Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở Bà Điểm - huyện Hóc Môn -Tp. Hồ Chí Minh

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở Bà Điểm - huyện Hóc Môn -Tp. Hồ Chí Minh

  PHẦN MỞ ĐẦU

  I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI :

  Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa
  học kỹ thuật lớn của cả nước, trong những năm qua, Thành phố có tốc độ phát triển
  kinh tế cao đã thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh
  tế – xã hội, tuy nhiên, song song vấn đề này, nguồn lao động từ các tỉnh lân cận đã và
  đang di chuyển về Thành phố ngày càng lớn, làm cho Thành phố có tốc độ tăng dân số
  cao trong những năm gần đây, mà chủ yếu là tăng dân số cơ học.

  Tình hình nói trên trước mắt đã gây ra nhiều khó khăn, phức tạp cho Thành phố
  và về lâu dài có thể dẫn đến xáo trộn đời sống dân cư, trật tự an toàn xã hội, ô nhiễm
  nghiêm trọng hơn đối với môi trường sống, ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng và phát
  triển bền vững, xây dựng một đô thị văn minh lành mạnh , hiện đại như kỳ vọng của
  nhân dân Thành phố và cả nước.Đây cũng là vấn đề mà Thành phố đang quan tâm
  trong việc ổn định đời sống, an ninh trật tự cho toàn Thành phố.
  Một trong những vấn đề trước mắt là phải tạo ra cho được quỹ nhà lớn để ổn
  định nơi ăn, chốn ở cho nhân dân trên địa bàn Thành phố, vì vậy, trong nhiều năm qua,
  Thành phố đã có nhiều chủ trương chính sách lớn như : nhà cho người thu nhập thấp,
  quy hoạch các khu dân cư mới, tạo quỹ nhà tái định cư nhằm thu hút mọi thành phần
  kinh tế cùnh tham gia đầu tư cho lĩnh vực này ngoài nguồn vốn hạn hẹp của Ngân sách
  Thành phố.
  Đầu tư xây dựng nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một lĩnh vực tất
  yếu được phát triển và cũng là một lĩnh vực khai thác đầy tiềm năng của các doanh
  nghiệp, bởi lẽ nhu cầu về nhà ở tại Thành phố hiện đang rất cao và không ngừng gia
  tăng trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh đây cũng là một lĩnh vực đầu tư
  còn chứa đựng nhiều rủi ro vì thời gian đầu tư dài, nhu cầu vốn lớn và thường xuyên
  nhạy cảm với các chính sách về nhà đất cũng như những thay đổi của thị trường bất
  động sản.
  Để bảo đảm tính hiệu quả một dự án đầu tư trong lĩnh vực này, ngoài việc tính
  toán, thẩm định về vị trí, quy mô đất, hạ tầng của dự án, công tác thẩm định các chỉ
  tiêu về tài chính của dự án giữ một vai trò quan trọng đối với nhà đầu tư, trước khi
  quyết định đầu tư cho dự án. Việc phân tích và thẩm định tài chính của dự án nhằm
  giúp chủ đầu tư xác định được mức độ chính xác của các thông số về tài chính cũng
  như có thể dự đoán được hiệu quả vốn đầu tư cho dự án trong tương lai khi bắt đầu thực
  hiện và khai thác.
  Đây là một vấn đề quan trọng, mang ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của
  dự án trước khi chính thức có quyết định đầu tư cho dự án và cũng nhằm định hướng
  giải pháp thực hiện các chỉ tiêu tài chính, huy động các nguồn tài trợ cho dự án trong
  suốt thời gian tiến hành xây dựng và khai thác dự án.

  II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU :

  - Vận dụng lý luận về quản trị dự án đầu tư, quản trị tài chính để phân tích đánh
  giá tài chính cho dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Bà Điểm – huyện Hóc môn –
  Tp. Hồ Chí Minh
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án

  III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU :

  Luận văn đề cập đến những vấn đề có liên quan đến việc đánh giá tài chính dự
  án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Bà Điểm – huyện Hóc môn – Tp. Hồ Chí Minh

  IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :

  - Sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng,duy vật lịch sử, thống kê, so sánh
  đối chiếu và phân tích tổng hợp kết hợp với việc vận dụng các chủ trương đường lối,
  chính sách của Nhà nước cũng như của Thành phố trong công tác quản lý dự án đầu tư
  trong lĩnh vực này.
  - Nguồn số liệu chủ yếu từ các công ty tư vấn xây dựng và số liệu tài chính của chủ
  đầu tư cũng như một số số liệu về nhu cầu nhà ở và giá kinh doanh nhà tại các cơ quan
  chức năng và các đơn vị kinh doanh nhà tại Tp. Hồ Chí Minh.

  V. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI :

  - Phân tích đánh giá tài chính của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Bà Điểm –
  huyện Hóc môn – Tp. Hồ Chí Minh.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư xây dựng
  hạ tầng khu nhà ở xã Bà Điểm – huyện Hóc môn – Tp. Hồ Chí Minh.

  MỤC LỤC
  Phần mở đầu
  Chương I : Một số ký luận cơ bản về phân tích tài chính dự
  án
  1.1. Khái niệm về dự án đầu tư và phân loại đầu tư
  1.1.1. Khái niệm về dự án đầu tư
  1.1.2. Đầu tư
  a. Đầu tư
  b. Chủ đầu tư
  1.1.3. Phân loại đầu tư
  a. Theo chức năng quản lý vốn
  b. Theo tính chất sử dụng vốn đầu tư
  c. Theo ngành đầu tư
  d. Theo tính chất đầu tư
  e. Theo nguồn vốn đầu tư
  1.2. Chu trình dự án đầu tư
  1.3. Vai trò của dự án đầu tư
  1.3.1. Dự án đầu tư và sự phát triển
  1.3.2. Vai trò dự án đầu tư trong quá trình công nghiệp hoá
  1.4. Phân tích tài chính dự án đầu tư
  1.4.1. Giới thiệu tổng quát về công tác thẩm định dự án đầu tư
  1.4.2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
  1.4.3. Phân tích tài chính
  1.4.4. Các chỉ tiêu phân tích tài chính
  a. Tiêu chuẩn hiện giá lợi ích ròng
  b. Tiêu chuẩn tỷ số lợi ích – chi phí
  c. Thời gian thu hồi vốn
  d. Tiêu chuẩn nội suất thu hồi vốn
  Chương II : Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà
  ở Bà Điểm – Huyện Hón môn – Tp. Hồ Chí Minh
  2.1. Giới thiệu phương án tài chính của dự án
  2.1.1. Chủ đầu tư
  2.1.2. Giới thiệu về dự án
  - Tên dự án
  - Quy mô đầu tư
  - Vị trí, điều kiện tự nhiên

  2.2.1. Phân tích về chi phí đầu tư và phương án huy động vốn
  2.2.2. Phân tích phương án kinh doanh
  a. Kinh doanh đất nền
  b. kinh doanh nhà chung cư
  2.2.3. So sánh và xét chọn phương án
  2.2.4. Phân tích hiệu quả tài chính – xét chọn phương án tối ưu
  a. Căn cứ xét chọn
  b. So sánh và xét chọn phương án tối ưu
  - Chỉ tiêu hiện giá lợi ích ròng
  - Chỉ tiêu nội suất thu hồi vốn
  - Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn
  - Chỉ tiêu tỷ suất lợi ích ròng trên vốn
  c. Xét chọn phương án tối ưu
  2.2.5. Chọn phương án tài chính tối ưu cho dự án
  Chương III : Một số giải pháp & kiến nghị để thực hiện dự án
  3.1. Đề xuất một số giải pháp thực hiện
  3.1.1. Vấn đề kinh doanh đất nền
  3.1.2. Về chiến lược kinh doanh nhà
  3.1.3. Vấn đề tổ chức điều hành dự án
  3,2, Một số kiến nghị
  Phần kết luận
  Phần phụ lục
  - Phương án tài chính 1
  - Phương án tài chính 2
  - Bản vẽ đất
  - Bản vẽ quy hoạch 1/500

  Xem Thêm: Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở Bà Điểm - huyện Hóc Môn -Tp. Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở Bà Điểm - huyện Hóc Môn -Tp. Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status