Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty TNHH Mai Thành

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty TNHH Mai Thành

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ đẦU
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH
  1.1 NHỮNG VẤN đỀ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH
  DOANH NGHIỆP 1
  1.1.1 Khái niệm tài chính: 1
  1.1.2 Vai trò tài chính doanh nghiệp: 1
  1.1.3 Hiệu quả hoạt động tài chính: . 1
  1.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC CHỈ SỐ NHẰM đÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
  HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH 2
  1.2.1 So sánh: 2
  1.2.2 đánh giá: 3
  1.2.2.1 đánh giá Cơ cấu: . 3
  1.2.2.2 Chỉ số: 4
  1.2.2.3 Các tỷ số: . 1 0
  1.2.2.3.1 Các tỷ số thanh toán: 1 0
  1.2.2.3.2 Các tỷ số hoạt động: 11
  1.2.2.3.3 Các tỷ số đòn bẩy tài chính: 13
  1.2.2.3.4 Các tỷ số khả năng sinh lời: 14
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
  MAI THÀNH
  2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MAI THÀNH . 1 6
  2.1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty: . 1 6
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty: 1 6
  2.1.3 Chức năng và quyền hạn của công ty: 16
  2.1.4 Chức năng và nhiệm vụ của tài chính: 17
  2.1.5 Chức năng và nhiệm vụ các bộ phận: 1 7
  2.2 THỰC TRẠNG HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 2008-2010:
  2.2.1 Khái quát về tài sản: 19
  2.2.1.1 Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn: . 2 1
  2.2.1.2 Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: 2 2
  2.2.2 Về nguồn vốn: . 2 3
  2.2.2.1 Nợ phải trả: 2 4
  2.2.2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu: . 2 5
  2.2.3 Mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn: 2 6
  2.2.4 Sự biến động về thu nhập, chi phí, lợi nhuận: 27
  2.2.5 Báo cáo tài chính qua các chỉ số tài chính . 2 9
  2.2.5.1 Các chỉ số thanh toán: . 2 9
  2.2.5.1.1 Tỷ số thanh toán hiện hành: . 2 9
  2.2.5.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh: . 3 0
  2.2.5.2 Các tỷ số hoạt động: 3 1
  2.2.5.2.1 Tỷ số vòng quay hàng tồn kho: 31
  2.2.5.2.2 Kỳ thu tiền bình quân: 3 2
  2.2.5.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định: . 3 3
  2.2.5.2.4 Tỷ số hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản: . 3 4
  2.2.5.3 Các đòn bẩy tài chính: . 3 4
  2.2.5.3.1 Tỷ số nợ trên tài sản: 3 5
  2.2.5.3.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu: 35
  2.2.5.3.3 Tỷ số tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu: 36
  2.2.5.4 Các tỷ số khả năng sinh lời: . 3 7
  2.2.5.4.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: 3 7
  2.2.5.4.2 Tỷ suất lợi nhuận thuần trên tổng số tài sản có (ROA): 38
  2.2.5.4.3 Tỷ suất lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu (ROE): 3 9
  2.3 BẢNG đÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT đỘNG KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY: . 4 1
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT đỘNG TÀI
  CHÍNH
  3.1 CÁC GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ 42
  3.1.1 Quản lý tài sản cố định và vốn cố định: 4 2
  3.1.2 Quản lý khoản phải thu: 4 2
  3.1.3 Quản lý chi phí lãi vay: 43
  3.2 CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ . 4 3
  3.2.1 Giảm giá vốn hàng bán: 4 4
  3.2.2 Tiết kiệm chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi
  phí bán hàng: . 4 4
  3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHO CÔNG TY:
  3.3.1 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động: . 4 5
  3.3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định: . 4 6
  3.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO đỘNG 4 7
  3.5 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH: 48
  3.5.1 Tăng cường công tác marketing, xây dựng thương hiệu: . 4 8
  3.5.2 Những biện pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu: . 5 0
  3.6 KIẾN NGHỊ: 5 1
  KẾT LUẬN

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
  PHẦN MỞ đẦU
  Lý do chọn đề tài
  Ngày nay, xuất khẩu là mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu
  hóa kinh tế và hội nhập, doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng
  gay gắt. Doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu muốn tồn tại và phát triển
  phải nhận định được tình hình thị trường và năng lực tài chính của doanh nghiệp
  mình. Do đó, việc phân tích tình hình tài chính có vai trò hết sức quan trọng, là cơ
  sở để doanh nghiệp có thể hoạch định chiến lược kinh doanh, thu hút đầu tư, giúp
  doanh nghiệp nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.
  Với tình hình thực tập tại công ty TNHH Mai Thành và từ mong muốn tận
  dụng kiến thức đã học vào thực tế nên tôi đã chọn đề tài “GIẢI PHÁP NÂNG
  CAO HIỆU QUẢ HOẠT đỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MAI
  THÀNH”.
  Mục tiêu của đề tài là xem xét, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại
  công ty, từ đó chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và đề ra một số giải pháp nhằm
  nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Kết quả hoạt động của công ty trong giai
  đoạn 2008 - 2010
  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp
  thông qua nguồn số liệu của công ty là chủ yếu.
  Bố cục của luận văn gồm 3 phần:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính.
  Chương 2: Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Mai Thành.
  Chương 3: đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty TNHH Mai Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty TNHH Mai Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status