Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng và phát triển thương hiệu kem Forty

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng và phát triển thương hiệu kem Forty

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Xây dựng và phát triển thương hiệu kem Forty

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ iii
  MỤC LỤC . iv
  DANH MỤC BẢNG ix
  DANH MỤC HÌNH, SÔ ÑOÀ x
  MỞĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞLÝ LUẬN VỀXÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU . 5
  1.1. Lý luận chung vềthương hiệu . 5
  1.1.1. Các khái niệm và bản chất vềthương hiệu . 5
  1.1.2. Các thành tốcủa thương hiệu . 8
  1.1.2.1 Tên thương hiệu 9
  1.1.2.2. Logo và biểu tượng đặc trưng 9
  1.1.2.3. Slogan –Câu khẩu hiệu . 10
  1.1.2.4. Nhạc hiệu 11
  1.1.2.5. Bao bì sản phẩm 11
  1.1.2.6. Tính cách thương hiệu . 11
  1.1.3. Vai trò của thương hiệu 11
  1.1.3.1. Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp 11
  1.1.3.2. Vai trò của thương hiệu đối với người tiêu dùng 13
  1.2. Xây dựng thương hiệu 13
  1.2.1. Nhận thức vềviệc xây dựng thương hiệu . 13
  1.2.2. Qui trình và phương pháp đểxây dựng thương hiệumạnh . 14
  1.2.2.1. Các bước đểxây dựng thương hiệu 14
  1.2.2.1.1. Nghiên cứu thịtrường, phân tích các thương hiệu hiện có để
  xácđịnh mục tiêu thương hiệu 14
  1.2.2.1.2. Xây dựng tầm nhìn thương hiệu . 14
  1.2.2.1.3. Mô hình xây dựng thương hiệu . 15
  v
  1.2.2.1.4. Hoạch định chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu 16
  1.2.2.1.5. Thương hiệu mạnh . 17
  1.2.2.1.6. Xây dựng các thành tốthương hiệu 18
  1.2.2.1.7. Định vịthương hiệu . 22
  1.2.2.1.8. Bảo vệ thương hiệu 24
  1.2.2.2. Nội dung và quá trình xây dựng thương hiệu mạnh trên thịtrường
  . 25
  1.2.2.2.1. Đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm 25
  1.2.2.2.2. Xác lập thương hiệu cơ bản . 25
  1.2.2.2.3. Xác lập thương hiệu mởrộng . 25
  1.2.2.2.4. Xây dựng thương hiệu tiềm năng . 25
  1.2.2.2.5. Khác biệt hóa thương hiệu . 25
  1.2.2.2.6. Tạo lập lòng trung thành của khách hàng cho thương hiệu . 26
  1.3. Thực trạng và xu hướng xây dựng thương hiệu hiện nay . 26
  1.3.1. Nhận thức của các doanh nghiệpViệt Nam vềthương hiệu 26
  1.3.2. Những khó khăn trong việc xây dựng thương hiệucủa doanh nghiệp
  Việt Nam 27
  1.3.2. Đầu tư cho hoạt động xây dựng thương hiệu . 27
  1.3.3. Hoạt động liên quan đến xây dựng thương hiệu 28
  TÓM TẮT CHƯƠNG I . 30
  Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY
  TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM QUỐC TẾFORTY 31
  2.1. Giới thiệu vềcông ty . 31
  2.1.1. Sơ lược vềquá trình hình thành và phát triển 31
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụvà tính chất hoạt động . 32
  2.1.2.1. Chức năng 32
  2.1.2.2. Nhiệm vụ . 33
  2.1.3. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty những năm gần đây . 33
  2.1.3.1. Tình hình vốn . 33
  2.1.3.2. Tình hình nhân sự 34
  2.1.3.3. Tình hình máy móc thiết bị 35
  vi
  2.1.3.4. Tình hình nguyên vật liệu 35
  2.1.3.5. Kết quảhoạt động SXKD của Công ty những năm gần đây . 35
  2.2. Thực trạng thương hiệu và xây dựng thương hiệu của Công ty . 36
  2.2.1. Đánh giá/định vị thương hiệusản phẩm kem Forty 36
  2.2.1.1 Sựkhác biệt c ủa thương hiệusản phẩm kem Forty . 36
  2.2.1.2. Đánh giá của khách hàng về thương hiệu kem Forty 37
  2.2.1.2.1. Vềchất lượng sản phẩm 37
  2.2.1.2.2. Các yếu tố ảnhhưởng khi chọn mua 38
  2.2.1.2.3. Mức độnhận biết của thương hiệu kem Forty . 38
  2.2.2 Tình hình thịtrường và cạnh tranh 39
  2.2.3. Khách hàng mục tiêu và độnhận biết c ủa khách hàng về thương hiệu
  41
  2.2.3.1. Khách hàng mục tiêu . 41
  2.2.3.2. Độnhận biết của khách hàng mục tiêu . 41
  2.2.4. Chiến lược Marketing thương hiệu kem Forty trong thời gian qua . 42
  2.2.4.1. Chiến lược sản phẩm . 42
  2.2.4.2. Chiến lược giá . 42
  2.2.4.3. Chiến lược phân phối . 43
  2.2.4.4. Chiến lược truy ền thông Marketing . 43
  2.2.4.4.1. Quảng cáo . 43
  2.2.4.4.2. Quan hệcộng đồng 43
  2.2.4.4.3. Marketing trực tiếp 43
  2.2.4.4.4. Khuy ến mãi và trưng bày sản phẩm . 44
  2.2.5. Công tác t ổchức và đánh giá thương hiệu kem Forty trong thời gian qua44
  2.2.6. Đánh giá các thành tốcủa thương hiệu kem Forty 44
  2.2.6.1. Tên thương hiệu . 44
  2.2.6.2. Logo của thương hiệuForty . 45
  2.2.6.3. Slogan của Công ty 46
  2.2.6.4. Nhạc hiệu của Công ty . 46
  2.2.6.5. Bao bì sản phẩm của Công ty . 46
  2.2.6.6. Xây dựng tính cách thương kem Forty . 47
  vii
  2.2.7. Phân tích các y ếu tốbên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến thương
  hiệu kem Forty. 47
  2.2.7.1. Tổng hợp phân tích y ếu tốmôi trường bên trong 47
  2.2.8. Phân tích môi trường bên ngoài của Công ty kem Forty 52
  2.2.8.1. Tổng quan vềkem ăn ởcác nước trên thếgiới 52
  2.2.8.2. Sản xuất và tiêu dùng Kem ởViệt Nam 53
  2.2.8.3. Phân tích môi trường vĩ mô . 54
  2.2.8.3.1. Các yếu tốchính trị -pháp luật 54
  2.2.8.3.2. Cácyếu tốkinh tế 55
  2.2.8.3.3. Các yếu tốxã hội .56
  2.2.8.3.4. Các yếu tốcông nghệ . 56
  2.2.8.3.5. Phân tích môi trường tác nghiệp 57
  2.2.8.3.5.1. Đối thủcạnh tranh 57
  2.2.8.3.5.2. Nhà cung ứng 57
  2.2.8.3.5.3. Những khách hàng của Công ty . 57
  2.2.8.3.5.4. Những đối thủcạnh tranh tiềm ẩn 58
  2.2.8.3.5.5. Sản phẩm thay thế . 58
  2.2.8.4. Tổng hợp phân tích môi trường bên ngoài 58
  2.3. Đá nh giá chung về thương hi ệ u và hoạ t đ ộng xây dựng thương hi ệu ởCông ty63
  2.3.1. Những ưu điểm chính . 63
  2.3.2. Những tồn tại vànguyên nhân cơ bản 63
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 64
  Chương 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
  KEM FORTY 65
  3.1. Xác định mục tiêu . 65
  3.1.1. Quan điểm 65
  3.1.2. Mục tiêu phát triển 65
  3.2. Lựa chọn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu kem Forty . 66
  3.2.1. Xây dựng ma trận SWOT .66
  3.2.2. Định hình và lựa chọn các chiến lược . 68
  3.2.2.1. Định hình các chiến lược 68
  viii
  3.2.2.2. Lựa chọn chiến lược 70
  3.3. các chính sách triển khai chiến lược 71
  3.3.1. Phát triển thươnghiệu gắn với hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm
  71
  3.3.1.1. Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm . 71
  3.3.1.2. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm 71
  3.3.2. Phát triển thương hiệu thông qua hệthống kênh phân phối . 72
  3.3.3. Xây dựng thương hiệuForty gắn với hoạt động truyền thông, chiêu thị
  Marketing 74
  3.3.3.1. Quảng cáo truyền thông . 74
  3.3.3.2. Khuyến mãi . 77
  3.3.3.3. Quan hệcộng đồng –PR (Public Relation) 77
  3.3.3.4. Chính sách giá cả . 78
  3.3.4. Hoàn thiện công tác quản lý thương hiệukem ăn Forty 79
  3.3.5. Nâng cao sựnhận thức về thương hiệucho toàn thểnhân viên Công ty
  79
  3.3.6. Định vịcho thương hiệukem Forty 80
  3.3. Hoàn thiện các thành tốthương hiệu Của Forty 81
  3.3.1. Tên thương hiệu . 81
  3.3.2. Thiết kếLogo . 81
  3.3.3. Câu khẩu hiệu, nhạc hiệu . 82
  3.3.4. Bao bì sản phẩm . 82
  3.3.5. Xây dựng tính cách thương hiệu . 83
  3.4. Bảo vệ thương hiệukem Forty 83
  KẾT LUẬN . 85
  KIẾN NGHỊ 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
  PHỤLỤC 92
  Phụlục 1: SƠ ĐỒTỔCHỨC CỦA CÔNG TY FORTY 92
  Phụlục 2: Quy trình sản xuất kem ăn Forty . 93
  Phụlục 3: Đối tượng quy ền sởhữu trí tuệ . 94
  Phụlục 4: Điều kiện bảo hộđối với nhãn hiệu 95
  Phụlục 5: Các sản phẩm và hình ảnh nhận diện Forty . 97
  Phụlục 6: Hướng dẫn cho ý kiến (trong nghiên cứu định tính) 101
  Phụl ục 7: Bảng câu hỏi điề u tra của người tiêu dùng v ềthương hi ệu kem Forty . 107

  TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
  Luận văn “Xây dựng và phát triển thương kem Forty” đã hệthống hóa
  được các vấn đềlý luận vềxây dựng thương hiệu áp dụng cho Công Ty TNHH
  Sản Xuất Sản Thực Phẩm Kem Forty. Đềtài nghiên cứu giúp cho Công ty nắm
  rõ các bước, quy trình vềxây dựngthương hiệu và phát triển thương hiệu.
  Trên cơ sởlý luận đó luận văn cũng đi vào phân tích thực trạng xây dựng
  thương hiệu của Công ty. Phân tích đánh giá các thành tốthương hiệu sản phẩm
  kem của Công ty, các điểm mạnh, điểm yếu của Công ty vềhoạt động xây dựng
  thương hiệu, các yếu tốbên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động xây
  dựng thương hiệu của Forty .
  Luận văn cũng đã xây dựng được ma trận các yếu tốbên trong (IFE), ma
  trận tổng hợp các yếu tốbên ngoài vềhoạt đông xây dựng thương hiệu (EFE) và
  ma trận tổng hợp SWOT. Qua đó luận văn sẽrút ra được những ưu điểm và tồn
  tại mà công ty cần phải kh ắc phục trong hoạt động xây dựng thương hiệu và phát
  triển thương hiệu. Đồng thời luận văn sẽđưa ra các chiến lược và giải pháp để
  xây dựng và phát triển thương hiệu kem Forty. Giúp cho Công ty hoàn thiện
  được các thành tốthương hiệu và bảo vệđược thương hiệu của mình, nâng cao
  sựnhận biết và duy trì lòng trung thành của khách hàng, tăng cường khảnăng
  cạnh tranh trên thịtrường.

  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Trước ngưỡng cữa của nền kinh tế tri thức, các nước đang phát triển cố
  gắng chọn cho mình những hướng đi tắt nhằm đạt được sự phát triển nhanh
  chóng và bềnh vững. Việt Nam có đầy đủ những yếu tố thuận lợi như: lực lượng
  lao động dồi dào, tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, vị trí địa lý thuận lợi. Tuy nhiên,
  để có một chiến lược và định hướng phát triển chúng ta cần tìm ra cho mình một
  hướng đi riêng và bền vững, hay nói theo ngôn ngữ Marketing “Cần tìm chiến
  lư ợc định vị đúng cho Việt Nam”.
  Trong những sự lựa chọn mà chúng ta đang trăn trở thì thương hiệulà một
  chiến lược quan trọng vìnhững lý do sau: thương hiệu là công cụ kinh kế tri thức
  chứ không còn là công cụ của nền kinh tế thị trường như những sản phẩm hàng
  hóa. Thương hiệu tạo ra một giá trị cộng thêm rất cao vào những sản phẩm hàng
  hóa thôngthường. Chính vì vậy mà hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam không
  còn con đường nào khác là phải đầu tư để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm
  hàng hóa của mình. Phát triển thương hiệu cho ngành kem ăn là điều rất cần thiết
  trong giai đoạn hiện nay vì trên thị trường đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều
  các nhãn hiệu kem ăn khác nhau của rất nhiều công ty ở trong và ngoài nước.
  Xây dựng, phát triển và duy trì giá trị th ương hiệu đã được các doanh
  nghiệp trên thế giới quan tâm nghiên cứu từ những thập niên 60của thế kỷ trước
  20. Có thể nói thương hiệu là tài sản quí giá của doanh nghiệp, nó mang lại một
  giá trị vô h ình và lớn mạnh theo sự phát triển bền vững với uy tín của doanh
  nghiệp. Thương hiệu có thể đem lại sự ổn định, phát triển thị phần nâng cao năng
  lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
  Hiện nay, Việt Nam đã và đang hội nhập với nền kinh tế thế giới, các
  doanh nghiệp các cơ quan quản lý nhà nước đã bắt đầu có sự quan tâm đặc biệt
  đến vấn đề Xây dựng và phát triển thương hiệu. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam
  đã ý thức được rằng ngoài việc nổ lực cải tiến chất lượng sản phẩm, giảm giá
  thành sản phẩm thì vấn đề tên, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, quy cách, mẫu
  mã, bao bì, logo, các thành phần của thương hiệu . nếu được chú tâm, thiết kế
  2
  hợp lý, phù hợp với tâm lý người tiêu dùng thì khả năng cạnh tranh của sản phẩm
  chắc chắn sẽ được nâng cao.
  Phát triển thương hiệu cho ngành kem ăn là điều rất cần thiết trong giai
  đoạn hiện nay vì trên th ị trường đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều các nhãn
  hiệu kem ăn khác nhau của rất nhiều các Công ty trong và ngoài nước, sự cạnh
  tranh ngày càng khốc liệt. Công Ty TNHH Sản Xuất Sản Thực Phẩm Quốc tế
  Fortylà m ột trong những doanh nghiệp Việt Nam sản xuất nhiều sản phẩm gắn
  với những thương hiệu khác nhau như kem ăn mang thương hiệu Forty, Gà rán
  mang thương hiệuFFF, kẹosữavà kẹo dẻo mang nhãn hiệu Fortin, đầu tư lĩnh
  vực bất động sản Forland, hệ thống thức ăn nhanh Forgo Trong xu thế phát
  triển nhanh chóng, đã đến lúc Công ty Forty cần phải quy hoạch, xây dựng và
  phát triển thương hiệu cho các sản phẩm của mình. Xây dựng và phát triển
  thương hiệu cho sản phẩm kem ăn Forty có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi chính
  tôi là ngư ời sáng lập và điều hành thương hiệu Forty. Thị trường kem ăn tại Việt
  Nam hiện đang phát triển nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng rất cao và tiềm
  năng của thị trường còn rất lớn. Kem Forty với công thức độc đáo, công nghệ và
  thiết bị ngoại nhập nên bước đầu cũng có nhiều thuận lợi trong kinh doanh và
  phát triển thị phần. Tuy nhiên việc kinhdoanh trong môi trường cạnh tranh với
  các thương hiệu lơn, đã xuất hiện khá lâu như: Vinamilk, Kido’s, Wall’s, Tràng
  Tiền, Thủy Tạ, Monterosa chắc chắn Forty sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thâm
  nhập và phát triển thị trường toàn quốc. Vì thế, Forty cần phải xây dựng một
  thương hiệu sản phẩm kem độc đáo mang đậm bản sắc riêng của mình và phải
  nhanh chóng tạo lập được hình ảnh sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng trong
  th ời gian tới. Cho nên tôi chọn đề tài nghiên cứu “Xây dựng và phát triển
  thương hiệu kem Forty”để nghiên cứu là rất hữu ích và cần thiết.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Xây dựng thương hiệu kem Forty Công Ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm
  QuốcTế Forty. Hệth ống hóa các lý thuyết, quan điểm vềxây dựng thương hiệu.
  Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty
  TNHH Sản Xuất Thực PhẩmQuốc tếForty và nhận biết các điểm mạnh, điểm yếu
  3
  của xây dựng thương hiệu kem Forty. Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài, môi
  trư ờng ngành tác động đến thương hiệu kem Forty đểxác định cơ hội và nguy cơ.
  Đềxuất một sốgiải pháp vềxây dựng và phát triển thương hiệu kem Forty
  trởthành thương hiệumạnh trên thịtrường thực phẩm kem tại Việt Nam.
  3. Câu hỏi nghiên cứu
  Những điểm mạnh, điểm yếu nào của thương hiệu kem Forty?
  Những yếu tốnào tác động đến thương hiệu kem Forty?
  Công ty cần phải làm gì đểcó được thương hiệu mạnh trên thịtrường Việt
  Nam?
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu trong luận văn là thương hiệu kem Forty của Công Ty
  TNHH Sản Xuất Sản Thực Phẩm Quốc tế Forty.
  Phạm vi nghiên cứu của luận văn là vềkhía cạnh Marketing vềxây dựng và
  phát triển thương hiệu của Công Ty TNHH Sản Xuất Sản Thực Phẩm Quốc tế Forty
  và có sựmởrộng so sánh đối chiếu với một sốCông ty, đơn vị sản xuất trong ngành.
  Sốliệ u nghiên cứu điều tra chỉgiới hạ n ởkhu vực Tỉnh Khánh Hòa.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  5.1. Phương pháp thu thập số liệu
  Sốliệu sơ cấp sẽđược lấy thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc qua bảng câu
  hỏi các chuyên gia của Công ty như là: Giám đốc, Phó Giámđốc, Trưởng các chi
  nhánh, nhân viên phụtrách kinh doanh, bán hàng, các tiệm tạp hóa, các quản lý quán
  cà phê có bán kem, người tiêu dùng và những người có chuyên môn giỏi, kinh
  nghiệm tốt trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng thực phẩm và giải khát.
  Sốli ệu thứcấp sẽđược thu thập nội bộtrong Công ty của phòng kinh doanh,
  tài chính, nhân sựqua các năm từ2007 đến 2009. Sốliệu tham khảo khác thông qua
  Báo sài gòn tiếp thị, Tạp chí người tiêu dùng, Cục thống kê và thu thập thông tin
  trên các chuyên đề, đài, báo, internet
  5.2. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu định tính:
  Phương pháp chuyên gia dùng đểphân tích các điểm mạnh, điểm yếu, các cơ
  hội và nguy cơ của Công ty vềxây dựng thương hiệu. Là cơ sởđểhình thành nên
  các ma trậnIFE, EFE và ma trận cạnh tranh.
  4
  Phương pháp so sánh giữa các đối tượng Công ty với nhau: so sánh theo thời
  gian vềdoanh sốhàng bán, sốlượng đại lý, th ịphần
  Sửdụng ma trận SWOT đểthực hiện các phương án chiến lược xây dựng
  thương hiệu. Sau đó sửdụng phương pháp chuyên gia đểl ựa chọn phương án phù
  hợp nhất đểthực hiện.
  6. Những đóng góp của luận văn
  6.1. Về lý luận
  Hệthống hóa cơ sởlý luậ n vềxây dựng thương hiệu và phát triển thương hiệu.
  6.2. Về thực tiễn
  Phân tích khảo sát được thương hiệu Công ty kem Forty, nhận thấy được các
  điểm mạnh và điểm yếu vềthương hiệu của Công ty trên thịtrường. Đểtừđó sẽđưa
  ra các giải pháp cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu ởCông ty.
  Định vịđược thương hiệu kem Forty trên thịtrư ờng cạnh tranh. Là cơ sởđể
  phân tích và đưa ra các chiến lược Marketing trong việc xây dựng và phát triển
  thương hiệu ởCông ty.
  7. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mởđầu và kết luận, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sởlý luận vềxây dựng thương hiệu
  Chương 2: Thực trạng xây dựng thương hiệu tại Công Ty TNHH Sản Xuất
  Thực Phẩm Quốc tế Forty.
  Chương 3: Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu kem Forty
  5
  Chương 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG
  THƯƠNG HIỆU
  1.1. Lý luận chung về thương hiệu
  1.1.1. Các khái niệm và bản chất vềthương hiệu
  Theo Hiệp hội marketing Hoa Kỳđã định nghĩa: “Nhãn hiệu/thương hiệu
  (Brand) là tên gọi, biểu tượng, dấu hiệu, kiểu dáng hoặc sựphối hợp tất cảcác
  yếu tốnày đểcó thểnhận biết hàng hóa ho ặc dịch vụcủa một ngư ời bán cũng
  như phân biệt nó với hàng hóa hay d ịch vụcủa những người bán khác”.
  Theo David A.Aaker đã viết: “Một thương hiệu là một tên được phân biệt
  và biểu tượng như logo, nhãn hiệu cầu chứng (trade mark) hay kiểu dáng bao bì
  có dụng ý xác định hàng hóa hay dịch vụ, hoặc của một người bán hay của một
  nhóm người bán và đểphân biệt các sản phẩm hay dịch vụnày với các sản phẩm
  hay dịch vụcủa Công ty đối thủ”.
  Tên hiệu thì không có sựliên tưởng nào, nó chỉđơn thuần là một cái tên.
  Tên trởthành thương hiệu khicái tên đó được tồn tại và có uy tín,người ta liên
  tưởng nó tới những thứkhác. Thương hiệu cũng rất giống như danh tiếng
  (Kellogg Bàn VềThương Hiệu, Nguy ễn Phú Sơn, 2008). Ví dụ, thương hiệu
  Coca-Cola có những sựliên tưởng như cola, nước giải khát, màu đỏkhẩu hiệu
  Real thing.
  Một thương hiệu thường cấu tạo bỡi hai phần chính:
  Phần phát âm được:là các y ếu tốcó thểđọc được, tác động vào thính
  giác của người nghe như: tên Công ty, tên sản phẩm, câu Slogan, đoạn nhạc hát
  đặc trưng và các y ếu tốphát âm được.
  Phần không phát âm được: là các y ếu tốkhông đọc lên được mà chỉ
  cảm nhận bằng thịgiác như: hình vẽ, logo, kiểu dáng, nét chữ, màu sắc, thiết kế
  của bao bì và các y ếu tốnhận biết khác.
  Trong các tài liệu Marketing đều coi thương hiệu là một bộphận của sản
  phẩm và các quyết định vềthương hiệu như một bộphận trong các quyết định về

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trang Web
  1. “Năm giai đoạn trong xây dựng thương hiệu“, http://lantabrand.com).
  2. “Tại sao Việt Nam không có thương hiệu nổi tiếng“, vntrades.com/tintuc
  3. “Xây dựng giá trịthương hiệu“, http://www.vietnambranding.com
  4. “Xây dựng thành tốthương hiệu“, http://www.ageless.com.vn
  5. http://www.kemforty.com.vn
  Sách tham khảo
  1. Trương Đình Chiến (2002), “Quản trịMarketing” –Nhà xuất bản Thống kê
  Hà Nội.
  2. Nguyễn ThịLiên Diệp (1996), “Quản TrịHọc” -Nhà xuất b ản Thống kê.
  3. Lê ThếGiới (2006),” Nghiên Cứu Marketing”, Nhà xuất bản Thống Kê.
  4. Edwards Hester (2003), “Hướng dẫn nghiên cứu Marketing” –Nhà xuất bản
  Thống kê.
  5. Thanh Hoa (2002), “Chiến lược quản lý thương hiệu” –Nhà xuất bản Thanh
  niên
  6. Philip Kotler (2003), “Quản trị Marketing” –Nhà xuất bản Thống kê
  7. Nguyễn Đức Ngọc (2005), “Nghệ thuật Marketing” –Nhà xuất bản Lao động
  xã hội
  8. Võ Văn Quang (2003), Giáo trình đào tạo Nhà Quản trị Thương hiệu
  9. Nguyễn Hoàng Quân (2000), “Nghiệp vụ Quảng cáo và Tiếp thị” -Nhà xuất
  bản Khoa học kỹ thuật.
  10. Nguyễn Phú Sơn (2008), “Kellogg Bàn vềthương hiệu“, NXB Văn hóa Sài
  Gòn.
  11. Tôn Thất Nguy ễn Thiêm (2005), “Dấu ấn thương hiệu:Tài sản & giá trị“,
  NXB Trẻ.
  12. Nguy ễn Đình Thọ(2002), “Nguyên lý tiếp thị” -Nhà xuất bản Đại Học Quốc
  Gia TP.HCM
  13. Nguyễn Minh Trí (2008), “Thương hiệu quản lý & phát triển“, NXB Đại
  học Kinh tếquốc dân.
  14. Lý Quí Trung (2007), “Xây dựng thương hiệu“, NXB Trẻ.
  91
  15. Vương Vĩnh Hiệp (2008), “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho mặt hàng
  thuốc thú y thủy sản của Công ty TNHH Long Sinh đến năm 2012“,lu ận văn thạc
  sĩ, Đại Học Nha Trang.
  16. Đinh Văn Hương (2010), “Xây dựng thương hiệusản phẩm thức ăn tôm của
  công ty TNHH Khoa KỹSinh Vật Thăng Long“,luận văn thạc sĩ, Đại Học Nha
  Trang.
  17. Võ Tấn Tài (2008), “Xây dựng và phát triển thương hiệunước uống tinh
  khiết SAPUWA từnay đến 2015“, lu ận văn thạc sĩ, Đại H ọc Kinh TếHCM.
  18. Trần Trọng Thanh (2007), “Xây dựng thương hiệu nước mắm –Công ty cổ
  phần thủy sản 584 Nha Trang“, luận văn thạc sĩ, Đại Học Nha Trang.
  19. Báo sài gòn tiếp thị(2006, 2007).

  Xem Thêm: Xây dựng và phát triển thương hiệu kem Forty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng và phát triển thương hiệu kem Forty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status