Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm đổ hộp các loại của chi nhánh công ty cổ p

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm đổ hộp các loại của chi nhánh công ty cổ p

  Đồ án tốt nghiệp
  Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỔ HỘP CÁC LOẠI CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  CHƯƠNG 1 :
  CƠSỞ LÝ LUẬNVỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤSẢN PHẨM.
  1.1 Khái niệm, ý nghĩa, vai trò công tác tiêu thụsản phẩm.
  CHƯƠNG 1 :CƠSỞ LÝ LUẬNVỀ
  CÔNG TÁC TIÊU THỤSẢN PHẨM
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Trang 3
  1.1.1 Khái niệm.
  Tiêu thụsản phẩm làmột trong 6 chứcnăng hoạt độngcơbảncủa doanh nghiệp :
  tiêu thụ,sản xuất,hậucần kinh doanh, tài chính,kế toán, quản trị doanh nghiệp. Tiêu
  thụsản phẩm là khâu cuối cùngcủa chukỳ sản xuất kinh doanh, tiêu thụsản phẩm là
  quá trình thực hiện giá trị và giá trịsửdụngcủa hàng hóa, qua tiêu thụ hàng hóa
  chuyểntừ hình thái hiệnvật sang hình thái tiềntệ và vòng chu chuyểnvốncủa đơnvị
  được hoàn thành.
  Tiêu thụsản phẩm trongsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp được hiểu là quá
  trính bán hàngcủa doanh nghiệp nhằm thu đượcmột khoảnlợi nhuận trong tiến trình
  sản xuất kinh doanh. Nhưng hoạt động tiêu thụ không chỉ đơn thuần là bán hàngmà là
  quá trình trong đó nhàsản xuất tìm kiếmmộtsự thỏa thuậnbắt nguồntừsựgặpgỡ
  giữamột phía là nhàsản xuất,một phía là khách hàng biểu hiệnmột nhucầu. Trong
  quá trìnhsản xuất kinh doanh doanh nghiệpsẽcố tìm ra giải pháptốt nhất để thuậnlợi
  chocả hai.
  Nhưvậy , tiêu thụsản phẩm làmột hoạt động liên quan đến việctổ chức điều
  hành,vận chuyển hàng hóa,dịchvụtừ ngườisản xuất đến người tiêu dùng nhằm đạt
  hiệu quả cao nhất. Nó baogồm toànbộ quá trình hoạt động theo thời gian, không gian
  từ lúckết thúcsản xuất đến khi khách hàng nhận đượcsản phẩm tiêu thụ.
  1.1.2 Vai trò và ý nghĩacủa công tác tiêu thụsản phẩm.
  ¨ Vai trò:
  Trong điều kiệnnền kinhtế hàng hóa như trước kia các chỉ tiêuhướngdẫntừ
  trên xuống cho các doanh nghiệp công nghiệp địnhsẵn những nguồn cung ứng,số
  lượng, chấtlượng cácyếutố đầu vào. Khâu tiêu th ụ thì do ngành thương nghiệp đảm
  nhận theokế hoạchtừ trên xuống táchrời nhiệmvụsản xuất và tiêu thụ.Cả khâu đầu
  vào và khâu đầu ra trongsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp được Nhànước định,
  nên quanhệ trao đổi mang tính chất hiệnvật. Công tác tiêu thụsản phẩmcũng như
  việc cung ứngsản xuất được đánh đồng,về vai trò chỉ thực hiện nhữngmệnhlệnh
  cứng nhắc,sự bao th ầucủa Nhànước, nên tình hình tiêu thụ không thể làcăncứ chính
  xác để đánh giá hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa các doanh nghiệp.
  Ngày nay trong điều kiện kinhtế th ị trường, các doanh nghiệp chủ độngsản xuất
  kinh doanh, chủ độngvấn đề cung ứngcũng như việc tiêu thụsản phẩm trên thị trường.
  Doanh nghiệp muốntồntại và phát triển trong điều kiệncạnh tranh thì phải buộc phải
  quan tâm đến tiêu thụsản phẩm. Tiêu thụsản phẩmcủa doanh nghiệp cho phép đánh
  giá thống nhất quá trìnhsản xuất và tiêu thụsản phẩm.
  Bởisự liên quan chặt chẽ giữa các giai đoạn trong quá trìnhsản xuất kinh doanh,
  nên tiêu thụsản phẩm là khâu không thể thiếu trong quá trình táisản xuất. Nó là điều
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Trang 4
  kiện tiền đề quan trọng đảmbảo cho quá trình táisản xuấtcủa doanh nghiệp diễn ra
  liêntục nhịp nhàng.
  Công tác tiêu thụsản phẩm đóng vai tròrất quan trọng trong quá trìnhsản xuất
  kinh doanhcủa doanh nghiệp nó góp phần hình thành nêncơcấusản phẩm. Tiêu thụ
  làm giatăng hiệu quả kinhtếvề hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp:Tổ
  chứctốt công tác tiêu thụsẽ làm cho chi phí tiêu thụ,dự trữ thành phẩm ởmứcvừa
  phải. Ngoài ra, tổ chứctốt khâubốcdỡsẽ làm giảm được chi phíbốcdỡ, việcvậndụng
  tối đa các phương tiệnvậntảicũng ảnhhưởng trực tiếp đến việc giảm giá thành tiêu
  thụ.
  Hoạt động tiêu thụsản phẩm đánh giákết quả cuối cùngcủa quá trìnhsản xuất
  kinh doanh phản ánh thành công nhất địnhcủa doanh nghiệp trên th ị trườngcạnh tranh.
  Đểtồntại và phát triển doanh nghiệp phải luôntự hoàn thiện mìnhbằng cáchsản xuất
  cácmặt hàng đáp ứng các nhucầu và th ị hiếucủa người tiêu dùngtừ đó góp phần quan
  trọng trong việc phát triểnmởr ộng thị trường, du y trìmối quanhệ chặt chẽcủa doanh
  nghiệpvới khách hàng, đồng thời góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả
  hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp.
  ¨ Ý nghĩa
  Tổ chức tiêu thụsản phẩm có hiệu quả thựcsự là điều kiện để đặt được môi
  trườngtối đa hóalợi nhuận và góp phần giải quy ết cácmối quanhệ tài chính, kinhtế,
  xãhộicủa doanh nghiệp.
  Tiêu thụsản phẩm là điều kiện để doanh nghiệp công nghiệp nâng cao hoặccắt
  giảmbớt khốilượngsản xuất, đadạngmặt hàng hoặchạn chếsản phẩm nhằm khai
  thác nhucầucủa thị trường. Tiêu thụsản phẩm thuận tiện,sẽ thuhồivốn nhanh cólợi
  nhuận để tíchlũ y và đầutư vào việc nghiêncứu khoahọckĩ thuật ứngdụng cho việc
  chếtạosản phẩm nhằm giatăng ngày càng nhiều khốilượngsản phẩm đồng thờisản
  phẩm ngàymột có chấtlượngtốthơn,tăngsứccạnh tranhcủasản phẩm,tạo ra uy tín
  của doanh nghiệp trên thị trường.
  Tiêu thụsản phẩm làmột quá trìnhhếtsức quan trọng đốivớibản thân doanh
  nghiệp và đốivới toànbộnền kinhtế quốc dân. Có tiêu thụ đượcmới thu đượcvốn và
  thực hiện được táisản xuấttăng nhanh vòng quay vốn, tiết kiệmvốn.
  Trongnền kinhtế th ị trường, các doanh nghiệp phải tuân theo các quy lu ậtcủa
  thị trường là quy luật giá trị, quy luật cungcầu, quy luậtcạnh tranh; nên khi th ực hiện
  tiêu thụsản phẩm doanh nghiệp đã góp phần giải quy ết các mâu thuẫn trên thị trường,
  đáp ứng được những quy luậtkết quảtấty ếu doanh nghiệpsẽ có đượcsựcạnh tranhtốt
  trên th ị trường.
  1.1.3 Các quan điểmcơbản trong công tác tiêu thụsản phẩm.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Trang 5
  1.1.3.1 Quan điểmcủa doanh nghiệp.
  Tiêu th ụsản phẩm phải biết giữmốivới khách hàngcũ, lôi kéo khách hàng đã
  mất, tìm kiếm thu hút khách hàngmới sao cho khách hàng không chỉ muasản phẩm
  của doanh nghiệpmộtlần mà là nhiềulần và khi có nhucầu thì khách hàng nhớ ngay
  đếnsản phẩmcủa doanh nghiệp.
  Phương châm : bán những gì khách hàngcần chứ không phải những gì doanh nghiệp
  có. Tiêu thụsản phẩm không chỉ là đáp ứng những nhucầu hiện cócủa khách hàng mà
  phải biết đi trước đón đầu đáp ứng những nhucầu trongtương lai.
  Đặtmình vàovị trícủa khách hàng khi tiêu thụsản phẩm : Doanh nghiệp thường
  muốn bánvới giá cao, chi phíbỏ ra th ấp để thu được nhiềulợi nhuận; còn khách hàng
  thì muốnmuavới giá thấp,sản phẩm có chấtlượngtốt, mẫu mã đẹp. Muốn giải quy ết
  được mâu thuẫn này , doanh nghiệp phải đặt mình vàovị trícủa khách hàng, phải cân
  nhắc hài hòalợi íchcủa hai bên.Nếu doanh nghiệp chỉ biết đếnlợi íchcủabản thân
  doanh nghiệp thìsựtồntại phát triển lâu dài là khó đạt được.
  1.1.3.2 Quan điểmcủaNhànước.
  Tiêu thụsản phẩmsẽ thúc đẩy sản xuất phát triển đẩy mạnh giaolưuhợp tác kinh
  tế trongnước và quốctế, ổn định giácả, nâng caomứcsốngcủa người dân, giải quy ết
  được tình trạng th ất nghiệp thúc đẩy phân công lao động xãhội và quá trình táisản
  xuấtmởrộng. Qua đótạo rasự tíchlũy vốn cho doanh nghiệp chonền kinhtế, góp
  phần thực hiện chứcnăng điều hành quản lývĩmôcủa Nhànước.
  1.2.Cácyếutố ảnhhưởng đến công tác tiêu thụsản phẩm trong doanh nghiệp
  1.2.1Nhânt ố bên ngoài.
  1.2.1.1 Quanhệ cungcầu hàng hóadịchvụ trên thị trường.
  Trongcơ chế thị trường hiện nay ,sựtồntạicủa các qu y lu ật kinhtế là điều kiện
  khách quan trong đó quy luật cungcầu là điển hình nhất và quan trọng nhất.Sự biến
  động theo hàng hóa kéo theosự biến độngcủa tình hình tiêu thụ. Khicầulớnhơn cung
  thì công tác tiêu thụcủa doanh nghiệpgặp nhiều thuậnlợi, ngượclại khicầu nhỏhơn
  cung thì nhữngsản phẩm làm rabị ứ đọng, lúc này việc thay đổicải tiếnmẫu mã, nâng
  cao chấtlượng đều được các đơnvị kinhtế ápdụng nhằm thúc đẩy khảnăng tiêu thụ
  của mình. Thật khôngdễ dàng đểsản phẩm được tiêu thụ liêntụcnếu không đổimới
  sản phẩm.
  Cungcầu lày ếutố quy ết địnhmức độ vàsốlượngsản phẩm được tiêu thụ trên
  thị trường do đócầnnắm bắtkịp thời chính xác nguồn thông tin để đưa ra những biện
  pháp thúc đẩy tiêu thụhữu hiệu.
  1.2.1.2Nhântốvề thị trường.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Trang 6
  Quyết định tiêu thụsản phẩm ở thị trường nào, thời điểm nào vàvới giácả bao
  nhiêu, là công việc quan trọng đòihỏi phải cósự phân tíchtỉmỉ những thông tin liên
  quan đến th ị trường.Mục đích các doanh nghiệp là làm sao đểsản phẩmcủa mình tung
  ra được th ị trường chấp nhận và như thế khảnăng tiêu thụmới được thực hiện, nhucầu
  càng cao là điều kiện thuậnlợi cho công tác tiêu thụsản phẩm của doanh nghiệp.
  1.2.1.3Nhântốcơ chế chính sách điều tiếtvĩ môcủaNhànước.
  Trước đây cơ chế quan liêu baocấpvớihệ thốngkế hoạch hóatập tr ung có quá
  nhiều chỉ tiêu pháplệnhcứng nhắc làm trì trệ quá trìnhsản xuất và tiêu thụ thì ngày
  nay trongcơ chế thị trườngmọi thành phần kinhtế đều bình đẳngvới nhau vàtự do
  cạnh tranh. Sự thay đổicơ chế chính sáchtạo cho các doanh nghiệp có khảnăngvềvốn
  và nhânlực không ngần ngại đầutư chosản xuất kinh doanh,tự chủvềmọimặt,lựa
  chọn đối tác làm ăn và thị trường tiêu thụsản phẩm.
  Đểtồntại và phát triển trongcơ chế th ị trường các doanh nghiệpcần phải tuân
  thủ các chính sáchcủa Nhànước đểtổ chức quá trìnhsản xuất kinh doanhmột cách
  hợp pháp.
  1.2.1.4Các đối thủcạnh tranh.
  Cùngmộtmặt hàng córất nhiều nhàsản xuất trên thị trường, chính vìvậy mà áp
  lựccủa các đối thủcạnh tranh làmột áplực thường xu y ên và đedọa trực tiếp đốivới
  các doanh nghiệp. Khi áplựccạnh tranh đốivới doanh nghiệp càngtăng thì khảnăng
  tiêu thụsản phẩm của doanh nghiệp càng khó khăn, ngượclạinếumức độcạnh tranh
  yếu thì đó làcơhội để doanh nghiệp đẩymạnhtốc độ tiêu thụ. Vìvậy việc nghiêncứu
  các đối thủcạnh tranh để cókế hoạchsản xuất kinh doanh phùhợp làcần thiết và
  không th ể thiếu đốivớimọi doanh nghiệpsản xuất kinh doanh.
  Các nhà kinhtế khẳng địnhrằngcạnh tranh làmột độnglực phát triển kinhtế, do
  sức épcủacạnh tranh buộc các nhàsản xuất phải tìm mọi biện pháp nhằm phát huy thế
  mạnh, khắc phục điểmy ếucủa mình, đánh vào điểmy ếucủa đối thủ để tiêu thụsản
  phẩm mởrộng th ị trường.
  1.2.1.5 Nhà cung ứng.
  Bấtkỳ doanh nghiệpsản xuất kinh doanh nàocũng cómối quanhệ đốivới các
  nhà cung ứng để được cungcấp nguy ênvật liệu, máy móc, thiếtbị phụcvụsản xuất
  . Thế nên việctạomối quanhệtốtvới các nhà cung ứng làcần thiết,nếu có cácmối
  quanhệtốt, có nhiều nhà cung ứng cho doanh nghiệp thì đầu vàocủa quá trìnhsản
  xuấtsẽ được cungcấp liêntục,kịp thời, chấtlượngtốt đảmbảo cho quá trìnhsản
  xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp khôngbị gián đoạn.
  1.2.1.6 Khách hàng.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Trang 7
  Khách hàng là nhântố quan trọng quyết định thànhbạicủa doanh nghiệp. Nó
  càng thể hiện tính quan trọng trong công tác tiêu thụsản phẩm, có khách hàng thìmới
  có tiêu thụ. Vìvậy doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm đến việc nghiêmcứu, tìm hiểu
  để luôn luôn đáp ứng được nhucầucủa khách hàng, phải biến các đốitượng thành
  khách hàngcủa mình.
  1.2.2 Nhântố bên trong.
  1.2.2.1 Đặc điểm kinh doanhcủa doanh nghiệp.
  Đặc điểm kinh doanhcủa doanh nghiệp có ảnhhưởnglớn đến công tác tiêu thụ
  sản phẩm.Bởi vìmỗimột loại hình kinh doanh,mộtlĩnhvực kinh doanh,một chủng
  loạisản phẩmsẽ quy ết định các phương thức tiêu thụsản phẩm khác nhau, cho những
  đốitượng khách hàng khác nhau trên những thị trường khác nhau. Doanh nghiệp phải
  nắmvững và hiểu rõ đặc điểm kinh doanhcủa doanh nghiệp mình để có những định
  hướng chính sáchsản xuất và tiêu th ụ chohợp lý.
  1.2.2.2 Điều kiệncơsởvật chấtkỹ thuật.
  Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt độngsản xuất kinh doanhtốt khi có đầy đủ các
  điều kiệncơsởvật chấtkỹ thuậtcần thiết để phụcvụ chosản xuất. Có điều kiệncơsở
  vật chấtkỹ thuậttốt doanh nghiệp còn có thể ứngdụng các thànhtựu khoahọckỹ
  thuật hiện đại vàosản xuất,từ đótăngsứccạnh tranh chosản phẩm đồng thời còntạo
  điều kiệntốt phụcvụ cho công tác tiêu thụsản phẩm. Vìvậy doanh nghiệp phải chú
  trọng nâng caocơsởvật chất, khoahọc công nghệcủa mình để khôngbị già nua so
  với các đối thủcạnh tranh,vớisự phát triểncủa xãhội.
  1.2.2.3 Cácyếutố đầu vào.
  Doanh nghiệpsản xuất kinh doanh nàocũngcần cóy ếutố đầu vào để phụcvụ
  sản xuất đó là:vốn, ngu y ênvật liệu, lao động, máy móc thiếtbị, khoahọckỹ thuật,
  thông tin Đây là nhữngy ếutố hàng đầu quy ết định khảnăngsản xuấtcủa doanh
  nghiệp.Bấtkỳ doanh nghiệp nào trước khibước vàosản xuất kinh doanhcũng phải
  chuẩnbị chu đáo cácy ếutố đầu vào, tu ỳ từnglĩnhvực kinh doanh mà chú trọng đến
  yếutố nào nhiềuhơn, ưu tiên choy ếutố nào trước,y ếutố nào sau. Doanh nghiệpcũng
  cần phải cókế hoạch lâu dài để đảm bảo cungcấp cácy ếutố đầu vào trongtương laivà
  tạolập cácmối quanhệtốtvới các nhà cung ứng.
  1.2.2.4Mục tiêu, chính sách, chiếnlược kinh doanhcủa công ty.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  -----oo0oo-----
  1. Nguy ễnKim Anh ( 2001). Bài giảng quản trị doanh nghiệp.
  2. Hoàng Thế Trụ, Nhữngtư duymớivề thị trường,NXB Thống kê.
  3. Bộ môn Tài chính khoa Kinhtế - ĐạihọcNha Trang, Quản trị tài chính.
  4. Lê ThếGiới và Nguy ễnXuân Lãnh ( 2001) Giáo trình nghiêncứu Marketing.
  5. Hoàng Minh Đường và Nguy ễn ThừaLộc, Quản trị doanh nghiệp thươngmại,
  NXB Giáodục.
  6. Mộtsố bàotạp chí, trangweb có liên quan.
  7. Tài liệ u Chi nhá nh c ông ty Cổ phần ĐồHộpHạ Longtại Thành phốHồ Chí Mi nh.
  8. Luậnvăn các khoá trước.

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm đổ hộp các loại của chi nhánh công ty cổ p
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm đổ hộp các loại của chi nhánh công ty cổ p sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status