Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX

  ----

  Phân tích biến động chi phí là điều mà các nhà quản lý cần thực hiện trong quản lý chi phí sản xuất. Thông qua phân tích biến động chi phí sản xuất, nhà quản trị xác định nguyên nhân tác động đến sự tăng giảm chi phí thực tế so tiêu chuẩn đặt ra trước đó. Từ đó đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, xây dựng phương án hoạt động mới để tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

  Trong thời gian gần đây, ngành chế biến thủy sản của Việt Nam đang mở rộng thị trường tiêu thụ. Các công ty đều có xu hướng mở rộng quy mô sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào có nhiều biến động, nguồn nguyên liệu không ổn định, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhiều công ty và dĩ nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Muốn đạt lợi nhuận cao, doanh nghiệp phải có biện pháp quản trị chi phí sản xuất, để từ đó xác định nguyên nhân và thực thi giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát chi phí. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề này mà em đã chọn đề tài “Phân tích biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX”. Nội dung khóa luận trình bày theo bố cục sau:

  Chương 1: “Tổng quan”. Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.

  Chương 2:”Cơ sở lý thuyết” gồm các nội dung liên quan đến phân tích biến động chi phí sản xuất như: khái niệm chi phí, phân loại chi phí, trình tự phân tích biến động chi phí, định mức chi phí, các phương pháp phân tích và yếu tố ảnh hưởng biến động chi phí.

  Chương 3: “Giới thiệu khái quát về xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX” bao gồm nội dung: lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm tổ chức quản lý, tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây, tổ chức công tác kế toán, những thuận lợi, khó khăn và phướng hướng phát triển của xí nghiệp.

  Chương 4: “Phân tích biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX”. Chương này là nội dung chính của đề tài được trình bày với nội dung sau:

  - Đặc điểm tổ chức quy trình sản xuất sản phẩm của xí nghiệp.
  - Xây dựng định mức chi phí sản xuất.
  - Phân tích biến động chi phí sản xuất: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và xác định nguyên nhân biến động.
  - Tổng hợp các mức biến động, tính giá thành sản phẩm

  Chương 5: “Một số giải pháp cho các biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX”. Gồm một số giải pháp kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho xí nghiệp.
  Kết luận: rút ra kết luận về kết quả phân tích.

  MỤC LỤC
  ----

  Nội dung Trang
  Chương 1: TỔNG QUAN 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3. Phương pháp nghiên cứu 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 2

  Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
  2.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất 3
  2.1.1. Khái niệm chi phí 3
  2.1.2. Phân loại chi phí 3
  2.1.2.1. Phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí 3
  2.1.2.2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 3
  2.1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết quả kinh doanh 4
  2.1.2.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 5
  2.1.2.5. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 5
  2.2. Trình tự phân tích biến động chi phí sản xuất 7
  2.2.1. Xác lập chỉ tiêu phân tích biến động 7
  2.2.2. Xác định đối tượng phân tích biến động 7
  2.2.3. Tính toán mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chi phí sản xuất kinh doanh 7
  2.2.4. Xác định nguyên nhân và giải pháp 8
  2.3. Định mức chi phí sản xuất 8
  2.3.1. Khái niệm 8
  2.3.2. Các loại định mức 8
  2.3.3. Các định mức chi phí sản xuất 8
  2.4. Phân tích biến động chi phí sản xuất 10
  2.4.1. Mô hình chung 10
  2.4.2. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10
  2.4.3. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 11
  2.4.4. Phân tích biến động của chi phí sản xuất chung 12
  2.4.4.1. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung khả biến 13
  2.4.4.2. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung bất biến 13
  2.5. Ý nghĩa của phân tích biến động chi phí sản xuất 14
  2.6. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14

  Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX 15
  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp 15
  3.1.1. Lịch sử hình thành 15
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp 16
  3.2. Tổ chức quản lý tại xí nghiệp 16
  3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây của xí nghiệp 18
  3.4. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của xí nghiệp 19
  3.4.1. Thuận lợi 19
  3.4.2. Khó khăn 20
  3.4.3. Phương hướng phát triển 20
  3.5. Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp 21
  3.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 21
  3.5.2. Hình thức tổ chức kế toán tại xí nghiệp 22

  Chương 4: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX 24
  4.1. Đặc điểm tổ chức quy trình sản xuất sản phẩm của xí nghiệp 24
  4.2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất sản phẩm 26
  4.3. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27
  4.3.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong kỳ tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 27
  4.3.2. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30
  4.4. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 33
  4.4.1. Chi phí công nhân trực tiếp trong kỳ tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 33
  4.4.2. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 35
  4.5. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung 37
  4.6. Tổng biến động chi phí sản xuất 39
  4.7. Tính giá thành sản phẩm cá tra fillet đông lạnh đóng gói trong kỳ tại XN 39

  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÁC BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX 42
  5.1. Đánh giá chung 42
  5.2. Một số giải pháp kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 42
  5.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 42
  5.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 43
  5.2.3. Chi phí sản xuất chung 43
  5.3. Kiến nghị 44
  5.4. Kết luận 44

  Xem Thêm: Phân tích biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status