Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH sản xuất thức ăn chăn nuôi CJ VINA AGRI-Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH sản xuất thức ăn chăn nuôi CJ VINA AGRI-Hưng Yên

  ?mục lục
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục sơ đồ viii
  Danh mục hình viii
  1. Mở ĐầU i
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ Sở Lý LUậN Và THựC TIễN 4
  2.1 Một số khái niệm 4
  2.2 Vai trò nâng cao năng lực cạnh tranh 18
  2.3 Nội dung và các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh
  nghiệp 19
  2.4 Các công cụ sử dụng cạnh tranh 26
  2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 31
  2.6 Cơ sở thực tiễn 37
  2.7 Các công trình nghiên cứu có liên quan. 43
  3. ĐặC ĐIểM ĐịA BàN NGHIÊN CứU Và PHƯƠNG PHáP
  NGHIÊN CứU 44
  3.1 Đặc điểm chung 44
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 49
  3.3 Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 53
  4. KếT QUả NGHIÊN CứU Và THảO LUậN 56
  4.1 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của công ty TNHH sản xuất
  thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri ư Hưng Yên 56
  4.1.1 Năng lực cạnh tranh về tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực 56
  4.1.2 Các đối thủ cạnh tranh của công ty 69
  4.1.3 Năng lực cạnh tranh về sản phẩm của công ty 72
  4.1.4 Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 89
  4.1.5 Các hoạt động hỗ trợ bán hàng của công ty 103
  4.3 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 120
  4.3.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp 120
  4.3.2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHHsản
  xuất thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agriư Hưng Yên 122
  5. KếT LUậN Và KIếN NGHị 129
  5.1 Kết luận 129
  5.2. Kiến nghị 130
  Tài liệu tham khảo 132
  DANH MụC SƠ Đồ viii
  danh mục hình viii


  1. Mở ĐầU
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Cạnh tranh là một hiện tượng vốn có của nền kinh tế thị trường, khi nền
  kinh tế càng phát triển thì cạnh tranh càng gay gắt và quyết liệt. Các công ty
  không ngừng củng cố vị thế của mình bằng nhiều cách nhằm nâng cao năng lực
  cạnh tranh của bản thân. Qua đó tạo ra những khác biệt hẳn so với các đối thủ
  cạnh tranh, giúp doanh nghiệp dành lấy thị phần. Như vậy, nâng cao năng lực
  cạnh tranh của doanh nghiệp được coi như là một trong những phương án giúp
  doanh nghiệp củng cố và vươn đến một vị thế mà tại đó doanh nghiệp có thể
  chống chọi lại và tác động đến các lực cạnh tranh một cách hiệu quả. Nâng cao
  năng lực cạnh tranh là một tất yếu khách quan. Nếu không làm được điều này
  thì doanh nghiệp không chỉ thất bại trên sân khách mà còn thất bại trên cả sân
  nhà. Tuy nhiên, không phải mọi doanh nghiệp đều ý thức được tầm quan trọng
  của việc nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng có những trường hợp doanh nghiệp
  nhận thức được ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh nhưng vẫn còn
  một khoảng cách xa giữa nhận thức và hành động thực tiễn.
  Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi nước ta đA được quan tâm
  và đầu tư rất lớn đây là một trong những mục tiêu chủ yếu để phát triển ngành
  nông nghiệp. Điều này đA được khẳng định trong rất nhiều văn kiện của Đảng
  và chính phủ. Chính vì thế mà nhu cầu sử dụng thức ăn trong ngành chăn nuôi
  là rất lớn, đây là cơ hội và cũng là thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất
  TACN. Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải xác định đúng hướng
  trong quá trình đầu tư vào sản xuất kinh doanh, cần nắm vững các nhân tố,
  yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của mình để từ đó có thể
  nâng cao được năng lực cạnh tranh nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền
  vững và ổn định.
  Công ty TNHH sản xuất TACN CJ Vina Agri ư Hưng Yên là một doanh
  nghiệp mới đi vào hoạt động, xâm nhập thị trường muộn khi mà các công ty,
  các doanh nghiệp sản xuất TACN lớn như công ty Cargill, NewHope, Charoen
  Pokhand Group, American Fedd đA có thị trường và hệ thống khách hàng
  tương đối ổn định. Vậy để có thể xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường một cách
  nhanh và bền vững thì công ty phải đánh giá đúng năng lực cạnh tranh của
  mình bằng cách giải quyết các vấn đề sau:
  ư Thực trạng sản xuất TACN của công ty như thế nào so với các doanh
  nghiệp khác?
  ư Đánh giá của khách hàng về sản phẩm của công ty và khả năng cạnh
  tranh của công ty so với các đối thủ như thế nào?
  ư Các yếu tố nào ảnh hưởng tích cực và cản trở đến năng lực cạnh tranh
  của công ty?
  ư Giải pháp nào để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh
  nghiệp?
  Để góp phần giải quyết những vấn đề trên chúng tôi tiến hành nghiên
  cứu đề tài: "Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH sản xuất
  thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri ư Hưng Yên"
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty từ đó đề xuất một
  số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH sản xuất
  thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agriư Hưng Yên.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  ư Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh, năng lực cạnh
  tranh của các công ty.
  ư Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH
  Tru?ng ð?i h?c Nụng nghi?p Hà N?i ư Lu?n van th?c si nụng nghi?p . 2


  sản xuất thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri ư Hưng Yên
  ư Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công
  ty TNHH sản xuất thức ăn chăn nuôi CJ Vina Agri ư Hưng Yên.
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
  ư Ngành hàng: Sản xuất và kinh doanh TACN
  ư Tác nhân tham gia trong các khâu: Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.
  ư Các nhân tố chủ yếu có liên quan đến thị trường TACN: Cơ chế chính
  sách, giá cả, mẫu mA, chủng loại hàng hoá, công tác Marketing, mạng lưới
  tiêu thụ sản phẩm.
  ư Đối tượng nghiên cứu khác: Một số công ty TACN có mặt trên địa
  bàn để so sánh với công ty TNHH sản xuất TACN CJ Vina Agriư Hưng yên.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  ư Về nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của
  công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của
  công ty TNHH sản xuất TACN CJ Vina Agri ư Hưng yên.
  ư Về thời gian: Số liệu thu thập 3 năm từ năm 2007ư 2009
  Thời gian thực hiện đề tài từ 05/2009 đến 11/2010
  ư Về không gian: Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là
  thị trường chính của công ty.

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH sản xuất thức ăn chăn nuôi CJ VINA AGRI-Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH sản xuất thức ăn chăn nuôi CJ VINA AGRI-Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status