Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ứng dụng bộ truyền động đai vô cấp cho hệ thống truyền lực máy kéo nhỏ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng dụng bộ truyền động đai vô cấp cho hệ thống truyền lực máy kéo nhỏ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI VÔ CẤP CHO HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC MÁY KÉO NHỎ

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  MỞ ðẦU 1
  1. ðặt vấn ñề: 1
  2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài:2
  3. Nhiệm vụ của ñề tài: 2
  ChươngI NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN.3
  1.1. Khái quát chung: 3
  1.2. Lịch sử phát triển của truyền ñộng vô cấp:3
  1.3. Các dạng truyền ñộng vô cấp dùng trên máy kéoloại nhỏ:6
  1.3.1. Hộp số vô cấp loại cơ: 7
  1.3.2. Hộp số vô cấp dạng thủy lực:14
  1.3.3. Hộp số dùng truyền ñộng ñiện (Tðð):16
  1.4. So sánh các loại hộp số vô cấp (CVT).16
  1.5. Lựa chọn hệ thống truyền lực hợp lý cho máy kéo:18
  CHƯƠNG II LỰA CHỌN KẾT CẤU, TÍNH TOÁN THÔNG SỐ HỆ
  THỒNG TRUYỀN LỰC MÁY KÉO NHỎ20
  2.1. Kết cấu tổng thể 20
  2.2. ðộng cơ: 20
  2.3. Hệ thống truyền lực: 21
  2.3.1. ðặc ñiểm và kết cấu của truyền ñộng ñai vô cấp bản rộng:21
  2.3.2. ðặc ñiểm và kết cấu của ly hợp cho máy kéo nhỏ:25
  2.3.3. Phân tích, lựa chọn kết cấu hộp số cho máy kéo nhỏ:29
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật .
  iv
  CHƯƠNG III TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ðỘNG HỌC CỦA HỆ
  THỐNG TRUYỀN LỰC DÙNG HỘP SỐ VÔ CẤP TRÊN
  MÁY KÉO NHỎ. 33
  3.1. Tính toán các thông số ñộng học của ly hợp trên máy kéo nhỏ.33
  3.1.1. Mômen ma sát yêu cầu của ly hợp:33
  3.1.2. Xác ñịnh thông số cơ bản của ñĩa ma sát:34
  3.1.3. Xác ñịnh các thông số cơ bản của lò xo ép:38
  3.1.4. Công trượt sinh ra trong quá trình ñóng ly hợp:43
  3.1.5. Tính toán nhiệt ñộ của ly hợp:50
  3.2. Tính toán các thông số ñộng học của bộ truyềnñai bản rộng vô
  cấp trên máy kéo. 51
  3.2.1. Xác ñịnh loại ñai và ñường kính lớn nhất của bộ truyền ñai vô cấp:52
  3.2.2. Xác ñịnh ñường kính nhỏ nhất của các bánh ñai và khoảng
  ñiều chỉnh. 53
  3.2.3. Xác ñịnh khoảng cách trục e của bộ truyền ñai:54
  3.2.4. Kiệm nghiệm góc ôm β: 55
  3.2.5. Tính lực căng ban ñầu của ñai và lực tác dụng lên trục:55
  3.3. Tính toán cơ cấu ñiều kiển bộ truyền ñai vô cấp:56
  3.3.1. Tính toán cơ cấu ép bánh ñai chủ ñộng:56
  3.3.2. Tính toán lò xo ép bánh ñai bị ñộng:59
  3.4. Tính toán thông số ñộng học cho hộp số và cầuchủ ñộng63
  3.4.1. Xác ñịnh khoảng cách trục65
  3.4.2. Kích thước chiều trục của hộp số65
  3.4.3. Tính toán số răng của các bánh răng hộp số66
  3.4.4. Bán kính vòng chia và mômen quán tính bánh răng hộp số72
  3.4.5. Mômen quán tính trục hộp số73
  3.4.6. Tính toán các thông số ñộng học của truyền lực chính74
  3.4.7. Tính toán các thông số ñộng học của bộ vi sai77
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật .
  v
  3.4.8. Tính toán cho bán trục máy kéo bánh nông nghiệp82
  3.4.9. Tính toán các thông số ñộng học của truyền lực cuối cùng85
  CHƯƠNG IV KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN ðỘNG MÁY KÉO NHỎ88
  4.1. Giới thiệu phần mền Matlab – Simulink88
  4.2. ðộng cơ 90
  4.3. Truyền ñộng ñai vô cấp 91
  4.4. Ly hợp 92
  4.5. Hộp số, cầu sau 93
  4.6. Xây dựng mô hình mô phỏng máy kéo:94
  CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ99
  5.1. Kết luận 99
  5.2. Kiến nghị. 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật .
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1 ðánh giá các loại truyền ñộng 17
  Bảng 2. So sánh các loại truyền ñộng bao vòng vô cấp.17
  Bảng 2.2. Kết quả tính toán bán kính vòng chia và ñường kính trục lắp
  bánh răng tương ứng 72
  Bảng 2-3. Kết quả tính toán mômen quán tính khối lượng của các bánh
  răng 73
  Bảng 4-1. Các thông số tính toán của mô hình mô phỏng96
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật .
  vii
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 1.1: Hình ảnh hộp số vô cấp Mercedes – Benz .1
  Hình 1.2: CVT kiểu vành ñai ma sát 4
  Hình 1.3: CVT kiểu hình xuyến 4
  Hình 1.4: Mẫu xe DAF 600 .4
  Hình 1.5: Các xe snowmobile .4
  Hình 1.6: Dòng xe ATVs (All - terrain vehicle) .5
  Hình 1.7: Dòng xe Justy của subaru 5
  Hình 1.8: Hình ảnh sơ ñồ phân loại truyền ñộng vô cấp .7
  Hình 1.9: Hình ảnh cấu tạo hộp số vô cấp kiểu puly ñai và dây ñai truyền
  (VDP) 8
  Hình 1.10: Hình ảnh các chế ñộ làm việc của hộp số vô cấp loại ñai bản rộng
  (VDP) 10
  Hình 1.11: Hình ảnh cấu tạo hộp số vô cấp loại con lăn(TCVT) 11
  Hình 1.12: Hình ảnh các chế ñộ làm việc của hộp số vô cấp kiểu con lăn .11
  Hình 1.13: Sơ ñồ cấu tạo của hộp số vô cấp kiểu IVT 12
  Hình 1.14: Hình ảnh cấu tạo hộp số vô cấp kiểu con lăn tỏa tròn .13
  Hình 1.15: Sơ ñồ cấu tạo của hộp số vô cấp loại thủy tĩnh .14
  Hình 1.16: Sơ ñồ cấu tạo hộp số dùng truyền ñộng thủy lực 15
  Hình 1.17: Sơ ñồ cấu tạo hệ thống Hybrid 16
  Hình 1.18: Sơ ñồ truyền lực máy kéo của Viện máy kéo nông nghiệp
  TU.Muenchen 18
  Hình 2.1: Sơ ñồ bố trí các bộ phận của hệ thống truyền lực dùng hộp số vô
  cấp kiểu ñai bản ộng 21
  Hình 2.2: Nguyên lý thay ñổi tỷ số truyền của vô cấp 22
  Hình 2.3: Cấu tạo bánh ñai chủ ñộng 23
  Hình 2.4: Cấu tạo bánh ñai bị ñộng .23
  Hình 2.5: Cấu tạo dây ñai cao su .24
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật .
  viii
  Hình 2.6: Hình ảnh cấu tạo của ly hợp ma sát dùng lực ép lò xo màng 27
  Hình 2.7: Nguyên lý cấu tạo và làm việc của ly hợp ma sát khô một ñĩa .28
  Hình 3.1: Các kích thước của ñĩa ma sát .34
  Hình 3.2 : Lò xo ép của ly hợp 38
  Hình 3.3: Các kích thước của lò xo .40
  Hình 3.4: Mô hình tính toán công trượt ly hợp .45
  Hình 3.5: Mô hình tính toán công trượt máy nông nghiệp tự hành (khi ñóng
  êm dịu) .48
  Hình 3.6: Kết cấu bộ truyền ñai vô cấp RD b .52
  Hình 3.7: Sơ ñồ nguyên lý hoạt ñộng của bộ truyền ñai vô cấp 53
  Hình 3.8: Các lực tác dụng lên nửa bánh ñai di ñộngcủa bánh ñai chủ
  ñộng .56
  Hình 3.9: Xylanh tác ñộng kép có cần piston một phía .58
  Hình 3.10: Các lực tác dụng lên nửa bánh ñai di ñộng của bánh ñai bị
  ñộng 59
  Hình 3.11: Các kích thước và tải trọng tác dụng lênlò xo chịu nén .61
  Hình 3.12. Sơ ñồ lực tác dụng bán trục giảm tải mộtnữa .82
  Hình 4.1. Các khối chức năng Simulink 89
  Hình 4.2: Sơ ñồ hệ thống truyền lực mà ñề tài ñang xây dựng .90
  Hình 4.3: ðồ thị mô phỏng ñặc tính ñộng cơ 91
  Hình 4.4: Sơ ñồ hoạt ñộng của ly hợp 92
  Hình 4.5: Hình mô phỏng máy kéo trên Matlap – Simulink .95
  Hình 4.6: : Khảo sát sự thay ñổi tốc ñộ ñộng cơ và bánh ñai bị ñộng khi thay
  ñổi tỷ số truyền giảm và tăng liên tục 97
  Hình 4.7: Khảo sát sự thay ñổi tốc ñộ ñộng cơ và bánh ñai bị ñộng khi thay
  ñổi tỷ số truyền tăng và giảm liên tục 97
  Hình 4.8: Khảo sát sự thay ñổi tốc ñộ ñộng cơ và bánh ñai bị ñộng khi thay
  ñổi tỷ số truyền tăng và giảm liên tục trong thời gian dài 98
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật .
  1
  MỞ ðẦU
  1. ðặt vấn ñề:
  Máy kéo sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam hiện nay ñều sử dụng hộp số
  cơ khí có cấp trong hệ thống truyền lực ñể thay ñổimômen, tốc ñộ quay từ
  ñộng cơ ñến bộ phận di ñộng. Hệ thống truyền lực này ñã trở thành lạc hậu,
  bộc lộ nhiều hạn chế trước các yêu cầu rất ña dạng,phức tạp của các công
  việc trong sản xuất nông nghiệp.
  Công nghệ chế tạo máy kéo của Việt nam cho tới nay mới chỉ sản xuất
  ñược các loại máy kéo công suất vừa và nhỏ (dưới 30KW). Kết cấu của máy
  kéo, ñặc biệt là hệ thống truyền lực vẫn dựa trên thiết kế của các mẫu máy từ
  những năm 70 của thế kỷ trước, vì vậy có rất nhiều hạn chế như nặng nề, kém
  linh hoạt, tính vạn năng không cao, hiệu suất thấp, vv, ñã ảnh hưởng không
  tốt ñến năng suất, chất lượng công việc, sức khỏe người ñiều khiển.
  Nghiên cứu ứng dụng một hệ thống truyền lực hợp lý cho máy kéo, phù
  hợp với ñiều kiện sản xuất chế tạo và sử dụng của Việt Nam là rất cần thiết.
  Vì vậy việc phát triển hệ thống truyền ñộng vô cấp trên máy kéo loại nhỏ là
  phù hợp.
  Truyền ñộng vô cấp trên các máy nông nghiệp tự hành và máy kéo ñã
  ñược phát triển trên thế giới từ vài thập kỷ gần ñây. ðối với các máy kéo lớn,
  hệ thống truyền ñộng vô cấp ưu tiên sử dụng hộp số phân nhánh công suất
  thủy tĩnh. Truyền ñộng thủy tĩnh yêu cầu chi phí ñầu tư lớn do giá thành của
  các thành phần cấu trúc thủy lực cao. Do các nguyênnhân về chi phí chế tạo,
  trọng lượng và hiệu suất nên việc sử dụng hộp số thủy tĩnh trên các máy kéo
  công suất nhỏ là không phù hợp.
  Trên các loại máy kéo nhỏ ñã và ñang ñược ưu tiên phát triển ở nước
  ta, truyền ñộng ñai vô cấp ñược ñánh giá là phù hợpnhất. Truyền ñộng ñai vô
  cấp có hiệu suất truyền hợp lý, yêu cầu lực ép nhỏ,hệ thống ñiều khiển không
  quá phức tạp. Do kết cấu ñơn giản sẽ dẫn ñến chi phí chế tạo thấp, do an toàn
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật .
  2
  hoạt ñộng cao sẽ dẫn ñến chi phí vận hành nhỏ. Trong lĩnh vực kỹ thuật máy
  kéo ñã có những kết quả nghiên cứu bước ñầu về hệ thống truyền ñộng ñai vô
  cấp lắp trên máy kéo nhỏ sản xuất tại Việt nam. Hệ thống truyền lực thiết kế
  cho máy kéo nhỏ là một hệ thống vô cấp phân tầng, kết nối một bộ truyền
  ñộng ñai vô cấp ñiều khiển ñược với một hộp số cơ học 2 cấp truyền. Như
  vậy máy kéo sẽ thực hiện việc ñiều khiển vận tốc vôcấp và cài tầng nhanh
  khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển và sẽ thực hiện việc canh tác trên ñồng
  với vận tốc làm việc ñược ñiều khiển vô cấp với càitầng chậm.
  Từ các phân tích trên ñây, có thể thấy việc nghiên cứu ứng dụng bộ
  truyền ñai vô cấp cho hệ thống truyền lực máy kéo nhỏ là cần thiết.
  2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài:
  Tính toán thông số, xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống truyền lực
  ứng dụng bộ truyền ñộng ñai bản rộng vô cấp cho máykéo công suất vừa và
  nhỏ, nhằm thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu phuc vụ cho việc nghiên cứu thiết
  kế chế tạo máy tự hành vạn năng phục vụ sản xuất Nông nghiệp ở Việt Nam.
  3. Nhiệm vụ của ñề tài:
  - Tập hợp các dạng truyền ñộng vô cấp, phân tích ưu nhược ñiểm của
  chúng.
  - Lựa chọn một dạng truyền ñộng vô cấp hợp lý ñể ứng dụng cho hệ
  thống truyền lực máy kéo nhỏ.
  - Tính toán các thông số ñộng học và kết cấu bộ truyền ñộng ñai vô cấp
  và các bộ phận khác của hệ thống truyền lực.
  - Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống truyền ñộng có tích hợp bộ truyền
  ñộng ñai vô cấp.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật .
  3
  Chương I
  NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN.
  1.1. Khái quát chung:
  Trái ngược với hôp số có cấp, CVT (Continuously Variable
  Transmission) là một hộp số có thể thay ñổi vô cấp (tốc ñộ) qua một số của tỷ
  số truyền hiệu dụng (có ích) giữa giá trị lớn nhấtvà giá trị nhỏ nhất.
  Tính linh hoạt này của CVT cho phép duy trì một tốcñộ góc không ñổi
  trong một giải vận tốc ñầu ra. Như vậy CVT có thể cho phép các ñộng cơ
  luôn hoạt ñộng ở vùng hiệu suất tối ưu nhất.
  1.2. Lịch sử phát triển của truyền ñộng vô cấp:
  Năm 1490. Leonardo da Vinci ñưa ra khái niệm truyềnvô cấp biến ñổi
  liên tục. Sáng chế ñầu tiên cho CVT là dựa trên mộtvành ñai ma sát do Dailer
  và Benz (năm 1886), Vào năm 1935 cũng sáng chế một CVT hình xuyến do
  người Mỹ chế tạo.
  Năm 1910, Zenith Motorcycles thiết kế xe V2-Motorcycles với một
  CVT truyền ñộng từng bậc. Với sự cải tiến này Zenith ñã rất thành công trong
  cuộc ñua leo dốc cho ôtô và môtô.
  Hình 1.1: Hình ảnh hộp số vô cấp Mercedes - Benz
  4
  Một dạng CVT là Variomatic, ñược thiết kế và xây dựng bởi Hub van
  Doorne vào cuối năm 1950, những hộp số vô cấp này ñược áp dụng cho dòng
  xe nhỏ dùng cho gia ñình với giá cả phải chăng , ñược gọi là dòng xe DAF
  600 (hình 1.4) ñược sản xuất năm 1958.
  Nhiều chiếc xe snowmobiles (xe gắn máy ñi tuyết) (hình 4) sử dụng
  CVT vành ñai cao su. Năm 1974, hãng Rokon cung cấp một xe gắn máy với
  một CVT vành ñai cao su.
  CVTs ñược sử dụng trong một số ATVs (All-terrain vehicle) là loại xe
  dùng cho tất cả các ñịa hình (hình 1.6). Các dòng xe AVT ñầu tiên ñược trang
  bị hộp số vô cấp ñược Suzuki dùng cho dòng xe LT80 mini vào năm 1987.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [ ] 1 . TS. Nguyễn Ngọc Quế: Giáo trình ôtô – máy kéo và xe chuyên
  dụng. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 2007.
  [ ] 2 . ðặng Quý: Tính toán thiết kế ôtô.Trường ðại học Sư phạm kỹ
  thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, 2001.
  [ ] 3 . Ths. Lê Văn Tụy: Kết cấu và tính toán ôtô. Trường ðại học Bách
  khoa ðà Nẵng, 2005.
  [ ] 4 . Nguyễn Hữu Cẩn, Dư Quốc Thịnh, Phạm Minh Thái, Nguyễn Văn
  Tài, Lê Thị Vàng : Lý thuyết ôtô máy kéo. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ
  thuật,Hà Nội 2008.
  [ ] 5 . Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm. Thiết kế chi tiết máy .Nhà
  xuất bản Giáo dục, 2007.
  [ ] 6 . S.N. NITRIPPORTRIC: Bài tập chi tiết máy. Biên dịch: Võ Trần
  Khúc Nhã . Nhà xuất bản Hải Phòng, 2004.
  [ ] 7 . Trịnh Chất:Cơ sở thiết kế máy & chi tiết máy. Nhà xuất bản Khoa
  học và kỹ thuật,Hà Nội 2007.
  [ ] 8 . Bùi Hải Triều (chủ biên), Nguyễn Ngọc Quế, ðỗ Hữu Quyết,
  Nguyễn Văn Hựu: Giáo trình truyền ñộng thủy lực và khí nén.Nhà xuất bản
  Nông nghiệp, Hà Nội 2006.
  [ ] 9 . Nguyễn Bảng, Nguyễn Viết Lầu, Phạm Xuân Vượng, Trần Minh
  Vượng, Trần Văn Nghiễn, Võ Tấn Thặng:Cơ khí hóa nông nghiệp (Quyển I-ðộng lực).Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 1991.
  [ ] 10 . Nông Văn Vìn : ðộng lực học chuyển ñộng máy kéo – ôtô.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, 2007.
  [ ] 11 . La Văn Hiền. Nhập môn MATLAB access.Nhà xuất bản ðại Học
  Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2004.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật .
  104
  [ ] 12 . Phạm Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị
  Lan Hương: Cơ sở MATLAB và ứng dụng.Nhà xuất bản Khoa học và kỹ
  thuật,Hà Nội 2007.
  [ ] 13 . Ths. Phạm Vũ Long: ðiều tra thực trạng cơ giới hóa cây trồng
  cạn ñồng bằng Sông Hồng,ñề xuất mô hình cơ giới hóatoàn bộ. Báo cáo khoa
  học, 2008.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng dụng bộ truyền động đai vô cấp cho hệ thống truyền lực máy kéo nhỏ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng dụng bộ truyền động đai vô cấp cho hệ thống truyền lực máy kéo nhỏ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status