Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời

  LUận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA PIN MẶT TRỜI
  Định dạng file word

  Chương 1 1.
  TỔNG QUAN .1
  11. Tổng quan chung về lĩnh vực nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu trong và
  ngoài nước đã công bố 1
  12 Mục đích của đề tài 1
  13 Nhiệm vụ của đề tài và giới hạn đề tai .4`
  14 Phương pháp nghiên cứu 4
  15 Noidung^. luận văn .5
  Chương 2 6.
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT .6
  21. Mô hình pin mặt trời 6
  22 Bộ chuyển đổi ĐCC/ boost converter 13
  23 Điểm làm việc cực đại của Pin mặt trời 16
  24 Các phương pháp tìm điểm cực đại của pin mặt trời phổ biến 21
  24.1
  24.2
  Phương pháp điện áp hằng số 21
  Phương pháp P&O (Perturb and Observe) . 22
  Chương 3 25.
  CHỌN GIẢI THUẬT BỘ DÒ ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA PIN MẶT
  TRỜI .25
  31 Phương pháp INC (Incremental Conductance) .25
  32 Mô hình mô phỏng giải thuật .27
  32.1
  32.2
  Mô hình Pin mặt trời . 28
  Giải thuật INC . 31
  Chương 4 33.
  KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 33
  41 Mô hình pin mặt trời 33
  42 Giải thuật MPPT 35
  Chương 5 42.
  KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM .42
  51 Mô hình thực nghiệm .42
  52 Kết quả thực nghiệm 50
  Chương 6 54.
  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 54
  61 Kết luận 54
  62 Hướng phát triển của đề tài 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  PHỤ LỤC


  TÓM TẮT

  Nghiên cứu này trình bày phương pháp tìm điểm làm việc có công suất cực đại của

  pin mặt trời (MPPT) bằng giải thuật INC. Tác giả sử dụng MatlabSimulink/ để xây

  dựng mô hình pin mặt trời và mô phỏng giải thuật và sử dụng thực nghiệm để kiểm

  tra giải thuật.

  Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy sự cần thiết phải sử dụng MPPT trong

  hệ thống pin mặt trời và bằng việc sử dụng giải thuật INC, hệ thống đã nhanh

  chóng đưa pin mặt trời vào làm việc tại điểm có công suất tối ưu.
  ABSTRACT

  This study presents the Maximum Power Point Tracking (MPPT) technique of

  Photovoltaic by INC Algorithm. The author uses Matlab / Simulink for modeling

  and simulation of solar cells and the Algorithm.

  The simulation results and experiment shows the need to use MPPT solar system

  and by using the INC algorithm, the system was quickly put photovoltaic to work at

  optimum power point .  Chương 1

  TỔNG QUAN


  11 Tổng quan chung về lĩnh vực nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu trong

  và ngoài nước đã công bố

  Ngày nay, nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo đang tăng lên mạnh

  mẽ do bởi các nguồn năng lượng hoá thạch đang dần cạn kiệt và chúng gây ra

  những hậu quả về môi trường như hiệu ứng nhà kính, lũ lut . Trong các nguồn

  năng lượng tái tạo như năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt, gió, thuỷ điện

  nhỏ, năng lượng mặt trời đang dần trở nên rất phổ biến bởi vì chúng có nhiều ưu

  điểm trong phương pháp phát điện, chi phí bảo dưỡng thấp, an toàn cho người sử

  dụng, không gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt nguồn tài nguyên này cực kỳ lớn.

  Tổng tiêu thụ năng lượng của con người trên thế giới hiện tại (tính tổng cộng

  tất cả các loại năng lượng như dầu hoả, than đá, thuỷ điện, vv ) khoảng 15 nghìn tỷ

  watt, tức là chỉ bằng khoảng 15000/ công suất dự trữ của năng lượng mặt trời cho

  trái đất. Trong số 15 nghìn tỷ watt công suất năng lượng mà con người đang dùng,

  thì có đến 37% là từ dầu hoả, 25% là than đá, và 23% là khí đốt (tổng cộng ba thứ

  này đã đến 85%), là những nguồn năng lượng cạn kiệt nhanh chóng và không phục

  hồi lại được .

  Với tốc độ khai thác hiện tại, thì các nguồn năng lượng hoá thạch sẽ gần như

  hết đi trong thế kỷ 21. Tương lai năng lượng của thế giới không thể nằm ở những

  nguồn này, mà phải nằm ở những nguồn năng lượng tái tạo (renewable energy), ví

  dụ như năng lượng gió và thuỷ năng. Nhưng tổng cộng dự trữ của tất cả các nguồn

  khác này (trong đó chủ yếu là gió) chỉ bằng khoảng 1 phần trăm nguồn dự trữ năng

  lượng mặt trời. Bởi vậy có thể nói tương lai năng lượng của thế giới chính là năng

  lượng mặt trời.

  Ở Việt Nam, vị trí địa lý đã ưu ái cho chúng ta một nguồn năng lượng tái tạo

  vô cùng lớn, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Nằm gần đường xích đạo, Việt Nam
  nằm trong khu vực có cường độ bức xạ mặt trời tương đối cao, năng lượng bức xạ
  mặt trời trung bình đạt 4 đến 5kWhm2/ mỗi ngay[1`].

  Tuy nhiên, với tiềm năng lớn song năng lượng mặt trời lại đang gặp những

  rào cản lớn về kỹ thuật và các rào cản khác. Rào cản kỹ thuật là một trong những
  thách thức lớn cho việc sử dụng pin mặt trời hiện nay do bởi giá thành cao và hiệu

  suất chuyển đổi năng lượng còn thấp. Giá của một mô đun pin mặt trời khoảng

  35$/Wp. và nếu tính cả chi phí lắp đặt hệ thống thì khoảng 7$/Wp dẫn đến giá

  thành điện năng phát ra còn rất cao khoảng 025. – 065. $/kWh gấp gần 5 lần điện

  năng phát ra dùng nguồn năng lượng hoá thạch [2]. Ngoài ra còn các rào cản khác

  như thiếu sự hỗ trợ về chính sách của chính phủ, nhận thức của mọi người về năng

  lượng, sự tham gia của các tổ chức cá nhân vào các dự án phát triển nguồn năng

  lượng tái tạo.

  Để khắc phục những rào cản đó, đặc biệt là liên quan đến giá thành và hiệu

  suất của pin mặt trời rất nhiều giải pháp đã được thực hiện. Ví dụ như liên quan đến

  giá thành của pin mặt trời, các nhà nghiên cứu và sản xuất đã phát triển công nghệ

  sản xuất pin theo hướng hiện đại, liên quan đến việc cải thiện hiệu suất chuyển đổi

  năng lượng có hai phương pháp chủ yếu đó là cải thiện hiệu suất của pin dựa trên

  công nghệ sản xuất pin và cải thiện phương pháp sử dụng pin mặt trời.

  Phương pháp thứ nhất, các nhà nghiên cứu đã và đang tìm ra rất nhiều các

  phương pháp nhằm nâng cao hiệu suất của pin mặt trời như dùng vật liệu mới, thậm

  chí là phương pháp phát điện mới. Phương pháp thứ hai có thể được thực hiện bằng

  cách sử dụng bộ thu năng lượng tập trung để hút được bức xạ cực đại hoặc sử dụng

  bộ dò điểm công suất cực đại để đảm bảo pin mặt trời luôn vận hành ở điều kiện tối

  ưu và công suất pin sẽ đạt được cực đại.

  Trên thế giới và trong nước đã có nhiều nghiên cứu về hệ thống pin mặt trời.

  Chủ yếu về các lĩnh vực như:

  Ổn định và nâng cao điện áp phát ra của hệ thống pin mặt trời [5,6]

  Các phương pháp điều khiển nhằm đưa hệ thống pin mặt trời làm việc tại

  điểm công suất cực đại [16-26].

  Các phương pháp nghịch lưu nhằm cải thiện chất lượng điện trong hệ thống

  năng lượng mặt trời [4-15].
  Các phương pháp ngăn ngừa hiện tượng Islanding cho hệ thống pin năng

  lượng mặt trời [12,13].

  Các phương pháp điều khiển công suất tác dụng, công suất phản kháng và

  dòng điện bơm vào lưới của hệ thống pin mặt trời nối lưới [12,13].


  12 Mục đích của đề tài

  Đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp tìm điểm làm việc cực đại của

  pin mặt trời. Trên các đặc tuyến của pin mặt trời, tồn tại một điểm vận hành tối ưu

  nơi mà công suất nhận được từ pin mặt trời là cực đại. Tuy nhiên, điểm vận hành

  tối ưu này không cố định mà nó thay đổi theo các điều kiện môi trường đặc biệt là

  bức xạ mặt trời và nhiệt độ pin. Vì vậy tìm điểm làm việc cực đại (MPPT) của pin

  mặt trời là một phần không thể thiếu của hệ thống pin mặt trời để đảm bảo rằng các

  mô đun pin mặt trời luôn vận hành trong điều kiện tối ưu.

  Có rất nhiều phương pháp MPPT đã được nghiên cứu và công bố. Các

  phương pháp khác nhau ở nhiều khía cạnh như mức độ phức tạp, thông số đo

  lường, số lượng cảm biến yêu cầu, tốc độ chuyển đổi và giá thành. Đề tài sẽ nghiên

  cứu các phương pháp MPPT. Mục đích của nghiên cứu của đề tài là đề xuất

  phương pháp MPPT tối ưu với khả năng đáp ứng dưới các điều kiện môi trường

  bức xạ thay đổi và có thể thực hiện mô hình vật lý với chi phí thấp.


  13 Nhiệm vụ của đề tài và giới hạn đề tài

  - Nghiên cứu phân tích mô hình pin mặt trời, phân tích các đặc tuyến I-V, P-

  V của pin mặt trời, sự phụ thuộc các đặc tính của pin mặt trời dưới các điều kiện

  môi trường.

  - Phân tích tính cần thiết của điểm làm việc cực đại của pin mặt trời.

  - Nghiên cứu các giải thuật MPPT của pin mặt trời, đề xuất phương pháp

  MPPT khả dụng.

  - Dùng phần mềm MatlabSimulink/ nghiên cứu mô hình mô dò tìm điểm

  làm việc cực đại của phỏng pin mặt trời.
  - Thiết kế thi công bộ MPPT kiểm tra giải thuật.


  14 Phương pháp nghiên cứu

  - Thu thập tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu.

  - Nghiên cứu các mô hình toán học của pin mặt trời. Đề nghị mô hình tính

  toán cụ thể.

  - Nghiên cứu bộ tăng áp DC- DC

  - Thực hiện mô hình mô phỏng pin mặt trời và các giải thuật MPPT.

  - Thiết kế thi công bộ MPPT kiểm tra giải thuật đề xuất.

  - Phân tích các kết quả nhận được và các kiến nghị.

  - Đánh giá tổng quát toàn bộ bản luận văn.

  - Đề nghị hướng phát triển của đề tài.


  15 Nội dung luận văn:

  Chương 1: Tổng quan

  Chương 2: Cơ sở lý thuyết

  Chương 3: Chọn giải thuật bộ dò tìm điểm công suất cực đại

  Chương 4 : Kết quả mô phỏng

  Chương 5: Kết quả thực nghiệm

  Chương 6: Kết luận và hướng phát triển của đề tài


  Chương 2


  CƠ SỞ LÝ THUYẾT

  21 Mô hình pin mặt trời

  Từ khi hiệu ứng quang điện được phát hiện bởi nhà vật lí Eđmun Becquere

  năm 1838 và pin mặt trời đầu tiên được phát minh bởi Charles Fritts vào năm

  1883, kỹ thuật pin mặt trời (PV) đã phát triển đáng kể. Sự phát triển đó là: cải

  thiện hiệu suất chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy quá trình sản xuất, giảm chi

  phí sản xuất và thậm chí cũng giới thiệu của một số thế hệ mới của PV. Quá

  trình phát triển kỹ thuật PV được mô tả trong hình 14 Hiện nay, hiệu suất cao

  nhất của PV (khoảng 40%) đã đạt được trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên,

  hiệu suất module PV thương mại còn thấp, khoảng 15%. Việc giảm chi phí sản

  xuất lớn cũng đạt được.

  Hiệu suất pin là tỉ số của năng lượng điện từ ánh sáng mặt trời. Vào buổi

  trưa một ngày trời trong, ánh mặt trời toả nhiệt khoảng 1000 Wm²/. Trong đó,

  10% hiệu suất của 1 module 1 m² cung cấp năng lượng khoảng 100 W. Hiệu

  suất của pin mặt trời thay đổi từ 6% từ pin mặt trời làm từ silic không thù hình,

  và có thể lên đến 30% hay cao hơn nữa, sử dụng pin có nhiều mối nối nghiên

  cứu trong phòng thí nghiệm.

  Có một số loại pin mặt trời như: đơn tinh thể, đa tinh thể, vô định hình,

  nhiều mối nối, tế bào năng lượng mặt trời hữu cơ và pin mặt trời màng mỏng,

  và một số loại khác.

  Tuy nhiên, nhìn chung pin thương mại được phân thành 3 thế hệ:

  a) Thế hệ đầu tiên: lát silic (đơn và đa tinh thể).

  b) Thế hệ thứ hai: màng mỏng (cadmium telluride [CdTe], copper indium

  gallium diselenide [CIGS], và amorphous silicon [a-Si]).

  c) Thế hệ thứ ba: polymehứu cơ, quang điện hoá.
  Pin mặt trời sản xuất trực tiếp điện một chiều (DC) khi hấp thụ photon từ

  ánh sáng mặt trời. Có nhiều ứng dụng sử dụng điện DC từ các mo-đun^ này. Tuy

  nhiên, hiện nay việc điện DC chuyển thành điện AC và hoà đồng bộ vào lưới

  điện đang rất phát triển vì lợi ích và nhu cầu năng lượng. Nhìn chung, các ứng

  dụng của pin mặt trời có thể được phân loại thành hai nhóm: nhóm độc lập và

  hệ thống kết nối lưới điện.

  Hệ thống độc lập thường được sử dụng trong khu vực vùng sâu, vùng xa, hải

  đảo. Hệ thống này thường bao gồm một số thành phần: năng lượng mặt trời, ắc

  quy dự trữ và bộ điều khiển. Biến tần cũng có thể được sử dụng để chuyển đổi

  điện DC thành AC. Bộ điều khiển là thành phần quan trọng, đặc biệt là điều

  khiển quá trình nạp, xả ắc quy dự trữ và ngăn chặn việc sạc quá mức hay xả quá

  mức. Ban ngày, pin mặt trời cung cấp điện cho tải và sạc cho ắc quy dự trữ và

  ban đêm chỉ có ắc quy cung cấp điện cho tải.

  Về cấu tạo pin mặt trời bao gồm một lớp tiếp xúc bán dẫn p-n có khả năng

  biến đổi trực tiếp năng lượng bức xạ mặt trời thành điện nhờ hiệu ứng quang

  điện được gọi là pin mặt trời. Khi ánh sáng chiếu tới pin mặt trời, năng lượng từ

  ánh sáng (các photon) tạo ra các hạt mang điện tự do, được tách ra bởi điện

  trường. Điện áp được tạo ra và đo được tại các điểm tiếp xúc bên ngoài, vì vậy

  ta đo được giá trị dòng quang điện khi có tải kết nối vào. Dòng quang điện được

  tạo ra trong pin mặt trời và tỷ lệ thuận với cường độ bức xạ.

  Pin quang điện (pin mặt trời) tiêu biểu cho thiết bị chuyển đổi cơ bản năng

  lượng mặt trời thành năng lượng điện. Cường độ nắng, nhiệt độ của tế bào

  quang điện và điện áp vận hành ảnh hưởng lớn đến đặc tính công suất và dòng

  điện ngõ ra của pin mặt trời.

  Ngày nay, quang điện vẫn là nguồn năng lượng tương đối đắt tiền. Vì vậy,

  điều quan trọng là phải sử dụng pin mặt trời đúng cách để đạt được công suất

  tối đa. Để đạt được điều này, các tấm pin mặt trời thường được bố trí ở một vị

  trí cố định và nghiêng về phía Nam để tối ưu hoá việc sản xuất năng lượng hàng

  ngày và buổi trưa. Sự định hướng tấm pin cố định cần được chọn cẩn thận để


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Viện khí tượng thuỷ văn: http://wwwịmhạcvn/.

  2. First Solar Việt Nam – dự án công nghệ cao đầu năm 2011,

  http://wwwhepzạhochiminhcitỵgov.vn.

  3Đăng. Đình Thống “Cơ sở năng lượng mới và tái tao”. Nhà xuất bản khoa học kỹ

  thuật. 2006

  TIẾNG NƯỚC NGOÀI
  4. Jeyraj Selvaraj and Nasrudin A. RahimMultilevel’ Inverter For Grid-Connected

  PV System Employing Digital PI Controller’ IEEE TRANSACTIONS ON

  INDUSTRIAL LECTRONICS, VOL. 56, NO. 1, JANUARY 2009 .

  5. Syafrudin Masri, Pui-Weng Chan ‘Development of a microcontroller – based

  boost converter for photovoltaic systém ISSN 1450-216X Vol41. No1. (2010).

  6. Ahmed A. A. Hafez ‘Simple maximum power point contronller for single –

  phase grid connected PV systém Cairo University, Egypt, December 19-21, 2010,

  paper ID 123.

  7. Jae Ho Lee , HyunSu Bae and Bo Hyung Cho “Advanced Incremental
  Conductance MPPT Algorithm with a Variable Step Size” - Seoul National
  University School of Electrical Engineering and Computer Science, Seoul, Korea-
  2009
  8. Marcio Mendes Casarơ, Denizar Cruz Martins Power Electronics Institute,

  Federal University of Santa Catarina ‘Grid-Connected PV System: Introduction to

  Behavior Matchíng

  9. ẠPS. Ramalakshmi ‘Comparision of solar panel power under varying load and

  irradiance conditions’

  10. Jing Li , Fang Zhuo , Xianwei Wang , Lin Wang , Song Ni ‘A Grid-Connected

  PV System with Power Quality Improvement Based on Boost + Dual-Level Four-

  Leg Inverter’
  11. Samatcha Phuttapatimok, Anawach Sangswang, Member, IEEE, and

  Krissanapong Kirtikara ’ Effects on Short Circuit Level of PV Grid-Connected

  Systems under Unintentional Islandíng

  12. Fei Wang, Chengcheng Zhang, Zengqiang Mi ’ Anti-islanding Detection and

  Protection for Grid connected PV System Using Instantaneous Power Theorý

  13. Fei Wang, Zengqiang Mi ‘Passive Islanding Detection Method for Grid

  Connected PV Systém 2009 International Conference on Industrial and

  Information Systems.

  14. MB Bana Sharifian ‘Single-Stage grid connected photovoltaic system with

  Reactive power control and adaptive predictive current controller’ Journal of

  applied sciences 9 (8): 1593-1509, 2009.

  15. N. Hamrouni and ACherif. ‘Modelling and control of a grid connected
  photovoltaic systém Revue des Energies Renouvelables Vol. 10 No3 September

  2007).

  16. Roberto F. Coelho, Filipe M. Concer, Denizar C. Martins ‘A MPPT Approach

  Based on Temperature Measurements Applied in PV Systems’ Electrical

  Engineering Departament, Power Electronics Institute, Federal University of Santa

  Catarina, PỌ. 5119 - Florianopolis', SC 88040-970, Brazil

  17Vocational. School of Technical Studies, Marmara University, Kadıkoy, 34722

  Istanbul, Turkey ‘Recent Developments inMaximumPower Point Tracking

  Technologies for Photovoltaic Systems’

  18. Ibrahim, H. E-S A. and Houssiny, F. F., “Microcomputer Controlled Buck

  Regulator for Maximum Power Point Tracker for DC Pumping System Operates

  from Photovoltaic System,” Proceedings of the IEEE International Fuzzy Systems

  Conference, August 22-25,Vol. 1, pp. 406-411 (1999).

  19. Jawad Ahmad, and Hee-Jun Kim “A Voltage Based Maximum Power Point

  Tracker for Low Power and Low Cost Photovoltaic Applications” World Academy

  of Science, Engineering and Technology 60 2009
  20. Masoum, Mohammad A. S. Dehbonei, Hooman, “Design, Construction and

  Testing of a Voltage-based Maximum Power Point Tracker (VMPPT) for Small

  Satellite Power Supply” SSC99-XII-7

  21. Enslin, J. H. R. and Snyman, D. B., “Simplified Feed-Forward Control of the

  Maximum Power Pont in PV Installations” Proceedings of the IEEE International

  Conference on Power Electronics Motion Control, Vol1., pp. 548-553 (1992).

  22Sreẹ Manju B, Ramaprabha R, Mathur BL. “Design and Modeling of

  Standalone Solar Photovoltaic Charging System”International Journal of Computer

  Applications (0975 – 8887) Volume 18– No2., March 2011

  23. Mayssa Farhat, Lassaad^ Sbita “Advanced Fuzzy MPPT Control Algorithm

  for Photovoltaic Systems ” Science Academy Transactions on Renewable Energy

  Systems Engineering and Technology Vol. 1, No. 1, March 2011

  24. Mohamed Salhi, Rachid El-Bachtri “Maximum Power Point Tracker using

  Fuzzy Control for Photovoltaic System” International Journal of Research and

  Reviews in Electrical and Computer Engineering (IJRRECE) Vol. 1, No. 2, June

  2011, ISSN: 2046-5149

  25. R. Belaidi, M. Fathi, A. Hađouche, A. Chikouche, G. Mohand Kaci and Z.

  Smara, “ Study and Simulation of a Mppt controller based on Fuzzy logic

  controller for photovoltaic system” IGEC-VI-2011-208

  26Theodoros. L. Kottas, Athanassios D. Karlis, “New Maximum Power Point

  Tracker for PV Arrays Using Fuzzy Controller in Close Cooperation With Fuzzy

  Cognitive Networks” IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION,

  VOL. 21, NO. 3, SEPTEMBER 2006

  27. Huan-Liang Tsai “Insnolation oriented model of PV using MatlabSimulink”/

  Solar Energy 1318-1326

  Xem Thêm: Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status