Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thơ ca dân tộc Hmông - từ truyền thống đến hiện đại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thơ ca dân tộc Hmông - từ truyền thống đến hiện đại

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN
  CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM
  NĂM- 2012
  MỤC LỤC
  Trang
  Trang bìa phụ .i
  Lời cam đoan .ii
  Mục lục iii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lí do chọn đề tài 1
  2. Lịch sử vấn đề 2
  2.1.Từ vấn đề nghiên cứu thơ ca Hmông truyền thống . 3
  2.2. Đến vấn đề nghiên cứu thơ ca Hmông thời kì hiện đại .6
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .9
  3.1. Đối tượng nghiên cứu .9
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 9
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu .10
  5. Phương pháp nghiên cứu 10
  6. Đóng góp khoa học của luận án 11
  7. Cấu trúc của luận án .12
  NỘI DUNG 13
  Chương 1 TỔNG QUAN VỀ DÂN TỘC HMÔNG .13
  1.1. Lịch sử tộc người - những cuộc thiên di đầy nước mắt và máu 13
  1.2. Kinh tế nương rẫy và tập quán du canh .18
  1.3. Đời sống văn hóa- "tâm hồn và tiếng hát Hmông" .22
  1.3.1. Nhà ở- nét độc đáo trong kiến trúc của người Hmông 23
  1.3.2. Trang phục- nét đặc trưng thẩm mĩ của người Hmông .25
  1.3.3. Phong tục, tập quán- cơ sở của tính cố kết cộng đồng 29
  1.3.4. Đời sống tâm linh - nơi trú ngụ của những niềm tin tôn giáo 39
  1.3.5. Tiếng nói, chữ viết và truyền thống thơ ca .43
  Chương 2 QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA THƠ CA HMÔNG NHÌN TỪ
  PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG PHẢN ÁNH 53
  2.1. Giới thuyết về một số khái niệm cơ bản .53
  2.1.1. Khái niệm "thơ ca" trong nội dung "thơ ca dân gian Hmông" 53
  2.1.2. Khái niệm"truyền thống", "hiện đại" trong nội dung"từ truyền thống đến hiện đại" 54
  2.2. Thơ ca Hmông và quá trình mở rộng đề tài, gắn liền với sự đổi thay, phát
  triển của đời sống cộng đồng .57
  2.2.1. Thiên nhiên khắc nghiệt và hùng vĩ- chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, tích cách
  dân tộc Hmông 58
  2.2.2. Tình yêu và cuộc sống-những giai điệu tâm hồn mạnh mẽ, quyết liệt 64
  2.3. Thơ ca Hmông và những mạch nguồn cảm hứng .75
  2.3.1.Từ cảm hứng cảm thương- bi kịch . 76
  2.3.2. Đến cảm hứng trữ tình- ngợi ca 79
  2.3.3. Cảm hứng suy tư - chiêm nghiệm với lối tư duy, cách diễn đạt mang đậm bản
  sắc Hmông 82
  2.4. Sự vận động, phát triển của thơ ca Hmông gắn liền với quá trình nhận
  thức về thế giới và con người 86
  2.4.1. Quan niệm về tự nhiên, vũ trụ 86
  2.4.2. Quan niệm về sự sống và cái chết 90
  2.4.3. Sự đổi thay trong quan niệm nghệ thuật về thế giới và con người trong thơ ca
  Hmông 93
  Chương 3 QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA THƠ CA HMÔNG NHÌN TỪ
  PHƯƠNG DIỆN CẤU TRÚC NGHỆ THUẬT 99
  3.1. Sự vận động ở phương diện cấu trúc thể loại 100
  3.1.1. Từ cấu trúc thể loại thơ Hmông truyền thống . 100
  3.1.2. Đến xu hướng đổi mới cấu trúc thể loại . 106
  3.2. Sự vận động ở phương diện cấu trúc câu thơ 109
  3.2.1. Cấu trúc câu thơ Hmông truyền thống . 109
  3.2.2. Cấu trúc câu thơ Hmông thời kì hiện đại 115
  3.3. Sự vận động của thơ ca Hmông gắn liền với việc mở rộng thế giới hình
  ảnh, biểu tượng 119
  3.3.1. Thế giới hình ảnh phong phú, độc đáo . 119
  3.3.2. Xu thế mở rộng thế giới biểu tượng . 123
  3.3.2.1. Một số biểu tượng trong thơ Hmông truyền thống . 123
  3.3.2.2. Một số hình ảnh biểu tượng trong thơ ca Hmông thời kì hiện đại 134
  3.4. Cấu trúc ngôn ngữ và sự thể hiện lối tư duy, diễn đạt mang đậm bản sắc Hmông . 136
  3.4.1. Từ ảnh hưởng của ngôn ngữ thơ ca truyền thống 136
  3.4.2. Đến xu hướng hiện đại, thể hiện cá tính sáng tạo trong ngôn ngữ thơ 140
  PHẦN KẾT LUẬN 146
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 152
  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  Trong bức tranh toàn cảnh của văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam, dù chỉ chiếm một vị trí khiêm tốn, vẫn phải thừa nhận rằng, dân tộc Hmông (Hmôngz) có một kho tàng thơ ca phong phú và độc đáo, là sản phẩm tinh thần được nuôi dưỡng và phát triển trong một nền văn hoá giàu truyền thống và bản sắc. Từ những truyện thần thoại, truyện cổ tích, tục ngữ, câu đố, dân ca . đến sáng tác của những nhà thơ Hmông thời kỳ hiện đại là một quá trình lao động, sáng tạo của cả một dân tộc và của từng cá nhân - để tạo ra một nguồn thơ Hmông đặc sắc, phản ánh chân thực và
  sinh động đời sống lao động sản xuất, đời sống văn hoá - tinh thần, đời sống tâm linh . của dân tộc này. Có thể ví thơ ca Hmông như một dòng suối khởi nguồn từ những đỉnh non cao, tích tụ và chưng cất sự trong trẻo ngọt lành của hương rừng, đá núi; len lỏi qua bao thác ghềnh rồi hoà vào dòng sông thơ các dân tộc thiểu số trước khi hợp lưu vào dòng chảy của thơ ca Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu thơ ca Việt Nam nói chung, thơ ca các dân tộc thiểu số nói riêng không thể không nghiên cứuthơ ca dân tộc Hmông - với tư cách là một bộ phận hợp thành nền thơ ca các dân tộc thiểu số, góp phần tạo nên sự phong phú và đa dạng của thơ ca các dân tộc Việt Nam.
  Từ trước tới nay, việc nghiên cứu (một cách toàn diện, sâu sắc và hệ thống) thơ ca các dân tộc thiểu số có những hạn chế nhất định. Có nhiều nguyên nhân để lý giải điều này, trong đó có nguyên nhân quan trọng là chúng ta chỉ xem xét hợp lưu mà không tìm đến khởi nguồn các dòng chảy thơ ca của từng dân tộc. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến văn học các dân tộc thiểu số nói chung, thơ ca các dân tộc thiểu số nói riêng và đã đạt được một số kết quả nhất định. Nhưng nhìn chung, những nghiên cứu này cũng chưa thật sự toàn diện và hệ thống. Riêng về văn học dân tộc Hmông, cho tới nay mới có một số ít công trình nghiên cứu, song lại chủ yếu tiếp cận dưới các góc độ văn hoá học, dân tộc học . ngoại trừ một số công trình sưu tầm và giới thiệu thơ ca dân gian dân tộc Hmông của một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sưu tầm văn học dân gian. Vì vậy, việc nghiên cứu thơ ca dân tộc Hmông (từ thơ ca dân gian đến thơ ca hiện đại) nhằm phác hoạ diện mạo thơ ca dân tộc Hmông, chỉ ra những đặc điểm nổi bật (về nội dung và nghệ thuật) với những nét đặc sắc riêng, đồng thời, cũng là để khẳng định được những đóng góp- dù là khiêm tốn- của thơ ca Hmông đối với nền thơ ca các dân tộc thiểu số cũng như nền thơ ca Việt Nam, là một việc làm hết sức ý nghĩa (cả ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn) góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy những nét đẹp của bản sắc văn hoá dân tộc trong đời sống thơ ca ở một quốc gia có nhiều dân tộc thiểu số như Việt Nam.
  Nghiên cứu thơ ca dân tộc Hmông một cách hệ thống và toàn diện là một đóng góp đáng kể phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam trong các trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng ở khu vực miền núi phía Bắc, nhất là đối với Đại học Thái Nguyên - chiếc nôi đào tạo ra những thầy cô giáo, những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu là con em các dân tộc trên địa bàn, trong đó có con em đồng bào dân tộc Hmông; góp phần rèn luyện lòng tự tôn, tự hào dân tộc; gìn giữ và bảo lưu các giá trị văn hoá truyền thống trong bối cảnh đất nước ta đang trên con đường hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc.


  Xem Thêm: Thơ ca dân tộc Hmông - từ truyền thống đến hiện đại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thơ ca dân tộc Hmông - từ truyền thống đến hiện đại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status