Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Vĩnh Lon

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Vĩnh Lon

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1
  1.1. Sự cần thiết của đề tài .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
  1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu .2
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4
  2.1. Phương pháp luận .4
  2.1.1. Các khái niệm 4
  2.1.1.1. Hiệu quả tín dụng 4
  2.1.1.2. Doanh số cho vay 4
  2.1.1.3. Doanh số thu nợ 4
  2.1.1.4. Dư nợ .4
  2.1.1.5. Nợ quá hạn 4
  2.1.1.6. Nợ xấu .4
  2.1.1.7. Vốn huy động 5
  2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng .5
  2.1.2.1. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động 5
  2.1.2.2. Hệ số thu nợ 5
  2.1.2.3. Vòng quay vốn tín dụng 6
  2.1.2.4. Tỷ lệ nợ xấu .6
  2.1.2.5. Lợi nhuận trên tổng tài sản 6
  2.1.2.6. Lợi nhuận trên thu nhập 7
  2.1.2.7. Khả năng sử dụng tài sản 7
  2.1.2.8. Tổng chi phí trên tổng tài sản 7
  2.1.2.9. Tổng chi phí trên tổng thu nhập 8
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 8
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ VĨNH LONG .9
  3.1. Lịch sử hình thành 9
  Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng tại NHN0 & PTNT Thị xã Vĩnh Long
  GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 8 SVTH: Huỳnh Kim An
  3.2. Cơ cấu tổ chức 10
  3.3. Chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng 12
  3.3.1. Chức năng của ngân hàng 12
  3.3.2. Nhiệm vụ của ngân hàng 12
  3.4. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng .13
  3.4.1. Huy động vốn .13
  3.4.2. Thanh toán không dùng tiền mặt .13
  3.4.3. Nghiệp vụ ngân quỹ .14
  3.4.4. Nghiệp vụ tín dụng .14
  3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 15
  3.5.1. Tổng thu nhập và tổng chi phí .17
  3.5.2. Lợi nhuận 18
  3.6. Mục tiêu kinh doanh năm 2007 19
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ VĨNH LONG20
  4.1. Phân tích tình hình huy động vốn .20
  4.1.1. Tình hình nguồn vốn 20
  4.1.1.1. Vốn huy động 23
  4.1.1.2. Vốn điều chuyển 28
  4.2. Phân tích hoạt động cho vay của ngân hàng qua 3 năm 2004-2006 .30
  4.2.1. Phân tích doanh số cho vay 31
  4.2.1.1. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng .31
  4.2.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 34
  4.2.2. Phân tích tình hình thu nợ 37
  4.2.2.1. Phân tích tình hình thu nợ theo thời hạn tín dụng .37
  4.2.2.2. Phân tích tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế .40
  4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ .43
  4.2.3.1. Phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn tín dụng 43
  4.2.3.2. Phân tích tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế 45
  4.2.4. Phân tích tình hình nợ xấu .48
  4.2.4.1. Phân tích tình hình nợ xấu theo nhóm nợ .49
  4.2.4.2. Phân tích tình hình nợ xấu theo thời hạn tín dụng 50
  Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng tại NHN0 & PTNT Thị xã Vĩnh Long
  GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 9 SVTH: Huỳnh Kim An
  4.2.4.3. Phân tích tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế 52
  4.3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng .53
  4.3.1. Đánh giá về hiệu quả tín dụng của ngân hàng .53
  4.3.1.1. Dư nợ trên vốn huy động 54
  4.3.1.2. Doanh số thu nợ trên doanh số cho vay 55
  4.3.1.3. Vòng quay vốn tín dụng 55
  4.3.1.4. Nợ xấu trên dư nợ 55
  4.3.2. Đánh giá các chỉ tiêu về kết quả hoạt động của ngân hàng .56
  4.3.2.1. Tổng thu nhập trên tổng tài sản .57
  4.3.2.2. Chi phí trên tổng tài sản 57
  4.3.2.3. Lợi nhuận trên tổng tài sản 57
  4.3.2.4. Lợi nhuận trên thu nhập 57
  4.3.2.5. Chi phí trên thu nhập .58
  CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .59
  5.1. Yếu tố khách quan 59
  5.1.1. Sự phát triển của nền kinh tế 59
  5.1.2. Ảnh hưởng của giá cả nông sản đối với hộ vay .61
  5.2. Yếu tố chủ quan 61
  5.2.1. Sự cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng .61
  5.2.2. Vai trò của cán bộ tín dụng 65
  CHƯƠNG 6: MỘT SỐ GIẢI PHÁP .66
  6.1. Ưu điểm và tồn tại 66
  6.1.1. Những ưu điểm 66
  6.1.2. Những tồn tại .66
  6.2. Giải pháp .67
  6.2.1. Giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn .67
  6.2.2. Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng .68
  CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71
  7.1. Kết luận .71
  7.2. Kiến nghị 72
  7.2.1. Đối với ngân hàng 72
  Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng tại NHN0 & PTNT Thị xã Vĩnh Long
  GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 10 SVTH: Huỳnh Kim An
  7.2.2. Đối với Tỉnh .73

  Xem Thêm: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Vĩnh Lon
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Vĩnh Lon sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status