Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững (luận văn thạc sỹ kho

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững (luận văn thạc sỹ kho

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ . vii
  MỞ ĐẦU . 1
  . Tính cấp thiết của đề tài . 1
  . Mục đích nghiên cứu 2
  . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  .1. Đối tượng nghiên cứu . 3
  .2. Phạm vi nghiên cứu 3
  . Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu . 4
  .1. Phương pháp luận . 4
  .2. Phương pháp nghiên cứu . 4
  . Những đóng góp của luận văn 6
  . Kết cấu của luận văn 5
  Chương 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU
  KINH TẾ TRÊN QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG . 6
  .1. Cơ cấu và phân loại cơ cấu kinh tế 6
  .1.1. Khái niệm 6
  .1.2. Phân loại cơ cấu kinh tế 7
  .2. Phát triển bền vững . 10
  .2.1. Khái niệm . 10
  .2.2. Quan điểm phát triển bền vững ở Việt Nam . 12
  .3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên quan điểm phát triển bền vững 15
  .3.1. Khái niệm và các lý thuyết chủ yếu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 15
  .3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành
  à chuyển dịch cơ cấu kinh tế 21
  .3.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế quan trên quan điểm
  Trang
  phát triển bền vững 23
  1.4. Đánh giá sự bền vững của chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  Trên quan điểm phát triển bền vững . 27
  1.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh sự bền vững của chuyển dịch cơ cấu kinh tế 27
  1.4.2. Phương pháp đo lường sự bền vững của
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 31
  1.5. Tiểu kết . 32
  Chương 2: ĐÁNH GIÁ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH THÁI
  NGUYÊN TRÊN QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG . 34
  2.1. Khái quát về nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh của
  tỉnh Thái Nguyên . 34
  2.1.1. Vị trí địa lý và lãnh thổ . 34
  2.1.2. Điều kiện tự nhiên – tài nguyên thiên nhiên . 36
  2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội . 39
  2.1.4. Một số hạn chế, khó khăn tồn tại của tỉnh Thái Nguyên . 43
  2.2. Hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên
  trong giai đoạn 2000 – 2008 . 44
  2.2.1. Tăng trưởng kinh tế 44
  2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 48
  2.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế lãnh thổ . 59
  2.2.4. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế 65
  2.3. Đánh giá sự bền vững của chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2000 – 2008 70
  2.3.1. Sự bền vững về kinh tế . 70
  2.3.2. Sự bền vững về xã hội 76
  2.3.3. Sự bền vững về môi trường sinh thái 81
  2.4. Tiểu kết . 85
  Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH
  CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN TẦM NHÌN 2020 87
  3.1. Cơ sở định hướng 87
  3.1.1. Bối cảnh quốc tế, thời cơ và thách thức đối với Việt Nam 87
  3.1.2. Bối cảnh trong nước, quan điểm và mục tiêu phát triển đất nước giai
  đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn năm 2020 . 88
  3.1.3. Quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
  tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 . 90
  3.2. Định hướng phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái
  Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững tầm nhìn năm 2020 93
  3.2.1. Tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh cơ cấu kinh tế vĩ mô . 93
  3.2.2. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản 95
  3.2.3. Công nghiệp và xây dựng . 98
  3.2.4. Thương mại và dịch vụ 100
  3.2.5. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 101
  3.2.6. Các vấn đề xã hội . 102
  3.2.7. Định hướng phát triển không gian lãnh thổ 106
  3.3. Các giải pháp và kiến nghị chủ yếu bảo đảm chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế tỉnh Thái Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững 108
  3.3.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển 108
  3.3.2. Tăng cường giáo dục truyền thông về phát triển bền vững . 112
  3.3.3. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch trên quan điểm phát
  triển bền vững 113
  3.3.4. Mở rộng hợp tác liên tỉnh, liên vùng 114
  3.3.5. Phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ 114
  3.4. Tiểu kết . 115
  KẾT LUẬN . 117
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 119
  PHỤ LỤC 123

  Xem Thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững (luận văn thạc sỹ kho
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững (luận văn thạc sỹ kho sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status