Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Võ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Võ

  MỤC LỤC

  Trang

  Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục các bảng .vii Danh mục các hình .viii
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  2.1. Mục tiêu chung .2
  2.2. Mục tiêu cụ thể .3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu .3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  4. Nội dung nghiên cứu .3
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .4
  6. Bố cục của luận văn .4
  Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1.1. Cơ sở khoa học đánh giá đất .5
  1.1.1. Tầm quan trọng của công tác đánh giá đất 5
  1.1.2. Cơ sở lý luận về đánh giá đất 6
  1.1.2.1. Đánh giá đất dựa vào điều kiện tự nhiên 7
  1.1.2.2. Đánh giá đất đai dựa vào các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả về môi trường 7
  1.1.3. Cơ sở thực tiễn về đánh giá đất .8
  1.1.3.1. Tình hình nghiên cứu đánh giá đất ở nước ngoài 8
  1.1.3.2. Nghiên cứu về đánh giá đất ở Việt Nam 33
  1.2. Phương pháp nghiên cứu .41
  1.2.1. Chọn điểm nghiên cứu .41


  1.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 43
  1.2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp .43
  1.2.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp .44
  1.2.3. Phương pháp đánh giá thích hợp theo FAO 45
  1.2.4. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu .45
  1.2.5. Các chỉ tiêu dùng để phân tích đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất 45
  1.2.5.1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất và chi phí sản xuất .45
  1.2.5.2. Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất 46
  1.2.6. Phương pháp thành lập bản đồ bằng công nghệ GIS 48
  Chương 2: HIỆN TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG THÍCH HỢP CỦA CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN
  2.1. Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu .49
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên 49
  2.1.1.1. Vị trí địa lý .49
  2.1.1.2. Địa hình, địa mạo .49
  2.1.1.3. Khí hậu .50
  2.1.1.4. Thủy văn .52
  2.1.1.5. Thổ nhưỡng 53
  2.1.1.6. Tài nguyên khoáng sản .55
  2.1.1.7. Tài nguyên rừng .56
  2.1.1.8. Tài nguyên nhân văn 56
  2.1.1.9. Cảnh quan môi trường 56
  2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 57
  2.1.2.1. Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội 57
  2.1.2.2. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật .57
  2.1.2.3. Tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện 63
  2.1.2.4. Hiện trạng sử dụng đất .69
  2.2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 73
  2.2.1. Xác định các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp bản đồ đơn vị đất đai .73


  2.2.2. Phân cấp các chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 76
  2.2.3. Mô tả các đơn vị bản đồ đất đai (LMU) 78
  2.3. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Võ Nhai 86
  2.3.1. Các loại hình sử dụng đất của huyện Võ Nhai 86
  2.3.2. Các hệ thống sử dụng đất của huyện Võ Nhai 91
  2.3.3. Xác định các yêu cầu sử dụng đất .93
  2.3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các kiểu dụng đất 96
  2.3.5. Phân tích ảnh hưởng môi trường đến các loại hình sử dụng đất .101
  2.3.5.1. Tác động của các yếu tố môi trường sinh thái đến các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 102
  2.3.5.2. Tác động của các yếu tố môi trường sản xuất đến các loại hình sử dụng đất .104
  2.3.6. Phân tích ảnh hưởng xã hội đến các loại hình sử dụng đất .106
  2.3.7. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất .108
  2.4. Đánh giá phân hạng thích hợp đất đai .109
  2.5. Phân hạng thích hợp hiện tại .110
  Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TƯƠNG LAI CHO HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN
  3.1. Phân hạng thích hợp tương lai 115
  3.1.1. Giải pháp thực hiện .116
  3.1.2. Kết quả phân hạng thích hợp đất đai tương lai 120
  3.2. Đề xuất sử dụng đất trong tương lai .122
  3.2.1. Dự báo tiềm năng lao động và biến động quỹ đất canh tác trồng cây hàng năm của huyện Võ Nhai đến năm 2015 122
  3.2.2. Kết quả đề xuất sử dụng đất trong tương lai .122
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
  I. Kết luận .128
  II. Đề nghị .129
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ .130
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .131
  PHẦN PHỤ LỤC 134


  Xem Thêm: Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Võ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Võ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status