Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bảo đảm quyền có người bào chữa của người bị buộc tội - so sánh giữa luật tố tụng hình sự việt nam, đức và mỹ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bảo đảm quyền có người bào chữa của người bị buộc tội - so sánh giữa luật tố tụng hình sự việt nam, đức và mỹ

  Đề tài: BẢO ĐẢM QUYỀN CÓ NGƯỜI BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI - SO SÁNH GIỮA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM, ĐỨC VÀ MỸ

  MỞĐẦU
  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đềtài
  Bảo đảm quyền con người và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực
  tốtụng hình sự(TTHS) là vấn đềđang được các quốc gia quan tâm.
  Tuy nhiên, một trong những khó khăn mà các nước gặp phải trong
  quá trình hoàn thiện pháp luật là bảo đảm sự cân bằng giữa các mục
  tiêu của TTHS, đó là việc cân bằng giữa nhiệm vụxửlý tội phạm và
  duy trì tính nghiêm minh của pháp luật với việc bảo đảm và không vi
  phạm các quyền tốtụng của người bịbuộc tội. Thực tiễn cho thấy, ở
  không ít các quốc gia, quyền tốtụng của người bịbuộc tội, trong đó
  có quyền có người bào chữa (NBC)vẫn chưa được bảo đảm trọn vẹn,
  thậm chí bịvi phạm.
  Tại Việt Nam, thực tếgiải quyết vụán hình sựcho thấy vẫn còn
  tồn tại tình trạng oan sai, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp
  của công dân, cụthểlà quyền có NBCtrong vụán hình sự. Thực tế
  này xuất phát từnhiều nguyên nhân,mộttrong số đó là do những quy
  định của pháp luật chưa thực sựthống nhất, còn chồng chéo, mâu
  thuẫn. Mặc dù Bộluật TTHS Việt Nam đã trải qua nhiều lần sửa đổi,
  bổsung, tuy nhiên cũng mới chỉkhắc phục được phần nào những bất
  cập còn tồn tại. Chính vì vậy, quyền và lợi ích pháp lý của người bị
  buộc tội vẫn chưa được bảo đảm trọn vẹn, thậm chí còn bịvi phạm.
  Trước tình hình đó, Nhà nước đã có những động thái thểhiện rõ
  quyết tâm sớm hoàn thiện hệthống pháp luật nói chung và pháp luật
  TTHS nói riêng. Tương tựnhiều nước trên thếgiới, Việt Nam đã và
  đang tiến hành cuộc cải cách tư pháp toàn diện vềtư pháp hình sự.
  NghịQuyết số08/NQ/TW ngày 2/1/2002 và NghịQuyết số
  49/NQ/TW ngày 2/6/2005 của BộChính Trịđã chủtrương một trong
  những nhiệm vụtrọng tâm của công tác cải cách đó là mở rộng hoạt
  2
  động tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự, trong đó,nhấn mạnh
  việc mở rộng hơn nữa quyền của NBCvàcủa người bịbuộc tội. Đây
  là cơ sởvững chắc đểnâng cao hiệu quảbảm đảm tính công bằng của
  pháp luật nói chung và bảo đảm quyền có NBCcủa người bịbuộc tội
  nói riêng.
  Tuy nhiên, đểtiến trình cải cách tư pháp trong lĩnh vực TTHS
  đạt hiệu quảcao, việcmởrộng hợp tác quốc tếtrong đấu tranh phòng
  chống tội phạm nói chung và hoạt động TTHS nói riêng là một tất
  yếu khách quan và phù hợp với xu thếhội nhập pháp luật. Với mong
  muốn góp phần vào việc nâng cao hiệu quảxây dựng và hoàn thiện
  pháp luật ViệtNamvềbảo đảm quyền có NBC, tác giả đã lựa chọn
  và thực hiện nghiên cứu ởbậc tiến sỹvới đềtài: “Bảo đảm quyền có
  NBC của người bịbuộc tội -So sánh giữa luật tốtụng hình sựViệt
  Nam, Đức và Mỹ” (Guarantee of the accused person’s right to
  defense counsel -A comparative study of Vietnamese, German and
  American Criminal Procedure Law). Theo tác giả, đềtài cần thiết
  được nghiên cứu bởi những cơ sởlý luận và thực tiễn sau đây:
  Thứnhất, giống với Đức và Mỹvà nhiều quốc gia khác trên thế
  giới, Việt Nam rất chú trọng việc xây dựng và hoàn thiện các quy
  phạm pháp luật tốtụng hình sựvềbảo đảm các quyền tốtụng của
  người bịbuộc tội, trong đó bảo đảm quyền có NBC là vấn đềquan
  tâm hàng đầu. Do đó, việc tìm hiểu, so sánh cơ chếpháp lý bảo đảm
  quyền có NBC của ba quốc gia là cần thiết và có cơ sở.
  Thứhai, luật tốtụng hình sựcủa Việt Nam, Đức và Mỹđều ghi
  nhận quyền có NBC là quyền tốtụng cơ bản của người bịbuộc tội và
  cần thiết phải bảo đảm. Bên cạnh những thành công vềmặt lập pháp,
  có một sốđiểm bất cập trong các quy định đó cần phải được phân
  tích, làm sáng tỏvà cần được hoàn thiện. Đối với Việt Nam, những
  3
  khó khăn, vướng mắc trong nhận thức cũng như trong thực tiễn áp
  dụng những quy định này vẫn chưa được giảiquyết triệt để. Vì vậy,
  đềtài nghiên cứu có thể gợi mở một sốnội dung của luật cần được
  hoàn thiện.
  Thứba, thực tiễn áp dụng pháp luật tốtụng hình sựViệt Nam
  vẫn có những khoảng cách nhất định đáng lo ngại so với những quy
  định của pháp luật. Trình độvà đạo đức nghềnghiệp của đội ngũ
  những người tiến hành tốtụng cũng như NBC vẫn còn nhiều hạn chế
  và bất cập. Điều này đã ảnh hưởng, thậm chí gây thiệt hại đến quyền
  lợi của người bịbuộc tội khi tham gia tốtụng. Chính vì vậy, những
  giải pháp khắc phục hợp lý cần sớm được nghiên cứu.
  Thứtư, việc nghiên cứu so sánh pháp luật TTHScủa Việt Nam
  và một sốquốc gia khác về bảo đảm quyền có NBClà một yêu cầu
  cần thiết và đúng đắn, phù hợp với xu thếhội nhập quốc tếhiện nay.
  Điều nàysẽgiúp cho Việt Nam có nhiều cơ hội tìm hiểu và học hỏi
  có chọn lọc những kinh nghiệm xây dựng, sửa đổi, bổsung và áp
  dụng luật tốtụng hình sựvề bảo đảm quyền có NBC. Trên cơ sởđó,
  Việt Nam có thểhoàn thiện những quy định của pháp luật vềbảo
  đảm quyền có NBC, nâng cao hiệu quảtrong công tác điều tra, truy
  tốvà xét xửvụán hình sự.
  2. Mục đíchvànhiệm vụnghiên cứu
  Đềtài nghiên cứu đặt ra hai mục đích: Thứnhất là nghiên cứu
  pháp luật Việt Nam, Đức và Mỹvềbảo đảm quyền có NBC của
  người bịbuộc tội. Đểphục vụmục đích này, đềtài nghiên cứu tập
  trung làm sáng tỏnhững quan điểm khoa học, những quy định của
  pháp luật TTHS hiện hành và những tài liệu phản án thực tiễn bảo
  đảm quyền có NBC ởViệt Nam, Đức và Mỹ. Những công việc này
  được tiến hành nhằm trảlời câu hỏi quyền có NBC của người bịbuộc
  4
  tội được bảo đảm như thếnào trong TTHS của Việt Nam, Đức và
  Mỹ.
  Mục đích thứhai của luận án là đềxuất những giải pháp phù
  hợp và khảthi nhằm hoàn thiện pháp luật TTHS Việt Nam hiện hành
  vềbảo đảm quyền có NBC, góp phần nâng cao hiệu quảcủa quá
  trình giải quyết vụán hình sự, đáp ứng tốt nhiệm vụxửlý tội phạm
  và bảo đảm quyền con người trong TTHS.
  Với hai mục đích nêu trên, đềtài nghiên cứu sẽgiải quyết những
  nhiệm vụsau đây:
  Thứnhất, nghiên cứu so sánh các quan điểm khoa học, quan
  điểm lịch sửvềđảm bảo quyền có NBC và làm rõ cơ sởlý luận
  chung vềbảo đảm quyền này trong TTHS.
  Thứhai, làm sáng tỏnội dung những quy định hiện hành của
  pháp luật quốc tế, của luật TTHS Việt Nam, Đức và Mỹvềbảo đảm
  quyền có NBC trong sựso sánh đểthấy được những điểm tương
  đồng và khác biệt, đồng thời lý giải sựtương đồng và khác biệt. Bên
  cạnh đó, phân tích và chỉra những ưu điểm cũng như những hạn chế
  của pháp luật TTHS Việt Nam hiện hành vềbảo đảm quyền có NBC.
  Thứba, tìm hiểu và đánh giá thực trạng bảo đảm quyền có NBC
  ởViệt Nam, Đức và Mỹtrong sựso sánh đểthấy được những hiệu
  quảvà khó khăn trong việc áp dụng pháp luật ởmỗi quốc gia.
  Cuối cùng, trên cơ sởnghiên cứu nền tảng lý luận và pháp luật
  hiện hành cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật của Đức và Mỹvề
  bảo đảm quyền có NBC, đềtài nghiên cứuđềxuất những giải pháp
  nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật TTHS Việt Nam,nâng cao hiệu
  quảbảo đảm quyền có NBC của người bịbuộc tội.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Đềtài nghiên cứu được tiếp cận và thực hiện dưới góc độluật
  TTHS và so sánh luật. Những nghiên cứu trong luận án tập trung làm
  5
  sáng tỏnhững nội dung bảo đảm quyền có NBC ởphạm vi các cơ
  chếpháp lý, mà không mởrộng ởnhững khía cạnh khác, ví dụcơ chế
  kinh tế, cơ chếquản lý xã hội . Chính vì vậy, đối tượng nghiên cứu
  của luận án là các quan điểm khoa học và những quy định của pháp
  luật TTHS hiện hành của Việt Nam, Đức và Mỹvềbảo đảm quyền
  có NBC; những tư liệu thực tiễn của các cơ quan có thẩm quyền và
  những phán quyết của các tòa án. Bên cạnh đó, những văn bản pháp
  lý quốc tếcó liên quan trực tiếp đến đềtài nghiên cứu cũng được đề
  cập nhằm làm sáng tỏmức độvận dụng của trong pháp luật của các
  quốc gia so với những chuẩn mực quốc tế.
  4. Tình hình nghiên cứu
  Quyền có NBCcủa người bịbuộc tội được ghi nhận từrất sớm
  trong lịch sửTTHS thếgiới cũng như trong TTHS Việt Nam. Theo
  quy định của pháp luật Việt Nam, quyền có NBCđược ghi nhận
  trong Hiến pháp và Bộluật TTHS như là một nguyên tắc cơ bản định
  hướng các hoạt động tốtụng của các cơ quan tiến hành tốtụng
  (THTT). Mặc dù vậy, việc bảo đảm quyền nàytrong thực tếcòn tồn
  tại nhiều hạn chế, không chỉ ởViệt Nam mà ởnhiều quốc gia khác
  trên thếgiới. Trên thực tế, việc nghiên cứu nhằm tìm kiếnnhững giải
  pháp bảo đảm có hiệu quảquyền lợi của người bịbuộc tội trong
  TTHS đã được nhiều nhà khoa học tiến hành. Tuy nhiên hầu hết các
  nghiên cứu đều đềcập ởphạm vi bảo đảm các quyền tốtụng cơ bản
  của người bịbuộc tội. Những nghiên cứu trực tiếp vềbảo đảm quyền
  có NBCcòn khá khiêm tốn, đặc biệt chưa có nghiên cứu nào được
  thực hiện dưới góc độso sánh pháp luật.
  ỞViệt Nam, cácnghiên cứu có liên quan đến bảo đảm quyền có
  NBC còn khá khiêm tốn.Hầu hết các nghiên cứu ởquy mô các bài
  báokhoa học hay các bài tham luận trong các Hội thảo khoa họcvà
  chỉdừng ởmức độdiễn giải luật thực định. Nhìn chung, nội dung đề
  6
  cập trong các bài viết này tập trung ở3 khía cạnh: một là nghiên cứu
  những quy định của Bộluật TTHS dưới góc độbảo đảm quyền con
  người(bao gồm quyền của người bịbuộc tội); hai là nghiên cứu
  nguyên tắc TTHS vềbảo đảm quyền bào chữa nói chung của người
  bịbuộc tội; ba là nghiên cứu vai trò của NBCtrong TTHS. Bên cạnh
  đó, một sốrất ít bài viết khoa học đềcập đến bảo đảm quyền bào
  chữa nói chung trong bối cảnh của cuộc cải cách tư pháp. Một vài
  nghiên cứu dưới dạng sách và luận án (ởcấp độthạc sĩvà tiến sĩ) đã
  trởnên lạc hậu, không còn tính thời sự. Ởquy mô lớn hơn,đã có
  những nhóm chuyên gia tiến hành nghiên cứu về thực trạng hoạt
  động của luật sư trong TTHS, tuy nhiên việc nghiên cứu cũng chỉ
  dừng ởmức độkhảo sát sốliệu.
  Mặc dù vậy, kết quảtừ những nghiên cứu trênđã giúp làm sáng
  tỏquy định của luật TTHSvề bảo đảm quyền bào chữa nói chung,
  cũng như chỉra tương đối những bất cập còn tồn tại. Tuy nhiên, các
  nghiên cứu trên vẫn chưa tiếp cận trực tiếp và toàn diện vềbảo đảm
  quyền có NBC, nhất là hầu như chưa đềcập tới góc nhìn quốc tếvề
  bảo đảm quyền này.
  Trên diễn đàn nghiên cứu khoa học của nước ngoài, có không ít
  những bài báo, công trình nghiên cứu đềcập đến quyền có NBC. Hầu
  hết những nghiên cứu trên chỉdừng lại ởphạm vi pháp luật quốc gia.
  Bên cạnh đó, một số nghiên cứuđược viết dưới góc độso sánh và
  hầu hết mang tínhmô tảpháp luật TTHS các nước. Ngoài ra, có
  không nhiều các nghiên cứu có liên quan đến quyền tốtụng của
  người bịbuộc tộiđược tiếp cận ởgóc độpháp luật quốc tếvề bảo
  đảm quyền con người.
  Nhìn chung, những nghiên cứu trên đã cung cấp cho tác giảmột
  khối lượng kiến thức nền tảng vềTTHS quốc tếvà một sốcác quốc
  gia trên thếgiới, đặc biệt là Đức và Mỹ. Vì vậy, việc nghiên cứu toàn
  7
  diện về quyền có NBC của người bịbuộc tội cũng nhưcác cơ chế
  pháp lý bảo đảm quyền trong sựso sánh vàđối chiếu với pháp luật
  nước ngoài là thực sựcần thiết và có ý nghĩa.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Trên cơ sởphương pháp luận duy vật biện chứng và đểthực
  hiện tốt những nhiệm vụđã đặt ra của đềtài, những phương pháp
  chung được áp dụng đểnghiên cứu là: phương pháp phân tíchvà
  phương pháp tổng hợp.
  Nhiệm vụcủa khoa học nói chung và khoa học pháp lý nói riêng
  là mô tả, giải thích, đánh giá và dựbáo. Đềtài nghiên cứu hướng đến
  việc tìm hiểu các quy định của luật, do đó những phương pháp đặc
  thù của lĩnh vực luật học được tác giảvận dụng trong quá trình thực
  hiện luận án. Trước hết là phương pháp phân tích pháp luật dựa trên
  các học thuyết (legal dogmatics). Phương pháp này được sửdụng để
  giải thích, phân tích, đánh giá nội dung và hiệu lực của những quy
  phạm pháp luật, đồng thời hệthống hóa chúng theo những tiêu chí
  thống nhất và dựđoán hoặc đềxuất hướng phát triển của những quy
  phạm pháp luật đó. Ngoài ra, phương pháp này còn được sửdụng
  trong việc giải thích và hiểu chính xác các lập luận của tòa án và các
  cơ quan có thẩm quyền, các chính sách của nhà nước cũng như
  những quan điểm học thuyết có liên quan trong pháp luật quốc tếvà
  pháp luật của 3 quốc gia lựa chọn (Việt Nam, Đức và Mỹ) vềbảo
  đảm quyền có NBC. Áp dụng phương pháp này trong việc nghiên
  cứu, chúng tôi mong muốnđưa ra một cách nhìn toàn diện vềquy
  định của những hệthống pháp luật điển hình vềbảo đảm quyền có
  NBC, đồng thời đềxuất những giải pháp phù hợp cho việc hoàn thiện
  pháp luật Việt Nam.
  Phương pháp so sánh luật học là phương pháp mang tính đặc thù
  của luận án. Việc so sánh giữa các hệthống pháp luật không chỉlà
  8
  việc tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt mà còn giúp cho
  việc hiểu biết và đánh giá toàn diện một hệthống pháp luật. Kết quả
  nghiên cứu so sánh còn chỉra được những ưu điểm và hạn chếtrong
  từng hệthống pháp luật. Kết quả nghiên cứu so sánh cho thấykhông
  có sựhoàn hảo tuyệt đối trong pháp luật TTHS của từng quốc gia về
  bảo đảm quyền có NBC, và việc học hỏi những kinh nghiệmlẫn nhau
  giữapháp luật của các nước cần phải có sựchọn lọc. Vận dụng kết
  quảtừviệc so sánh, đối chiếu với pháp luật TTHS Đức và Mỹ, tác
  giảđã đềxuất những kiến giải nhằm hoàn thiện pháp luật TTHS Việt
  Nam vềbảo đảm quyền có NBC trên cơ sởđối chiếu, chọn lọc và
  xem xét tính phù hợp với điều kiện pháp luật Việt Nam.
  Phương pháp lịch sửpháp luật cũng được tác giảsửdụng đểthể
  hiện sựgắn kết và tiếp nối vềmặt thời gian của những quy định pháp
  luật và quan điểm lập pháp vềbảo đảm quyền có NBC. Bên cạnh đó,
  phương pháp đàm thoại cũng được tiến hành đểtrao đổi với các
  chuyên gia làm công tác thực tiễn, các luật sư và những người làm
  công tác nghiên cứu vềpháp luật TTHS. Công việc này đã giúp tác
  giảcó những hiểu biết chính xác và đa chiều vềcác hệthống pháp
  luật.
  6. Những kết quảnghiên cứumới của luận án
  Đây là một trong những công trình khoa học ởcấp độtiến sĩtiếp
  cận một cách toàn diện vềbảo đảm quyền có NBCcủa người bịbuộc tội
  dưới góc độso sánh luật TTHS. Đềtài nghiên cứu có những đóng góp
  mới như sau:
  1. Khái quátcác quan điểmlịch sử vềsự hình thành quyền có
  NBC. Làm rõ mối liên hệmang tính quy luật khách quan giữa bảo
  đảm quyền có NBCvới khái niệm về tốtụng công bằng (Due process
  of law)và nguyên tắc nền tảng về quyền được xét xửcông bằng
  9
  (Right to fair trial) trong TTHS. Chỉra được mối liên hệgiữa bảo
  đảm quyền có NBCvà bảo đảm tính công bằng, khách quan trong
  TTHS.
  2. Khái quát hóa các quan điểm, quan niệm của pháp luật quốc tế
  và Việt Nam về bảo đảm quyền có NBC. Qua đó tổng kết và khẳng
  định những nội dung cơ bản vềbảo đảmquyền có NBC được ghi
  nhận trên cảbình diện quốc tếvà quốc gia.
  3. Hệthống hóa các quy định của pháp luật TTHSViệt Nam,
  Đức và Mỹvềbảo đảm quyền có NBC trong sựđối chiếu, so sánh.
  Đặc biệt là chỉra được những điểm tương đồng và khác biệt cũng
  nhưnhững điểm hợp lý và những điểm hạn chế trong từng hệthống
  pháp luật.
  4. Đưa ra một sốkiến nghịhoàn thiện pháp luật TTHS Việt Nam
  về bảo đảm quyền có NBC dựa trênviệctiếp thu có chọn lọc những
  kinh nghiệm của Đức và Mỹ.Đồng thời kiến nghịmột sốbiện pháp
  nâng cao hiệu quảhoạt động áp dụng luật bảo đảm quyền có NBC ở
  Việt Nam.

  Xem Thêm: Bảo đảm quyền có người bào chữa của người bị buộc tội - so sánh giữa luật tố tụng hình sự việt nam, đức và mỹ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bảo đảm quyền có người bào chữa của người bị buộc tội - so sánh giữa luật tố tụng hình sự việt nam, đức và mỹ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status