Lời nói đầu
Trước xu thế phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự phát triển bền vững. Chính vì vậy con người được đặt vào vị trí trung tâm, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ phát triển kinh tế của một quốc gia là do con người quyết định.
Việt nam là quốc gia có truyền thống nông nghiệp lâu đời, nông thôn hiện đang chiếm hơn 70% lao động xã hội và đây là một nguồn lực lao động dồi dào, đầy tiềm năng cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thành công quá trình CNH - HĐH (công nghiệp hoá hiện đại hoá) đất nước. Nhưng đây cũng là thách thức lớn cho vấn đề sử dụng lao động ở nông thôn, khi mà tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm đang còn rất lớn và có nguy cơ ngày càng gia tăng làm kìm hảm sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy mà em chọn đề tài "Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn" để có thể góp một phần ý kiến của mình vào việc giải quyết việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Vĩnh Giang đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Tuy nhiên hiểu biết của em về vấn đề còn hạn chế nên em hy vọng thầy có thể cho em ý kiến để lần sau để em có thể hoàn thiện đề tài hơn và có thể áp dụng nó vào giải quyết việc làm ở nông thôn quê hương em một cách tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn.
Mục lục

Lời nói đầu
Phần I: Cơ sở lý luận về
I. Các khái niệm cơ bản
1. Các khái niệm cơ bản
2. Vai trò của nguồn lao động ở nông thôn
3. Đặc điểm của nguồn lao động ở nông thôn
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động ở nông thôn
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng lao động
2. Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng lao động
III. Kinh Nghiệm sử dụng lao động ở Trung Quốc
Phần II. Thực Trạng sử dụng nguồn lao động ở nông thôn nước ta hiện nay
1. Sự chuyển dịch lao động ở nông thôn
2. Quy mô nguồn lao động nông thôn
3. Chất lượng nguồn lao động nông thôn
4. Thực trạng sử dụng nguồn lao động
5. Về trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động
6. Đánh giá chung
Phần III- GiảI pháp
I.Quan điểm sử dụng nguồn lao động
1. Quan điểm phát triển nguồn lao động
2. Một số vấn đề quan tâm trong giai đoạn giảI quyết việc làm ở nông thôn trong những năm tới
II. Một giảI pháp nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nông thôn
1. Xây dựng lại cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở từng địa phương
2. Phân bổ lao động hợp lý giữa các vùng là biện pháp quan trọng để sử dụng đầy đủ và hợp lý nguồn nhân lực trong nông thôn
3. Phát triển công nghiệp nông thôn bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng nguồn nhân lực, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống lao động nông thôn
4. Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn
5. Phát triển dạy nghề, nâng cao trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ nghiệp vụ của người lao động trong nông thôn
6. Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp trong nông thôn
7. Tổ chức lao động trẻ trong nông thôn đi xây dựng kinh tế mới ở những nơi còn quỹ đất đai
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Mục lục

[charge=150]http://up.4share.vn/f/73424a4043474440/DA212.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.