Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại việt nam

  NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐ N CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  1. GIỚI THIỆU .1
  2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2
  3. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
  3.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
  3.2 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
  4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THựC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 4
  6. KÉT CẤU CỦA LUẬN VĂN 4
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯƠC ĐÂY .5
  2.1 CÁC LÝ THUYÉT KINH ĐIÊN VỀ CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP .5
  2.1.1 Lý thuyết cấu trúc vốn của MM .5
  2.1.2 Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn .5
  2.1.3 Lý thuyết trật tự phân hạng 6
  2.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐÉN
  CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 8
  2.2.1 Wang Mou (2011) 8
  2.2.2 Mohammad Abu Sayeed (2011) 9
  2.2.3 Mary Hany A.K. Dawood và cộng sự (2011) 10
  2.2.4 Akinlo Okayinka (2011) 11
  2.2.5 Mehdi Ebadi và cộng sự (2011) .12
  2.2.6 Trần Đình Khôi Nguyên và Neelakantan Ramachandran (2006) 13
  2.2.7 Huỳnh Hữu Mạnh (2010) .14
  2.2.8 Lê Ngọc Trâm (2010) .15
  2.3 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐÉN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP .16
  2.3.1 Quy mô doanh nghiệp (Firm Size) .17
  2.3.2 Cơ hội tăng trưởng (Growth opportunities) .18
  2.3.3 Khả năng sinh lời (Profitability) 18
  2.3.4 Rủi ro kinh doanh (Business risk) 19
  2.3.5 Tính thanh khoản (Liquidity) .20
  2.3.6 Cấu trúc tài sản (Asset Structure) 20
  2.3.7 Tấm chắn thuế từ khấu hao (Non-debt tax shield) .21
  2.3.8 Đặc điểm ngành (Industry characteristic) 21
  KÉT LUẬN CHƯƠNG 2 23
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24
  3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24
  3.1.1 Quy trình nghiên cứu .24
  3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 25
  3.2 CƠ SỞ DỮ LIỆU 26
  3.3 MÔ HÌNH HỒI QUY NGHIÊN CỨU .27
  3.4 CÁC GIẢ THUYÉT NGHIÊN CỨU .30
  KÉT LUẬN CHƯƠNG 3 31
  CHƯƠNG 4: NỘI DUNG VÀ KÉT QUẢ NGHIÊN CỨU .32
  4.1 KÉT QUẢ KIÊM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐÉN CẤU TRÚC
  VỐN CỦA CÔNG TY NIÊM YÉT TẠI VIỆT NAM 32
  4.1.1 Mô tả thống kê các biến độc lập và đòn bẩy tài chính .32
  4.1.2 Ma trận hệ số tương quan giữa các biến 36
  4.1.3 Ước lượng các tham số hồi quy .37
  4.1.3.1 Ước lượng các tham số hồi quy của mô hình hồi quy tổng thể .37
  4.1.3.2 Ước lượng các tham số hồi quy của mô hình hồi quy giới hạn .42
  4.1.4 Kiểm định giả thuyết về khả năng giải thích của mô hình hồi quy giới hạn . 48
  4.1.5 Kết quả ước lượng các tham số hồi quy theo ngành 49
  4.1.6 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 55
  4.1.7 Kiểm tra giả định quan hệ tuyến tính và phương sai bằng nhau 56
  4.1.8 Kiểm tra giả định về phân phối chuẩn của các phần dư 58
  4.1.9 Phát hiện mới từ kết quả nghiên cứu 59
  KÉT LUẬN CHƯƠNG 4 64
  CHƯƠNG 5: KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .65
  5.1 KÉT LUẬN .65
  5.2 CÁC KIÉN NGHỊ HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN 66
  5.3 CÁC GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU TRONG
  TƯƠNG LAI .68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤC LỤC
  TÓM TẮT ĐÈ TÀI
  Bài nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Mau nghiên cứu gồm 246 công ty niêm yết trong thời kỳ từ năm 2006 đến 2011. Mô hình nghiên cứu được áp dụng dựa trên nghiên cứu của Wang Mou (2011), Mohammad Abu Sayeed (2011) và Mary Hany A.K. Dawood cùng cộng sự (2011). Mô hình nghiên cứu có các biến độc lập được tiến hành kiểm định bao gồm quy mô doanh nghiệp (firm size), khả năng sinh lợi (profitability), cấu trúc tài sản (asset structure), tính thanh khoản (liquidity), tấm chắn thuế từ khấu hao (non-debt tax shield), cơ hội tăng trưởng (growth opportunities), rủi ro kinh doanh (business risk) và đặc điểm ngành (industry characteristic). Ba biến đại diện cho cấu trúc vốn là tổng nợ trên tổng tài sản (LEV), nợ dài hạn trên tổng tài sản (LLEV) và nợ ngắn hạn trên tổng tài sản (SLEV). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các biến tác động có ý nghĩa thống kê đến cấu trúc vốn bao gồm quy mô doanh nghiệp, khả năng sinh lợi, cấu trúc tài sản, tính thanh khoản, tấm chắn thuế từ khấu hao và cơ hội tăng trưởng. Một biến giả độc lập khác đại diện cho đặc điểm ngành cũng được đưa vào mô hình và được tìm thấy là nhân tố tác động có ý nghĩa thống kê đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Tuy nhiên, rủi ro kinh doanh là nhân tố không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, bài nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, bốn nhân tố tác động rất mạnh đến cấu trúc vốn bao gồm: khả năng sinh lời, quy mô doanh nghiệp, cấu trúc tài sản và tính thanh khoản.

  Xem Thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status