Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt nam

  Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt nam
  Lời cam đoan i
  MụC LụC . ii
  Danh mục mô hình, bảng biểu .v
  Mô hình . vi danh mục bảng .v
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối thép
  xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép . 9
  1.1. Những vấn đề chung về kênh phân phối thép xây dựng. 9
  1.1.1. Thép xây dựng và thị trường thép xây dựng. 9
  1.1.2. Đặc điểm của kênh phân phối thép xây dựng. 11
  1.1.3. Chức năng của kênh phân phối thép xây dựng trên thị trường 13
  1.1.4. Bản chất và nội dung của quản trị kênh phân phối thép xây dựng 15
  1.2. Nội dung của giai đoạn phân tích các yếu tố chi phối đến kênh phân
  phối thép của doanh nghiệp và xác định chiến lược kênh. 18
  1.2.1. Phân tích những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô. 18
  1.2.2. Phân tích đặc điểm của khách hàng - người sử dụng thép xây dựng . 21
  1.2.3. Đặc điểm của các trung gian thương mại trên thị trường thép xây dựng. 23
  1.2.4. Phân tích các nhân tố bên trong doanh nghiệp . 30
  1.2.5. Lựa chọn chiến lược kênh phân phối 31
  1.3. Nội dung của giai đoạn tổ chức kênh phân phối thép xây dựng 34
  1.3.1. Lựa chọn Cấu trúc kênh phân phối 34
  1.3.2. Lựa chọn Hình thức liên kết trong kênh phân phối. 36
  1.3.3. Lựa chọn các trung gian thương mại trong kênh . 40
  1.4. Nội dung của giai đoạn quản lý kênh phân phối thép xây dựng 40
  1.4.1. Đặc điểm của quản lý kênh phân phối 40
  1.4.2. Marketing – mix trong quản lý kênh 43
  1.4.3. Thúc đẩy các thành viên kênh hoạt động 47
  1.5. Kiểm tra đánh giá các hoạt động phân phối thép xây dựng 52
  1.5.1. Tổ chức bộ máy quản trị kênh phân phối của các doanh nghiệp sản
  xuất thép 52
  1.5.2. Đánh giá hoạt động các thành viên trong kênh 52
  1.5.3. Điều chỉnh các hoạt động quản trị kênh phân phối. 57

  Chương 2: Thực trạng quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam . 59
  2.1. Thực trạng ngành thép xây dựng và những nhân tố ảnh hưởng tới
  kênh phân phối của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam 59
  2.1.1. Tổng quan về ngành thép xây dựng Việt Nam 59
  2.1.2. Những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới kênh phân phối
  thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam. 67
  2.2. Thực trạng tổ chức kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam. 74
  2.2.1. Thực trạng cấu trúc kênh phân phối thép xây dựng của các doanh
  nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam 74
  2.2.2. Thực trạng lựa chọn hình thức tổ chức kênh phân phối của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam 84
  2.2.3. Thực trạng sử dụng các trung gian thương mại trong kênh phân phối
  thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam. 91
  2.3. Thực trạng quản lý kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam. 100
  2.3.1. Thực trạng cơ chế quản lý kênh phân phối thép xây dựng của một số
  doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam. 100
  2.3.2. Thực trạng sử dụng marketing – mix trong quản lý kênh. 111
  2.3.3. Thực trạng quản lý hoạt động của các dòng chảy trong kênh qua đánh
  giá của các thành viên kênh 118
  2.3.4. Thực trạng hoạt động của bộ phận quản lý các thành viên kênh. 125
  2.4. Đánh giá hoạt động các thành viên trong kênh phân phối thép xây
  dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam 127
  2.5. Đánh giá chung về quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam. 129
  chương 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam . 135
  3.1. Phương hướng phát triển ngành thép xây dựng tới 2015 và tầm nhìn
  tới năm 2025 135
  3.1.1. Định hướng phát triển ngành thép 135
  3.1.2. Mục tiêu phát triển ngành thép 136
  3.1.3. Phân tích SWOT đối với các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam
  trong quản trị kênh phân phối thép . 136

  3.2. Định hướng chiến lược marketing của các doanh nghiệp sản xuất thép
  xây dựng tại Việt Nam 139
  3.3. Quan điểm và định hướng chiến lược phát triển kênh phân phối thép
  xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam. 140
  3.3.1. Những quan điểm phát triển hệ thống kênh phân phối thép xây dựng
  của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam 140
  3.3.2. Các định hướng chiến lược cho hoạt động quản trị kênh phân phối thép
  xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam . 143
  3.4. Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tổ chức kênh phân phối
  thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam 147
  3.4.1. Về lựa chọn mô hình cấu trúc kênh và các thành viên cụ thể trong kênh 147
  3.4.2. Lựa chọn hình thức tổ chức liên kết trong kênh 152
  3.4.3. Lựa chọn các trung gian thương mại phù hợp mô hình kênh phân phối. 157
  3.4.4. Cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối của
  Tổng Công ty thép Việt Nam 159
  3.4.5. Thiết lập trung tâm giao dịch điện tử và trung tâm logictis trong phân
  phối thép xây dựng 160
  3.5. Những giải pháp về hoàn thiện hoạt động quản lý kênh phân phối thép
  của các doanh nghiệp sản xuất thép 164
  3.5.1. Phát triển các chính sách động viên, khuyến khích các thành viên kênh
  phân phối thép hiệu quả 164
  3.5.2. Hoàn thiện sử dụng marketing – mix trong quản lý kênh phân phối 166
  3.5.3. Hoàn thiện quản lý các dòng chảy trong kênh 169
  3.6. Giải pháp hoàn thiện hoạt động đánh gía các thành viên trong kênh . 172
  3.6.1 Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý hoạt động phân phối 172
  3.6.2. Hoàn thiện công tác đánh giá các thành viên trong kênh phân phối
  và điều chỉnh. 173
  3.7. Những đề xuất góp phần hoàn thiện quản trị kênh phân phối thép xây
  dựng từ các cấp quản lý Nhà nứớc. 176
  3.7.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 176
  3.7.2. Nâng cao vai trò của Hiệp hội thép. 181
  3.8. Những đề xuất hỗ trợ khác. 182
  Kết luận . 184
  Danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả 186
  Danh mục tài liệu tham khảo . 187

  Xem Thêm: Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status