Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hiện trạng và giải pháp phát triển công nghệ sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone,1931) sạch bệnh tại Tuy Phong – Bình Thuận

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiện trạng và giải pháp phát triển công nghệ sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone,1931) sạch bệnh tại Tuy Phong – Bình Thuận

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Hiện trạng và giải pháp phát triển công nghệ sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone,1931) sạch bệnh tại Tuy Phong – Bình Thuận

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1 3
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
  1.1. Hệthống phân loại và một sốđặc điểm sinh học của tôm thẻchân trắng 3
  1.1.1. Hệthốngphân loại 3
  1.1.2. Đặc điểm sinh học của tôm thẻchân trắng 3
  1.2. Tình hình nuôi tôm thẻchân trắng trên thếgiới và ở Việt Nam 6
  1.2.1. Tình hình nuôi tôm thẻchân trắng trên thếgiới . 6
  1.2.2. Tình hình nuôi tôm thẻchân trắng ở Việt Nam 7
  1.3. Tình hình sản xuất giống tôm thẻchân trắng trên thếgiới và ở Việt Nam 11
  1.3.1. Tình hình sản xuất giống tôm thẻchân trắng trên thếgiới . 11
  1.3.2. Tình hình sản xuất giống tôm thẻchân trắng ở Việt Nam 12
  CHƯƠNG 2 15
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 15
  2.1. Thời gian và địa điểmvà đối tượngnghiên cứu 15
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 15
  2.2.2. Phương pháp thu thập sốliệu 15
  2.2.2.1.Sốliệu thứcấp . 15
  2.2.2.2. Sốliệu sơ cấp . 16
  2.2.3. Phương pháp phân tích và xửlý sốliệu . 16
  2.2.3.3. Chỉtiêu xác định kết quảsản xuất và hiệu quả kinh tế 17
  Các chỉtiêu xác định kết quảsản xuất . 17
  Các chỉtiêu xác định hiệu quảkinh tế . 17
  CHƯƠNG 3 18
  KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN 18
  3.1. Sơ lược điều kiện tựnhiên - kinh tế -xã hội của huyện Tuy Phong 18
  3.1.1.Điều kiện tựnhiên . 18
  3.1.2. Tình hình kinh tếxã hội 19
  3.1.3. Tình hình an ninh, quốc phòng 20
  3.2. Hiện trạng sản xuất giống tôm thẻchân trắng sạch bệnh 20
  ii
  3.2.1. Các thông tin vềngười sản xuất tôm giống sạch bệnh . 21
  3.2.1.1.Sốnăm kinh nghiệm của người tham gia sản xuất giống tôm giống . 21
  3.2.1.2.Giới tính của người sản xuất tôm giống 22
  3.2.1.3.Trình độvăn hóavà chuyên môn của người sảnxuất tôm giống . 22
  Trình độvăn hóa 22
  3.2.2.Hiện trạng công nghệ sản xuất giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh 25
  3.2.2.1.Hệ thống công trình của trại sản xuất giống tômthẻ chân trắng 25
  3.2.2.3. Hiện trạng sửdụng tôm bốmẹ . 34
  Cho đẻ và ấp trứng . 36
  3.2.2.4. Kỹ thuật chăm sóc và quản lý . 37
  Thức ăn và cách cho ăn 37
  Quản lý chăm sóc . 38
  3.3.2.5. Bệnh và các biện pháp phòng trị . 40
  3.2.2.6. Thu hoạch và tiêu thụ Postlarvae 40
  3.3. Hiệu quả kinh tế xã hội và những thuận lợi và khó khăn 44
  3.3.1. Hiệu quả kinh tế 44
  3.3.2. Hiệu quả về mặt xã hội 44
  3.3.3. Những khó khăn, định hướng phát triển và kiến nghị của các cơ sở nuôi . 45
  3.4. Giải pháp phát triển công nghệ sản xuất tôm thẻ chân trắng sạch bệnh . 46
  3.4.1. Thuận lợi và khó khăn trong sản xuất giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh 46
  3.4.2. Các giải pháp phát triển công nghệ sản xuất giống t ôm thẻ chân trắng sạch bệnh 47
  CHƯƠNG 4 50
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤTÝ KIẾN 50
  4.1. Kết luận . 50
  4.2.Đề xuấtý kiến . 50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 51
  PHỤ LỤC . 54
  PHIẾU ĐIỀU TRA . 54

  MỞĐẦU
  Tôm thẻchân trắng (Penaeus vannameiBoone,1931) phân bốtựnhiên ởbiển
  phía đông Nam Mỹ, nơi có nhiệt độnước cao hơn 20
  o
  C quanh năm, từvùng Sonora
  thuộc Mêhicô, đến phía bắc Pêru.Đây là đối tượng được di nhập vào Việt Nam từnăm
  1996. Năm 2002, dịch bệnh bùng phát ởtôm sú, người dân chuyển dần sang nuôi tôm
  thẻchân trắng. Sau một thời gian nuôi,tôm thẻchân trắng thểhiện được những ưu thế
  vượt trội của mình so với tôm súnhư:tốc độtăng trưởng nhanh, có thểnuôi với mật
  độrất cao (50 –150 con/m
  2
  so với tôm sú 15 –40 con/m
  2
  ); thích ứng tốt với các yếu tố
  môi trường (độmặn rộng 0,5 –45‰ và có thểchịu được nhiệt độthấp 15
  o
  C); nhu cầu
  protein thấp (25 –30% so với tôm sú 36 –42%); đã có nguồn tôm bốmẹvà tôm giống
  sạch bệnh; chu kỳnuôi ngắn (2,5 –3 tháng so với 3,5 –4 tháng); thu hoạch dễ, tỷlệ
  thịt gia công cao.
  Với những ưuđiểm vượttrội của tôm thẻchân trắngsovới tôm sú, nên mặc dù
  tôm thẻmới di nhập và nuôi ởViệt Nam nhưng nó đã phát triển nhanh chóng thay thế
  những phần diện tích nuôi tôm sú trước đây, sản lượng xuất khẩu không ngừng tăng
  nhanh. Cùng với sựtăng trưởng nhanhchóng vềsản lượng và diện tích nuôi là sự phát
  triển không ngừng vềcông nghệsản xuất giống tôm thẻchân trắng. Qua nhiều năm
  tích lũy kinh nghiệm, nghềsản xuất giốngluôn luôn có sựthay đổi, cải tiếnnhằm tăng
  năng suất, chất lượng giống. Trước đây, sản xuất giống chỉmang tính chất cầm chừng,
  nhỏlẻnăng suất tối đa đạt 250 triệu Postlarvaelarvae/năm, nhưngnay nó đã hình thành
  nên một ngành công nghiệp lớn mạnh, không chỉcó các cơ sởsản xuất giống quy mô
  250 Postlarvaelarvae/năm mà còn hình thành các cụm công nghiệp, khu sản xuất giống
  tập trung gồm những công ty, doanh nghiệp có quy mô sản xuất hơn 1tỷ
  Postlarvaelarvae/năm. Những công nghệsản xuất giống được các công ty, doanh
  nghiệp vận dụng linh hoạt đạt được những hiệu quảnhất định.
  Hiện nay, Bình Thuậnlà một trong những tỉnh thành công trong việc thu hút
  các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào sản xuất giống tôm thẻchân trắng phát huy
  những lợi thếcủa tỉnh. Các doanh nghiệp sản xuất giống ởBình Thuậnhàng năm cung
  cấp một lượng giống tôm thẻchân trắng khá lớn cho người nuôi trên cảnước (khoảng
  1/3 tổng lượng PL cảnước) với sựtham gia của các công ty nước ngoài như Việt Úc,
  CP, Tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 158 cơ sởsản xuất tôm giống tôm thẻ
  chân trắng, với 602 trại. Theo ước tính, tổng công suất trại giống tôm của Bình Thuận
  đạt khoảng 15 tỷcon giống/năm. Riêng trong năm 2011, đến thời điểm giữa tháng 5
  toàn tỉnh đã sản xuất được khoảng 4,7 tỷcon tôm giống, đạt 59% kếhoạch và tăng
  khoảng 20% so cùng kỳ. Điều đáng nói, phần lớn các cơ sởsản xuất tôm giống hiện
  tập trung tại vùng ven biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (chiếm trên 80% tổng số
  2
  trại tôm của tỉnh). Có nhiều công nghệ sản xuất giống tôm thẻchân trắng khác nhau
  được các doanh nghiệp sửdụng đem lại hiệu quảkhác nhau.
  Vì vậy đềtài “Hiện trạng và giải pháp phát triển công nghệsản xuất giống tôm
  thẻchân trắng (Penaeus vannamei Boone,1931) sạch bệnh tại Tuy Phong –Bình
  Thuận” được thực hiện nhằm: Đánh giá được hiện trạng sản xuất giống tôm thẻchân
  trắng sạch bệnh tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận và đềxuất một sốgiải pháp đểphát
  triển công nghệsản xuất giống tôm thẻchân trắng sạch bệnh tại địa phương.
  Đểhoàn thành các mục tiêu trên, đềtài gồm các nội dung sau:
  (1). Tìm hiểu hiện trạng sản xuất giốngtôm thẻchân trắng sạch bệnh tạiTuy
  Phong, Bình Thuận.
  (2). Đánh giá hiệu quảkinh tếcủa nghềsản xuất giốngtôm thẻchân trắng sạch
  bệnh tại Tuy Phong, Bình Thuận.
  (3). Đềxuất một sốgiải pháp đểphát triển công nghệsản xuất giống tôm thẻ
  chân trắng sạch bệnhtạiTuy Phong, Bình Thuận
  Ý nghĩa của đềtài: Ý nghĩa khoa học -kết quảnghiên cứu của đềtài này là cơ
  sởkhoa học đểđịnh hướng phát triển công nghệsản xuất giống tôm thẻchân trắng
  sạch bệnh tại huyện Tuy Phong nói riêng và trên cảnước nói chung. Ý nghĩa thực tiễn
  -tận dụng tiềm năng hiện có của địa phương đểphát triển công nghệsản xuất giống
  tôm thẻchân trắng sạch bệnh và phát huy giá trịcông nghệsản xuất tôm thẻchân trắng
  sạch bệnh mang lại theo hướng đảm bảo an toàn sinh học, thu lại lợi nhuận tối đa cho
  người sản xuất giống.
  3
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  1.1. Hệthống phân loại và một sốđặc điểm sinh học của tôm thẻchân trắng
  1.1.1. Hệthốngphân loại
  Ngành: Arthopoda
  Lớp: Crustacea
  Bộ: Decapoda
  Họ: Penaeidea
  Giống: Penaeus
  Loài : P. vannameiBoone,1931
  Tên tiếng Anh: White leg shrimp, Camaron patiblanco. Tên Việt Nam: Tôm
  chân trắng, tôm thẻchân trắng, tôm thẻchân trắng, tôm bạc Thái Bình Dương.
  1.1.2. Đặc điểm sinh học của tôm thẻchân trắng
  1.1.2.1.Đặc điểm phân bố
  Tôm thẻchân trắng Pennaeus vannameikhông phải là loài tôm bản địa ởchâu
  Á. Tôm thẻchân trắng có nguồn gốc từvùng biển xích đạo đông Thái Bình Dương kéo
  dài từphía nam Peru đến phía bắc Mehico, nhiều nhất ởgần Equado [23].
  Trong tựnhiên tôm sống nơi đáy cát, độsâu 0 -72m, nhiệt độnước 25 -32
  o
  C,
  độmặn 28 -34‰, pH từ7.7 -8.3. Tôm trưởng thành tích sống ởvùng ven biển, tôm
  con ưa sống ởvùng cửa sông nơi có nguồn dinh dưỡng dồi dào. Ban ngày tômvùi
  mình trong bùn, ban đêm đi kiếm ăn, tôm lột xác vào ban đêm. Trong môi trường thí
  nghiệm thì ít thấy tôm ăn thịt lẫn nhau, nhờtập tính này mà tỉlệhao hụt thấp hơn tôm
  Sú rất nhiều [36].

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1. Bùi Phong An (2006), “Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển nghề nuôi
  tôm sú thương phẩm tại Thạch Hà - Hà Tĩnh”, Luận văn Thạc sĩ, ĐH Nha Trang.
  2. Bộ Thủy Sản (2006), Báo cáo tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại Việt Nam.
  3. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2008), Báo cáo tổng kết năm 2008, Hà Nội
  4. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2008). Chỉ thị Số: 228/ CT-BNN-NTTS ngày 25
  tháng 1 năm 2008 về việc phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng.
  5. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2008). Quyết định số: 456/QĐ-BNN-NTTS ngày 4
  tháng 2 năm 2008 về việc ban hành một số quy định về việc sản xuất giống, nuôi tôm
  thẻ chân trắng.
  6. Bộ Nông nghiệp (2008), Quyết định số 56/2008/QĐ-BNN ngày 29/04/2008 về
  kiểm tra, chứng nhận NTTS bền vững.
  7. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2009), Chiến lược phát triển kinh tế thuỷ sản đến
  năm 2020.
  8. Bộ thủy sản (2006), Quyết định 176/QĐ-BTS ngày 1/3/2006 về việc ban hành
  quy định tạm thời đối với tôm thẻ chân trắng.
  9. Chi cục quản lý chất lương ATVS&TYTS vùng 3 (2005). Báo cáo tình hình
  chấp hành chỉ thị 01/2004/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường quản lý tôm
  thẻ chân trắng ở Việt Nam.
  10. Chi cục quản lý chất lương ATVS&TYTS vùng 4 (2005). Báo cáo tình hình
  chấp hành chỉ thị 01/2004/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường quản lý tôm
  thẻ chân trắng ở Việt Nam.
  11. Chi cục quản lý chất lương ATVS & TYTS TP Hồ Chí Minh (2005). Báo cáo
  tình hình chấp hành chỉ thị 01/2004/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường
  quản lý tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh.
  12. Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An, Báo cáo tổng kết nuôi trồng thuỷ sản
  qua các năm (2008 -2009).
  13. Chi cục nuôi trồng (2009), Báo cáo sơ kết nuôi trồng thủysản mặn lợ vụ 1
  năm 2009 trên địa bàn Bình Thuận.
  14. Đặc điểm sinh học của tôm thẻ chân trắng. Tạp chí Con tôm. Số 8/4/2003.
  15. Cục thống kê Nghệ An (2008), Niên giám thống kê năm 2008.
  52
  16. Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp (2006), “kỹ thuật nuôi
  giáp xác”, nhà xuất bản Nông Nghiệp.
  17. Nguyễn Văn Hảo, 2003. “Kết quả bước đầu thử nghiệm nuôi thâm canh tôm
  thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trên vùng ngọt hoá Gò Công Tây -tỉnh Tiền
  Giang”. Tuyển tập nghề cá Sông Cửu Long (số đặc biệt). Nhà xuất bản Nông nghiệp -TP Hồ Chí Minh, Tr 378 -390.
  18. Đỗ Thị Hòa, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị muội (2004),
  Bệnh học Thủy sản, nhà xuất bản Nông Nghiệp.
  19. Trần Kia (2002), “Kết quả nuôi và cho sinh sản nhân tạo giống tôm thẻ Chân
  Trắng tại Công ty Duyên Hải Bạc Liêu” trong: Tuyển tập nghề cá sông Cửu Long (số
  đặc biệt). Báo cáo khoa học hội thảo Quốc gia. Nghiên cứu khoa học phục vụ nghề
  NTTS ở các tỉnh phía Nam. NXB Nông nghiệp TPHCM 2003, Tr 371 -374.
  20. Phạm Công Kỉnh (2009), “Hiệntrạng kỹ thuật và các giải pháp nâng cao
  năng suất, hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắngthương phẩm tại huyện Thạch Phú –Bến
  Tre”, Đề tài Thạc sĩ, Đại học Nha Trang.
  21. Nguyễn Trọng Nho( 1998), “ Điều tra kinh tế xã hội về hiện trạng v à tiềm năng phát
  tri ển nghề nuôi tôm sú th ương phẩm ở Đầm Nại - Ninh Thuận”
  22. Nguyễn Trọng Nho (1990), “Hệ sinh thái ao nuôi tôm và kỹ thuật nuôi tôm
  thẻ thương phẩm ở Miền Trung Việt Nam”, Các công trình nghiên cứu khoa học kỹ
  thuật thuỷ sản năm 1986 -1990, Tr 100 -110. Tạp chí thuỷ sản Hà Nội 1991.
  23.Trần Văn Quỳnh (2004) "Những thông tin về đặc điểm sinh học và nuôi tôm
  thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở một số nước và Việt Nam". Trung tâm
  Khuyến ngư Quốc gia.
  24. Chi cụcThủy sản Bình Thuận (2009), Báo cáo tổng kết thủy sản năm 2009.
  25. Chi cục thủy sản Bình Thuận (2009), Báo cáo tổng kết tình hình kiểm dịch
  năm 2009.
  26. Bùi Quang Tề (2003), Bệnh của tôm nuôi và biện pháp phòng trị, Nhà xuất
  bản Nông nghiệp.
  27. Kỹ Thuật nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng (P.vannamei), Thông tin
  khoa học, Số 4/2002.
  28. Ngô Duy Thực 2002, “Quá trình đầu tư và tổ chức nuôi tôm thẻ Chân trắng
  Nam Mỹ của công ty xuất khẩu Thuỷ sản 2 Quảng Ninh”, trong: Tuyển tập nghề cá
  sông Cửu Long (số đặc biệt), tr 365 -370. NXB Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh.
  53
  29. Phạm Xuân Thuỷ (2000), “Điều tra hiện trạng kỹ thuật và đánh giá hiệu quả
  kinh tế xã hội một số vùng nuôi tôm sú thương phẩm tại tỉnh Khánh Hoà”, Đề tài Thạc
  sĩ, Đại học thuỷ sản Nha Trang.
  30. Phạm Xuân Thủy (2004), Xây dựng mô hình nuôi tôm thâm canh tại Khánh
  Hòa. Luận án tiến sĩ khoa học nông nghiệp.
  31. Đào Văn Trí (2002), “Một số đặc điểm sinh học của tôm thẻ chân trắng và thử
  nghiệm nuôi thương phẩm tại Khánh Hòa và Phú Yên”, Trong: Tuyển tập nghề cá sông
  Cửu Long (số đặc biệt). Báo cáo khoa học hội thảo Quốc gia. Nghiên cứu khoa học phục
  vụ nghề NTTS ở các tỉnh phía Nam. Nông nghiệp TPHCM 2003, Tr 365 -369.
  32. Đào Văn Trí & Thanh Hoa (2003), “Ảnh hưởng của thức ăn lên sự phát triển
  và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)”. Tuyển tập các
  công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984 -2004). Bộ Thuỷ sản - TTNC TSIII.
  NXB Nông nghiệp TPHCM 2003. Tr 365 -369.
  33. Đào Văn Trí, 2005 "Nghiên cứu áp dụng quy trình sản xuất giống và cơ sở
  khoa học phục vụ quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng",
  34. Trung tâm khoa học công nghệ Thủy sản, kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm
  thẻ chân trắng 9/2009.
  35. Lê Anh Tuấn (2002), “Du nhập tôm thẻ chân trắng những khía cạnh cần
  xem xét”. Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 7/2002. Tr 30-31.
  36. Lê Anh Tuấn (2009), Bài giảng cao học Thiết kế nghiên cứu và xử lý số liệu
  trong nuôi trồng thuỷ sản.
  II. Tài liệu tiếng Anh
  37. ACE. 2003. Tiger Prawn (Penaeus monodon) & White legged Shrimp (P.
  vannamei). Aquaculture Journal
  38. Agus A. BudhimanTatie Sri ParyantiAnto Sunaryanto. The Present Status
  of Penaeus vannameiand Other Exotic Shrimp Culture in Indonesia. In Regional
  Technical Consultation on the Aquaculture of P. vannameiand Other Exotic Shrimps
  in Southeast Asia. Manila, Philippines. 2005.
  39. FAO, 2011. Cultured Aquatic Species Information Programme
  Penaeus vannamei (Boone, 1931).

  Xem Thêm: Hiện trạng và giải pháp phát triển công nghệ sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone,1931) sạch bệnh tại Tuy Phong – Bình Thuận
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiện trạng và giải pháp phát triển công nghệ sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone,1931) sạch bệnh tại Tuy Phong – Bình Thuận sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status