Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả marketing cho sản phẩm tại công ty dệt may xuất khẩu thành

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả marketing cho sản phẩm tại công ty dệt may xuất khẩu thành

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Mục tiêu của đề tài 1
  2. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: 1
  3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 1
  4. Phương pháp nghiên cứu: 2
  5. Bố cục của đề tài: 2
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ MARKETING – MIX 3
  1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3
  1.1.1. Khái niệm Marketing 3
  1.1.2. Khái niệm quản trị Marketing 3
  1.1.2.1. Khái niệm 3
  1.1.2.2. Vai trò của quản trị marketing 3
  1.1.3. Khái niệm khách hàng 3
  1.1.4. Khái niệm nhu cầu 4
  1.1.4.1. Khái niệm 4
  1.1.4.2. Phân loại nhu cầu 4
  1.1.5. Khái niệm sản phẩm 4
  1.1.6. Khái niệm thị trường 5
  1.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 5
  1.2.1. Môi trường bên ngoài 5
  1.2.1.1 Môi trường vĩ mô 5
  1.2.1.2. Môi trường vi mô 6
  1.2.2. Môi trường bên trong 7
  1.3. CƠ SỞ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING 8
  1.3.1. Nghiên cứu thị trường 8
  1.3.2. Chiến lược sản phẩm 8
  1.3.3. Chiến lược giá cả 10
  1.3.4. Chiến lược phân phối 12
  1.3.4.1. Vai trò của phân phối hàng hóa 12
  1.3.4.2. Các quyết định phân phối 12
  1.3.4.3. Các phương thức phân phối 12
  1.3.4.4. Các hình thức bán hàng 12
  1.3.4.5. Các kênh phân phối cho hàng hóa và dịch vụ 13
  1.3.4.6. Lựa chọn kênh phân phối 13
  1.3.5. Chiến lược chiêu thị 14
  1.3.5.1. Quảng cáo 14
  1.3.5.2. Marketing trực tiếp 15
  1.3.5.3. Bán hàng trực tiếp 15
  1.3.5.4. Quan hệ công chúng 15
  1.3.5.5. Khuyến mại 16
  1.3.5.6. Khuyến mãi 16
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO CÔNG TY DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG TẠI THÁI BÌNH 17
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 17
  2.1.1. Sơ lược về công ty 17
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 19
  2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 20
  2.1.3.1. Ban giám đốc 20
  2.1.3.2. Phòng kế toán tài chính 20
  2.1.3.3. Phòng tổ chức lao động hành chính 20
  2.1.3.4. Phòng kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu 21
  2.1.3.5. Phòng kỹ thuật 21
  2.2. PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY THỜI GIAN QUA 21
  2.2.1. Môi trường bên ngoài 21
  2.2.1.1. Môi trường vĩ mô 21
  2.2.1.2. Môi trường vi mô 23
  2.2.2. Môi trường bên trong 24
  2.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG 27
  2.4. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG 27
  2.4.1. Chiến lược sản phẩm 27
  2.4.2. Chiến lược giá 28
  2.4.3. Chính sách phân phối sản phẩm 30
  2.4.4. Chiến lược chiêu thị 31
  2.4.4.1. Quảng cáo 31
  2.4.4.2. Bán hàng trực tiếp 31
  2.4.4.3 Quan hệ công chúng 31
  2.4.4.4. Khuyến mãi 32
  2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG TẠI THÁI BÌNH. 32
  2.5.1. Ưu điểm 32
  2.5.2. Nhược điểm 33
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG 34
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 34
  3.2. CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 35
  3.3. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 35
  3.3.1. Chiến lược sản phẩm 35
  3.3.2. Chiến lược giá linh hoạt 35
  3.3.3. Chiến lược phân phối 36
  3.3.4. Chiến lược chiêu thị 37
  3.3.4.1. Quảng cáo 37
  3.3.4.2. Marketing trực tiếp 38
  3.3.4.3. Bán hàng trực tiếp 38
  3.3.4.4. Quan hệ công chúng 39
  3.3.4.5. Khuyến mại 39
  3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 39
  KẾT LUẬN 41
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Mục tiêu của đề tài
  Cùng với tiến trình phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, marketing ngày càng được quan tâm và trở thành vũ khí quan trọng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Công cụ này đã giúp doanh nghiệp nhận biết được nhu cầu thực sự của thị trường về chủng loại, chất lượng, số lượng, mẫu mã, kiểu dáng và những tính năng khác của sản phẩm mà mình doanh nghiệp kinh doanh. Từ đó doanh nghiệp đề ra được những chiến lược nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường.
  Các chính sách của marketing nhằm giúp doanh nghiệp có được những nhận định chính xác, đưa ra được các biện pháp, chính sách marketing phù hợp và hiệu quả, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số và lợi nhuận của doanh nghiệp.
  Ở Việt Nam hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đã chú trọng đến các hoạt động marketing, song không phải doanh nghiệp nào cũng biết vận dụng và khai thác hết hiệu quả mà marketing có thể đem lại. Công ty dệt may xuất khẩu Thành Công cũng nằm trong số những doanh nghiệp như vậy. Từ khi đi vào hoạt động công ty đã không ngừng tiến hành các hoạt động marketing - mix, tuy nhiên các hoạt động này chưa thật hoàn thiện, còn nhiều hạn chế, nó đã ảnh hưởng không nhỏ tới doanh số tiêu thụ và lợi nhuận của công ty.
  Để hoàn thiện hơn công tác marketing - mix cho công ty là vấn đề thiết thực, nhằm giúp cho công ty kinh doanh có hiệu quả, duy trì và phát triển được doanh số trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.
  2. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:
  Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về marketing và marketing - mix, đồng thời phân tích, đánh giá hoạt động marketing tại công ty. Do đó đối tượng của đề tài là hoạt động marketing ở công ty dệt may xuất khẩu Thành Công.
  Nhiệm vụ của đề tài là qua việc phân tích, đánh giá thực trạng marketing của Công ty dệt may xuất khẩu Thành Công để đề xuất những giải pháp nhằm giúp công ty hoàn thiện hơn công tác marketing
  3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đề tài được thực hiện trên cơ sở phân tích hoạt động marketing của Công ty dệt may xuất khẩu Thành Công từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các chính sách marketing giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả hơn. Do thời gian và khả năng nghiên cứu có hạn nên em tập trung nghiên cứu một số nội dung sau:
  - Về mặt lý luận: Lý luận về marketing và marketing - mix;
  - Tìm hiểu về Công ty dệt may xuất khẩu Thành Công và thực trạng hoạt động marketing - mix của công ty;
  - Về giải pháp: Dựa trên tổng quan cơ sở lý luận về marketing - mix và qua phân tích thực trạng hoạt động marketing - mix của công ty để đề ra 3 giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing - mix cho công ty dệt may xuất khẩu Thành Công.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp thống kê
  - Phương pháp so sánh
  - Phương pháp phân tích, tổng hợp
  - Phương pháp toán học
  5. Bố cục của đề tài:
  Gồm 3 phần chính:
   Chương 1: Cơ sở lý luận về marketing
   Chương 2: Thực trạng về chất lượng hoạt động marketing cho sản phẩm cho công ty dệt may xuất khẩu Thành Công tại Thành Công.
   Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động marketing cho sản phẩm khăn tay tại công ty dệt may xuất khẩu Thành Công.

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả marketing cho sản phẩm tại công ty dệt may xuất khẩu thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả marketing cho sản phẩm tại công ty dệt may xuất khẩu thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status