Lời nói đầu
Nước ta đang nằm trong thời kỳ quá độ từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, cho nên vấn đề hội nhập vào khu vực cũng như thế giới còn gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn đòi hỏi phải có sự vận hành một cách đồng bộ trong tất cả các ngành lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Nhưng thực tế đã chững minh rằng có rất nhiều doanh nghiệp mặc dù dư nguồn vốn về kinh doanh, có đội ngũ người lao động có trình độ , kinh nghiệm mà vẫn làm ăn không có hiệu quả. Một nguyên nhân sâu xa của nó chính là vấn đề về nhân sự đặc biệt là vấn đề có liên quan trực tiếp tới người lao động như việc trả lương, thù lao , bảo hiểm xã hội.
Vì vậy có thể khẳng định lương bổng là một vấn đề muôn thủa của nhân loại và là vấn đề nhức nhối của hầu hếtcác công ty Việt Nam. Đây là một đề tài từng gây tranh luận sôi nổi trên diễn đàn quốc hội Việt Nam trong nhiều năm qua. Qua quá trình học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị nhân sự, em đã mạnh dạn chon đề tài : “Hoàn thiện các hình thức trả công trong doanh nghiệp hiện nay là một yêu cầu cấp bách.”. Đây là một đề tài rộng đòi hỏi phải có nhiều kiến thức thực tế.
En xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của cô giáo - Tiến sĩ Phạm Thuý Hương cùng với sự giúp đỡ của các thày cô giáo trong khoa đã giúp em hoàn thành đề án này.
Nội dung đề án bao gồm:
Phần I. Lý luận chung về tiền lương.
Phần II. Thực trạng về các hình thức trả công cho người lao động.
Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công trong doanh nghiệp.


Mục lục
Lời nói đầu .1
PhầnI. Lý luận chung về tiền lương .2
I. Khái niệm, yêu cầu, các nguyên tắc trả lương 2
1. Sức lao động trở thành hàng hoá 3
2. Các khái niệm về tiền lương .3
3. Những yêu cầu trả lương . 5
4. Những nguyên tắc của tiền lương .5
II. Hệ thống trả công .6
A. Hệ thống trả công thống nhất của nhà nước 7
1. Chế độ lương cấp bậc .7
2. Chế độ lương chức vụ .10
B. Các hình thức trả lương 11
I. Hình thức trả lương theo sản phẩm .11
1. ý nghĩa, điều kiện của trả lương theo sản phẩm 11
2. Các chế độ trả lương theo sản phẩm .12
II. Hình thức trả lương theo thời gian .14
1. Hình thức trả lương theo thời gian đơn giản .14
2. Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng .15
III. Vai trò của tiền lương trong tạo động lực .15
Phần II. Thực trạng về các hình thức trả lương cho người lao động hiện nay 17
I. Cơ sở pháp lý và thực trạng về các hình thức trả công các doanh nghiệp hiện nay
1. Hình thức
2. Những tồn tại
II. Tiền lương chưa trở thành động lực đối với người lao động
1. Doanh nghiệp nhà nước
2. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống trả công hiện nay
I. Một số kiến nghị ban đầu
II. Hoàn thiện các hình thức trả công cho người lao động một cách hợp lý
1. Hoàn thiện việc chia lương cho người lao động
2. Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống thang bảng lương
3. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền về việc quản lý tiền lương
Kết luận
[charge=150]http://up.4share.vn/f/5f6e666c6f6b676b/DA224.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX sẽ giúp ích cho bạn.