Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Điều tra tỷ lệ bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ngoại ở một số trang trại tại huyện Yên Khánh tỉnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Điều tra tỷ lệ bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ngoại ở một số trang trại tại huyện Yên Khánh tỉnh

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục iii
  Danh mục viết tắt vi
  Danh mục bảng . vii
  Danh mục biểu đồ vii
  Danh mục hình ảnh viii
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích của đề tài 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1. Cấu tạo cơ quan sinh sản và một số đặc điểm sinh lý của lợn cái 3
  2.1.1. Cấu tạo cơ quan sinh sản của lợn cái 3
  2.1.2. Đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn cái 8
  2.2. Bệnh viêm tử cung ở lợn nái 16
  2.2.1. Nguyên nhân của bệnh viêm tử cung . 16
  2.2.2. Hậu quả của bệnh viêm tử cung 18
  2.2.3. Các thể viêm tử cung . 19
  2.2.4. Chẩn đoán viêm tử cung 21
  2.3. Tình hình nghiên cứu bệnh viêm tử cung trên thế giới và Việt Nam 24
  2.3.1. Trên thế giới 24
  2.3.2. Tại Việt Nam . 25
  2.4. Một số vi khuẩn thường gặp ở dịch tử cung 25
  2.4.1. E.coli . 25
  2.4.2. Streptococcus 26
  2.4.3. Staphylococcus 27
  2.4.4. Salmonella 28
  2.5. Thuốc kháng sinh trong phòng và điều trị bệnh sinh sản . 29
  3. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 34
  3.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu 34
  3.2 Nội dung nghiên cứu 34
  3.2.1. Xác định tỷ lệ viêm tử cung ở đàn lợn nái 34
  3.2.2. Xác định sự thay đổi một số chỉ tiêu lâm sàng của lợn nái mắc bệnh
  viêm tử cung (nhiệt độ, hô hấp, tuần hoàn, màu sắc dịch viêm 34
  3.2.3. Mối quan hệ giữa bệnh viêm tử cung lợn mẹ và hội chứng tiêu chảy ở
  lợn con 34
  3.2.4. Sự biến đổi về vi khuẩn học trong dịch tử cung của lợn 34
  3.2.5. Thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung bằng các phác đồ điều trị (tỷ lệ
  khỏi, tỷ lệ động dục .sau điều trị) 34
  3.3. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu . 34
  3.3.1. Nguyên liệu nghiên cứu 35
  3.3.2. Phương pháp nghiên cứu . 36
  3.4. Phương pháp xử lý số liệu 41
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42
  4.1. Kết quả khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ngoại 42
  4.2. Tình hình lợn nái mắc viêm tử cung qua các lứa đẻ 44
  4.3. Kết quả khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái qua từng
  giai đoạn 46
  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . v


  4.4. Kết quả khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ở các điều kiện
  đẻ khác nhau . 50
  4.5. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ngoại theo mùa vụ ở các
  trại 52
  4.6. Một số chỉ tiêu và biểu hiện lâm sàng của lợn bị viêm tử cung . 53
  4.7. Mối quan hệ giữa bệnh viêm tử cung và hội chứng tiêu chảy ở lợn con.56
  4.8. Phân lập và giám định thành phần vi khuẩn trong dịch âm đạo,tử cung
  lợn nái bình thường và bệnh lý 58
  4.10. Kết quả xác định tính mẫn cảm của các vi khuẩn phân lập được từ dịch viêm
  tử cung, âm đạo lợn nái với một số thuốc kháng sinh và hóa học trị liệu . 61
  4.11. Kết quả thử nghiệm phòng bệnh viêm tử cung cho lợn nái 65
  4.12. Kết quả thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại .69
  5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 73
  5.1. Kết luận 73
  5.2. Đề nghị . 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 75
  vi  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Bất cứ quốc gia nào trên thế giới dù phát triển hay không thì một trong
  những vấn đề đặc biệt quan tâm đặt lên hàng đầu là thực phẩm - nguồn cung
  cấp năng lượng sống cho con người. Việt Nam cũng nằm trong số đó. Vốn là
  một nước nông nghiệp, Việt Nam luôn chú trọng phát triển chăn nuôi. Thời
  gian gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến mới trong phát triển chăn nuôi
  nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và thị trường. Cùng với sự phát
  triển của cả nước, Ninh Bình là một trong số những tỉnh có nhiều điều kiện
  thuận lợi để phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn.
  Chăn nuôi lợn là nghề sản xuất truyền thống lâu đời chiếm vị trí quan
  trọng thứ hai trong tổng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi nước ta. Mức thu
  nhập từ chăn nuôi lợn chiếm 68,38% trong cơ cấu tổng thu từ ngành chăn nuôi
  của hộ gia đình (trong đó thu từ chăn nuôi gia cầm chỉ chiếm 19,02%; từ chăn
  nuôi khác 12,60%), có thể kể đến việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lợn thịt
  hướng nạc theo hình thức trang trại ở nhiều địa phương trong cả nước, đã có
  nhiều giống lợn ngoại được đưa về Việt Nam nuôi và nhân giống. Vì vậy, để
  cung cấp lợn giống cho nhu cầu chăn nuôi của các trang trại và các nông hộ thì
  việc phát triển đàn lợn nái sinh sản là cần thiết. Trong khi đó nhu cầu thị trường
  thịt lợn trong nước là rất lớn. Riêng với tỉnh Ninh Bình, sự phát triển nhanh của
  ngành du lịch đang là thị trường tiềm năng cho nghề chăn nuôi lợn của địa
  phương. Phát triển chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học đang là hướng đi
  đúng đắn phù hợp với điều kiện địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.
  Song song với việc phát triển chăn nuôi thì tình trạng dịch bệnh vẫn xảy
  ra thường xuyên mà nguyên nhân chủ yếu thuộc về kỹ thuật của người chăn
  nuôi. Một trong những bệnh làm hạn chế khả năng sinh sản của lợn nái ngoại
  tại các địa phương hiện nay là bệnh viêm tử cung. Đây là một bệnh không
  những làm ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh sản của lợn mẹ mà còn là một
  trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy ở đàn lợn con đang
  trong thời gian theo mẹ tăng cao do thành phần của sữa mẹ bị thay đổi do ảnh
  hưởng của bệnh viêm tử cung. Những vấn đề trên chỉ ra rằng việc nghiên cứu
  về bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại và tìm ra phương pháp phòng trị
  bệnh là một việc làm cần thiết.
  Với mục đích góp phần nâng cao năng suất sinh sản của đàn lợn nái
  ngoại đồng thời bổ sung vào các tài liệu nghiên cứu về lĩnh vực sinh sản của
  giống lợn ngoại hướng nạc chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
  Điều tra tỷ lệ bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ngoại ở một số
  trang trại tại huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình và thử nghiệm điều trị
  ”.
  2. Mục đích của đề tài.
  Chúng tôi thực hiên đề tài nhằm mục đích:
  - Xác định được thực trạng tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn
  nái ngoại ở một số trang trại tại huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.
  - Xác định được mối quan hệ giữa bệnh viêm tử cung ở lợn mẹ với tỷ
  lệ mắc bệnh tiêu chảy ở đàn lợn con đang trong thời gian bú mẹ.
  - Đưa ra phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản.

  Xem Thêm: Điều tra tỷ lệ bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ngoại ở một số trang trại tại huyện Yên Khánh tỉnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều tra tỷ lệ bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ngoại ở một số trang trại tại huyện Yên Khánh tỉnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status