Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  ĐỀ TÀI: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
  PHẦN MỞ ĐẦU
  Qua hơn 10 năm xây dựng đất nước sau chiến tranh kể từ năm 1975, cho đến năm 1986 CHDCND Lào tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. Các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được thực hiện theo đường lối đổi mới của Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ IV (năm 1986) và các đại hội Đảng lần thứ V (1991), lần thứ VI (1996), lần thứ VII (2001), lần thứ VIII (2006).
  Quá trình đổi mới toàn diện trước tiên bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế, với những chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, CHDCND Lào cơ bản đã ra khỏi khủng hoảng, đi vào thế ổn định, có mức tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân được cải thiện, bộ mặt kinh tế của CHDCND Lào có những biến đổi sâu sắc. Những thành tựu kinh tế - xã hội nói trên là kết quả thực hiện đổi mới nhiều mặt của đất nước, trong đó có sự đổi mới hoạt động QLNN về kinh tế là nhân tố có vai trò quyết định trong công cuộc đổi mới này.
  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khoá VI) tháng 3 năm 1997 đã tổng kết quá trình thực hiện đổi mới tròn thập kỷ và tiếp tục nêu nhiệm vụ xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Trong tiến trình đổi mới vừa qua từ nhận thức đến hoạt động thực tiễn QLNN về kinh tế ở CHDCND Lào, vẫn còn thể hiện sự bất cập và yếu kém của cán bộ, công chức QLNN về kinh tế và gây tổn thất rất lớn cho nền kinh tế. Đội ngũ này do trải qua chiến tranh lâu dài và quá quen với cách làm việc cũ của cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, nên khi chuyển sang nền KTTT thì thiếu kiến thức về quản lý KTTT, lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ, dẫn tới việc quản lý kém hiệu quả. Trong quá trình hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, đây là thách thức lớn của CHDCND Lào. Nhằm khắc phục thực trạng đó đòi hỏi phải có những nghiên cứu cơ bản, có hệ thống về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế.
  Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề, tôi chọn đề tài: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào".
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Tình hình nghiên cứu
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  4. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu
  5. Phương pháp nghiên cứu
  6. Ý nghĩa của luận văn
  7. Những đóng góp mới về khoa học của luận văn
  8. Kết cấu của luận văn
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,
  CÔNG CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
  1.1. Khái niệm và vai trũ đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  1.1.1 Khái niệm, phân loại cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  1.1.2. Vai trò của cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  1.2. Yêu cầu đối với cán bộ, công chức QLNN về kinh tế trong cơ chế quản lý mới
  1.2.1. Yêu cầu của Đảng và Nhà nước
  1.2.2. Yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  1.3. Kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực
  1.3.2. Kinh nghiệm của Việt Nam
  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Ở TỈNH XA VĂN NA KHỆT HIỆN NAY
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và về tâm lý - tín ngưỡng của nhân dân trong tỉnh Xa Văn Na Khệt
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt giai đoạn 2000 - 2005
  2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế tỉnh Xa Văn Na Khệt
  2.2.1. Số lượng cán bộ, công chức QLNN về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt
  2.2.2. Chất lượng cán bộ, công chức QLNN về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt
  2.2.3. Cơ cấu cán bộ và ngành nghề.
  2.3. Đánh giá về thực trạng và nguyên nhân
  2.3.1. Ưu điểm
  2.3.2. Hạn chế
  2.3.3. Nguyên nhân của thực trạng
  CHƯƠNG 3
  GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Ở TỈNH XA VĂN NA KHỆT
  3.1. Quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của CHDCND Lào và tỉnh Xa Văn Na Khệt trong giai đoạn hiện nay
  3.1.1. Quan điểm
  3.1.2. Định hướng và mục tiêu
  3.2. Những giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt
  3.2.1. Rà soát, đánh giá lại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  3.2.2. Quy hoạch và kế hoạch hoá đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  3.2.3. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  3.2.4. Việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ QLNN về kinh tế
  3.2.5. Đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  3.2.6. Thực hiện chính sách cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  3.2.7. Khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  3.2.8. Quản lý và bảo vệ cán bộ, công chức QLNN về kinh tế
  3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp
  3.4. Đề xuất những điều kiện thực hiện các giải pháp
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Bản đồ hành chính Tỉnh Xa Văn Na Khệt


  Xem Thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Xa Văn Na Khệt của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status