Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thú y đến bệnh viêm tử cung và giải pháp, trị bệnh nội mạc cổ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thú y đến bệnh viêm tử cung và giải pháp, trị bệnh nội mạc cổ

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình vii
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ i
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG LỢN NÁI NGOẠI ĐƯỢC NUÔI
  TẠI VIỆT NAM: YORKSHIRE, LANDRACE, DUROC,
  HAMPSHIRE 3
  2.2. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH SẢN CỦA LỢN NÁI 7
  2.3. BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI 16
  2.4. MỘT SỐ VI KHUẨN THƯỜNG GẶP Ở TỬ CUNG CỦA LỢN 24
  2.5. NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ THUỐC KHÁNG SINH
  TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SINH SẢN 27
  2.6. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU BỆNH VIÊM TỬ CUNG LỢN TRÊN
  THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 32
  3. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  3.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 36
  3.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN LIỆU NGHIÊN CỨU 36
  3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  iii


  3.4. THỬ NGHIỆM PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG 42
  3.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 43
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 45
  4.1. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN
  NÁI NGOẠI THEO CÁC YẾU TỐ THÚ Y TẠI TRẠI LỢN THẾ
  THUYẾT VÀ TRẠI LỢN HUY HIỀN 45
  4.1.1. THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI NGOẠI
  TẠI TRẠI LỢN THẾ THUYẾT VÀ TRẠI LỢN HUY HIỀN 45
  4.1.2. KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ THÚ Y TRÊN ĐÀN LỢN NÁI
  NGOẠI TẠI TRẠI LỢN THẾ THUYẾT VÀ TRẠI LỢN HUY
  HIỀN 46
  4.2. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CÁC LOẠI VI
  KHUẨN TRONG DỊCH TIẾT TỬ CUNG LỢN NÁI NGOẠI TẠI
  TRẠI THẾ THUYẾT VÀ TRẠI HUY HIỀN 55
  4.2.1. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG
  DỊCH TIẾT TỬ CUNG LỢN NÁI NGOẠI TẠI TRẠI THẾ
  THUYẾT VÀ TRẠI HUY HIỀN 55
  4.2.2. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG
  DỊCH TIẾT TỬ CUNG LỢN NÁI NGOẠI TẠI TRẠI THẾ
  THUYẾT VÀ TRẠI HUY HIỀN. 57
  4.3. XÁC ĐỊNH ĐỘ MẪN CẢM CỦA CÁC LOẠI VI KHUẨN PHÂN
  LẬP ĐƯỢC TỪ DỊCH VIÊM TỬ CUNG CỦA LỢN NÁI VỚI
  THUỐC KHÁNG SINH 59
  4.4. XÁC ĐỊNH ĐỘ MẪN CẢM CỦA TẬP ĐOÀN VI KHUẨN
  PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ DỊCH VIÊM TỬ CUNG CỦA LỢN VỚI
  THUỐC KHÁNG SINH 62
  iv


  4.5. THỬ NGHIỆM PHÒNG BỆNH VIÊM TỬ CUNG CHO LỢN NÁI
  NGOẠI SINH SẢN 64
  4.6. THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM NỘI MẠC TỬ CUNG
  TRÊN LỢN NÁI NGOẠI 66
  5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 72
  5.1. KẾT LUẬN 72
  5.2. ĐỀ NGHỊ 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
  PHỤ LỤC 79


  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Chăn nuôi lợn là một nghề truyền thống có từ lâu đời ở Việt Nam. Đến
  nay phong trào nuôi lợn thịt hướng nạc đã và đang phát triển mạnh mẽ theo
  hình thức trang trại ở nhiều địa phương, đã đem lại nguồn thu đáng kể cho
  người chăn nuôi và trở thành một ngành chăn nuôi chính chiếm tỷ trọng cao
  trong cơ cấu chăn nuôi hiện nay. Để cung cấp lợn giống cho nhu cầu chăn
  nuôi của các trang trại và các nông hộ thì việc phát triển đàn lợn nái sinh sản
  là việc làm cần thiết.
  Chúng ta đã chủ động nhập một số giống lợn cao sản từ nước ngoài để
  đầu tư cho những cơ sở chăn nuôi tập trung của Nhà nước nhằm nuôi thích
  nghi, chọn lọc để nhân giống, lai cải tạo giống phục vụ cho sản xuất, đó là các
  giống lợn: Yorkshire, Landrace, Duroc, Hampshire . Tuy nhiên các giống
  lợn này chủ yếu được nhập từ Châu Âu nên khi về Việt Nam với điều kiện
  thời tiết khác biệt chúng đòi hỏi một chế độ chăm sóc, quản lý rất cao so
  với các giống lợn nội, đặc biệt là đàn lợn nái. Do đó, mặc dù có nhiều ưu
  điểm hơn so với các giống lợn nội, lợn nái ngoại chủ yếu vẫn được nuôi
  trong các trang trại mà chưa được phổ biến, nhân rộng. Mặt khác, trong
  chăn nuôi lợn còn gặp rất nhiều khó khăn nhất là các bệnh sinh sản, trong đó
  bệnh Viêm đường sinh dục chiếm tỷ lệ cao từ 30 - 50% (Trần Tiến Dũng,
  2004)[6]. Bệnh có ảnh hưởng lớn đến năng suất sinh sản và sức khoẻ của lợn
  nái. Nó có thể làm lợn nái chậm động dục lại sau khi cai sữa, thậm chí mất
  khả năng sinh sản ở những lần sau, do đó làm giảm số lượng lợn nái sinh sản
  và số lượng lợn con sinh ra, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi.
  1


  Những vấn đề nêu trên cho thấy để góp phần làm giảm thiệt hại do
  bệnh Viêm tử cung gây ra thì việc nghiên cứu tìm ra nguyên nhân và các giải
  pháp phòng trị bệnh viêm tử cung ở lợn nái ngoại sinh sản là việc làm cần
  thiết, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của
  một số yếu tố thú y đến bệnh Viêm tử cung và giải pháp phòng, trị bệnh
  Viêm nội mạc tử cung ở lợn nái ngoại sinh sản
  1.2. Mục đích nghiên cứu
  1.2.1. Đánh giá thực trạng bệnh Viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại sinh sản
  nuôi tại cơ sở nghiên cứu.
  1.2.2. Đánh giá sự ảnh hưởng của một số yếu tố thú y đến bệnh Viêm tử cung ở
  lợn nái ngoại.
  1.2.3. Thử nghiệm các giải pháp phòng và trị bệnh Viêm nội mạc tử cung ở
  lợn nái ngoại, góp phần xây dựng quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi lợn nái
  sinh sản.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thú y đến bệnh viêm tử cung và giải pháp, trị bệnh nội mạc cổ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thú y đến bệnh viêm tử cung và giải pháp, trị bệnh nội mạc cổ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status