Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tạo dòng, biểu hiện và tinh chế hFGF-2 (FIBROBLAST GROWTH FACTOR-2) tái tổ hợp từ Escherichia coli

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Tạo dòng, biểu hiện và tinh chế hFGF-2 (FIBROBLAST GROWTH FACTOR-2) tái tổ hợp từ Escherichia coli

  Tạo dòng, biểu hiện và tinh chế hFGF-2 (FIBROBLAST GROWTH FACTOR-2) tái tổ hợp từ Escherichia coli
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC .i
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC HÌNH vii
  DANH MỤC BẢNG .ix
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3
  1.1. HỌ NHÂN TỐ TĂNG TRƯỞNG NGUYÊN BÀO SỢI FGF (FIBROBLAST GROWTH FACTOR) .4
  1.1.1. Giới thiệu chung 4
  1.1.2. Nhân tố tăng trưởng FGF-2 .7
  1.1.2.1. Cấu trúc của nhân tố tăng trưởng FGF-2 .7
  1.1.2.2. Hoạt tính sinh học của FGF-2 .12
  1.1.2.3. Các hướng ứng dụng của FGF-2 13
  1.2. BIỂU HIỆN PROTEIN TÁI TỔ HỢP Ở Escherichia coli 16
  1.2.1. Giới thiệu chung 16
  1.2.2. Các vị trí biểu hiện protein tái tổ hợp .18
  1.2.2.1. Biểu hiện ở tế bào chất .18
  1.2.2.2. Biểu hiện ở chu chất .18
  1.2.2.3. Tiết ra môi trường 19
  1.2.3. Một số hệ thống cảm ứng biểu hiện ở E. coli .19
  1.2.3.1. Hệ thống cảm ứng bởi IPTG 19
  1.2.3.2. Hệ thống cảm ứng bởi L – arabinose .22
  1.2.3.3. Hệ thống cảm ứng bởi muối .22
  ii
  Luận văn thạc sĩ sinh học
  1.3. TINH CHẾ PROTEIN TÁI TỔ HỢP 23
  1.3.1. Tủa bằng muối .23
  1.3.2. Sự thẩm tích 23
  1.3.3. Sắc ký 23
  1.3.3.1. Sắc ký trao đổi ion (Ion exchange chromatography – IEC) .25
  1.3.3.2. Sắc ký ái lực (Affinitive chromatography, AC) .26
  VẬT LIỆU-PHƯƠNG PHÁP .28
  2.1. VẬT LIỆU .29
  2.1.1. Thiết bị – Dụng cụ 29
  2.1.2. Hóa chất và môi trường .30
  2.1.2.1. Hóa chất .30
  2.1.2.2. Môi trường .34
  2.1.3. Vật liệu sinh học 34
  2.1.3.1. Chủng vi sinh vật .34
  2.1.3.2. Plasmid .34
  2.1.3.3. Thang chuẩn .35
  2.2. PHƯƠNG PHÁP 36
  2.2.1. Cấu trúc chủng E. coli DH5α mang plasmid tái tổ hợp pET-fgf2 .37
  2.2.1.1. Thu nhận gen fgf-2 bằng phản ứng PCR 37
  2.2.1.2. Tách chiết, thu nhận plasmid pET-His .37
  2.2.1.3. Xử lý gen fgf2 và plasmid vector pET-His bằng enzyme cắt hạn chế .39
  2.2.1.4. Phản ứng nối tạo vector tái tổ hợp pET-fgf2 39
  2.2.1.5. Biến nạp sản phẩm nối vào E. coli DH5α 40
  2.2.1.6. Sàng lọc thể biến nạp mang plasmid tái tổ hợp pET-fgf2 41
  2.2.2. Cấu trúc chủng E. Coli BL21(DE3) mang plasmid tái tổ hợp pET-fgf2 44
  2.2.2.1. Thu nhận plasmid pET-fgf2 .44
  2.2.2.2. Biến nạp plasmid pET-fgf2 vào E. coli BL21(DE3) 44
  2.2.2.3. Sàng lọc thể biến nạp bằng phương pháp PCR khuẩn lạc .44
  iii
  Luận văn thạc sĩ sinh học
  2.2.3. Biểu hiện protein FGF-2 tái tổ hợp dạng tan trong E. coli BL21(DE3) .44
  2.2.3.1. Cảm ứng biểu hiện protein FGF-2 .44
  2.2.3.2. Thu mẫu và xử lý mẫu .45
  2.2.4. Bước đầu lên men bằng hệ thống lên men ở quy mô 1 lít để thu nhận protein FGF-2 tái tổ hợp ở dạng tan 45
  2.2.4.1. Các bước chuẩn bị 45
  2.2.4.2. Lên men cảm ứng biểu hiện FGF-2 .47
  2.2.4.3. Đánh giá hiệu quả lên men .47
  2.2.5. Tinh chế FGF-2 .48
  2.2.5.1. Tinh chế bằng sắc ký trao đổi cation 48
  2.2.5.2. Tinh chế bằng sắc ký ái lực heparin .49
  2.2.6. Các phương pháp phân tích protein 50
  2.2.6.1. Phương pháp điện di SDS-PAGE 50
  2.2.6.2. Phương pháp nhuộm gel điện di 51
  2.2.6.3. Kiểm tra bằng phương pháp lai Western Blot .51
  2.2.6.4. Định lượng protein bằng phương pháp Bradford .53
  2.2.6.5. Định lượng FGF-2 bằng phần mềm xác định đậm độ Quantity One 54
  KẾT QUẢ-BIỆN LUẬN .56
  3.1 Cấu trúc chủng E. coli DH5α mang plasmid tái tổ hợp pET-fgf2 .57
  3.1.1. Thu nhận gen fgf2 bằng phản ứng PCR 57
  3.1.2. Thu nhận và xử lý plasmid pET-His bằng 2 enzyme BamHI và NdeI .58
  3.1.3. Biến nạp sản phẩm nối vào E. coli DH5α .59
  3.1.4. Sàng lọc thể biến nạp mang plasmid tái tổ hợp pET-fgf2 .60
  3.1.5. Kiểm tra plasmid tái tổ hợp pET-His-fgf2 bằng phương pháp PCR và enzyme
  cắt giới hạn 61
  3.1.6. Kiểm tra giải trình tự gen fgf2 .63
  3.2. Cấu trúc chủng E. coli BL21(DE3) biểu hiện protein fgf-2 63
  3.2.1. Biến nạp plasmid pET-fgf2 vào E. coli BL21(DE3) .63
  iv
  Luận văn thạc sĩ sinh học
  3.2.2. Sàng lọc thể biến nạp bằng phương pháp PCR khuẩn lạc 64
  3.3. Xác nhận sự biểu hiện của protein tái tổ hợp FGF-2 trong chủng BL21(DE3) /
  pET-fgf2 65
  3.4. Bước đầu lên men bằng hệ thống lên men ở quy mô 1 lít để thu nhận protein FGF
  -2 tái tổ hợp dạng tan .67
  3.4.1. Xây dựng đường cong tăng trưởng .67
  3.4.2. Khảo sát sự biểu hiện protein FGF-2 theo thời gian cảm ứng 68
  3.4.3. Khảo sát chu kì phá tế bào bằng áp suất cao .69
  3.5. Tinh chế FGF-2 72
  3.5.1. Tinh chế bằng sắc ký trao đổi cation .72
  3.5.2. Tinh chế bằng sắc ký ái lực với heparin .73
  KẾT LUẬN-ĐỀ NGHỊ .76
  KẾT LUẬN .77
  ĐỀ NGHỊ 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
  PHỤ LỤC 82  Xem Thêm: Tạo dòng, biểu hiện và tinh chế hFGF-2 (FIBROBLAST GROWTH FACTOR-2) tái tổ hợp từ Escherichia coli
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tạo dòng, biểu hiện và tinh chế hFGF-2 (FIBROBLAST GROWTH FACTOR-2) tái tổ hợp từ Escherichia coli sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status