Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp ki

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp ki

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Kinh doanh khách sạn là một trong những ngành cung cấp lao vụ, dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt và
  thoả mãn nhu cầu đời sống văn hoá, tinh thần của con người. Nước ta, trong những năm gần đây hoạt động kinh
  doanh khách sạn đã phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Để hoạt động kinh doanh khách sạn có hiệu
  quả hơn, đòi hỏi phải sử dụng đồng bộ các công cụ quản lý kinh tế, tài chính, trong đó kế toán được xem là công
  cụ quản lý quan trọng nhất. Tuy nhiên, muốn kế toán phát huy một cách tốt nhất chức năng thông tin và kiểm tra
  của mình, cần phải xây dựng một hệ thống kế toán hoàn chỉnh. Với hệ thống kế toán này, thông tin được cung
  cấp không chỉ hướng vào các quá trình, các sự kiện kinh tế đã xảy ra mà còn phải hướng đến những diễn biến
  trong tương lai, nhằm giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm soát và đưa ra
  những quyết định đúng đắn, phù hợp với các mục tiêu đã xác lập. Một hệ thống đáp ứng được nhu cầu thông tin
  như vậy phải là một hệ thống bao gồm hai phân hệ: kế toán tài chính và kế toán quản trị.
  Kế toán quản trị, đặc biệt là kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
  có tầm quan trọng rất lớn trong việc thiết lập hệ thống thông tin một cách trực tiếp và thường xuyên đối với các
  nhà quản trị, nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan mà kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết
  quả kinh doanh vẫn còn là vấn đề mới mẻ đối với các doanh nghiệp nước ta nói chung và các doanh nghiệp kinh
  doanh khách sạn nói riêng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả
  tại các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn là vấn đề hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng giúp cho các nhà
  quản trị có thể quản lý và điều hành có hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  Đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
  kinh doanh khách sạn ở Việt Nam” được tác giả chọn nghiên cứu với mong muốn góp phần bổ sung, tăng cường tính
  ứng dụng của kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp cũng như các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, góp phần phát
  triển công tác kế toán quản trị và nâng cao trình độ quản lý, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn
  nước nhà.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Khái quát, hệ thống hóa, những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị, mối quan hệ giữa kế toán quản
  trị và kế toán tài chính. Làm sáng tỏ bản chất, nội dung và phương pháp của tổ chức kế toán quản trị chi phí,
  doanh thu, kết quả trong các doanh nghiệp khách sạn.
  Nghiên cứu và phân tích thực trạng về tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu kết quả tại các doanh
  nghiệp khách sạn Việt Nam. Căn cứ vào kết quả khảo sát thực tiễn, luận án đã nêu rõ ưu điểm, tồn tại cùng các
  nguyên nhân của những tồn tại trong việc tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả trong các doanh
  nghiệp kinh doanh khách sạn hiện nay.
  Xác định nguyên tắc và các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh
  dịch vụ trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến tổ chức kế toán quản trị nói
  chung và tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả tại các doanh nghiệp khách sạn.
  - Phạm vi nghiên cứu: Đi sâu nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả của
  các hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp khách sạn mà không đề cập đến vấn đề tổ chức kế toán quản
  trị chi phí, doanh thu, kết quả của các hoạt động khác (hoạt động tài chính, hoạt động bất thường). Luận án có
  phạm vi nghiên cứu áp dụng là một số khách sạn liên doanh, khách sạn nhà nước, khách sạn cổ phần, khách sạn
  tư nhân. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu trực tiếp một số doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, gồm công ty
  khách sạn du lịch Kim Liên - Hà Nội, đại diện doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn và hoạt động đa dạng;
  công ty liên doanh khách sạn Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh, đại diện doanh nghiệp liên doanh; công ty cổ phần du
  lịch khách sạn Phùng Hưng-Hà Nội, đại diện công ty cổ phần và công ty TNHH khách sạn Hoa Sen-ThừaThiên
  Huế, đại diện công ty TNHH.
  Tác giả cũng đã tiến hành gửi phiếu điều tra 70 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn trong cả nước và kết
  quả điều tra được trình bày ở phần phụ lục.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp sử dụng trong luận án là phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với duy vật lịch sử để
  xem xét các vấn đề liên quan một cách logic. Luận án kết hợp lý luận cơ bản của khoa học kinh tế với các quan
  điểm của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ phát triển theo cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, luận án sử dụng các
  phương pháp tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa để khái quát những vấn đề lý luận về tổ chức KTQT chi phí,
  doanh thu, kết quả. Luận án còn sử dụng phương pháp điều tra thống kê trong quá trình nghiên cứu thực trạng tổ
  chức KTQT chi phí, doanh thu, kết quả trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạnViệt Nam.
  5. Những đóng góp của luận án
  Về mặt lý luận, luận án đã hệ thống hóa và phát triển các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán quản trị nói
  chung và tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả trong doanh nghiệp.
  Về mặt thực tiễn, luận án phân tích thực trạng công tác tổ chức KTQT chi phí, doanh thu, kết quả kinh
  doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam hiện nay. Luận án cũng đã đưa ra phương hướng
  và một số giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh
  doanh khách sạn Việt Nam.
  6. Kết cấu của luận án
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được chia thành ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận của tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các
  doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở Việt Nam và một số quốc gia có nền kinh tế phát triển
  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các
  doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở Việt Nam

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp ki
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp ki sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status