Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tác dụng diệt ve ký sinh trên chó và bò của chế phẩm thuốc mỡ chế từ cây thuốc cá

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tác dụng diệt ve ký sinh trên chó và bò của chế phẩm thuốc mỡ chế từ cây thuốc cá

  Mục lục
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Danh mục bảng iii
  Danh mục hình iii
  Danh mục biểu đồ iv
  Mục lục v
  1. Mở đầu 1
  1.1 Đặt vấn đề 1
  1.2 Mục đích nghiên cứu 3
  2. Tổng quan tài liệu 4
  2.1 Cơ sở khoa học trong việc dùng thảo dược phòng trừ ngoại kí 4
  sinh trùng
  2.1.1 Yêu cầu đối với thuốc trị ngoại kí sinh trùng 5
  2.1.2 Một số thành tựu nghiên cứu và ứng dụng thảo dược trong 6
  phòng bệnh và điều trị bệnh thú y
  2.2 Dược liệu sử dụng và chế phẩm dạng mỡ 10
  2.2.1 Cây thuốc cá 10
  2.2.2 Dạng thuốc mỡ 14
  2.3 Họ ve cứng Ixodidae gây bệnh ở chó và bò 16
  2.3.1 Đặc điểm hình thái, cấu tạo ve Ixodidae 16
  2.3.2 Vòng đời phát triển của ve Ixodidae 20
  2.3.3 Biện pháp phòng trừ ve cứng 24
  3. Nội dung, nguyên liệu, phương pháp nghiên cứu 28
  3.1 Nội dung nghiên cứu 28
  3.2 Nguyên liệu nghiên cứu 28
  3.2.1 Dược liệu và tá dược 28
  3.2.2 Động vật thí nghiệm 29
  3.2.3 Dụng cụ thí nghiệm 29
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 29
  3.3.1 Bào chế thuốc mỡ 30
  3.3.2 Thử độc tính của thuốc mỡ trên ve chó và ve bò 33
  3.3.3 ứng dụng điều trị thử nghiệm cho chó và bò nhiễm ve 34
  3.3.4 Phương pháp xử lí số liệu 35
  4. Kết quả và thảo luận 36
  4.1 Nghiên cứu bào chế thử nghiệm các chế phẩm thuốc mỡ từ 36
  thân rễ thuốc cá khô
  4.2 Kiểm tra độc tính trong phòng thí nghiệm của thuốc mỡ trên 40
  ve chó
  4.2.1 Kết quả kiểm tra độc tính trong phòng thí nghiệm của loại 40
  thuốc mỡ 10% trên ve chó
  4.2.2 Kết quả kiểm tra độc tính trong phòng thí nghiệm của loại 43
  thuốc mỡ 20% trên ve chó
  4.2.3 Kết quả kiểm tra độc tính trong phòng thí nghiệm của loại 45
  thuốc mỡ 30% trên ve chó
  4.2.4 So sánh độc tính các loại thuốc mỡ 10%, 20%, 30% trên ve 48
  chó trong phòng thí nghiệm
  4.3 Kiểm tra độc tính trong phòng thí nghiệm của thuốc mỡ trên 50
  ve bò
  4.3.1 Kết quả kiểm tra độc tính trong phòng thí nghiệm của loại 50
  thuốc mỡ 10% trên ve bò
  4.3.2 Kết quả kiểm tra độc tính trong phòng thí nghiệm của loại 53
  thuốc mỡ 20% trên ve bò
  4.3.3 Kết quả kiểm tra độc tính trong phòng thí nghiệm của loại 55
  thuốc mỡ 30% trên ve bò
  4.3.4 So sánh độc tính các loại thuốc mỡ 10%, 20%, 30% trên ve bò 56
  trong phòng thí nghiệm
  4.4 Điều trị thử nghiệm trên chó nhiễm ve 58
  4.4.1 Kết quả điều trị thử nghiệm của loại thuốc mỡ 10% trên chó 59
  có ve kí sinh
  4.4.2 Kết quả điều trị thử nghiệm của loại thuốc mỡ 20% trên chó 61
  có ve kí sinh
  4.4.3 Kết quả điều trị thử nghiệm của loại thuốc mỡ 30% trên chó 63
  có ve kí sinh
  4.4.4 So sánh hiệu quả điều trị chó nhiễm ve của các loại thuốc mỡ 64
  10%, 20%, 30%
  4.5 Điều trị thử nghiệm trên bò nhiễm ve 67
  4.5.1 Kết quả điều trị thử nghiệm của loại thuốc mỡ 10% trên bò có 67
  ve kí sinh
  4.5.2 Kết quả điều trị thử nghiệm của loại thuốc mỡ 20% trên bò có 69
  ve kí sinh
  4.5.3 Kết quả điều trị thử nghiệm của loại thuốc mỡ 30% trên bò có 70
  ve kí sinh
  4.5.4 So sánh hiệu quả điều trị bò nhiễm ve của các loại thuốc mỡ 71
  10%, 20%, 30%
  4.6 Định hướng sử dụng chế phẩm trong điều trị 73
  5. Kết luận và đề nghị 76
  5.1 Kết luận 76
  5.2 Đề nghị 77
  Tài liệu tham khảo 78


  1. Mở đầu
  1.1 Đặt vấn đề
  Nước ta trên con đường hội nhập kinh tế, nền nông nghiệp cũng đang
  chuyển mình để theo kịp thay đổi đó. Chăn nuôi từ chỗ nhỏ lẻ, hiệu quả kinh
  tế thấp đã dần chuyển sang hướng chăn nuôi tập trung công nghiệp, bước đầu
  đem lại kết quả khả quan. Đàn gia súc, gia cầm không ngừng tăng lên về số
  lượng, cũng như chất lượng. Tuy nhiên, song song với vấn đề này đã kéo theo
  nhiều phức tạp về dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Thực tế đó đòi hỏi ngành
  thú y phải tăng cường phát triển khoa học kĩ thuật mới đáp ứng kịp thời.
  Một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác chăn nuôi là các
  dịch bệnh xảy ra, đặc biệt phải kể đến là bệnh do ký sinh trùng gây nên. Bệnh
  ký sinh trùng nói chung, bệnh do ngoại ký sinh trùng nói riêng (còn gọi là
  động vật tiết túc kí sinh, thuộc ngành Arthropoda) tuy ít gây chết gia súc
  nhưng lại gây tổn thất nhiều về kinh tế và khó kiểm soát vì người chăn nuôi ít
  quan tâm đến. Ngoại ký sinh trùng không những gây nên tổn thương thực thể
  làm giảm sức đề kháng, giảm khả năng sinh trưởng và phát triển, giảm chất
  lượng và sản lượng thịt, trứng, da, lông . mà còn là kho lưu động dự trữ mầm
  bệnh sống (vi khuẩn, virus, ký sinh trùng đường máu .), đây chính là yếu tố
  trung gian nguy hiểm truyền bệnh cho gia súc, gia cầm, vật nuôi và từ đó
  truyền bệnh sang người. Thực tế hết sức cấp thiết đó đặt ra câu hỏi cho ngành
  thú y phải tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học để tìm biện pháp
  phòng trừ hữu hiệu nhất.
  Trước kia để phòng và trị bệnh ngoại kí sinh trùng người ta sử dụng
  một số hoá dược như: Diptrex, 666, DDT cũng như các hoá dược trị liệu
  hiện đang lưu hành trên thị trường hiện nay như: Taktic (Intervet), Butox
  5% (Intervet), Ecotmin 100 (hãng IBA) Tuy chúng có hiệu quả điều trị
  nhưng lại bộc lộ những nhược điểm như còn có thể tích luỹ trong cơ thể kí
  chủ (ở các mô và sữa) tồn dư trong sản phẩm động vật làm ảnh hưởng đến
  sức khoẻ người tiêu dùng. Quan trọng hơn cả là chúng gây ra hiện tượng
  kháng thuốc làm giảm hiệu quả điều trị.
  Các nhà khoa học đang chú trọng nghiên cứu tìm ra những giải pháp
  thích hợp trong công nghệ dược chất, tìm ra thuốc điều trị hiệu quả nhưng
  không gây độc cho vật nuôi, không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức
  khoẻ người sử dụng sản phẩm động vật. Những nghiên cứu về dược lí phân
  tử đã cho thấy hợp chất thiên nhiên tồn tại nhiều năm trong tế bào sống khi
  tinh chế để sử dụng điều trị bệnh (tức là lại chuyển vào tế bào sống) thì nó
  được dung nạp tốt, ít có tác dụng phụ hơn là cũng chất đó được tổng hợp
  bằng phương thức hoá học. Điều này đã góp phần mở ra hướng nghiên cứu
  trong nghiên cứu bào chế, sử dụng dược liệu tự nhiên để làm thuốc.
  Ông cha ta từ xa xưa đã biết sử dụng nguồn thảo dược thiên nhiên sẵn có
  xung quanh để chữa bệnh, cho đến ngày nay nhiều bài thuốc vẫn được duy trì.
  Theo điều tra về nguồn cây thuốc Việt Nam của Viện Dược liệu (2005)[28] đã
  xác định được gần 4000 loài; Viện cũng đã thu thập và lưu trữ khoảng 10.000
  tiêu bản; di thực, thuần hoá thành công 70 loài cây thuốc phục vụ công nghiệp
  dược phẩm, y học cổ truyền và xuất khẩu.
  Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, đất nước ta có thảm thực vật hết
  sức phong phú, có nhiều loại cây có tác dụng phòng và trị bệnh cho người và
  gia súc, đây chính là nền tảng và điều kiện thuận lợi để ngành thú y nghiên cứu
  tìm ra các chế phẩm thuốc lý tưởng có nguồn gốc từ thảo mộc trị ngoại ký sinh
  trùng vừa có tác dụng trị bệnh tốt, vừa giá thành rẻ, dễ làm, dễ kiếm . và đặc
  biệt ít gây tồn dư trong sản phẩm động vật.
  Với mong muốn góp phần vào việc nghiên cứu tác dụng dược lí của các
  cây thuốc, tìm hiểu cơ sở khoa học của những bài thuốc dân gian trị ngoại kí
  sinh trùng, làm cơ sở cho việc ứng dụng điều trị rộng rãi chúng tôi tiến hành
  thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tác dụng diệt ve (Ixodidae) kí sinh trên
  chó và bò của chế phẩm thuốc mỡ chế từ cây thuốc cá (Derris
  elliptica)”.
  1.2 Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu bào chế các chế phẩm thuốc mỡ có nguồn gốc từ thiên
  nhiên, an toàn cho động vật và thân thiện với môi trường.
  Xem Thêm: Nghiên cứu tác dụng diệt ve ký sinh trên chó và bò của chế phẩm thuốc mỡ chế từ cây thuốc cá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác dụng diệt ve ký sinh trên chó và bò của chế phẩm thuốc mỡ chế từ cây thuốc cá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status