Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược Marketing nhằm mở rộng thị trường khung trần - vạch ngăn thạch cao của công VTJ tại Cambodia

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược Marketing nhằm mở rộng thị trường khung trần - vạch ngăn thạch cao của công VTJ tại Cambodia

  Đề tài: Chiến lược Marketing nhằm mở rộng thị trường khung trần - vạch ngăn thạch cao của công VTJ tại Cambodia
  1
  CHƯƠNG I:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING
  1. Khái nhiệm và quan điểm chung về việc đổi mới của chiến lược
  Marketing
  1.1. Khái niệm về chiến lược Marketing
  Trước hết chúng ta hãy hiểu về chiến lược là gì?
  - "Chiến lược là một tập hợp của các chuỗi họat động được thiết kế
  nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững."
  - "Chiến lược không chỉ là một kế họach, cũng không chỉ là một ý
  tưởng, chiến lược là triết lý sống của một Công ty."
  Vậy chúng ta có thể định nghĩa Chiến lược Marketing là mục tiêu mà
  Công ty muốn đạt được như khối lượng sản phẩm, thị phần trên những thị
  trường tiềm năng, khả năng sinh lợi (lợi nhuận), thế lực trong kinh doanh, an
  toàn trong kinh doanh, và có thể gọi là mục tiêu Marketing. Còn con đường mà
  Công ty muốn đạt mục tiêu đến thì gọi là chiến lược Marketing. Vậy thì chiến
  lược Marketing là hoạt động của một Công ty nói chung và của bộ phận
  Marketing nói riêng, nhằm để đạt được mục tiêu của Công ty trong hoạt động
  sản xuất kinh doanh.
  1.2. Quan điểm chung về việc đổi mới của chiến lược Marketing
  Hiện nay thị trường thế giới đang trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng do
  khách hàng ngày càng nhạy bén với giá cả và chất lượng sản phẩm, mặt khác sự
  xuất hiện không ngừng những khách hàng mới, kênh phân phối mới, kênh
  truyền thống mới, và vai trò của Internet, của thương mại điện từ (Wireless
  commerce), sự tác động toàn cầu hóa, của tư nhân hóa.
  Do đó chiến lược Marketing hiện đại được thiết kế và phát triển phải phù
  hợp với chiến lược Công ty, và theo quan điểm: Các hoạt động Marketing phải
  tích hợp vào việc tạo ra và phân phối giá trị hàng hóa cho khách hàng, đồng 14
  Kết luận Chương I
  Chiến lược Marketing được xây dựng để phục vụ cho chiến lược sản xuất
  kinh doanh của Công ty. Mục tiêu chiến lược của một Công ty là tối đa hóa lợi
  nhuận, muốn đạt được lợi nhuận tối đa thì phải bán được sản phẩm và sản phẩm
  đó phải mang lại lợi ích lẫn giá trị cho khách hàng, để làm được điều đó chiến
  lược Marketing phải thể hiện được tầm nhìn và những giải pháp mạnh mẽ, sáng
  tạo những khả thi.
  Mục đích của chiến lược Marketing là phải làm cách nào đưa được sản
  phẩm đến tay người tiêu dùng và tạo được lòng tin và sự trung thành của họ đối
  với Công ty, muốn thực hiện được điều đó phải phát triển mở rộng dòng sản
  phẩm trên thị trường trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm riêng của mỗi thị trường vì
  mỗi thị trường có nhu cầu khác nhau, thị hiếu khác nhau. Tương ứng với nhu
  cầu và thị hiếu khác nhau đó chung ta phải đưa ra chiến lược riêng cho từng thị
  trường với những giải pháp thích hợp.
  15
  CHƯƠNG II:
  THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  1. Giới thiệu sơ qua về Công ty VTJ
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty
  Công ty VTJ được hình thành từ 3 Công ty:
  - Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh tường Việt Nam (VTI)
  - Công ty New Production
  - Công ty Reaksmey Meangseyla.
  Công ty VTJ chuyên sản xuất phẩm Khung trần – Vách ngăn thạch cao.
  Sau 05 tháng hoạt động Công ty VTJ đã mua toàn bộ cổ phần của Công ty
  Reaksmey Meangseyla, do đó hiện nay Công ty VTJ chỉ 2 cổ đồng (Công ty
  VTI và Công ty New Production).
  Công ty được chính thực thành lập vào tháng 11 năm 2007, theo quyết
  định của Bộ thường mại số Co.10075/07P cấp ngày 28 tháng 05 năm 2007.
  Tên chính thức là: VTJ Vĩnh Tường
  Tên giao dịch : VTJ
  Trụ sở chính tại : 174Eo, đường 271∟432, Phương TuolTumPung2,
  Quận ChamKamon, Tp.PhnomPenh.
  Email : VTJ@VTJ.com.kh
  Điện thoại : (855-23) 212 373
  Fax : (855-23) 212 374
  Tên Ngân Hàng giao dịch : ANZ Royal
  Số tài khoản : 740488, 730475
  Công ty có 3 cửa hàng trực thuộc nằm trong khu trung tâm tại Phnom Penh
  để tạo điều kiện thuận lợi cho khách mua hàng. 42
  CHƯƠNG III:
  CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG
  1. Mục tiêu xây dựng chiến lược Marketing nhằm mở rộng thị trường
  Cambodia là thành viên của ASEAN, của khối mậu dịch tự do khu vực
  AFTA, APEC, và đã gia nhập WTO. Trong quá trình hội nhập các loại thuế áp
  dụng chung cho các nước không vượt quá 5%. Do vậy trong bước đường chuẩn
  bị hội nhập hoàn toàn, Công ty cần xác định rõ mục tiêu chiến lược là:
  Cần cung cấp cho toàn thể khách hàng về sản phẩm VLXD và TTNT có chất
  lượng với hệ thống dịch vụ kèm theo uy tín nhất, nhằm mở rộng khả năng tiêu
  thụ hệ thống Khung Trần - Vách ngăn thạch cao chất lượng và các dịch có uy
  tín nhất.
  Xầy dựng Hoàn hiện Phát triển Công ty VTJ hùng mạnh.
  Liên tục nỗ lực, phân đấu hoàn thiện hệ thống quản lý, cải tiến kỹ thuật,
  nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thực hiện cam kết là mang đến
  cho toàn thể khách hàng những sản phẩm chất lượng và các dịch vụ kèm theo
  uy tín nhất.
  Góp phần nâng cao sức cạnh tranh và GTGT cho ngành VLXD và TTNT
  của Cambodia.
  2. Cơ sở để xây dựng chiến lược Marketing
  2.1. Căn cứ vào mức tăng trưởng của ngành xây dựng Cambodia
  Căn cứ vào chương trình phát triển ngành xây dựng của Cambodia trong
  giai đoạn 2006-2010. 61
  ưu đãi cho vay theo quỹ phát triển để các đơn vị được đầu tư phát triển cơ sở hạ
  tầng.
  Kết luận chương III
  Trên cơ sở những mục tiêu chiến lược Marketing đã đặt ra, dựa trên phân
  tích ma trận SWOT, những yếu tố hiện có của sản phẩm và xu hướng phát triển
  của thị trường tác giả đã đề xuất các giải pháp thực hiện những chiến lược
  Marketing cho Công ty cho đến năm 2015 và các giải pháp thực hiện những
  chiến lược như sau:
  - Xây dựng tổ chức bộ phận Marketing.
  - Chiến lược mở rộng thị trường tiềm năng.
  - Áp dụng chiến lược Marketing Mix.
  - Và các chiến lược hỗ trợ.
  Để thực hiện các chiến lược một cách đồng bộ và khả thi phải luôn theo sát
  mục tiêu của sản phẩm dựa trên các giải pháp đề ra, kết hợp nguồn nhân lực có
  sẵn để đạt được hiệu quả cao nhất cho từng chương trình, từng kế hoạch đã đề
  ra. Đồng thời luôn quan tâm và cập nhật các giải pháp tốt hơn nhằm phát triển
  cho phù hợp với điều kiện môi trường và pháp triển thị trường.
  62
  KẾT LUẬN
  Luận văn đã hệ thống hóa các lý thuyết và các quan điểm về chiến lược
  Marketing đặc thù cho Công ty VTJ. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực
  trạng về thị trường Khung trần – Vách ngăn thạch cao, hoạt động sản xuất kinh
  doanh, hoạt đông Marketing của Công ty và các thối thủ cạnh tranh chú yếu của
  Công ty.
  Từ đó tác giả đã xác định điều quan trọng nhất của chiến lược Marketing đối
  với Công ty là tăng cường tiêu thụ sản phẩm, để thực hiện được điều đó tác giả
  đã tập trung phân tích những yếu tố kinh tế, thị trường, điểm mạnh, yếu, nguy
  cơ, cơ hội, nhằm xây dựng: “Chiến lược Marketing nhằm mở rộng thị
  trường Khung trần – Vách ngăn thạch cao của Công ty VTJ tại Cambodia
  đến năm 2015”. Chiến lược này có tính khả thi cao để mở rộng thị trường tiêu
  thụ nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
  Luân văn cũng đã đưa ra một số kiến nghị đối với nhà nước và các giải pháp
  đối với Công ty nhằm thúc đẩy nên kinh tế đất nước nói chung và với sự phát
  triển kinh doanh của Công ty VTJ nói riêng.
  Tuy nhiên do khả năng và thời gian có hạn luận văn không thể tránh khỏi sai
  sót, tác giả rất mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô, và
  của các chuyên gia trong ngành, nếu có sự sai sót tác giả rất mong các quý thầy
  cô, và các bạn thông cảm vì do trình độ tiếng Việt của tác giả còn hạn chế, mặc
  dù tác giả đã hết sức nỗ lực để hoàn thành luận văn này.


  Xem Thêm: Chiến lược Marketing nhằm mở rộng thị trường khung trần - vạch ngăn thạch cao của công VTJ tại Cambodia
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược Marketing nhằm mở rộng thị trường khung trần - vạch ngăn thạch cao của công VTJ tại Cambodia sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status