Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành chế biến của việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành chế biến của việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế)

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ . vii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Những đóng góp mới của lụân văn . 3
  5. Bố cục của luận văn . 3
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG MẠI NỘI NGÀNH . 4
  1.1. Một số khái niệm cơ bản 4
  1.2. Lý thuyết về thương mại nội ngành theo chiều ngang và theo chiều dọc . 4
  1.2.1. Mô hình Thương mại nội ngành theo chiều ngang 8
  1.2.2. Mô hình Thương mại nội ngành theo chiều dọc . 21
  1.2.3. Kết luận về các lý thuyết Thương mại nội ngành theo chiều dọc và Thương mại nội ngành theo chiều ngang 28
  1.3. Các phân tích theo chủ nghĩa kinh nghiệm về thương mại nội ngành theo chiều dọc và theo chiều ngang . 29
  1.3.1. Các nghiên cứu mang tính tư liệu . 30
  1.3.2. Các nghiên cứu theo phương pháp toán kinh tế 31
  1.3.3. Kết luận về phân tích theo chủ nghĩa kinh nghiệm về thương mại nội ngành theo chiều dọc và thương mại nội ngành theo chiều ngang . 35
  iv
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  2.1. Thiết kế nghiên cứu 36
  2.1.1. Địa điểm nghiên cứu . 36
  2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu 36
  2.1.3. Phương pháp xủ lý số liệu . 36
  2.2. Mô hình 36
  2.2.1. Mô tả mô hình . 37
  2.2.2. Phương pháp ước tính . 42
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ THƯƠNG MẠI NỘI NGÀNH HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM . 43
  3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . 43
  3.2. Phân tích thực trạng xuất- nhập khẩu của Việt Nam . 45
  3.2.1. Tổng quan về tình hình thương mại của Việt Nam 45
  3.2.2. Một số nhóm hàng xuất khẩu chính 46
  3.2.3. Một số nhóm hàng nhập khẩu chính . 49
  3.3. Thực trạng về thương mại nội ngành của Việt Nam giai đoạn hiện nay . 53
  3.3.1. Mức độ thương mại nội ngành (IIT) . 55
  3.3.2. Thương mại nội ngành theo chiều ngang (HIIT) 57
  3.3.3. Thương mại nội ngành theo chiều dọc (VIIT) 60
  3.4. Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành chế biến của Việt Nam 62
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI NỘI NGÀNH HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM . 65
  4.1. Quan điểm, định hướng 65
  4.1.1. Đẩy mạnh thương mại nội ngành đi đối với phát huy lợi thế so sánh . 65
  4.1.2. Đẩy mạnh thương mại nội ngành đi đối với lựa chọn mặt hàng chủ lực 66
  v
  4.1.3. Đẩy mạnh thương mại nội ngành gắn liền với việc thực hiện các cam kết của WTO . 66
  4.1.4. Đẩy mạnh thương mại nội ngành gắn liền với phát huy tốt vai trò quản lý của Nhà nước 66
  4.1.5. Đẩy mạnh thương mại nội ngành gắn liền với hoàn thiện khung pháp luật cho hoạt động thương mại . 67
  4.1.6. Thúc đẩy thương mại nội ngành bền vững, không gây ô nhiễm môi trường 68
  4.2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy thương mại nội ngành của Việt Nam 68
  4.2.1. Đẩy mạnh xuất nhập khẩu giữa các quốc gia trong cùng khối liên kết . 69
  4.2.2. Hỗ trợ nghiên cứu thị trường quốc tế với sản phẩm chế biến xuất khẩu . 70
  4.2.3. Có chính sách trợ giúp, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất và chế biến 72
  4.2.4. Thúc đẩy thương mại nội ngành hàng chế biến phát triển bền vững 76
  4.2.5. Hoàn thiện chính sách thương mại . 78
  4.2.6. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 79
  KẾT LUẬN 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

  Xem Thêm: Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành chế biến của việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành chế biến của việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status