Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển việt nam

  Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của luận án
  TrongNghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương
  (BCH TƯ) Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020đã
  đưa ramục tiêu trọng tâm là kinh tế biển và vùng ven biển sẽ đóng góp 53-55% GDP (tổng sản phẩm quốc dân) của cả nước, kinh tế hàng hải đứng
  thứ hai và sẽ vươn lên thứ nhất sau năm 2020. Dựa trên định hướng đó,
  ngành vận tải biển đang tập trung đầu tư phát triển nhanh đội tàu biển Việt
  Nam theo hướng trẻ hóa, hiện đại hóa và chuyên dụng hóa; đến năm 2020
  sẽ nâng tổng trọng tải đội tàu đạt trên 11,5 triệu DWT (tấn trọng tải).
  Để chủ động về đội ngũ quản lý,doanh nghiệp vận tải biển nhất thiết
  phải xây dựng một quy trình đào tạo phát triển dài hạn cho đội ngũ này.
  Điều này đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của đội ngũ lãnh đạo trong
  doanh nghiệp vận tải biển. Đội ngũ quản lý phải là người có kiến thức khoa
  học kỹ thuật, có trình độ kỹ năng quản lý, có năng lực quản trị kinh doanh,
  có khả năng tiếp thu những thành tựu mới của tiến bộ khoa học kỹ thuật và
  công nghệ tiên tiến của thế giới,hiểu biết về pháp luật,biết ứng dụng vào
  thực tế điều kiện của nước ta, biết tổ chức sản xuất và thực hiện kinh doanh
  đa dạng, linh hoạt,năng động.
  Luận án sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách khách
  quan công tác phát triển đội ngũ quảnlý theo góc độ khoa học, từ đó nhằm
  hoàn thiện về mặt lý luận công tác phát triển đội ngũ quản lýtrong doanh
  nghiệp vận tải biển nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Trên cơ
  sở những tồn tại, bất cập đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợnhà
  lãnh đạo trong việc thực hiện công tác phát triển đội ngũ quản lý một cách
  bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn. Do đó cần có những nghiên cứu, đánh giá
  một cách đầy đủ, khách quan về thực trạng công tác đào tạo và phát triển
  đội ngũ quản lý trong các doanhnghiệp vận tải biển làm cơ sở cho việc đưa
  2
  ra các giải pháp hữu ích. Vì vậy tác giả đã chọn luận án: “Cỏc giải phỏp
  phỏt triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam” để
  nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Dựa trên việc nghiên cứu cơ sở lý luận và các công trình nghiên cứu
  khoa học đã được công bốvề phát triển nhân lực trong doanh nghiệp vận
  tải biển Việt Nam và trên thế giới, tác giả đã hệ thống hóa và bổ sung cơ sở
  lý luận về phát triển đội ngũ quản lý cho các doanh nghiệp nói chung và
  doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam nói riêng. Luận án khảo sát, nghiên
  cứu thực trạng công tác phát triển đội ngũ quản lý trong các doanh nghiệp
  vận tải biển,qua đó chỉ ra những mặt được và chưa được làm cơ sở đề xuất
  các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu
  Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, tác giả lựa chọn đối tượng nghiên
  cứu là các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải
  biển.
  Phạm vi nghiên cứu
  Tác giả chọn một số doanh nghiệp lớn thuộc Tổng công ty Hàng hải
  Việt Nam mà những doanh nghiệp này đặc trưng cho các doanh nghiệp vận
  tải biển Việt Nam là Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam, Công ty Cổ
  phần Vận tải biển Vinaship, Công ty Vận tải biển Vinalines và Công ty Cổ
  phần Hợp tác đầu tư với nước ngoài (INLACO) Hải Phòng để nghiên cứu.
  Số liệu khảo sát, thu thập được nghiên cứu cho những doanh nghiệp trên
  được xác định trong giai đoạn 2008-2011.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình nghiên cứu luận án sử dụng các phương pháp nghiên
  3
  cứu khoa học phổ biến trong kinh tế là phương pháp duy vật biện chứng,
  duy vật lịch sử đồng thời kết hợp với các phương pháp khác như: phương
  pháp so sánh, phương pháp phân tích và tổng hợp một cách logic làm cơ sở.
  Ngoài ra do tính chất đặc thù của ngành vận tải biển l uận án sử dụng
  phương pháp điều tra chọn mẫu, phương pháp Delphi để phục vụ công tác
  nghiên cứu.
  5. ýnghĩa khoa học và thực tế của luận án
  ýnghĩa khoa học
  Luận án đã hoàn thiện hệ thống lý luận phát triển đội ngũ quản lý
  trong doanh nghiệp vận tải biển một cách khoa học. Đề xuất mô hình phát
  triểnđội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển một cách hợp lý,
  logic, khoa học. Thông qua số liệu thu thập, luận án đánh giá một cách
  khoa học thực trạng công tác phát triển đội ngũ quản lý, nêu được ưu điểm,
  khuyết điểm và đưa các giải pháp.
  ýnghĩa thực tiễn
  Luận án đã làm sáng tỏ giá trị của lý luậntrongthực tế,đồng thời bổ
  sung và hoàn thiện cơ sở lý luận phù hợp với tình hình hiện tại. Đề xuất các
  giải pháp có tínhthực tế cao và có thể áp dụng cho các doanh nghiệp vận
  tải biển Việt Nam.
  6. Điểm mớicủa luận án
  Về lý luận
  -Luận án đã hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ quản lý
  trong doanh nghiệp vận tải biển. Cụ thể làm rõ một số khái niệm đặc thù
  của ngành vận tải biển như: nhân lực trong doanh nghiệp vận tải biển, đội
  ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển và đề xuất mô hình phát triển
  đội ngũ quản lý.
  -Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh cho đội ngũ quản lý trên
  4
  bờ và dưới tàu. Xây dựng cácchương trình đào tạo cho đội ngũ quản lý
  trong doanh nghiệp vận tải biển.
  Về thực tế
  -Hệ thống các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam theo nhiều tiêu
  chí khác nhau nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp vận
  tải biển. Luận án đã phân tích thực trạng số lượng, chất lượng, cơ cấu nhân
  lực trong các doanh nghiệp vận tải biển nghiên cứu. Luận án đã sử dụng mô
  hình phát triển đội ngũ quản lý đã xây dựng để phân tích thực trạng công
  tác phát triển đội ngũ quản lý của các doanh nghiệp vận tải biển.
  -Đưa ra 5 nhómgiải pháp nhằm phát triển đội ngũ quản lý trong
  doanh nghiệp vận tải biển.
  7.Bố cục của luận án
  Luận án được bố cục gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận, kiến
  nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.
  Nội dung chia làm 3 chương:
  Chương 1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu và những vấn đề khoa học
  về công tác phát triển độingũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển.
  Chương 2. Thực trạng phát triển đội ngũquản lý trong doanh nghiệp
  vận tải biển Việt Nam.
  Chương 3. Các giải pháp phát triển đội ngũquản lý trong doanh
  nghiệp vận tải biển Việt Nam.

  Xem Thêm: Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status