ để kiểm soát và điều chỉnh các kế hoạch của mình.
  Quản lý muốn có hiệu quả cần đi đôi với một chính sách sử dụng nhân sự và
  phân phối thu nhập hợp lý.Đây là một thách thức khá lớn đối với một doanh
  nghiệp nhà nước trong đó tính bao cấp, cơ chế xin cho và ngại đổi mới còn khá
  nặng nề .
  Một thách thức lớn đối với doanh nghiệp là phải thay đổi hơn nữa trong một
  thời gian ngắn tuy doanh nghiệp đã cố gắng thay đổi và đạt được nhiều thành quả
  trong hoạt động kinh doanh của mình trong hơn sáu năm duy trì và áp dụng ISO
  9000.Đó là cổ phần hóa doanh nghiệp trong năm tới.Với kinh nghiệm 6 năm áp
  dụng và duy trì hệ thống chắc chắn doanh nghiệp ngày càng thích nghi với cơ chế
  thị trường và hoạt động cải tiến ngày càng phát triển.

  Xem Thêm: Thực hiện và duy trì ISO 9001 2000 thông qua trường hợp công ty Minexco và những bài học kinh nghiệm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện và duy trì ISO 9001 2000 thông qua trường hợp công ty Minexco và những bài học kinh nghiệm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status