Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các thành tựu nghiên cứu về dinh dưỡng của ấu trùng cá biển trên thế giới và Việt Nam phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy sản

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các thành tựu nghiên cứu về dinh dưỡng của ấu trùng cá biển trên thế giới và Việt Nam phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy sản

  Đề tài: Các thành tựu nghiên cứu về dinh dưỡng của ấu trùng cá biển trên thế giới và Việt Nam phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy sản

  MỤC LỤC
  Nội dung: Trang
  1. MỞ ĐẦU 1
  2. ẤU TRÙNG CÁ BIỂN VÀ SỰPHÁT TRIỂN CƠQUAN TIÊU HÓA 2
  2.1. Các giai đoạn phát triển và sựphát triển cơquan tiêu hóa ởcá biển 2
  2.2. Sựbiến đổi pH và hoạt động của các enzym tiêu hóa 8
  2.3. Cơchếtiêu hóa và hấp thụdinh dưỡng ở ấu trùng 13
  3. CÁC THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU VỀNHU CẦU DINH DƯỠNG Ở
  ẤU TRÙNG CÁ BIỂN
  15
  3.1. Nhu cầu protein 15
  3.1.1. Biến đổi hàm lượng protein và axít amin ởtrứng và ấu trùng cá biển. 16
  3.1.2. Vai trò của axít amin ở ấu trùng cá biển. 19
  3.1.3. Khảnăng cung cấp axít amin từcác loại thức ăn cho ấu trùng cá
  biển.
  20
  3.2. Nhu cầu lipid 22
  3.2.1. Lipid và các nhóm lipi ởcá biển. 22
  3.2.2. Nhu cầu dinh dưỡng vềphospholipid và axit béo ở ấu trùng cá biển
  và sựcần thiết bổsung vào thức ăn.
  24
  3.3. Vitamin 27
  4. ĐÁNH GIÁ CHUNG 30
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

  Các thành tựu nghiên cứu vềdinh dưỡng của ấu trùng cá biển trên thếgiới
  và Việt Nam phục vụcho nghềnuôi trồng thủy sản
  1. MỞ ĐẦU
  Nghiên cứu dinh dưỡng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bắt đầu khoảng từ
  giữa thếkỷ20, chậm hơn rất nhiều so với lịch sửnghiên cứu dinh dưỡng ở động vật
  nuôi trên cạn [19]. Riêng ởcá biển đến giai đoạn giống, nghiên cứu dinh dưỡng chỉ
  thực sựbắt đầu vào khoảng đầu những năm 1980. Tuy nhiên, so với các lĩnh vực
  nghiên cứu chuyên sâu khác, nghiên cứu dinh dưỡng ởgiai đoạn này đạt được khá
  nhiều thành tựu và đươc ứng dụng vào thực tếsản xuất giống, tạo nên sựchuyển biến
  lớn vềcông nghệ.
  Khác với từgiai đoạn giống trở đi, việc nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng ởgiai
  đoạn đầu phát triển của cá biển nói chung khó tiến hành bằng cách tạo ra loại thức ăn
  có hàm lượng dinh dưỡng định trước theo yêu cầu thí nghiệm. Vì vậy, các nghiên cứu
  dinh dưỡng giai đoạn này chủyếu tập trung ởcác khía cạnh: (i) sựphát triển hệtiêu
  hóa bao gồm cảsựbiến đổi vềmặt hình thái, mô học và sựhình thành các tuyến tiêu
  hóa, khảnăng tiết enzyme, (ii) khảnăng tiêu hóa thức ăn, (iii) sựbiến đổi thành phần
  và hàm lượng protein, axít amin, axít béo, vitamin trong suốt quá trình phát triển, (iv)
  nguồn dinh dưỡng cung cấp cho ấu trùng cá từthức ăn sống (luân trùng, nauplii
  Artemia, Copepoda, ) và các biện pháp làm tăng hàm lượng dinh dưỡng trong thức
  ăn, (v) yêu cầu vềthức ăn tổng hợp, khảnăng tiêu hóa thức ăn tổng hợp, thời điểm
  thích hợp chuyển cho cá sang ăn thức ăn tổng hợp.
  Do chưa có sựthống nhất vềthuật ngữtiếng Việt trong cách gọi tên các giai đoạn
  phát triển từkhi nở đến hoàn tất quá trình biến thái của cá nói chung, cá biển nói
  riêng, nên phần đầu chuyên đềcũng sẽ đềcập đến việc phân chia giai đoạn phát triển,
  đềnghịsửdụng thuật ngữ“ấu trùng” đểchỉgiai đoạn đầu phát triển của cá.
  Ởnước ta, việc nghiên cứu sản xuất giống cá biển bắt đầu chưa lâu và việc
  nghiên cứu dinh dưỡng ởcá biển trước giai đoạn cá giống gần nhưchưa có. Trong kỹ
  thuật sản xuất giống, chúng ta chủyếu ứng dụng các thành quảnghiên cứu vềdinh
  dưỡng trên thếgiới. Vì vậy, trong chuyên đềnày không có các thông tin từViệt Nam.
  2
  2. ẤU TRÙNG CÁ BIỂN VÀ SỰPHÁT TRIỂN CƠQUAN TIÊU HÓA
  2.1. Các giai đoạn phát triển và sựphát triển cơquan tiêu hóa ởcá biển
  Theo Ahlstrom & Ball (1954), giai đoạn đầu trong sựphát triển cá thể ởcá có thể
  được phân chia thành các giai đoạn và giai đoạn phụnhưhình 1 (trích theo [20], [28],

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ai, Q.H., Zhao, J.Z., Mai, K.S., Xu, W., Tan, B.P., Ma, H.M. and Liufu, Z.G.,
  2008. Optimal dietary lipid level for large yellow croaker (Pseudosciaena
  crocea) larvae. Aquaculture Nutrition 14: 515-522. Blackwell Publishing Ltd.
  2. Aragão, C., Conceicão, L.E.C., Fyhn, H.J., Dinis, M.T., 2004. Estimated amino
  acid requirements during early ontogeny in fish with different life styles:
  gilthead seabream (Sparus aurata) and Senegalese sole (Solea senegalensis).
  Aquaculture 242: 589–605. Elsevier Science Publishers B.V.
  3. Aragão, C., Conceicão, L.E.C., Martins, D., Rønnestad, I., Gomes, E., Dinis,
  M.T., 2004. A balanced dietary amino acid profileimproves amino acid
  retention in post-larval Senegalese sole (Solea senegalensis). Aquaculture 233:
  293–304. Elsevier Science Publishers B.V.
  4. Bell, J.G., McEvoy, L.A., Estevez, A., Shield, R.J., Sargent, J.R., 2003.
  Optimising lipid nutrition in first-feeding flatfish larvae. Aquaculture 227: 211 –
  220. Elsevier Scientific Publisher B.V.
  5. Bolasina, S., Pérez, A., Yamashita, Y., 2006. Digestive enzymes activity during
  ontogenetic development and effect ofstarvation in Japanese flounder,
  Paralichthys olivaceus. Aquaculture 252: 503– 515. Elsevier Science Publishers
  B.V.
  6. Bolis, L. and Fange, R., 1979. Lipid composition of the erythrocyte menbrane of
  some marine fish. Comp. Biochem. Physiol., Vol. 62B. pp. 343 to 348.
  Pergamon Press. Printed in Great Britain
  7. Brown, M.R., Battaglene, S.C., Morehead, D.T., Brock, M., 2005. Ontogenetic
  changes in amino acid and vitamins during early larval stages of striped
  trumpeter (Latris lineata). Aquaculture 248: 263–274. Elsevier Science
  Publishers B.V.
  8. Brown, M.R., T, Dunstan, G.A., Nichols, P.D., Battaglene, S.C., Morehead,
  D.T., Overweter, A.L., 2005. Effects of a-tocopherol supplementation of rotifers
  on the growth of striped trumpeter Latris lineatalarvae. Aquaculture 246: 367–
  378. Elsevier Science Publishers B.V.
  9. Cahu, C., Zambonino Infante, J., Escaffre, A-M., Bergot, P., Kaushik, S., 1998.
  Preliminary results on sea bass (Dicentrarchus labrax)larvae rearing with
  compound diet from first feeding. Comparison with carp (Cyprinus carpio)
  larvae. Aquaculture 169: 1–7. Elsevier Science Publishers B.V.
  10. Cahu, C., Zambonino Infante, J., Takeuchi, T., 2003. Nutritional components
  affecting skeletal development in fish larvae. Aquaculture 227: 245–258.
  Elsevier Science Publishers B.V.
  11. Conceicão, L.E.C., Grasdalen. H., Rønnestad. I., 2003. Amino acid requirements
  of fish larvae and post-larvae: new tools and recent findings. Aquaculture 227:
  221–232. Elsevier Science Publishers B.V.
  12. Copland, J.W và Grey, D.L., 1987. Management of wild and cultured sea bass /
  barramundi (Lates calcarifer). Proceedings of an international worshop held at
  Darwin, N.T. Australia, 24-30 September 1986. ACIAR Proceedings No20, 210
  32
  p. Printed by Ruskin Press, Melbourne
  13. Coutteau, P., Geurden, I., Camara, M.R., Bergot, P., Sorgeloos, P., 1997.
  Review on the dietary effects of phospholipids in fish and crustacean
  larviculture. Aquaculture 155: 149–164. Elsevier Science B.V.
  14. Dayal, J.S., Ali, S.A., Thirunavukkarasu, A.R., Kailasam, M. and Subburaj, R.,
  2003. Nutrient and amino acid profiles ofegg and larvae of Asian seabass, Lates
  calcarifer(Bloch). Fish Physiology and Biochemistry 29: 141-147. Kluwei
  Academic Publishers.
  15. De Silva, S.S. and Anderson, T.A., 1995. Fish Nutrition in Aquaculture.
  Published by Chapman & Hall. (Lê Anh Tuấn dịch, Nhà Xuất bản Nông nghiệp
  TP HồChí Minh, 2006)
  16. Dhert, P., Lavens, P., Duray, M., Sorgeloos, P., 1990. Improved larval survival
  at metamorphosis of Asian seabass (Lates calcarifer) using omega 3-HUFA
  enriched live food. Aquaculture 90, 63– 74. Elsevier Science Publishers B.V
  17. Dhert, P., Rombaut, G., Suantika, G. and Sorgeloos, P., 2001. Advancement of
  rotifer culture and manipulation techniques in Europe. Aquaculture 200: 129–
  146. Elsevier Science Publishers B.V
  18. Govoni, J.J., Boehlert, G.W. and Watanabe, Y., 1986. The physiology of
  digestion in fish larvae. Environmental Biology of Fishes, Vol. 16, No.1-3, pp:
  59-77. Dr W. Junk Publishers, Dordrecht
  19. Hùng, L. V., 2004. Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. NXB
  Nông nghiệp TP HồChí Minh
  20. Kj∅rsvik, E., Pittman, K. and Pavlov, D., 2004. Chapter 6:From fertilisation to
  the end of metamorphosis – Functional development. In “Culture of cold-water
  marine fish”, edited by E. Moksness, E. Kj∅rsvik and Y. Olsen. PP; 204-278.
  Blackwell Publishing Ltd.
  21. Kolkovski, S., 2001. Digestive enzymes in fish larvae and juveniles -
  implications and applications to formulated diets. Aquaculture 200: 181–201.
  Elsevier Science Publishers B.V
  22. Kresp, E. M., Avrova, N. F., Chebotereva, M. A., Chirkovskaya, E. V.,
  Krasilnikova, V. I., Kruglova, E. E., Levitina, M. V., Obukhova, E. L.,
  Pomazanskaya, L. F., Pravdina, N. I. and Zabelinskii, S.A., 1975. Phospholipids
  and glycolipids in the brain of marine fish.Comp. Biochem. Physiol., Vol. 52B.
  pp. 283 to 292. Pergamon Press. Printed in Great Britain
  23. Larsson, A. and Fange, R., 1977. Cholesterol and free fatty acids (FFA) in the
  blood of marine fish.Comp. Biochem. Physiol., Vol. 57B. pp. 191 to 196.
  Pergamon Press. Printed in Great Britain
  24. Lee, R.F., Phileger, C.F., Horn, M.H., 1975. Composition of oil in fish bones:
  possible function in neutral buoyancy. Comp. Biochem. Physiol., Vol. 50B. pp.
  13 to 16. Pergamon Press. Printed in Great Britain
  25. Ma, H., Cahu, C., Zambonino, J., Yu, H., Duan, Q., Le Gall, M.M., Mai K.,
  2005. Activities of selected digestive enzymes during larval development of
  large yellow croaker (Pseudosciaena crocea). Aquaculture 245: 239– 248.
  33
  Elsevier Science Publishers B.V.
  26. Merchie, G., Lavens, P. and Sorgeloos, P., 1997. Optimization of dietary
  vitamin C in fish and crustacean larvae: a review. Aquaculture 155: 165-181.
  Elsevier Science B.V.
  27. Merchie, G., Lavens, P., Dhert, Ph., Dehasque, M., Nelis, H., De Leenheer, A.
  and Sorgeloos, P., 1995. Variation of ascorbic acid content in different live food
  organisms. Aquaculture 134: 325-337. Elsevier Science B.V.
  28. Osse, J.W.M. and Van Den Boogaart, J.G.M., 2004. Allometricgrowth in fish
  larvae: Timing and Function. In “The development of form and function in
  fishes and the question of larval adaptation”, edited by John Jeffrey Govoni.
  American Fisheries Society Symposium 40: 167–194. The American Fisheries
  Society
  29. Perez-Casanova, J.C. , Murray, H.M., Gallant, J.W., Ross, N.W., Douglas, S.E.,
  Johnson, S.C., 2006. Development of the digestive capacity in larvae of
  haddock (Melanogrammus aeglefinus) and Atlantic cod (Gadus morhua).
  Aquaculture 25: 377– 401. Elsevier Science Publishers B.V.
  30. Rainuzzo, J.R., Reitan, K.I. and Olsen,Y., 1997. The significance of lipids at
  early stages of marine fish: a review. Aquaculture 155: 103-115. Elsevier
  Science Publishers B.V.
  31. Reitan, K.H. and Kj∅rsvik, E., 2004. Functional development of the liver and
  exocrine pancreas in teleost fish. In “The development of form and function in
  fishes and the question of larval adaptation”, edited by John Jeffrey Govoni.
  American Fisheries Society Symposium 40: 9-36. The American Fisheries
  Society
  32. Reitan, K.I., Jose, R.R., Gunvor ∅ie and Olsen, Y., 1997. A review of the
  nutritional effects of algae in marine fish larvae. Aquaculture 155, p: 207-221.
  33. Rønnestad, I., Tonheim, S.K., Fyhn, H.J., Rojas-García, C.R., Kamisaka, Y.,
  Kovenc, W., Finna, R.N., Terjesend, B.F., Barrd, Y.and Conceicão, L.E.C.,
  2003. The supply of amino acids during early feeding stages of marine fish
  larvae: a review of recent findings. Aquaculture 227: 147-164. Elsevier Science
  B.V.
  34. Rønnestad, R., Thorsen, A. and Finn, R.N., 1999. Fish larval nutrition: a review
  of recent advances in the roles of amino acids. Aquaculture 177: 201–216.
  Elsevier Science B.V.
  35. Sargent, J.R., Henderson, R.J., Tocher, D.R., 1989. The lipids. In: Fish
  Nutrition, 2nd edn., edited by Halver, J., pp. 153–218. Academic Press, NY
  36. Sargent, J.R, McEvoy, L.A, Bell, J.G., 1997. Requirements, presentation and
  sources of polyunsaturated fatty acids in marine fish larval feeds. Aquaculture
  155: 117-127. Elsevier Scientific Publisher B.V.
  37. Sargent, J., Bell, G., McEvoy, L., Tocher, D., Estevez, A., 1999. Recent
  developments in the essential fatty acid nutrition of fish. Aquaculture 177: 191–
  199. Elsevier Scientific Publisher B.V.
  34
  38. Sargent, J., McEvoy, L., Estevez, A., Bell, G., Bell, M., Henderson, J., Tocher,
  D., 1999. Lipid nutrition of marine fish during early development: current status
  and future directions. Aquaculture 179, 217–229. Elsevier Science B.V.
  39. Sargent, J.R., Tocher, D.R., Bell, J.G., 2002. The lipids. In: Fish Nutrition, 3rd
  ed, edited by Halver, J.E. and Hardy, R.W., pp: 181–257. Academic Press, San
  Diego.
  40. Sivaloganathan, B., Walford, J., Ip, Y.K. and Lam, T.J., 1998. Free amino acids
  and energy metabolism in eggsand larvae of seabass, Lates calcarifer. Marine
  Biology 131: 695 – 702. Springer-Verlag.
  41. Stoss, J., Hamre, K. and Ottera, 2004. Chapter 8: Weaning and nursery. In
  “Culture of cold-watermarine fish”, edited by E. Moksness, E. Kj∅rsvik and Y.
  Olsen. PP; 337-362. Blackwell Publishing Ltd.
  42. Takeuchi, T., Dedi, J., Haga, Y., Seikai, T., Watanabe, T., 1998. Effect of
  vitamin A compounds on bone deformity in larval Japanese flounder
  (Paralichthys olivaceus). Aquaculture 169: 155–165. Elsevier Science
  Publishers B.V.
  43. Tocher, D.R., 2003. Metabolism and functions of lipids and fatty acids in teleost
  fish. Rev. Fisheries Sci. 11, 107–184.
  44. Tocher, D.T., Bendiksen, E.Å., Campbell,P.J. and Bell, J.G., 2008. The role of
  phospholipids in nutrition and metabolism ofteleost fish. Aquaculture 280: 21–
  34. Elsevier B.V.
  45. Tonheim, S.K., Koven, W., Rønnestad, I., 2000. Enrichment of Artemia with
  free methionine. Aquaculture 190: 223–235. Elsevier Science Publishers B.V.
  46. Walford, J. and Lam, T.J., 1993. Development of digestive tract and proteolytic
  enzyme activity in seabass (Lates calcarifer) larvae and juveniles. Aquaculture
  109: 187-205. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam
  47. Webb J.F., 1999. Larvae in fish development and evolution. In “The origin and
  evolution of larval forms”, pp: 109-158. Academic Press.
  48. Webster, C.D. and Lim, C., 2002. Introduction to fish nutrition. In “Nutrient
  requirements and feeding of finfish for aquaculture”, edited by C.D. Webster
  and C. Lim. CABI Publishing
  49. Yúfera, M., Pascual, E., Fernádez-Díaz, C., 1999. A highly efficient
  microencapsulated food for rearing early larvae of marine fish. Aquaculture 177:
  249–256. Published by Elsevier Science Ltd
  50. Zambonino Infante, J.L. and Cahu, C.L., 2001. Ontogeny of the gastrointestinal
  tract of marine fish larvae. Comparative Biochemistry and Physiology Part C
  130: 477- 487. ElsevierScience Publishers

  Xem Thêm: Các thành tựu nghiên cứu về dinh dưỡng của ấu trùng cá biển trên thế giới và Việt Nam phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy sản
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các thành tựu nghiên cứu về dinh dưỡng của ấu trùng cá biển trên thế giới và Việt Nam phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy sản sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status