Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và ảnh hưởng của nó đến hộ gia đình trên địa bàn thành p

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và ảnh hưởng của nó đến hộ gia đình trên địa bàn thành p

  MỞ ĐẦU
  Chương 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  Chương 2
  ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Chương 3
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu Tiếng Việt
  1. Bộ xây dựng (1995), “Đô thị Việt Nam tập 1”, NXB Xây dựng, Hà Nội.
  2. Nguyễn Đình Bồng (2005), Đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát
  triển thị trường bất động sản ở Việt Nam, ĐTCNN 6 – 2005.
  3. Vũ Đình Chuyên (2008),”Đô thị hóa - nhân tố tác động mạnh tới quản lý, sử dụng
  đất đai ở nước ta trong thời kỳ đổi mới”, Tài nguyên và Môi trường,(4), 48-49-50-
  53.
  4. Nguyễn Sinh Cúc (2008), “Ổn định đất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương
  thực quốc gia”, Tài nguyên và Môi trường, (7), 14-15-16.
  5. Nguyễn Thị Dung (2010), “ Tác động của cơ chế chính sách pháp luật đất đai đến
  thị trường bất động sản”, (15), 12-13-14-15.
  6. Vũ Trọng Hồng (2009), “Chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp, một bài toán có
  nhiều cách giải” Tài nguyên và Môi trường, (14), 3-4-5.
  7. HĐND thành phố Thái Nguyên - Nghị quyết năm 2009, 2010
  8. Đỗ Thị Lan, (2009), “Ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động hiện trạng sử dụng
  đất và kinh tế hộ nông dân mất đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái
  Nguyên”, báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Mã số B2007-TN03-
  03, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
  9. Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  10. Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính Phủ, Về việc đền bù thiệt
  hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng,, an ninh, lợi
  ích quốc gia, lợi ích công cộng.
  11. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất
  đai.
  12. Nghị định số 197/2004/Nđ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ, Về bồi thường thiệt hại
  và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  13. Nghị định của Chính phủ số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về thu
  tiền sử dụng đất
  14. Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm
  hành chính trong lĩnh vực đất đai.
  17. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định
  bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi
  thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi và giải quyết khiếu nại về đất đai.
  18. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định
  bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái
  định cư.
  19. Phòng Tài nguyên và Môi trường TPTN (2011), Báo cáo hàng năm về tình hình
  biến động đất đai (2006 - 2010).
  20. Phòng Tài nguyên và Môi trường TPTN (2011), Kết quả giao đất, thu hồi đất,
  chuyển mục đích sử dụng đất (2006 - 2010).
  21. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên (2011), Kiểm kê diện
  tích đất nông nghiệp (2006 - 2010).
  22. Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản lý nhà nước về đất đai, Trường
  Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
  23. Lê Quang Tiến (2010), “Thực trạng và giải pháp công tác thu hồi đất nông nghiệp
  tại thành phố Thái Nguyên”, báo cáo kết quả đề tài thạc sĩ, Mã số 60 62 16, Trường
  Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
  24. Minh Quang (2010), “Thực trạng quản lý, sử dụng đất lúa ở nước ta”, Tài nguyên
  và Môi trường,(19), 19-20-21.
  25. Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của UBND thành phố Thái
  Nguyên V/v Ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà
  nước thu hồi đất theo Nghị định số 97/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính
  Phủ.
  26. Quyết định số 326/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2006 của UBND tỉnh
  Thái Nguyên về việc ban hành quy trình về thu hồi đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi,
  trình tự thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh Thái
  Nguyên.
  27. Quyết định số 867/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Thái
  Nguyên V/v ban hành quy định về thu hồi đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi; trình tự, thủ
  85
  tục xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái
  Nguyên.
  28. Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05 tháng 1 năm 2010 của UBND tỉnh Thái
  Nguyên về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi
  Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
  29. UBND thành phố Thái Nguyên (2006), "Báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  chi tiết 26 phường, xã TPTN giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020".
  30. UBND thành phố Thái Nguyên (2007), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát
  triển KT-XH thành phố Thái Nguyên đến 2020.
  31. UBND thành phố Thái Nguyên (2007), Các tài liệu định hướng chiến lược phát
  triển KT-XH Thái Nguyên năm 2000 - 2020.
  32. UBND thành phố Thái Nguyên (2009), Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất TP Thái
  Nguyên giai đoạn 2000 - 2010.
  33. UBND thành phố Thái Nguyên (2011), Báo cáo kết quả thực hiện công tác thống kê,
  kiểm kê đất đai (2008 - 2010).
  II. Tiếng Anh
  1. Rost R.O and H.G. colling (1993), Land Valuation and Compensation in Australia,
  Australian institute of Valuers and Economists.
  III. Website
  1. http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dat-nong-nghiep-bi-thu-hep-Moi-lo-ve-an-ninhluong-
  thuc/19861
  2. http://***********/khoa-luan-tot-nghiep-danh-gia-hieu-qua-su-dung-dat-nong-nghiepva-
  de-xuat-huong-su-dung-dat-hieu-qu.212789.html
  3. http://www.tin247.com/bao_ve_nghiem_ngat_dat_nong_nghiep-3-16171.html
  4.http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/136018/Quy-hoach-su-dung-dat-nong-nghiepcon-
  nhieu-bat-cap.html

  Xem Thêm: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và ảnh hưởng của nó đến hộ gia đình trên địa bàn thành p
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và ảnh hưởng của nó đến hộ gia đình trên địa bàn thành p sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status