Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thử nghiệm ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến tỷ lệ sống, sự biến thái và sinh trưởng của ấu trùng tôm hùm bông (Panulirus ornatus Fabricius,1798) ở giai đoạn Phyllosoma I -III

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thử nghiệm ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến tỷ lệ sống, sự biến thái và sinh trưởng của ấu trùng tôm hùm bông (Panulirus ornatus Fabricius,1798) ở giai đoạn Phyllosoma I -III

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Thử nghiệm ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến tỷ lệ sống, sự biến thái và sinh trưởng của ấu trùng tôm hùm bông (Panulirus ornatus Fabricius,1798) ở giai đoạn Phyllosoma I -III

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  Chương I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  1.1. NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ TÔM HÙM TRÊN THẾ GIỚI . 4
  1.1.1 Hệ thống phân loại và hình thái học của họ tôm hùm gai 4
  1.1.2. Những nghiên cứu về môi trường sống và phân bố của ấu trùng tôm hùm . 6
  1.1.3. Những nghiên cứu về đặc điểm hình thái và biến thái của ấu trùng một số loài tôm
  hùm trong họ tôm hùm gai (Palinuridae) . 8
  1.1.4. Những nghiên cứu về dinh dưỡng của ấu trùng một số loài tôm hùm trong họ tôm
  hùm gai . 14
  1.2. NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ TÔM HÙM Ở VIỆT NAM 18
  1.2.1. Đặc điểm phân bố -phân loại 18
  1.2.2. Những nghiên cứu về ấu trùng Phyllosoma 20
  Chương II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
  2.1. SƠ ĐỒ KHỐI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23
  2.2. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU . 24
  2.3. CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM . 24
  2.4. BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM . 26
  2.5. CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ . 26
  2.5.1. Thức ăn và cho ăn 26
  2.5.2. Theo dõi các yếu tố môi trường . 28
  2.5.3. Quản lý và chăm sóc ấu trùng 28
  2.6. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ 28
  2.7. THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 30
  Chương III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 31
  3.1. Sự biến động các yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm 31
  3.2. Thành phần dinh dưỡng của các loại thức ăn thí nghiệm . 32
  3.3. Ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ sống của ấu trùng 33
  3.4. Ảnh hưởng của thức ăn đến sự biến thái và thời gian biến thái của ấu trùng 36
  3.4.1. Ảnh hưởng của thức ăn đến biến thái của ấu trùng . 36
  3.4.2. Ảnh hưởng của thức ăn đến thời gian lột vỏ của ấu trùng . 40
  3.5. Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng kích thước của ấu trùng . 42
  3.6. Theo dõi bệnh của ấu trùng Phyllosoma trong thời gian thí nghiệm 47
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN . 50
  1. Kết luận 50
  2. Đề xuất ý kiến . 50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

  MỞ ĐẦU
  Tômhùmbông (Panulirus ornatus Fabricius, 1798) là loài có những đặc điểm
  riêng vượt trội về tiến hóa và sinh thái phân bố, hình thái bên ngoài và kích th ước, khả
  năng sinh trưởng và sinh sản so với 48 loài khác cùng thuộc họ tômhùmgai
  (Palinurid ae), chúngphân bố rộngkhắp ở vùng biển nhiệt đới từ Ấn Độ Dương đến
  Thái Bình Dương. Ở nước ta, tôm hùm bông phân bố từ vùng biển Bắc Bộ đến Nam
  Trung Bộ, nhưng tập trung chủ yếu ở vùng biển Trung Bộ và đã trở thành đối tượng
  nuôi biển quan trọng, chiếm trên 74%trong các loài tôm hùm nuôi hiện nay.
  Tôm hùm bông cógiá trị dinh dưỡng cao, thịt thơm ngon, do đó nhu cầu về tôm
  hùm thương phẩm ngày một tăng lên rõ rệt và đồng thời cũng kéo theo giá tôm thương
  phẩm tăng cao. Điều này đã tạo động lực cho ngư dân khai thác tôm hùm một cách
  rầm rộ. Tuy nhiên, khi khai thác người dân sử dụng các phương tiện và ngư cụ khai
  thác tiến bộ để tăng sản lượng đánh bắt tôm hùm đã dẫn đến tỷ lệ tôm hùm bị đánh bắt
  chưa đạt kích cỡ thương phẩm chiếm tỷ lệ rất lớn. Trước sức ép của việc khai thác,
  nguồn lợi tôm hùm tự nhiênđang có xu hướngsuy giảm. Song chính nghề nuôi tôm
  hùm thương phẩm đang dần làmgiảm sức ép chonguồn lợi tôm hùm tự nhiên và gia
  tăng sản lượng tôm hùm thương phẩm nhằmđáp ứng cho nhu cầu thị trường. Những
  kết quả nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng của các Việnvà các
  Trường Đại học trong nước được ngưdân áp dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất đã
  mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của ngườidân được cải thiện rõ rệt. Đây là
  động lực mạnh mẽ thúc đẩy nghề nuôi tôm hùm bằng con giống tự nhiên phát triển
  nhanh chóng ở các tỉnh miền Trung.
  Theo “Báo cáo thực trạng nuôi biển ở Việt Nam”năm 2006, từ năm 1992 nghề
  nuôi tôm hùm bắt đầu phát triển ở các tỉnh miền Trung, số lượng lồng nuôitôm hùm
  năm 1994 khoảng 500 lồng, đến năm 2006 số lượng lồng tăng lên là 55.000 lồng. Sản
  lượng tôm hùm nuôi tăng nhanh đáng kể từ 25 tấn năm 1994 lên 2300 tấn năm 2004,
  sauđó ổn định khoảng 2000 tấn/năm. Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng đầu thế
  giới về sản lượng tôm hùm nuôi với kim ngạch xuất khẩu khoảng 100 triệu đô la Mỹ
  hàng năm.
  Mặc dù nghề nuôi tômhùm đã pháttriển đáng kể, song vấn đề con giống, dịch
  bệnhtôm hùm vẫn còn là những khó khăn, .trong đó đáng chú ý hơn cả là vấn đề con
  giống.Trong nhiều năm qua, con giống để cung cấp cho người nuôi hoàn toàn phụ
  2
  thuộc vàotự nhiên, do đó nguồn giống còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.Vấn
  đề đặt ra là làm thế nàotạo ra con giống tômhùmnhân tạo để cung cấp đầy đủ cho
  nhu cầu nuôi thương phẩm. Nhìn lại những kết quả nghiên cứu về tômhùm ở Việt
  Nam có thể nhận thấy rằng, chúng ta chưa có những nghiên cứu cơ bản về ấu trùng
  tômhùmnói chung và tômhùmbông nói riêng, nhưng những nghiên cứu ứng dụng
  của việc ương nuôi ấu trùng tômhùmđãđược đánh dấu ở “nấc thang” đầu tiên với
  các giai đoạn ấu trùng Phyllosoma của tômhùmbông và tômhùm đávới nguồn tôm
  bố mẹ được khai thác từ tự nhiên. Đến nay , chúng ta vẫn chưathể ương ấu trùng tôm
  hùmthành con giống để cung cấp cho người nuôi. Điều này có thể do giai đoạn ấu
  trùng của tômhùmkéo dài, cũng có thể do chúng ta chưa tìm được loại thức ăn thích
  hợp hay điều kiện môi trường thích hợp cho giai đoạn ấu trùng. Vì thế có thể nói rằng,
  giai đoạn ương nuôi ấu trùng là giai đoạn vô cùng quan trọng, góp phần quyết định
  đến sự thành bại trong việc sản xuất giống tômhùm. Do vậy, chúng ta nên nghiên cứu
  nhiều hơn về tômhùm, đặc biệt là tạo ra công nghệ sản xuất giống hoàn thiện, mà một
  trong những loài đáng chú ý hiện nay là tômhùmbông.
  Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài “Thử nghiệm ảnh hưởng
  của các loại thức ăn khác nhau đến tỷ lệ sống,sự biến thái và sinhtrưởng của ấu
  trùng tômhùmbông (Panulirus ornatus Fabricius,1798) ở giai đoạn PhyllosomaI
  -III”
  Mục tiêu của đề tài
  Xác định loại thức ăn thích hợp cho ấu trùng Phyllosomagiai đoạn I -III của
  tômhùmbông, nhằm nâng cao chất lượng ấu trùng để góp phần hoàn thiện công nghệ
  sản xuất giống tômhùmbông sau này.
  Nội dung nghiên cứu
  -Xác định ảnh hưởng của các loại thức ăn đến thời gian lột vỏ, sự sinhtrưởng,
  biến thái của ấu trùng tômhùmbông.
  -Xác định ảnh hưởng của các loại thức ăn đến tỷ lệ sống của ấu trùng tômhùm
  bông qua các giai đoạn biến thái.
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  -Ý nghĩa khoa học: Tìmra loại thức ăn phù hợp, góp phần nâng cao chất
  lượng, tỷ lệ sống con giống trong sản xuất nhân tạo sau này.
  -Ý nghĩa thực tiễn:
  3
  + Kết quả của đề tài là cơ sở góp phần tạo ra nguồn giống tômhùmnhân tạo
  cung cấp cho các vùng nuôi, làm giảm áp lực khai thác quá mức nguồn tômhùmgiống
  tự nhiên.
  + Đối với những cơ sở có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ rút
  ngắn được thời gian nghiên cứu cơ bản để đầu tư ngay vào nghiên cứu ứng dụng tạo ra
  quy trình công nghệ.
  4
  Chương I -TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  Cóthể nói các công trình nghiên cứu về tôm hùm bông nói chung và những
  nghiên cứu vềdinh dưỡng của ấu trùng nói riêng có số lượng không nhiều trên thế
  giới. Ở Việt Nam,đến thời điểm này có thể thấy chưa có bất kỳ công trình nghiên cứu
  nào về đặc điểm dinhdưỡng của ấu trùng tôm hùm được công bố. Vì vậy, để nhìn một
  cách tổng quát về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, trong tổng quan này chúng
  tôi đề cập đến các nội dung sau:
  1.1. NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ TÔMHÙMTRÊN THẾ GIỚI
  1.1.1Hệ thống phân loạivàhình thái học của họ tôm hùm gai
  Từ giữa năm 50 của thế kỷ 18, Linnaeus đã mô tả hình thái và nghiên cứu phân
  loại các loài tôm hùm có sản lượng khai thác cao ở vùng biển Ấn Độ Dương. Năm
  1958, tác giả công bố các đặc điểm phân loại của 3 loài Panulirus homarus, Homarus
  americanus, Nephrops norvegicus; tiếp theo là Olivier (1791) với loài Panulirus
  penicilatus; Herbst (1796) với loài P. polyphagus; Fabricius (1798) với loài P.
  ornatus; và Latraille (1804) với loài P. versicolor, P. argus, P. guttatus[28].
  George và Holthuis (1965) nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẩu và phân
  loại trên một số loài tiêu biểu của giống Panulirus và Jasus, đã chính thức đưa ra khóa
  phân loại của họ Palinuridae và Nephropidae, công trình này được hầu hết các nhà
  khoa học cùng nhất trí về những đặc điểm chung của các loài tôm hùm trong cùng một
  giống. Các kết quả này đã được kiểm chứng và làm cơ sơ cho nghiên cứu tôm hùm
  [10]
  Đến những năm 1980, Phillips và Williams đã khẳng định họ tôm hùm gai
  (Palinuridae) gồm 49 loài được phân chia thành 8 giống, nhưng chỉ có 33 loài thuộc 3
  giống (Panulirus, Palinurus và Jasus) có ý nghĩa kinh tế quan trọng trong công nghiệp
  khai thác tôm hùm của thếgiới. Các giống loài thường gặp trong họ này được chia
  thành 3 nhóm theo vùng sinh thái rõ rệt: vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới
  [28,38].
  Theo các tác giả trên, họ tôm hùm gai được xếp ở vị trí phân loại sau:
  Ngành Chân Đốt Arthropoda
  Lớp Giáp Xác Crustacea
  Bộ Mười Chân Decapoda
  5
  Phân bộ Pleocyemata
  Nhóm Palinura
  Liên họ Palinuroidea
  Họ tôm hùm gai Palinuridae

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng việt
  1. Nguyễn Văn Chung và Phạm Thị Dự(1995), Danh mục Tômbiển Việt Nam,
  170 trang, Nhà xuất bản Khoa học vàKỹ thuật.
  2. Hồ Thu Cúc(1984), Một số đặc điểm sinh học cảu tômhùm, Báo cáo khoa
  học, Trường Đại học Thủy Sản, 23 trang.
  3. Phạm Thị Dự(1990), TômhùmPalinuridae biển Nam -Việt Nam, tr. 1 –10,
  Báo cáo khoahọc, Viện Hải Dương Học.
  4. Nguyễn Thị Bích Thúy (1998), Nghiên cứu các đặc điểm sinh học nhằm góp
  phần bảo vệ nguồn lợi Tômhùm ở vùng ven biển miền Trung Việt Nam, Tr.63, Luận
  án tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Nuôi Trồng Thủy SảnIII, Nha Trang.
  Tài liệu tiếng anh
  5. Anger. K. (2001), “The biology of decapod crustacean larvae”, Swets and
  Zeitlinger BvV, Lisse, pp 420.
  6. Arthur Jeremy Ritar, (2001), “The experimental culture of Phyllosomalarvae of
  southern rock lobster (Jasus edwardsii ) in a flow-through system”, Aquacultural
  Engineering,24, pp. 149–156.
  7. Braine, S. J. ; Rimmer, D. W. and Phillips, B.F(1979), “An illustrated key to
  the Phyllosomastage of the westernrock lobster Panulirus cygnus George, with notes
  on length frequency data”,CSIRO, Aust. Div. Fish. Oceanogr. Rep., 102, pp. 5 -13.
  8. Clive Jones. (2007), Progress towards propagation of tropical rock lobster
  Panulirus ornatus in Australia. National Rock Lobster Congress, Cairns.
  9. Danielle J. Johnstonand Arthur Ritar, (2001), “Mouthpart and foregut
  ontogeny in Phyllosomalarvae of the spiny lobster Jasus edwardsii (Decapoda:
  Palinuridae)”,
  Marine and Freshwater Research,52(8), pp. 1375 –1386.
  10. George, R. W. and Main, A. R(1967), “The evolution of spiny lobster
  (Palinuridae): a study of evolution in the marine environment”, Evolution, , 21, pp. 803
  –820.
  11. Greg Smith, Matt Salmon, Matt Kenway, Michael Hall, 2009. Description of
  the larval morphology of captive reared Panulirus ornatus spiny lobsters,
  benchmarked against wild-caught specimens. Aquaculture 295, pp. 76–88.
  53
  12. Heron. A.C., Mc.William. P.S., Dal Pont.G. (1988), “Length-weight relaton in
  the salp Thalia democraticaand proteins of salps as a food source”, Mar. Ecol. Prog.
  Sci,42, pp. 125- 132 .
  13. Holly S. Cate and Charles D. Derby (2001), Morphology and distribution of
  setae on the antennules of the Caribbean spiny lobster Panulirus argus reveal new
  types of bimodal chemo-mechanosensilla, Cell and Tissue Research, Biomedical and
  Life Sciences, Volume 304, Number 3, pp.439 -454.
  14. Inoue, M.(1978), “Studies on the cultured Phyllosomalarvae of the Japanese
  spiny lobster Panulirus japonicus”, Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish., pp. 475 –575.
  15. Jonhson, M. D., (2006), “Feeding and digestion in the Phyllosomalarvae of
  Ornate spinylobster, Panulirus ornatus(Fabricius) and the implications for their
  culture”, The university of western Australia, pp. 1 –7.
  16. Jonhson, M. W., 1971a. On palinurid and scyllarid lobster larvae and their
  distribution in the South China Sea (Decapoda, Palinuridea). Crustaceana, 21, pp.
  247-282.
  17. Lipcius, R. N. and Cobb, J. S.(1994), “Ecology and Fishery Biology of Spiny
  Lobster”. In Piny Lobster Management (Ed. By B. F. Phillips, J. S Cobb and J.
  Kittaka), Fishing News Books, pp. 1 -30.
  18. Lipcius, R. N. and Herrnkind, W. F.(1982), “Molt cycle alterations in
  behaviour, feeding and diet rhythms of a decapoda crustacean, the spiny lobster
  Panulirus argus”, Mar. Biol, pp. 241 –252.
  19. MarFarlane. J.W., Moore .B. (1986), “Reproduction of the ornate rock lobster
  Panulirus ornatus (fabricius)in Papua New Guinea”, Aust. J. Reshw. Res, 37, pp. 55-65.
  20. Martin, W.J. (1956), The larval development of the California spiny lobster
  Panulirus interruptus (Randall) with notes on Panulirus gracilis Street. Vol.29. No.1.
  21. Marx, J. M. & Herrnkind, W. F (1985a), “Macroalgae (Rhodophyta Laurencia
  spp) as habitat for young juvenile spiny lobsters, Panulirus argus”, Bull. Mar. Sci., 36,
  pp. 423 –431.
  22. Matthew D. Johnston& et al(2007), “Evaluation of partial replacement of live
  and fresh feeds with a formulated diet and the influence of weaning Panulirus ornatus
  Phyllosomata onto a formulated diet during early ontogeny ”, Aquaculture
  54
  International, Volume 16, Number 1, pp. 33-47.
  23. Matthew M. Nelson, Serena L. Cox, David A. Ritz (2002), Function of
  mouthparts in feeding behavior of Phyllosomalarvae of the packhorse lobster, Jasus
  verreauxi(decapoda: palinuridae).
  24. Michell. J.B. (1971), Food preferences feeding mechanisms and related
  behavour in Phyllosomalarvae of the California spiny lobster, Panulirus interruptus
  (Randal),Master’s thesis. San Diago State University. CA.
  25. Mikami.S, Greenwood. J.G, Takashima.F. (1994), “Functional morphology
  and cytology of the Phyllosomadigestive system of Ibacus cillatusand Panulirus
  japonicus(Decapoda, Scyllaridae and Palinuridae)”, Crustaceans,97 (2), pp. 212-225
  26. Nelson. M.N., Crear. B.J., Nichols. P.D., Ritz. D.a. (2004), “Growth and lipid
  composition of Phyllosomata of thesouthern rock lobster, Jasus adwardsii, fed
  enriched Artemia”, Aquculture Nutrition10, pp. 273-246.
  27. Nichols. P., Mooney.B., Jeffs.A. (2001), The lipid, fatty acid and sterol
  composition of potential prey items of the southern rock lobster Jausus adwardsii: an
  aid to identification of food chain interaction, CSIRO Marine Research Report.
  28. Phillips, B. F.; Cobb, J. S. and George, R. W.(1980), General Biology. In the
  biology and management of lobster. Vol.1: Physiology and behaviour (Ed. By J.S.
  Cobb and B.F. Phillips) Academic Press, New York., pp. 2-72.
  29. Phillips. B. F. Sastry. A. N. (1980), Larval Ecology, Vol. 2: Ecology and
  management(Ed. By J. S. Cobb & B. F. Phillips), Academic Press, New York, , pp. 11
  –57.
  30. Phleger. C.F., (2000), Biochemical characterization of the nutritional status of
  wild Australian southern rock lobster. CSIRO Marine Research Report
  31. Pollock, D. E. (1990), “Paleoceangraphy and speciation in the spiny lobster
  genus Jasus”, Bull. Mar. Sci., 46, pp. 387 –405.
  32. Pollock, D. E.(1992), “Paleoceangraphy and speciation in the spiny lobster
  genus Panulirus, in the Indo –Pacific”, Bull. Mar. Sci., 51, pp. 135 –146.
  33. Rimmer, D. W. and Phillips, B. F. (1979), “Diurnal migration and vertical
  distribution of Phyllosomalarvae of the Weastern Rock Lobster, Panulirus cygnus
  George”, Mar. Biol., 54, pp. 109 –124.
  55
  34. Serena L. Coxaand Danielle J. Johnston (2003), “Feeding biology of spiny
  lobster larvae and implications for culture”, Review in Fisheries Sc,11 (2) pp. 89-106.
  35. Smith. G.G., Brown. M.R., Ritar A.J. (2004), “Feeding juvenile Artemia
  enriched with ascorbic acid improves larval survival in the spiny lobster Jasus
  adwardsii”, Aquaculture Nutrition,10, pp. 105-112.
  36. Timothy D. Skewes, Roland C. Pitcher, Darren M. Dennis, (1997), “Growth of
  ornatus rock lobster, Panulirus ornatus, in Torres strait, Australia”,Mar Freshw. Res,
  48, pp. 497-501.
  37. Tong. L.J., Moss. G.A. Paewai. M.P. (2000b), “Temperature effects on embryo
  and early larval development of the spiny lobster Jasus adwardsii, and description of a
  method to predict larval hatch times”, Mar Freshwater Res,51, pp.243-249.
  38. Williams, A. B.(1988), “Lobster of the world –An Illustrated Guide”, Osprey
  Books, Huntington, New York, pp. 186.
  39. Yeung, C & Mc Gowan M. F(1989), Differencesin inshore –offshore and
  vertical distribution of Phyllosomalarvae of Panulirus, Scyllarus and Scyllarides in
  Florida Keys in May –June, Bull, Mar. Sci., 49, pp. 699 –714.

  Xem Thêm: Thử nghiệm ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến tỷ lệ sống, sự biến thái và sinh trưởng của ấu trùng tôm hùm bông (Panulirus ornatus Fabricius,1798) ở giai đoạn Phyllosoma I -III
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thử nghiệm ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến tỷ lệ sống, sự biến thái và sinh trưởng của ấu trùng tôm hùm bông (Panulirus ornatus Fabricius,1798) ở giai đoạn Phyllosoma I -III sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status